Expert in warmtepompen

Totaalconcept: advies, ontwerp, levering & inbedrijfstelling

Warmtepomp - Alles wat u moet weten

De warmtepomp. U hoort er steeds meer over en dat is terecht! 


De warmtepomp is hét duurzame alternatief voor de Cv-ketel, zeker nu dat gas steeds schaarser en duurder wordt. Een warmtepomp werkt met een zeer hoog rendement op elektriciteit en u bespaart er mee op uw energierekening. Daarnaast stoot u aanzienlijk  minder CO₂ uit en kunt u de elektriciteit zelf opwekken met zonnepanelen voor nog meer besparing.

Schema werking warmtepomp

Maar wat is een warmtepomp nu eigenlijk? Welke varianten zijn er? Kan iedereen het toepassen? Wat kost een warmtepomp? Waar moet u op letten? En wat zijn de valkuilen? Op deze overzichtspagina geven wij graag antwoord op deze vragen. Per onderwerp vindt u een link naar een artikel waarbij we dieper ingaan op de materie.

 

Technisch

Technisch

Technisch

Uitleg over de warmtepomp.

Lees verder
Warmtepomp soorten

Warmtepomp soorten

Warmtepomp soorten

Welke warmtepompen zijn er?

Lees verder

Wanneer u klikt op één van de onderstaande onderwerpen, gaat u naar het betreffende hoofdstuk op deze pagina. Per hoofdstuk vindt u een doorlink naar een uitgebreider artikel over het betreffende onderwerp.

Overzicht

Wat is een warmtepomp?
Hoe werkt een warmtepomp?
Wat kost een warmtepomp?
Kosten vergeleken met een Cv-ketel
Verschillende soorten

Lucht/water warmtepomp
Lucht/lucht warmtepomp
Water/water warmtepomp
Brine/Water warmtepomp
Ventilatielucht warmtepomp
Hybride warmtepomp
Luchtwarmtepomp of aardwarmtepomp?
Toepassingen
Woning / particulier
Zakelijk / utiliteit
Zwembad
Subsidie
Financiering
Besparing
Voorwaarden
Zonnepanelen
Afgiftesysteem
Hoog of laag temperatuur?
Vloerverwarming en de warmtepomp,  een optimale combinatie!
Stadsverwarming of warmtepomp?
Elektrische verwarming of warmtepomp?
Koelen
Airconditioning, Single Split en Multi Split, VRF systeem
Luchtgordijn voor showrooms en winkels
COP, SCOP en rendement

Wat is een warmtepomp?

Een warmtepomp is een duurzame vorm van verwarming én koeling die zeer efficiënt werkt op elektriciteit. Daarbij wordt warmte gebruikt uit een bron, zoals bijvoorbeeld de buitenlucht, de grond of een waterbron. Uit deze bron wordt warmte onttrokken en opgewaardeerd naar een bruikbaar niveau en ingezet als ruimteverwarming en/of warm tapwater. Omgekeerd werkt dit ook, door warmte te onttrekken uit het gebouw en af te voeren naar de bron, wordt er dus gekoeld.

De toepassingen kan zijn een woning, maar zeker ook voor grote projecten zoals een kantoor, winkel of zelfs een compleet ziekenhuis of productieproces. De werking is hetzelfde, alleen de schaal verschilt. Daarnaast zijn er verschillende opties voor de warmte en koeling afgiftesystemen. Kijk voor een uitgebreide uitleg op de pagina Wat is een warmtepomp?

Wat is een warmtepomp?

Wat is een warmtepomp?

 

Hoe werkt een warmtepomp?

Eigenlijk verraadt de naam al wat een warmtepomp doet: deze verpompt warmte. Een koudemiddel wordt onder lage druk door een bron verwarmd en verdampt, door een gesloten circuit gepompt en bij hoge druk gecondenseerd, waarbij de opgeslagen warmte vrijkomt. Er wordt gebruik gemaakt van het natuurkundige principe dat vloeistof bij verschillende druk een ander kook- en condenseerpunt heeft. Daarom kookt (en verdampt) het koudemiddel in de verdamper al bij een lage temperatuur van de bron (buitenlucht, grond, omgevingswater), waarbij het warmte van die bron onttrekt. Verderop in het circuit wordt de druk en daarmee de temperatuur opgevoerd, en het verdampte koudemiddel in de condensor gecondenseerd, waarbij de opgeslagen warmte wordt afgegeven aan bijvoorbeeld water.

