Stadsverwarming of een warmtepomp?

Wat is de beste keus?

Wat is de beste keus?

Stadsverwarming, ook wel een warmtenet genoemd, is een collectieve verwarming voor meerdere woningen in bijvoorbeeld een wijk, waarbij warmte centraal wordt verkregen door restwarmte van een fabriek, geothermie (aardwarmte) of een andere vorm van centrale opwekking. Deze warmte wordt middels een warmtenet gedistribueerd.

Zeker in het geval van restwarmte, is stadsverwarming een zeer duurzame vorm van verwarmen. Het is namelijk een restproduct van een productieproces die zonder stadsverwarming zeer waarschijnlijk verloren ongebruikte energie zou zijn. Bij geothermie (aardwarmte) wordt er op 1 à 2 km diepte energie uit de aarde onttrokken, die we vervolgens via onze huizen kwijtraken aan de atmosfeer. In feite halen we weer energie uit de aarde die we kwijtraken aan de atmosfeer, weliswaar zonder uitstoot van CO2 door verbranding van fossiele brandstoffen, maar het is dus de vraag hoe duurzaam geothermie is.

De centraal opgewekte warmte wordt gedistribueerd middels water via een net van leidingen, met een vertakking en een meter naar elk aangesloten huis. Deze warmtenetten worden aangelegd door energiemaatschappijen of door lokale initiatieven.

Industrie Stadsverwarming


Kosten stadsverwarming

Voor het aanleggen van stadsverwarming worden per huishouden eenmalige aansluitkosten gerekend. Daarnaast zijn er vaste kosten per jaar voor het onderhoud, gebruik en meetdienst en uiteraard zijn er kosten voor het leveren van de warmte zelf. Door de ACM (Autoriteit Consument en Markt) zijn maximumtarieven voor stadsverwarming wettelijk vastgesteld, deze worden jaarlijks geïndexeerd.

Alle maximumtarieven voor 2018

 • Eenmalige aansluitbijdrage op bestaand net (< 25 mtr): € 1.037,78*
 • Meerkosten per meter: € 33,77
 • Vaste kosten per jaar voor vastrecht: € 309,52
 • Vaste kosten per jaar meetdienst: € 25,36
 • Vaste kosten per jaar afleverset (CW klasse 4 7,5 l/min 60°C): € 181,09
 • Prijs per GJ € 24,05 = prijs per kWh € 0,0866

*kosten gelden bij een bestaand net. Indien er een nieuw warmtenet wordt aangelegd geldt er geen maximum en kunnen de aanlegkosten worden verdeeld over alle percelen en dat kan aardig in de papieren lopen.

Eenmalige kosten

 • Eenmalige kosten bestaand warmtenet: € 1.037,78
 • Eenmalige kosten nieuw warmtenet:         € ????,??

Vaste kosten

 •  Totaal vaste jaarlijkse kosten: € 515,97

Variable kosten

Eén GJ kost € 24,05. In vergelijk met een gemiddeld huis dat 1.600 m3 ** gas per jaar verbruikt, dan zullen de kosten per jaar € 1.137,-  zijn.

**1.600 m3 gas staat bij een gemiddeld ketelrendement tapwater + transmissie van 84% gelijk aan 47,27 GJ of 13.130 kWh aan warmte.

Kosten per jaar en 15 jaar 

Kosten voor vastrecht en verbruik voor een jaar: € 1652,97 (2018, daarna onzeker)

Kosten in 15 jaar:  15 x € 1.652,97 + aansluitkosten € 1.037,78 =  € 25.832,- (gerekend met bedragen 2018, maar zal door indexering uiteindelijk hoger uitvallen)

We hebben de tarieven opgevraagd bij een van de grootste energieleveranciers in Nederland, die brengt jaarlijks € 50,- minder in rekening op de vaste kosten en rekent € 1,11 minder per GJ geleverde warmte ten opzichte van de vastgestelde maximum tarieven van de ACM. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt in de bron. Het maakt dus niet uit of u naast de fabriek woont met restwarmte of dat u gebruik maakt van aardwarmte of centrale opwekking.

