Wat is een warmtepomp?

Duurzaam alternatief voor een gasketel

Duurzaam alternatief voor een gasketel.

Maar wat is een warmtepomp? Een warmtepomp werkt op elektriciteit en maakt slim gebruik van de al aanwezige warmte in een bron. Deze warmte wordt gebruikt als energie om nog meer warmte op te wekken. Dat is slim, want dat scheelt elektriciteit! 

Een warmtepomp maakt gebruik van de natuurkundige principes zoals verdampen en condenseren. Bij het verdampen van een vloeistof neemt de warmtepomp warmte op en geeft deze vervolgens vrij bij het condenseren van de vloeistof. Bij deze overdracht van warmte wordt gebruik gemaakt van natuurlijk bronnen van warmte, zoals de buitenlucht, de aarde of een waterbron.

Schema werking warmtepomp

In een warmtepomp wordt gekozen van een vloeistof met een zeer laag kookpunt, ook wel een koudemiddel genoemd. Hierdoor kookt het koudemiddel al bij lage temperaturen, ook als het buiten vriest. Door het koudemiddel langs een natuurlijke bron te geleiden, gaat het koken en verdampt het tot een gasvorm. In dat geval is de warmte van die bron dus opgenomen. Door deze gasvorm elders in het circuit met een compressor onder hoge druk te zetten, gaat de temperatuur er van omhoog. Vervolgens wordt deze gasvorm in de condensor weer omgezet naar een vloeistof. Tijdens het condensatieproces, komt de opgeslagen warmte vrij. Die warmte wordt gebruikt voor het verwarmen van een huis of bedrijf. De warmte wordt letterlijk van een natuurlijk bron opgenomen, vergroot en binnen afgegeven.

In Nederland is de meest voorkomende vorm van verwarming een Cv-ketel gestookt op gas. Algemeen bekend is dat de gasvoorraad niet voor eeuwig is en alternatieve warmtebronnen winnen terrein. Verreweg het populairste alternatief is de warmtepomp.

Nederland


Op deze pagina beschrijven we drie soorten warmtepompen:

 1. Lucht/water warmtepomp
 2. Water/water warmtepomp
 3. Lucht/lucht warmtepomp

Daarnaast leggen wij uit wat de verschillen zijn én wat de voordelen zijn voor u. 

Lucht/water warmtepomp

De lucht/water warmtepomp maakt gebruik van de buitenlucht als warmtebron en maakt warm water voor radiatoren, vloerverwarming en/of warm tapwater.

 

'De lucht/water warmtepomp is het best geschikt voor particulieren.
In veel gevallen ontvangt u subsidie.'

 

Twee delen


Werking lucht/water warmtepomp

Zelfs als het buiten vriest, kan er uit de buitenlucht warmte worden onttrokken. Dit is mogelijk omdat het absolute nulpunt -273 °C is, oftewel 0°K (Kelvin). Er bewegen geen moleculen meer bij die temperatuur, er is dan geen energie meer. Maar boven die temperatuur is er wel energie en die gebruikt een lucht/water warmtepomp om warm water op te wekken. Bijna alle warmtepompen functioneren probleemloos tot -20 °C.

Een lucht/water warmtepomp bestaat altijd uit een buitendeel en een binnendeel. Het buitendeel haalt energie uit de buitenlucht en verwarmt daarmee het koudemiddel in de warmtepomp. Het koudemiddel is transportmiddel van de warmte (of koeling in de zomer) en binnenshuis wordt de warmte overgedragen via een warmtewisselaar aan water. Dit water kan vervolgens radiatoren of vloerverwarming verwarmen. Ook kan een buffervat met water verwarmt worden, die kan worden gebruikt in de keuken of badkamer.
lucht water warmtepomp

Meer informatie over een lucht/water warmtepomp

 


Zonneboiler of PV-panelen

Een combinatie met zonne-energie in de vorm van een zonneboiler komt veel voor, waarbij overdag het buffervat wordt gevuld met warm water en 's avonds wordt ingezet als er geen zon meer schijnt. Een zonneboiler wekt warm water op. Zoals gezegd haalt een lucht/water warmtepomp energie uit de buitenlucht, dit is 75% van de energie die hij nodig heeft. De overige 25% komt uit het stopcontact en is dus elektriciteit. Deze elektriciteit kan desgewenst worden opgewekt met zonne-energie in de vorm van PV-panelen. Deze PV-panelen wekken elektriciteit op. 