Voor dit proces is elektriciteit nodig, maar verreweg de meeste energie wordt uit de bron onttrokken. Afhankelijk van de condities komen van de 5 delen benodigde energie, vier delen uit de bron en is slechts één deel elektriciteit. Dat is waarom er zo weinig elektriciteit wordt gebruikt. Kijk voor een uitgebreide uitleg, inclusief voorbeelden, op de pagina Hoe werkt een warmtepomp?

Hoe werkt een warmtepomp?

 

Wat kost een warmtepomp?

Om die vraag goed te kunnen beantwoorden, zijn gegevens nodig zoals het gasverbruik, mate van isolatie, aantal vierkante meters, het gebruik, afgiftesysteem, ligging t.o.v. de zon, aantal personen etc. Op die manier is de soort en capaciteit van de warmtepomp te bepalen. Op deze pagina hebben we de algemene zin uitgelegd wat een warmtepomp kost

Warmtepomp kosten
 
 

Kosten vergeleken met een Cv-ketel

De investering in een warmtepomp is hoger dan van een Cv-ketel, maar het energieverbruik is weer veel lager. Daarom loont de overstap toch en zal in alle gevallen binnen de levensduur zijn terugverdiend. 

Kosten vergelijk Cv-ketel

 

Verschillende soorten

Zowel de bron als het warmte afgiftesysteem van de warmtepomp kan verschillen. Dit is te herkennen in de naam, waarbij het eerste gedeelte van de naam staat voor de bron en het tweede gedeelte voor het afgiftesysteem.

Van de lucht/water warmtepomp bijvoorbeeld, is de bron de buitenlucht en de warmte wordt afgegeven aan water ten behoeve van vloerverwarming of radiatoren.

Een overzicht van de verschillende soorten ziet u hieronder en op de pagina warmtepomp soorten.

Warmtepomp soorten

Warmtepomp welke soorten zijn er

 

Lucht/water warmtepomp

Een lucht/water warmtepomp is hét alternatief voor de Cv-ketel op gas voor particulieren of klein zakelijk gebruik. Dit klimaatsysteem produceert warm water voor (laag temperatuur) radiatoren, vloerverwarming en/of tapwater, maar dan op een duurzame manier. De brandstof van dit klimaatsysteem is voor 20% elektriciteit en 80% buitenlucht. Het grootste deel wordt dus aan de buitenlucht onttrokken en hierdoor is er altijd een buitendeel nodig. Daarnaast is er een binnendeel die de onttrokken warmte uit de buitenlucht opwaardeert naar een bruikbaar niveau. Een boilervat is noodzakelijk om een water te verwarmen om bijvoorbeeld te douchen. Op zuinige varianten krijgt u subsidie. Kijk voor meer informatie op de pagina lucht/water warmtepomp.

Lucht/water warmtepomp

Warmtepomp onttrekt warmte uit de buitenlucht

lucht water warmtepomp

 

Lucht/lucht warmtepomp

Dit klimaatsysteem heeft de buitenlucht als bron in verwarmingsbedrijf en geeft warmte af middels lucht. Dit klimaatsysteem is het best te herkennen als traditionele airconditioning, waarbij de werking omkeert. Dan wordt overmatige warmte uit de ruimten onttrokken, en via het buitendeel aan de buitenlucht afgegeven. Er zijn vele capaciteiten beschikbaar voor verschillende doeleinden. De kleinste voor bijvoorbeeld een slaapkamer is een Single Split Airconditioning. Meerdere kamers verwarmen en koelen middels lucht, kan met een Multi Split Airconditioning. Een compleet kantorencomplex of ziekenhuis van warmte of koeling voorzien kan met een VRF Systeem. Meer informatie over lucht/lucht warmtepompen vindt u op deze pagina.

Lucht/lucht warmtepomp

lucht lucht warmtepomp

 

Water/water warmtepomp

Een water/water warmtepomp, ook wel aardwarmtepomp of grond gebonden warmtepomp, heeft water als bron. Dit is een open bron, waarbij grond- of oppervlakte wordt opgepompt en op een andere plek weer wordt teruggepompt. Uit dit water wordt warmte onttrokken. Die warmte wordt opgewaardeerd naar een bruikbaar niveau en wordt afgegeven aan water die kan worden ingezet voor vloerverwarming, (laag temperatuur) radiatoren en/of warm tapwater. Een open bron wordt meestal ingezet voor hogere vermogens. Toepassing kan een woonwijk zijn of de industrie. Meer informatie vindt u op de pagina over de water/water warmtepomp.