Financieel Duurzame investering


Voordelen stadsverwarming

Stadsverwarming is een relatief zorgeloze vorm van verwarmen. De beheerder zorgt voor het onderhoud van het warmtenet, de aflever set en de warmtewisselaar bij u in huis, daar heeft u verder geen omkijken naar. Uiteraard betaalt u hier wel voor. Daarnaast is het een duurzame vorm van verwarming waarbij u gebruik maakt van restwarmte of geothermie. Afhankelijk van de warmtebron, is de reductie van CO₂ uitstoot significant.


Valkuilen stadsverwarming

Met stadsverwarming heeft u geen keus meer. U kunt niet kiezen voor een andere energiemaatschappij en ook niet voor een andere warmtebron. U bent overgelaten aan een monopolist, die het recht heeft om de prijzen jaarlijks (binnen de grenzen van de ACM) te indexeren en dat maakt de toekomst onzeker. Het is onbekend of het tarief voor het aantal GJ aan geleverde warmte wordt gekoppeld aan het gas- of olie tarief, of aan de elektra prijs. Wel is zeker dat de gasprijs gaat stijgen dankzij de extra belasting die er op wordt geheven.

Indien u zonnepanelen heeft, kunt u deze niet inzetten voor het, al dan niet met een warmtepomp, elektrisch verwarmen van uw huis of sanitair tapwater. Indien u overcapaciteit heeft aan zonnepanelen en de salderingsregeling wijzigt, is dit mogelijk helemaal zonde.

Stadsverwarming levert alleen warmte. Indien er ook behoefte aan koelen bestaat, is daar een aanvullend klimaatsysteem voor nodig zoals een airconditioning of warmtepomp.

De kosten zijn relatief hoog en zullen bijna zeker stijgen. De huidige vaste kosten bij elkaar opgeteld x 15 jaar + de aansluitkosten = € 8.777,33. Dit bedrag bent u sowieso kwijt aan stadsverwarming en dan is er nog geen warmte geleverd. Voor dat geld kunt u ook makkelijk een lucht/water warmtepomp aanschaffen die aanzienlijker goedkoper is in gebruik.

De energiemaatschappijen zijn er maar wat aan gelegen om de warmtenetten te exploiteren,  nu dat de vraag naar gas terugloopt. De lobby door deze machtige partijen is daarom op volle toeren.

Stadsverwarming


Kosten warmtepomp

De warmtepomp dient aangeschaft en geïnstalleerd te worden, daarna zijn er onderhoudskosten en het elektriciteitsverbruik. Uitgaande van hetzelfde voorbeeld als hierboven, bij een gasverbruik van 1.600 m3, de aanwezigheid van vloerverwarming en gezinssamenstelling van vier personen kom je tot de volgende bedragen:

Alle kosten warmtepomp

 • Aanschaf 2pk lucht/water warmtepomp inclusief boilervat en inclusief montage en materialen: € 9.000,-
 • Subsidie - € 1.700,-
 • Onderhoudskosten per jaar: € 115,-
 • Prijs per kWh € 0,05 = prijs per € 13,88 per GJ

Eenmalige kosten

 • Aanschaf -/- Subsidie: € 7.300,-

Vaste kosten

 • Onderhoudskosten per jaar: € 115,-

Variabele kosten

Prijs per kWh  = Elektraprijs (€) /  SCOP warmtepomp (Watt/Watt)

€ 0,2065/ 4,13 W/W  =  prijs per kWh € 0,05 = prijs per € 13,88 per GJ

In vergelijk met een gemiddeld huis dat 1.600m3 **gas per jaar verbruikt dan zullen de kosten per jaar € 657,-  zijn.

**1.600 m3 gas staat bij een gemiddeld ketelrendement tapwater +transmissie van 84%  gelijk aan 47,27 GJ of  13.130 kWh aan warmte.