Zonneboiler warmtepomp

Meer informatie over zonne-energie

 

 

Water/water warmtepomp

De water/water warmtepomp maakt gebruik van grondwarmte of een waterbron (al dan niet onder de grond). Daarmee wordt water verwarmt dat gebruikt kan worden voor radiatoren, vloerverwarming en/of warm tapwater. Deze warmtepomp wordt ook wel aardwarmtepomp of grondgebonden warmtepomp genoemd.

'De water/water warmtepomp wordt gebruikt voor grote toepassingen,
zoals in de industrie, een groot bedrijf of zelfs voor een complete woonwijk.'Grondwarmte 

Een water/water warmtepomp gebruikt de warmte uit de grond als bron van de warmtepomp. Wanneer er slechts een paar meter de grond in wordt gegraven, kunt u al gebruik maken van de grondwarmte. Een water/water warmtepomp gebruikt daarom een gesloten leidingcircuit die ondergronds wordt aangelegd. In dit circuit wordt water rondgepompt die de temperatuur van de grond aanneemt. Die energie wordt gebruikt om nog meer warmte op te wekken door de water/water warmtepomp. Het leidingcircuit kan zowel horizontaal als verticaal in de grond worden aangelegd. Wanneer er veel ruimte is en vaak eigen grond, wordt er gekozen voor de horizontale oplossing. Dit is makkelijker en daardoor goedkoper om aan te leggen. De verticale oplossing is duurder, maar soms noodzakelijk in stedelijk gebied waar veel andere objecten zijn zoals riolering, kabels, funderingen etc. Er zit ook een ander voordeel aan deze oplossing, want hoe dieper je komt in de aarde, hoe warmer het wordt. De efficiëntie van de water/water warmtepomp met een verticaal circuit is daarom hoger. Nog dieper in de grond heb je aardwarmte, in dat geval is de warmte voldoende en er geen warmtepomp nodig. Dit laatste wordt alleen toegepast bij zeer grote vermogens/projecten. In beide gevallen van warmte onttrekken uit de grond / aarde, geldt dat bron uit balans kan raken en is een risico. Hier moeten maatregelen voor getroffen worden. 

water water warmtepomp

 

Waterbron

Een andere bron die gebruik kan worden is een waterbron. Water heeft als eigenschap een relatief constante temperatuur te hebben, in ieder geval constanter dan de buitenlucht. En dat is precies waar een water/water warmtepomp ideaal op afgestemd kan worden, zodat deze zo efficient mogelijk warmte opwekt. Er zijn verschillende waterbronnen mogelijk, zoals een vijver, een meer of zelfs een rivier. Het principe werkt hetzelfde als wanneer de aarde de bron is. Er loopt een circuit met water door de waterbron die wordt rondgepompt en de wamte uit de waterbron wordt gebruikt om nog meer warmte op te wekken. De waterbron kan ook onder de grond liggen, op zelfs tientallen meters diep. Het leidingcircuit naar deze bron kan gesloten zijn, maar er zijn ook open circuits. Dan wordt het water dat al een bepaalde tempertuur heeft rondgepomp, de warmte hoeft dus niet overgenomen te worden. Het water uit die bron moet dan wel gefilterd worden om zo de warmtepomp te beschermen. 

Warmtepomp water water

 

Koelen

Een waterbron of de grondwarmte is in de winter doorgaans warmer dan de buitenlucht. Van dat temperatuursverschil wordt gebruik gemaakt om uw project te verwarmen. In de zomer is het precies andersom, dan is de waterbron of aardwarmte juist vaak koeler. Ook in de zomer kunt u gebruik maken van dit temeratuurverschil en dus uw project koelen. Dit koelen kost u geen extra energie, behalve dat water rondgepompt moet worden. De warmtepomp hoeft het water niet extra te koelen, dus dat is super energiezuinig. 