Water/water warmtepomp

water water warmtepomp

 

Brine/water warmtepomp

Een brine/water warmtepomp, ook wel aardwarmtepomp of grond gebonden warmtepomp, heeft water als bron. Dit is een gesloten bron, waarbij water door een circuit van leidingen loopt en de warmte overneemt van de grond of een waterbron onder de grond. De opgenomen warmte wordt vervolgens uit het water onttrokken. Die warmte wordt opgewaardeerd naar een bruikbaar niveau en wordt afgegeven aan water die kan worden ingezet voor vloerverwarming, (laag temperatuur) radiatoren en/of warm tapwater. Er zijn verschillende vermogens mogelijk, maar een gesloten bron wordt  meestal wordt ingezet voor lagere vermogens. Toepassing kan een woning zijn, maar ook een hele wijk of in de industrie. Meer informatie vindt u op de pagina over de water/water warmtepomp.

brine water warmtepomp

 

Ventilatielucht warmtepomp

Deze warmteopwekker lijkt op een lucht/water warmtepomp, maar heeft als bron de ventilatielucht van een woning of gebouw, in plaats van de buitenlucht. Het voordeel hiervan is dat de installatie kleiner uitgevoerd kan worden en er geen buitendeel nodig is. Het grote nadeel van dit systeem is een beperkte capaciteit. In veel gevallen is het geproduceerde warme water niet voldoende voor een heel huis, waardoor er additionele verwarming moet worden toegepast. Een mogelijke toepassing is bijvoorbeeld een flatgebouw die is voorzien van blokverwarming, die elk appartement voorziet van ruimteverwarming, maar niet van warm tapwater. In dat geval is een ventilatielucht warmtepomp ideaal als zuinige opwekker van tapwater voor bijvoorbeeld de douche.

 

Hybride warmtepomp

Dit is een combinatie van een Cv-ketel op gas én een lucht/water warmtepomp. De lucht/water warmtepomp is licht uitgevoerd en zonder boilervat, zodat de aanschafprijs relatief laag is, maar de capaciteit ook. Warm tapwater zal daarom altijd door de Cv-ketel verwarmd worden, u blijft dus gewoon gas gebruiken. Wanneer alle kosten bij elkaar opgeteld worden (TCO, Totaal Costs of Ownership), komt u tot de ontdekking dat u slechts enkele tientjes per jaar bespaart ten opzichte van alleen een Cv-ketel. Dat komt omdat u twee apparaten in huis haalt, die beide hun afschrijving en onderhoud hebben. Met een volledig elektrische lucht/water warmtepomp is de besparing veel groter, omdat enerzijds u veel minder energie verbruikt en anderzijds geen vastrecht meer betaald bij het volledig afsluiten van gas. Kortom, een hybride warmtepomp is een wassenneus die we u niet snel zullen adviseren. Alleen bij zeer grote vermogens kan het in sommige gevallen de gunstiger zijn.

 

Lucht- of aardwarmtepomp?

Een luchtwarmtepomp is een verzamelnaam van warmtepompen die de buitenlucht als bron hebben. Het afgiftesysteem kan verschillen. Voorbeelden zijn een lucht/lucht warmtepomp of een lucht/water warmtepomp.

Bij een aardwarmtepomp, ook wel een waterwarmtepomp of grond gebonden warmtepomp, is water de bron. Ook hierbij kan het afgiftesysteem verschillen. Voorbeelden zijn: brine/water warmtepomp, water/water warmtepomp of water/lucht warmtepomp.

Maar welke moet u nu kiezen? Voor een woning is een luchtwarmtepomp financieel gezien aantrekkelijker. Het aanleggen van een bron voor een aardwarmtepomp is een stuk duurder, waardoor de terugverdientijd niet realistisch is. In grotere projecten kan een aardwarmtepomp de betere oplossing zijn, maar dat hangt sterk af van de situatie. Laat u goed adviseren en laat het project doorrekenen, om verrassingen achteraf te voorkomen.

We hebben alle verschillen opgesomd in het artikel luchtwarmtepomp of aardwarmtepomp

Lucht- of aardwarmtepomp?

Gasloos verwarmen, van gas los

 


Toepassingen

Er zijn vele soorten toepassingen, waardoor er voor bijna elk soort gebouw een klimaatsysteem bestaat.