Kosten per jaar en 15 jaar 

Kosten voor onderhoud en verbruik voor een jaar: € 772,- (2018, daarna lager)

Kosten in 15 jaar:  15 x € 772,- + investering warmtepomp € 7.300,- =  € 18.880,- (gerekend met bedragen 2018, maar zal door lager elektra prijs uiteindelijk hoger uitvallen)

Indien men zonnepanelen heeft zijn de verbruikskosten nog aanzienlijk verder terug te verdienen.

Cv-ketel en warmtepomp kosten vergeleken

Woonwijk Stadsverwarming kl

Verschil kosten stadsverwarming en warmtepomp

Stadsverwarming € 25.832,- minus warmtepomp € 18.880,-  =  € 6.952,- in 15 jaar 

Stadsverwarming is in dit voorbeeld € 579,- per jaar duurder dan een lucht/water warmtepomp. 

Waarbij opgemerkt: Bij de stadsverwarming prijzen is het maximaal tarief van de ACM gebruikt, in de praktijk zullen de energiebedrijven een iets lager tarief hanteren. Van de vastrecht en verbruikosten stadsverwarming is dat onzeker en is men afhankelijk van een monopolistische leverancier. Bij de warmtepomp hebben we met eengelijke elektraprijs gerekend. De tarieven van elektra gaan naar beneden (klimaat akkoord 2018). Het verschil wordt dus alleen maar groter. 

Warmtepomp schematisch

Voordelen warmtepomp

Een warmtepomp is in eigen bezit, dat betekent dat u zelf ‘in control’ bent. Zo kunt u bijvoorbeeld veranderen van energiemaatschappij als dat gunstiger is of zelf een installateur kiezen voor het onderhoud. Nieuwe wetgeving kenmerkt elektriciteit als duurzame energie, waardoor de belasting er op lager wordt de komende jaren en de gebruikerskosten zullen dalen. U kunt er voor kiezen om de benodigde elektriciteit zelf op te wekken met zonnepanelen, waardoor de elektriciteitskosten en CO2 uitstoot kunnen worden gereduceerd tot nul. Een ander groot voordeel van een warmtepomp is dat deze ook kan koelen. Hierdoor is een extra airconditioning niet noodzakelijk. In het geval van een goed geïsoleerde woning en een laag temperatuur afgiftesysteem zoals vloerverwarming, is een lucht/water warmtepomp de goedkoopste oplossing.

Meer informatie over warmtepompen


Wat is een warmtepomp?

Een lucht/water warmtepomp onttrekt warmte uit de buitenlucht, waardeert het op naar een bruikbaar niveau en geeft de warmte af aan water voor het verwarmen van vloerverwarming, warm tapwater en/of radiatoren. Voor dit proces is elektriciteit nodig en daar gaat de warmtepomp zeer efficiënt mee om. Een lucht/water warmtepomp wordt in de meeste gevallen ingezet voor één woning en is dus in eigen bezit. Een buitendeel is noodzakelijk omdat de buitenlucht de bron is. In het geval van warm tapwater is een boilervat ook noodzakelijk. De technische werking leggen we uit op de pagina ‘hoe werkt een warmtepomp’. In dit vergelijk beperken we ons tot de lucht/water warmtepomp, omdat eerder is gebleken dat dit de beste keus is voor een woning. Meer informatie over de warmtepomp vindt u hier.

Wat is een warmtepomp?

Hitachi warmtepomp buitendeel


Aandachtspunten warmtepomp

De aanschafprijs is hoger dan stadsverwarming. Daar staan veel lagere vaste en variabele kosten tegenover, wat de TCO (Total Costs of Ownership) lager maakt. Gelukkig zijn er tal van interessante financieringsmogelijkheden voor de aanschaf van een warmtepomp.

Conclusie
Onderaan de streep is de warmtepomp het goedkoopst. Het prijsverschil zal de komende jaren alleen maar oplopen, in verband de daling van elektriciteitsprijs en de indexering van de kosten van stadsverwarming. In combinatie met zonnepanelen ben je zelfvoorzienend en zijn de kosten nog lager. Daarnaast ben je met een warmtepomp niet afhankelijk van 1 machtige partij, maar heb je alles zelf in de hand. Hierdoor blijven de kosten(ontwikkeling) beheersbaar. Als slagroom op de taart is het met de warmtepomp ook nog eens mogelijk om te koelen.