Meer informatie over de water/water warmtepomp

 

Lucht/lucht warmtepomp

De lucht/lucht warmtepomp gebruikt de buitenlucht als bron en blaast warme of koude lucht de ruimte in. De binnendelen kunnen airco units zijn of een VRF Systeem, die gemonteerd zijn in of onder het plafond, aan de wand of compleet zijn weggewerkt. 

'De lucht/lucht warmtepomp kan zowel zakelijk als particulier worden toegepast.
Alleen bij zakelijk gebruik is er een mogelijkheid voor subsidie.'


Een lucht/lucht warmtepomp bestaat altijd uit een buitendeel en één of meerdere binnendelen, ook wel afgiftesystemen genoemd. De werking is hetzelfde als de lucht/water warmtepomp, alleen de afgifte van warmte en koeling is anders, namelijk via de lucht en dus niet via radiatoren.

lucht lucht warmtepomp airconditioning

Verwarmen

Het voordeel van het blazen van lucht, is dat een ruimte heel snel verwarmd kan worden. Voor particulieren is dat interessant op de slaapkamer. Alleen wanneer er behoefte is aan verwarmen, zet u de lucht/lucht warmtepomp aan. In het geval van radiatoren, worden deze vaak open gelaten en wordt er ook energie verbruikt als u niet op de kamer bent. 


Koelen

Een lucht/lucht warmtepomp koelt beter dan een lucht/water warmtepomp. De koude lucht die een ruimte wordt ingeblazen mengt zich makkelijker met de bestaande lucht dan een koude vloer in het geval van lucht/water warmtepomp. Daarnaast kan een vloer niet onbeperkt koelen, er onstaat anders condens waardoor de vloer glad en gevaarlijk wordt, maar ook eventueel beschadigd door waterschade. 

Airconditioning thuis

Meer informatie over een lucht/lucht warmtepomp

 Verschil

In onderstaande afbeelding geven wij een schematische weergave het verschil tussen een lucht/water warmtepomp en een lucht/lucht warmtepomp. Een lucht/lucht warmtepomp blaast warme of koele lucht via bijvoorbeeld een plafond- of wandunit. Een lucht/water warmtepomp geeft warmte (en koeling) af via water aan radiatoren of vloerverwarming. Het voordeel geldt voor beide versies: 75% van de energie komt uit de buitenlucht.

 

Verschil lucht water en lucht lucht warmtepomp

 

 

De voordelen van een warmtepomp
 

1. U verbruikt minder energie

Huishoudens kunnen tot € 600,- per jaar besparen op stookkosten. In het geval van kantoren of industrie kan de besparing veel verder oplopen, tot 60%. Onze specialisten rekenen op voorhand precies voor u uit wat de besparing is. Verder adviseren we wat de beste oplossing voor u is. Wij houden rekening met allerlei factoren zoals isolatie, type radiator / vloerverwarming, dubbele beglazing, gebruik warm tapwater etc. Daardoor is het advies altijd op maat. 

Warmtepomp energiewinning


2. Minder belastend voor het milieu

Naast een financiële besparing die het u oplevert, wordt dankzij een warmtepomp minder CO₂ uitgestoten dan met een conventionele op gas gestookte Cv-ketel.

Warmtepomp emissie gebouwen

Klimaatexpert.com maakt alleen gebruik van warmtepompen die zijn uitgerust met het duurzame Europese ErP keurmerk. ErP staat voor Energy Related Products en richt zich op het bevorderen van een milieuvriendelijk ontwerp van energie verbruikende producten. Het minimale energielabel van alle door Klimaatexpert.com geadviseerde warmtepompen is energieklasse A.