 

Woning / particulier

Voor woningen is over het algemeen de lucht/water warmtepomp de betere keus. Per woning kan de aanpak verschillen. Bij een nieuwbouwhuis kan er vanaf de start rekening gehouden worden met een duurzaam klimaatsysteem, waardoor deze zeer eenvoudig is te realiseren en terug te verdienen is. Een bestaande woning is ook zeer goed te verduurzamen, al kan het zijn dat er wat aanpassingen nodig zijn. Laag temperatuur verwarming is de beste keus voor wat betreft energieverbruik en CO2 uitstoot, alleen in sommige gevallen is dat niet mogelijk. Dan is een hoog temperatuur variant de oplossing.

Thuis toepassen

 

Zakelijk / utiliteit

Per branche kan de behoefte voor klimaatbeheersing enorm verschillen. In een showroom met veel ramen en lampen, kan de behoefte aan koelen groter zijn. In een sportschool is er meer behoefte aan ventilatie. We hebben per branche beschreven waar u op met letten bij de toepassing in combinatie met dit duurzame klimaatsysteem.

Automotive
Datacentrum
Fabriek en industrie
Facilitaire dienst
Horeca en food
Hotel
Kantoor
Laboratorium
Logistiek en Groothandel
Medisch specialist
Onderwijs
Retail
Sportschool en Wellness
Tankstations
Warmtepomp voor projectontwikkelaars
Ziekenhuis

Zakelijke toepassingen

Zakelijke toepassingen duurzaam klimaatsysteem

 

Zwembad

Een zwembad is bij uitstek geschikt voor een lucht/water warmtepomp, omdat deze efficiënt water verwarmt. Er wordt warmte uit de buitenlucht onttrokken, opgewaardeerd naar een hoger niveau en afgegeven aan water. Deze zwembadverwarming werkt het meest efficiënt bij een constante watertemperatuur. Het systeem moet dan wel over een inverter beschikken, zodat er ook in deellast water verwarmd kan worden. Zonder deze inverter zijn er maar twee standen, aan en uit. Wanneer het water volledig moet worden opgewarmd en het systeem een tijd in vollast moet werken, is dat niet gunstig voor het verbruik. Een constante temperatuur is daarom beter. Wanneer het zwembad niet gebruikt wordt, kan men deze het best afdekken om zoveel mogelijk warmteverlies te voorkomen. Er zijn systemen op de markt die zowel het zwembad als uw volledige huis kunnen verwarmen, zodat u maar één systeem nodig heeft. Vraag ons naar de mogelijkheden. Meer informatie voor het energie zuinig verwarmen van een zwembad vindt u hier.

Zwembad energiezuinig verwarmen

zwembad verwarming

 

Subsidie

De overheid stimuleert verduurzaming door middel van subsidie. Een warmtepomp gaat zeer efficiënt om met elektriciteit en zorgt voor een significante daling van de CO2 uitstoot. Daarom zijn er meerdere varianten waar u subsidie op krijgt. Voor een lucht/water warmtepomp is de InvesteringsSubsidie Duurzame Energie (ISDE) mogelijk. Dit is voor particulier of klein zakelijk gebruik. Voor sommige lucht/lucht warmtepompen is de Energie InvesteringsAftrek (EIA) mogelijk, een subsidie uitsluitend voor de zakelijke markt, met als voorwaarde dat de onderneming winst maakt. Kijk voor meer informatie op de pagina over subsidie

Bronnen:
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia
-
 https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde

Subsidie

Subsidie gasloos verwarmen met duurzaam klimaatsysteem

 

Financiering

Onderaan de streep is een warmtepomp goedkoper. Alleen daarvoor moet u wel eerst in de buidel tasten. Wanneer u niet over de nodige middelen beschikt of deze voor iets anders wilt inzetten, zijn er tal van manieren om deze verduurzaming te financieren. Dit kan bijvoorbeeld bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek. De maximale som is normaal gesproken 100% van de waarde van de woning, maar in het geval het verduurzamen van uw woning kunt u 106% financieren. Verder zijn er verschillende initiatieven van banken met gunstige voorwaarden speciaal voor diegene die het energieverbruik en CO2 van de woning willen terugbrengen. Het risico is voor verstrekkers klein, omdat de waarde van de woning/het gebouw toeneemt. Ook zijn er gemeenten die programma’s zijn gestart om wijken van het gas te krijgen en financieringen aanbieden. We hebben verschillende vormen van financieringen verzameld op deze pagina.

Financiering

Financieren duurzaam klimaatsysteem

 

Besparing

Met een warmtepomp bespaart u enorm op energiekosten. Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat u minder energie verbruikt dan met een Cv-ketel op gas, tot wel 5 x minder. Daarnaast hoeft u geen vastrechtkosten meer te betalen als u zich volledig van het gas laat afsluiten.