Bronnen:

https://www.acm.nl/nl/warmtetarieven
https://www.vattenfall.nl/producten/stadsverwarming/tarieven-en-voorwaarden/

Jeroen Bartels
Illustratieve vergelijking van twee opties. Ik zou graag de cijfers willen zien voor de optie IR-verwarming. Daarbij wel uitgaan van de specifieke eigenschappen van IR, namelijk dat het geen luchtverwarming is. Hoe komt dat er uit in vergelijking met warmtepompen en -netten.
Klimaatexpert.com
Geachte heer Bartels,

Infraroodverwarming is spotverwarming en verwarmt objecten i.p.v. de ruimte. Wanneer u een infraroodpaneel aan het plafond heeft hangen en u zit aan tafel, wordt uw bovenlichaam verwarmd en uw benen onder de tafel niet. Infraroodverwarming is 100% elektrisch, wat inhoudt dat bij 1 kW elektriciteit 1 kW warmte wordt geproduceerd. Een lucht/water warmtepomp heeft 1 kW elektriciteit nodig voor 4,13 kW warmte en is dus ruim 4 keer zuiniger. Bij infraroodverwarming heeft u een voorziening nodig voor warm tapwater, vaak ook 1 op 1 elektrisch. Een lucht/water warmtepomp maakt al warm water, er is dan wel een boilervat nodig voor de opslag. Als we bovenstaande voorbeeld aanhouden, zijn de kosten voor het elektriciteitsverbruik 13.130 kWh x € 0.2065 = € 2.711,35 op jaarbasis voor infraroodverwarming + warm tapwater.

Met vriendelijke groet,

Klimaatexpert Team


Jeroen Bartels
Ik denk dat u niet helemaal op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. IR is er ook als vloerverwarming. Infrarood werkt niet hetzelfde als luchtverwarming. Omdat alle objecten, inclusief mensen, direct verwarmd worden, kan de luchttemperatuur lager blijven. Doordat er geen lucht verplaatst wordt, zwerven er ook veel minder stof en ziektekiemen rond. Anders dan luchtverwarming reageert IR veel sneller als je het 'aan' zet. Het is dus niet nodig continu te verwarmen en op elke plaats in huis. IR wordt in een aantal landen al langer toegepast en zorgt daar voor veel comfort.
De aanname dat het alleen spotverwarming betreft is dus fout. De aanname dat een warmtepomp met een COP van 3 (4,13 lijkt me nogal veel) minder verbruikt dan IR is volgens leveranciers ook onjuist.

Klimaatexpert.com
(Deel 1 van 2)

Geachte heer Barteld,

De SCOP die we hebben gehanteerd is een gemiddelde uit de cijfers die bij Bureau CRG op de website zijn te raadplegen (https://www.bcrg.nl/). Dit zijn gecontroleerde gelijkwaardigheids- of kwaliteitsverklaringen die door een testlaboratorium zijn gecontroleerd. Dit is een laboratorium dat door het ministerie wordt erkend en voldoet aan de EN17025. Het SCOP is een gewogen jaargemiddelde van de COP. Wanneer we naar een laag temperatuur afgiftesysteem kijken, zijn er zelfs nog mooiere waardes haalbaar.

Het klopt dat u infrarood panelen aan kunt zetten als u de ruimte betreedt. Wij zijn in onze voorbeeldberekening uitgegaan van een gelijkwaardige warmte, dus een gemiddelde woning van 4 personen met een gasverbruik van 1.600 m3, om zo appels met appels te vergelijken. Een lucht/lucht warmtepomp is ook een voorbeeld van 'snelle' verwarming, waarmee de ruimte in korte tijd is verwarmd of gekoeld.