3. Waardevermeerdering van uw huis of pand

Sinds 2015 is het verplicht dat uw huis een energielabel heeft. Dankzij een warmtepomp stijgt het energielabel van uw huis 1 tot 2 stappen. Dit heeft een gunstige uitwerking op de waarde van uw huis, de potentiële koper weet immers dat hij minder maandlasten zal hebben. Ook zal de verkooptijd van uw woning korter zijn. Bron: www.energielabel.nl

Energielabel stappen

Dit gaat ook op voor commercieel vastgoed zoals kantoren en winkels. Verwarmen zonder gas wint aan populariteit, vanwege de lagere kosten, minder schadelijke uitstoot voor het milieu en de stijgende gasprijs. Wanneer een pand is verduurzaamd, stijgt automatisch de waarde er van. 


4. Subsidie warmtepomp

De overheid stimuleert duurzame energie en heeft daarom jaarlijks een pot ter beschikking gesteld voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). In 2019 was dat een subsidie pot van in totaal € 160 miljoen. Klimaatexpert.com werkt alleen met warmtepompen die in aanmerking komen voor deze subsidie. De hoogte van de subsidie is eenvoudig op voorhand te bepalen. Tot 1 kW ontvangt u € 1.100,- subsidie en elke kW daarboven ontvangt u € 100,-. Per adres mogen meerdere subsidies worden aangevraagd, door zowel particulieren als zakelijke gebruikers.


ISDE subsidie

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie?

Particulier: 

 • De aanvraag van subsidie vindt plaats na de aanschaf
 • De warmtepomp is nieuw en er is een aankoopbewijs
 • De warmtepomp staat in NL
 • De aangeschaf heeft plaatsgevonden na 1 januari 2016
 • De warmtepomp is voor eigen gebruik en wordt ten minste 1 jaar gebruikt

Bedrijf:

 • De aanvraag van subsidie vindt plaats voor de aanschaf 
 • Het bedrijf is eigenaar van de warmtepomp, dus niet een derde partij
 • Het toegekende subsidie bedrag kan niet worden overschreden
 • De warmtepomp staat in NL
 • Na de goedkeuring van de subsidie, moet de warmtepomp binnen één jaar in gebruik zijn
 • De warmtepomp moet tenminste 1 jaar worden gebruikt, na bepaling van de hoogte van de subsidie

De hybride warmtepomp, een combinatie van een gasgestookte Cv-ketel en een warmtepomp, valt niet meer in deze subsidie regeling en zullen wij dan ook niet adviseren.

Dankzij ISDE is uw investering lager, waardoor een terugverdientijd korter is. Wij rekenen graag voor u uit wat voor u de terugverdientijd is.

Ga voor de laatste subsidie informatie naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Finacieel Subsidies ISDE


Energie-Investeringsaftrek / EIA voor bedrijven

Deze overheidssubsidie stimuleert duurzaam ondernemen. De fiscale aftrek kan oplopen tot 55,5% van de investeringskosten, naast de gebruikelijke afschrijving. De gemiddelde besparing is 13,5%. Ook in dit geval, kijken we graag met u mee wat de besparing is.

Hoe komt u in aanmerking?

 • Uw bedrijf is gevestigd in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden
 • U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting
 • U investeert in een duurzame oplossing die voorkomt op de Energielijst
 • Het bedrijfsmiddel is nieuw en dus niet eerder gebruikt
 • U meldt het bedrijfsmiddel binnen drie maanden.
 • De investering bedraagt ten minste € 2.500 en maximaal € 120 miljoen per jaar
 • Meer informatie naar de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Energie Investeringsaftrek EIA

Meer informatie over subsidie 


5. Zonne-Energie

Als u dubbel wilt besparen, kunt u kiezen voor zonne-energie. Afhankelijk van uw situatie, kunt u in combinatie met een warmtepomp tot volledig energieneutraal uw huis verwarmen en over warm tapwater beschikken. Op het gebied van zonne-energie zijn er twee opties:


Zonneboiler

Deze vorm van zonne-energie kent vele benamingen zoals een zonnecollector of een warmwaterplaat, maar de werking is allemaal hetzelfde: u wekt warm water op. Het warme water kunt u direct gebruiken als warm tapwater voor bijvoorbeeld de douche of in de keuken. De lucht/water warmtepomp gebruikt u dan op niet-zonnige dagen én voor het gebruik van uw centrale verwarming. Omdat de warmtepomp niet of minder vaak ingezet hoeft te worden voor het verwarmen van tapwater, verbruikt deze minder energie.   