In een nieuwbouwwoning, kunt u vanaf het begin rekening houden met een modern verwarmingssysteem. Een aantal kosten hoeven dan niet gemaakt te worden, denk hierbij aan het aanleggen van een gasleiding in en naar het huis, gasrookafvoer en natuurlijk de Cv-ketel zelf. Daarnaast krijgt u ook nog eens subsidie. De meerprijs ten opzichte van een Cv-ketel is dan nog zeer laag, waardoor het duurzame klimaatsysteem binnen een paar jaar tijd is terugverdient.

In een bestaande woning kan er ook flink bespaard worden op de energierekening. Hoe hoger de gasrekening is, hoe groter de besparing kan zijn. De selectie van het klimaatsysteem en de daarbij horende besparing is afhankelijk van de mate van isolatie, het warmte afgiftesysteem, de oppervlakte van de woning, gebruik van het tapwater etc. In de meeste gevallen is de investering in een afzienbare tijd terugverdient en bent u goedkoper uit dan met een Cv-ketel.

 

Financieel Besparen op energiekosten

 

Voorwaarden

Het is altijd mogelijk om een warmtepomp toe te passen, alleen zijn er wel bepaalde omstandigheden waarin het rendement het hoogst is. In een woonhuis wordt er bijvoorbeeld minder energie verbruikt in het geval van goede isolatie en een laag temperatuur afgiftesysteem. Hoe beter een huis is geïsoleerd, hoe minder warmte het huis verliest en ook hoe minder warmte er toegevoerd hoeft te worden. In een nieuwbouwhuis is de isolatie altijd goed voor elkaar, dat heeft te maken met de minimale EPC eis waaraan voldoen moet worden. Wanneer een bestaande woning (nog) niet goed is geïsoleerd, kunt u kiezen voor hoog temperatuur verwarming. Wanneer u extra isoleert, kan het klimaatsysteem kleiner worden uitgevoerd, waardoor de aanschafprijs en het energieverbruik daalt. Ook heeft u dan minder zonnepanelen nodig om het verbruik te dekken. Meer informatie over isoleren vindt u op deze pagina.

Isoleren 

Extra isoleren bespaard energiekosten en CO2 uitstoot

 

Zonnepanelen

Een warmtepomp werkt zeer efficiënt op elektriciteit. In combinatie met zonnepanelen kunt u daarom volledig zelfvoorzienend zijn, u wekt dan immers zelf elektriciteit op. De teveel opgewekte elektriciteit in de zomer, levert u terug aan het net. Wat in de winter extra nodig heeft, levert het net weer terug aan u. Alles wat u meer verbruikt ten opzichte van wat u heeft geleverd, betaalt u aan het net. Wanneer u een overschot heeft, krijgt u uitbetaald. Dit heet salderen. U kunt tevens het overschot aan elektriciteit opslaan in de vorm van warm water. Dat is iets wat u toch altijd nodig heeft, om te douchen bijvoorbeeld, dus een slimme vorm van het opslaan van duurzame energie.

De combinatie van zonnepanelen (pve) en een warmtepomp is ideaal als u een nul-op-de-meter woning wilt. Dat zou met elektrische verwarming een stuk lastiger zijn, want die verbruikt 5 x meer elektriciteit. Dat zou betekenen dat u 5 x meer zonnepanelen nodig zou hebben om het elektriciteitsverbruik te dekken. Meer informatie over zonnepanelen vindt u op deze pagina.

Warmtepomp en zonnepanelen

Zonnepanelen voor een duurzaam binnenklimaat

 

Afgiftesysteem

De warmte of koeling die een warmtepomp produceert, kan op verschillende manieren worden afgegeven aan de ruimte. Wanneer er water wordt verwarmd, kan dit water verschillende soorten afgiftesystemen verwarmen, zoals radiatoren, vloerverwarming en fancoilunits. Radiatoren zijn er in de hoog- en laag temperatuur variant. Vloerverwarming en fancoilunits zijn altijd laag temperatuur. Wanneer warmte en koeling wordt afgegeven via lucht, kan dat via een wandmodel, vloermodel of plafondmodel worden opgehangen, maar inbouwen kan ook met een cassettemodel of een kanaalunit. Meer informatie over afgiftesystemen vindt u hier.

Afgiftesysteem

 

Hoog of laag temperatuur?