Klimaatexpert.com
(deel 2 van 2)

Infrarood blijft elektrische verwarming, het rendement kan dus nooit hoger zijn dan 100%. Wanneer het als vloerverwarming wordt toegepast, wordt de onderkant van de tafel warm en daarboven niet. Zodra u uit de straling bent van de panelen, voelt het koud aan. In het geval van een lucht/water warmtepomp is de temperatuur constant en dat voelt comfortabel aan. Daarnaast is warmtepomp ook nog eens veel zuiniger en kunt u er mee koelen.

Van belang is dat een ruimte (huis of gebouw) geventileerd wordt voor verse zuurstof en om gebruikte lucht af te voeren. Wanneer dit niet gebeurd, zal het CO2-niveau stijgen en kan men een duf gevoel krijgen. Er zal dus altijd luchtverplaatsing zijn. Met een WTW kan de bestaande warmte worden hergebruikt.

Met vriendelijke groet,

Klimaatexpert Team


Jeroen Bartels
Ik ben benieuwd wat de leveranciers van IR van uw verhaal vinden. Ik realiseer me dat de BCRG database leidend is. De vraag is of de waarden die daarin staan voor IR kloppen of zouden moeten worden herzien. De schaduwwerking waarnaar u verwijst klopt in ieder geval niet. Materie wordt aangestraald en gaat zelf weer stralen. Zeker bij vloerverwarming heft dat de schaduwwerking op.
Ik heb wat moeite met het installeren van allerlei voorzieningen met bewegende delen die steeds onderhoud vergen. De beoordeling van IR volgens de nieuwe NTA 8800 doet mijns inziens geen recht aan de voordelen.

godfried
Het lijkt erop dat de heer Bartels in zijn hoofd heeft dat IR-panelen een goed alternatief voor warmtepompen zouden zijn en dat dat met gedegen argumenten er niet uit te krijgen is. Ik ben het zeer eens met de antwoorden van Klimaatexpert. UIteraard zullen leveranciers van IR-panelen je vertellen dat het anders is maar de feiten zijn gewoon dat een warmtepomp 75% van zijn warmte uit de omgevingslucht of grond haalt. Dit is gratis beschikbare energie. IR-panelen zijn inderdaad snel en gericht maar ze veranderen niets aan het feit dat 100% van deze energie uit elektriciteit moet komen. De enige realistische toepassingen die ik ken is bij passieve huizen die zo extreem geïsoleerd zijn dat er nauwelijks warmtevraag is. In de spaarzame gevallen dat er wel moet worden verwarmd kan je dat dan met IR-panelen doen. Voor de 99% andere huizen in ons land is het geen efficiënte oplossing. Iedereen die verstand van verwarmingstechniek heeft zal dit bevestigen.
Jeroen Bartels
Beste Godfried,
Mijn punt is en was dat als je vergelijkingen maakt tussen verwarmingssystemen, je alle alternatieven op een rijtje moet zetten. Natuurlijk is een warmtepomp met een COP van 3 gunstig voor het energieverbruik. Daar kan IR niet tegenop. Maar om te eisen dat de luchttemperatuur in elke kamer 21 graden moet worden, is in het geval van IR niet in overeenstemming met de karakteristiek van IR. Ir brengt de temperatuur van de wanden op 21 graden, waardoor de luchttemperatuur lager kan zijn terwijl het toch comfortabel aanvoelt. Kijk eens op https://www.ig-infrarood.nl/verwarmen-met-infrarood/. Dat, en het feit dat IR aan- en afschakelbaar is en geen onderhoud behoeft, wordt in de meeste vergelijkingen niet meegenomen. In een slecht geïsoleerd huis is IR als hoofdverwarming geen optie.