De zonneboiler komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE).

Waarom kiezen voor zonneboiler?

 • Relatief lage investeringskosten
 • Uitontwikkeld en bewezen efficiënt
 • Subsidie
 • Als de ruimte te klein is voor zonnepanelen, kan deze groot genoeg zijn voor een zonneboiler

Zonneboiler 600Zonnepanelen

Een andere namen voor de zonnepaneel is een fotovoltaïsch paneel (Photovaltaic Cell) of kortweg PV-paneel. Deze panelen wekken geen warm water op, maar elektriciteit.

In uw pand blijft u elektriciteit ontvangen van de oorspronkelijke netbeheerder via de meterkast. In het geval van zonnepanelen is er ook een lijntje terug naar de netbeheerder, u levert dan letterlijk elektriciteit terug. Dit wordt bijgehouden, zodat u onder aan de streep precies weet wat u moet betalen. Of dat u zelfs geld terug krijgt, omdat u meer energie opwekt dan dat u verbruikt. Een zonnepaneel levert dus niet rechtstreeks stroom aan de lucht/water warmtepomp of water/water warmtepomp. Voordeel hiervan is dat u een constante bron van stroom hebt. In de winter hebt u doorgaans meer stroom nodig, terwijl u in de zomer meer stroom opwekt.

Het spreekt voor zich, hoe meer zonnepanelen, hoe meer energie u opwekt. Alleen moet u die ruimte wel hebben. Onze specialisten kunnen precies voor u bepalen welke oplossing het beste bij u past.

Zonne energie 10 tips

Meer informatie over zonne-energie


6. Verwarmen zonder gas

Het is geen geheim dat de voorraden van fossiele brandstoffen, zoals bijvoorbeeld gas, niet voor eeuwig zijn. Daarnaast zijn er terechte restricties op gasboringen in bijvoorbeeld Groningen, waardoor gas schaarser en dus duurder wordt. De overheid heeft het streven om volledig gasvrij te zijn in 2050. Bovengenoemde subsidies die nu al van toepassing zijn, zetten deze ambities kracht bij. Vijftig jaar geleden zijn we overgestapt van kolen naar gas, nu zitten we in de transitiefase van gas naar elektriciteit.

Verwarmen zonder gas


7. Grote verbouwing vaak niet nodig

In het geval van een lucht/water warmtepomp kunt u vaak gebruik maken van de al bestaande leidingen, radiatoren en/of vloerverwarming. Het enige dat u vervangt, is de Cv-installatie. Dit betekent dat u binnen een of enkele dagen al kunt besparen op uw energiekosten.

U kunt kiezen voor een hoog of laag temperatuur warmtepomp. Een laag temperatuur warmtepomp produceert tussen de 30 en 45 °C en is daardoor zuiniger dan een hoog temperatuur warmtepomp die tussen de 50 en 80 °C produceert. Een laag temperatuur warmtepomp werkt alleen in een pand die volledig is geïsoleerd en is voorzien van laag tempartuur radiatoren of vloerverwarming. Ten opzichte van een gasketel, bent u met een laag temperatuur warmtepomp 55% zuiniger uit en met een hoog temperatuur warmtepomp 40% zuiniger. Bij de laatste hoeft u bij bestaande bouw niet te verbouwen. 

Wij helpen u graag kiezen tussen een hoog of laag temperatuur warmtepomp. 

Particulier radiator

Hoog of laag temperatuur verwarming?


8. Bediening mogelijk via WiFi

Vanaf uw werk de verwarming alvast aanzetten? Vanaf de bank met uw telefoon de verwarming een graadje hoger zetten of de warmte voor de hele week plannen? Welkom in de 21e eeuw, natuurlijk kan dit! Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.  

De noemer waaronder dit valt is Home Domotica, waarmee u dus uw warmtepomp kan besturen, maar ook nog veel meer elektrische apparaten in uw huis zoals uw garagedeur, alarm, verlichting, toegangspoort, gordijnen, videoapparatuur. De mogelijkheden zijn eindeloos, u kunt het zo uitgebreid of beperkt toepassen als u zelf wenst.

Meer informatie over Home Domotica


9. Bijhouden wat u verbruikt

Dankzij de slimme regeltechniek kunt u op elk moment zien wat u verbruikt. En dus ook wat u bespaart!


10.  Zowel koelen of warmen

Iets wat met een traditionele op gas gestookte Cv-installatie niet mogelijk is, kan wel met een warmtepomp: koelen! In de zomer een lekker koel huis, kantoor of winkel.

Bij een water/water warmtepomp, die werkt met een gesloten watercircuit onder de grond, hoeft er geen energie gebruikt te worden om het huis te koelen. Dit komt omdat er gebruik wordt gemaakt van de temperatuur van de aarde die koeler is dan de lucht in de zomer. Het koelen is dus kosteloos!

De lucht/water warmtepomp haalt energie uit de temperatuur van de buitenlucht. Deze energie kan in de zomer worden gebruikt om te koelen. Houd er wel rekening mee dat er bij dit proces stroom wordt verbruikt, waardoor het rendementsvoordeel ten opzichte van een gasgestookte centrale verwarming afneemt. Maar dat is logisch, een Cv op gas gebruikt u niet in de zomer.

Airconditioning Slapen man vrouw


11.  Stiller

Door de afwezigheid van een gasbrander, heeft een warmtepomp een lager geluidsniveau dan een traditionele verwarmde Cv-ketel.

Het buitendeel maakt geluid, dat is een feit. Bij Klimaatexpert.com vergelijken we verschillende aanbieders op de markt en kiezen we voor de meest duurzame en stille varianten. Deze moderne varianten zijn nauwelijks hoorbaar. Verder is het mogelijk om het buitendeel tot op 50 meter van het huis te plaatsen, bijvoorbeeld achter in de tuin. Heeft u een ouderwetse warmtepomp die veel geluid produceert? Dan zijn daar oplossingen voor in de markt in de vorm van een isolatie. Met de getoonde isolatie set, daalt het geluidsniveau met maar liefst 7 dB.

lucht water warmtepomp isolatie


12.  Warm water voor de douche en keuken

Het zogenaamde warme tapwater kan ook energiezuinig worden opgewekt met een warmtepomp. Dit warme water wordt opgeslagen in een warmwatervat. Er zijn ook systemen met een warmtepomp en een warmwatervat in één combinatie. Uiteraard kunt u ook warm water opwekken door middel van een zonneboiler. Vraag onze adviseurs naar de mogelijkheden, zij kunnen adviseren wat het beste bij u past.


13.  Propaan gastank vervangen

Woont u landelijk met misschien wel een fantastisch uitzicht over weilanden? Maar wordt dit lelijk verstoord door een propaan gastank? Dan is een warmtepomp de oplossing. U hoeft geen vrachtwagen met gas meer te bestellen. Uw energie wordt simpelweg uit de lucht of aarde gewonnen.

U kunt gewoon gebruik blijven maken van de bestaande leidingen en radiatoren/vloerverwarming. Een grote verbouwing is dus niet nodig, alleen de bestaande Cv-installatie wordt vervangen.


14.  Kantoren verplicht minimaal energielabel C

Er staat een nieuwe wetgeving op de rol die bepaalt dat vanaf 2023 kantoorpanden alleen nog met die functie verhuurd mogen worden als zij minimaal energielabel C hebben. In dat jaar wil ING Real Estate een volledig duurzame portefeuille hebben. Met de aangekondigde interne maatregel lopen zij op de nieuwe wetgeving vooruit.