Stephan van schie
Zou mooi zijn als je dan alle initiatieven meeneemt en ook de nieuwe innovaties die op dit moment in de markt worden gezet. Kijk eens op www.hone.world en dan met name naar het heat - power - drive concept. De Warmtepomp zal niet de oplossing zijn, teweinig vakmensen met f-gassen diploma, bij een storing kan de klant de portemonnee gaan trekken aangezien het storingzoeken en oplossen van een storing vaak een zeer arbeidsintensief werk is waar een monteur al snel een dagdeel bezig zal zijn. Wellicht zijn deze kosten wel al meegenomen in het vergelijk.
Klimaatexpert.com
Geachte heer Van Schie,

Deze blog is zoals de titel inderdaad aangeeft een vergelijk tussen een warmtepomp en stadsverwarming. Hierbij is rekening gehouden met regulier onderhoud. Momenteel zijn veel installateurs zich aan het omscholen, daar heeft o.a. Uneto VNI een programma voor uitgegeven. Als het uw eigen situatie betreft, kunnen we exact voor u uitrekenen wat het beste past, hoeveel u bespaart en wat de terugverdientijd is van de investering. Ga daarvoor naar https://www.klimaatexpert.com/vragenformulier. Wij kunnen u ook koppelen aan installateur met f-gassen certificering.

Met vriendelijke groet,

Klimaatexpert.com Team


Will Eisinga
bedankt voor de mooie vergelijking warmtepomp stadsverwarming.
sinds 2012 heb ik
1 zonnepanelen
2 inductiekoken
3 HT warmtepomp voor verwarming en warm water.
werkt beter dan een gasketel.
geen gas geen energierekening.
dat was 250 per maand, 3000 per jaar
dus sinds 2012 al 21.000 euro verdiend.
productiegarantie 30 jaar.
ik verhuur ook een huis zonder gas met
1 zonnepanelen 20 panelen productie 6000 kWh.
2 inductiekoken
3 HT warmtepomp.
wat ik mis als kers op de taart is de elektrische auto in jullie verhaal.
ik heb een laadpaal en BEV.
een BEV rijdt 6 km per kWh.
dus ik rijdt op de zon van het dak.
dat kan ook in stadswijken met Zonnepanelen.
geen gas, geen benzine, geen diesel.
groene stroom van Greenchoice.
werkt sinds 2012 perfect, beter dan gas.


Gerard
Beste Will,

Jij hebt blijkbaar ervaring met HT warmtepomp voor verwarming en warm water. Ik ben benieuwd naar type en vermogen van deze HT warmtepomp.


Martin van Nieuwenhoven
Wij zijn met z’n tweetjes in een hoekwoning met radiatorverwarming, die is aangesloten op een (hoog-temperatuur) warmtenet. We verbruiken gemiddeld jaarlijks 15PJ (verwarming+warm tapwater samen). We betalen jaarlijks circa 900 euro, waarvan iets minder dan 500 euro aan vaste kosten. Ik zou graag van het Warmtenet af gaan en dit vervangen door (1 of 2) warmtepomp-lucht/luchtverwarming (en koeling) aan gevuld met een doorloopverwarmer. Is dit een realistische optie qua kosten en hebben we dan wel voldoende warmteconform (zijn extra IR-panelen eventueel aan te raden) ? Of zijn er betere vervangingsopties. We hebben nu zonnepanelen en dekken daarmee ons jaarlijkse e-verbruik volledig. Er is ruimte om meer zonnepanelen te plaatsen indien we ook na plaatsing van 1 of 2 lucht/luchtverwarmingssystemen nog steeds e-neutraal willen blijven. Hoeveel extra panelen zijn dan nodig (met en zonder koelen in de zomer)?
Harry van der Klink
Sinds 2 jaar hebben wij 14 zonnepanelen met een opbrengst van ca. 4MWh per jaar. Voor onze verwarming (vloerverwarming) en warm tapwater zijn we aangesloten op de Stadsverwarming in Tilburg (Reeshof). Erg duur! We overwegen een warmtepomp aan te schaffen, maar de vraag is of deze voldoende warmte levert voor onze vloerverwarming. Klopt het, dat de afstand tussen de slangen in je vloerverwarming veel korter moet zijn voor het gebruik van een warmtepomp dan de gebruikelijke afstand tussen de slangen in je vloerverwarming bij stadsverwarming. Overigens hebben wij ook nog een houtkachel die we in kunnen zetten. We hebben er veel voor over om van de dure stadsverwarming af te gaan. Graag advies!
Klimaatexpert.com
geachte heer Klink,

dank voor uw vraag. Deze vraag zou ik echter willen beantwoorden met een wedervraag.