Op dit moment heeft ruim één derde (35%) van de Nederlandse vastgoed beleggers duurzame beleggingen. Dit is naar voren gekomen in de onlangs gepubliceerde Beleggers Barometer van ING. Bron: www.propertynl.com

Kantoor productief

Verplicht energielabel C voor kantoren in 2023


Overige kenmerken

15.  Terugverdientijd lucht/water warmtepomp

a. Bij nieuwbouw is de terugverdientijd mogelijk in 5 jaar. Dit verschilt per individueel geval en is afhankelijk van bijvoorbeeld de isolatiewaarde, oppervlakte, wijze van verwarmen, lengte van leidingen et cetera. Dankzij een uitgebreid rekensysteem kunnen we met al deze factoren rekening houden en op voorhand bepalen hoeveel u gaat besparen. Neem contact met ons, wij adviseren u graag over de mogelijkheden. 

b. In het geval van een bestaande woning, vervangt u in de meeste gevallen een op gas gestookte Cv-ketel. Deze Cv-ketel vertegenwoordigd een waarde, waardoor de terugverdientijd langer is dan bij nieuwbouw. In de meeste gevallen is een terugverdientijd mogelijk tussen de 6 en 12 jaar. 

Ook hierbij zijn tal van factoren van belang, zoals isolatiewaarde, oppervlakte, dubbel glas, lengte van leidingen, soorten radiatoren et cetera. Op voorhand kunnen wij uitrekenen wat voor u de terugverdientijd zal zijn. 

c. Dankzij subsidie is de aanschaf van een warmtepomp stukken interessanter geworden. In bovenstaande terugverdientijd is rekening gehouden met deze subsidie. 

d. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de koelfunctie in de zomer, is de terugverdientijd langer.

Terugverdientijd

Kosten Cv-ketel en warmtepomp vergeleken


16.  Plaatsing buitendeel

Compleet overtuigd van alle voordelen van een warmtepomp, alleen heeft u geen idee waar u het buitendeel moet plaatsen? Geen probleem, deze unit kan overal geplaatst worden. Bijvoorbeeld op het dak van uw pand, aan de muur, maar ook in de tuin tot op wel 50 meter van het pand.


17.  Stadsverwarming?

Ja, in plaats van stadsverwarming kunt u gebruik maken van een lucht/water warmtepomp. Alle bestaande leidingen blijven gewoon bestaan. Afhankelijk van uw afgiftesysteem, mate van isolatie, gebruik en behoefte, wordt er een warmtepomp geselecteerd. Alleen als u geen afnameverplichting heeft, kunt u zich afsluiten van de stadsverwarming. 

Warmtepomp of stadsverwarming?


18.  Onderhoud

Net als bij een traditionele op gas gestookte centrale verwarming moet er onderhoud verricht worden aan een warmtepomp. Zo bent u verzekerd van een optimale werking en een langere levensduur. De frequentie van onderhoud is eens per jaar en de onderhoudskosten zijn vergelijkbaar met een Cv op gas. Een goed onderhouden lucht/water warmtepomp heeft een gemiddelde levensduur van 15 jaar. Een goed onderhouden water/water warmtepomp heeft een gemiddelde levensduur van 30-40 jaar. Klimaatexpert biedt onderhoudscontracten op maat aan. 


19. Warmtewisselaar

Een warmtewisselaar is een unit die precies doet wat de naam doet vermoeden, het wisselen van warmte. Een lucht/water warmtepomp verwarmt in de winter een koudemiddel tot een gewenste temperatuur in een gesloten circuit. De warmte wordt overgebracht op water door een warmtewisselaar. Daarmee kan een buffervat gevult worden met warm water, of het warme water kan rechtstreeks gebruikt worden voor de radiatoren of vloerverwarming.

 

Voordelen warmtepomp

 • Lagere maandlasten
 • Minder uitstoot van CO₂
 • Subsidie van de overheid
 • Koelen ook mogelijk
 • Waardestijging van uw huis of pand vanwege een groener energielabel
 • Te gebruiken i.c.m. zonnepanelen
 • Geen verbruik van gas maar elektriciteit, eventueel zelf op te wekken

Schematische weergave: welke warmtepompen zijn er?