Kunt u aflezen hoe warm het water is dat de vloerverwarming in gaat, of zou u dat kunnen meten?

Een warmtepomp kan namelijk temperaturen leveren tot zo'n 60 graden Celsius, maar hoe hoger deze temperatuur des te lager zijn rendement. De meeste fabrikanten geven het rendement op bij 35 graden Celsius water temperatuur, wat doorgaans ook de temperatuur is die voor de vloerverwarming word gebruikt. Vermoedelijk is een warmtepomp dus zeer goed mogelijk. Uiteraard is het verbruik in GJ ook goed om te weten zodat we kunnen uitrekenen hoe groot de warmtepomp moet zijn.

met vriendelijke groet
Klimaatexpert Webcare


C Pieters
Zijn er bedrijven die kunnen helpen met het verwijderen van een CV ketel en verwarmingspanelen en vervolgens wegwerken van al het leidingwerk en aanleggen vloerverwarming en dan aansluiten van een warmtepomp eventueel icm zonnepanelen? Het is allemaal erg veel en als leek overzie ik niet alles zeg maar.
Hoor graag of er bedrijven of tips zijn hoe dat aan te pakken.

H Huijskes
Doet me een genoegen hier ervaringen te lezen van personen die hetzelfde doel hebben, besparen in de energie kosten, en CO2 terugbrengen.
Ik ben zelf in bezit van een huis met inmiddels 24 zonnepanelen een BEV en ga volgende maand over op Vloer verwarming. Met de vloerverwarming komt ook de mogelijkheid om deze middels een warmte pomp te voorzien van LT water, Het huis is goed geïsoleerd dus lijkt me dit voldoende voor de overige radiatoren op 1e etage. Op zolder is al een AC.
Voor WW ben ik nu afhankelijk van stads verwarming en gezien de berekening hier eerder op deze pagina zou ik hier graag vanaf stappen. Voor warm tapwater ( douchen en bad) denk ik aan een elektrische doorstroom geiser. Ik heb nl geen plek voor een ketel.
In de keuken heb ik al een quooker. Heeft iemand ervaring met een elektrische doorstroom geiser?


Anderen bekeken ook:

POLL: Wat is het het belangrijkste in uw huis?
Een moderne televisie
Een droomkeuken
Verwarming en warm water
Een schitterende badkamer
Stem

"Een winkelpand werd maar niet verhuurd, totdat wij besloten het te verduurzamen. Klimaatexpert heeft ons perfect geadviseerd en de doelstellingen snel gerealiseerd."

Hugo Braaf, Ten Cate Bedrijfshuisvesting

"De mogelijkheden op het gebied van warmtepompen zijn zo divers, dat wij door de bomen het bos niet meer zagen. Klimaatexpert heeft ons adequaat geadviseerd en met een exploitatiebereking wisten we van te voren precies waar we aan toe waren. We zijn blij met het eindresultaat en onze energierekening!"

Kees van Poppelen, Harderwijk

"In mijn enthousiasme, en met een behoorlijke dosis 'eigenwijsheid', en ook weinig begrijpend over de standaard bouwprocessen, ben ik aan de slag gegaan. Gelukkig heb ik een aantal mensen ontmoet die mij geholpen hebben met de realisatie van een energie neutraal gebouw." 

Mike Lubbersen, Grayle, leverancier van zonne-energiesystemen

"Vanwege het platte dak, waren hete zomernachten geen pretje in onze slaapkamers. We slapen nu weer heerlijk. Nooit geweten dat je met een airco ook energiezuinig kan verwarmen."

Bernadette Langehuijzen, Veenendaal

"Dankzij Klimaatexpert is het energielabel van ons kantoorgebouw verbeterd en zijn onze lasten verminderd dankzij een lager energieverbruik."

Marcel Spierings, KSR