Er zijn grofweg drie warmtepompen varianten: een ‘lucht/water warmtepomp’, 'lucht/lucht warmtepomp’ en een ‘water/water warmtepomp’.

Hieronder leggen we uit wat de verschillen zijn. Voor meer info zie de warmtepomp overzichtspagina.

Lucht/water warmtepomp

Dit klimaatsysteem haalt energie uit de lucht. Deze variant is het meest interessant voor particulieren en klein zakelijk gebruik. Dankzij subsidie is een terugverdientijd in 5 jaar mogelijk, in het geval van nieuwbouw zelfs 2 jaar. De besparing kan oplopen tot € 600,- per jaar. De opgewekte warmte of koeling wordt gebruik voor radiatoren en vloerverwarming. Ook kan tapwater voor de douche en keuken worden verwarmt. 

Lucht/water warmtepomp

Lucht/lucht warmtepomp

Dit klimaatsysteem haalt energie uit de lucht. Deze variant is toepasbaar voor particulieren en in een andere vorm voor zakelijk gebruik zoals kantoren of winkels. Alleen in het geval van zakelijk gebruik is er een mogelijkheid op subsidie. De opgewekte warmte of koeling wordt door een lucht/lucht warmtepomp in de ruimte geblazen. Dit kan via verschillende units, aan bijvoorbeeld de wand of weggewerkt in het plafond. 

Lucht/lucht warmtepomp

Water/water warmtepomp

Dit klimaatsysteem haalt energie uit de warmte van de aarde. Deze variant is het meest interessant voor grotere toepassingen, zoals industrie of een groot kantoor of winkel(centrum). Ook op deze warmtepomp is een subsidie mogelijk. De opgewekte warmte of koeling wordt gebruik voor radiatoren en vloerverwarming. Ook kan tapwater voor de douche en keuken worden verwarmt.

Water/water warmtepomp

Werking lucht/water warmtepomp

 

Welke warmtepomp is interessant voor u? Misschien is het best even lastig om te kiezen welke warmtepomp het beste voor u geschikt is. Daarom hebben we onderstaande infographic gemaakt om u te helpen kiezen.

 

Welke Warmtepomp is interessant voor u Lucht Water Warmtepomp hoog of laag temperatuur klimaatexpert

 

Anderen bekeken ook:

POLL: Wat is het het belangrijkste in uw huis?
Een moderne televisie
Een droomkeuken
Verwarming en warm water
Een schitterende badkamer
Stem

"Vanwege het platte dak, waren hete zomernachten geen pretje in onze slaapkamers. We slapen nu weer heerlijk. Nooit geweten dat je met een airco ook energiezuinig kan verwarmen."

Bernadette Langehuijzen, Veenendaal

"Een winkelpand werd maar niet verhuurd, totdat wij besloten het te verduurzamen. Klimaatexpert heeft ons perfect geadviseerd en de doelstellingen snel gerealiseerd."

Hugo Braaf, Ten Cate Bedrijfshuisvesting

"In mijn enthousiasme, en met een behoorlijke dosis 'eigenwijsheid', en ook weinig begrijpend over de standaard bouwprocessen, ben ik aan de slag gegaan. Gelukkig heb ik een aantal mensen ontmoet die mij geholpen hebben met de realisatie van een energie neutraal gebouw." 

Mike Lubbersen, Grayle, leverancier van zonne-energiesystemen

"Dankzij Klimaatexpert is het energielabel van ons kantoorgebouw verbeterd en zijn onze lasten verminderd dankzij een lager energieverbruik."

Marcel Spierings, KSR

"De mogelijkheden op het gebied van warmtepompen zijn zo divers, dat wij door de bomen het bos niet meer zagen. Klimaatexpert heeft ons adequaat geadviseerd en met een exploitatiebereking wisten we van te voren precies waar we aan toe waren. We zijn blij met het eindresultaat en onze energierekening!"

Kees van Poppelen, Harderwijk