Traditionele radiatoren zijn hoog temperatuur radiatoren, dat wil zeggen dat het water dat er doorheen stroomt tussen de 60 en 80 graden Celcius is. De radiatoren nemen deze warmte over en dankzij deze hoge temperatuur stijgt de warme lucht op en circuleert in de ruimte, waardoor het gehele vertrek wordt verwarmd. Dit heet convectiewerking. Deze convectiewerking treedt niet op als het water 35 graden Celcius is.

Het kost veel meer energie om water te verwarmen naar 80 dan naar 35 graden Celcius. Om energie te besparen is het dus raadzaam om het water minder te verwarmen. Dat scheelt energiekosten, maar ook kan de verwarming lichter worden uitgevoerd wat in de aanschaf scheelt.

Om de ruimten te verwarmen met een laag temperatuur warmtepomp, is ook een laag temperatuur afgiftesysteem nodig. Dat lukt niet in combinatie met traditionele radiatoren. Laag temperatuur afgiftesystemen zijn bijvoorbeeld vloerverwarming, laag temperatuur radiatoren en/of fancoilunits. Een andere voorwaarde is dat de woning of gebouw goed is geïsoleerd.

Doe de laagtemperatuur test!

Hoog of laag temperatuur?

Welke Warmtepomp is interessant voor u Lucht Water Warmtepomp hoog of laag temperatuur klimaatexpert

 

Vloerverwarming en de warmtepomp,  een optimale combinatie!

Hoe kleiner de temperatuurtrap is die de warmtepomp moet maken, hoe groter het rendement is. Vloerverwarmingssystemen werken met lage watertemperaturen en zijn daarom ideaal voor een uiterst efficiënte inzet voor dit type klimaatsysteem. Daarnaast is vloerverwarming uiterst comfortabel en is het een onzichtbare bron van verwarming. Tegenwoordig is het vaak relatief eenvoudig om ook een bestaande woning van vloerverwarming te voorzien. Dit kan door middel van infrezen van de kunststof vloerverwarmingsbuizen of door bijvoorbeeld ingefreesd vermacell plaatmateriaal. Klimaatexpert heeft partners die hierin gespecialiseerd zijn, vraag ons naar de mogelijkheden.

Vloerverwarming i.c.m. een warmtepomp

Vloerverwarming optimaal voor gasloos verwarmen

 

Stadsverwarming of warmtepomp?

Stadsverwarming, ook wel een warmtenet genoemd, is een collectieve verwarming voor meerdere woningen in bijvoorbeeld een wijk, waarbij warmte centraal wordt verkregen door restwarmte van een fabriek, geothermie (aardwarmte) of een andere vorm van centrale opwekking. Deze warmte wordt middels een warmtenet gedistribueerd. Hoewel dit een duurzame vorm van verwarmen is, kleven er ook nadelen aan stadsverwarming. Als er stadsverwarming beschikbaar is in de woning, is er maximaal één aanbieder waardoor er niets te kiezen valt. Deze monopolist heeft het recht om de prijzen te indexeren. Vergeleken met een warmtepomp is stadsverwarming nu al duurder. Dit verschil zal alleen maar oplopen, omdat de elektraprijs dankzij lagere belastingen (Parijsakkoord 2018) zal dalen. Daarnaast is het met stadsverwarming niet mogelijk om te koelen en met een warmtepomp wel. Een uitgebreide uiteenzetting over de verschillen tussen beide soorten verwarming vindt u hier.

Stadsverwarming of een warmtepomp?

Stadsverwarming of een warmtepomp

 

Elektrische verwarming of warmtepomp?

Duurzaam opwekte energie is meestal elektriciteit. Denk aan zonnepanelen of windturbines. Het elektrisch verwarmen van een huis of gebouw is dus eigenlijk heel logisch. Het is alleen zonde om duurzaam opgewekte energie te verspillen aan elektriciteit slurpende apparatuur.

Elektrische verwarming kan een elektrische radiator of elektrische vloerverwarming zijn. Bij een input van 1 kW elektriciteit wekken deze apparaten 1 kW warmte op. Een warmtepomp werkt ook op elektriciteit, maar wordt voor 80% gevoed door een bron zoals de buitenlucht of de warmte uit de grond. Bij een input van 1 kW elektriciteit, produceert een warmtepomp 5 kW warmte. Dat is dus 5 keer zuiniger dan elektrische verwarming, waardoor er ook minder zonnepanelen nodig zijn om het verbruik te dekken. Wij hebben een uitgebreide blog geschreven waarin we alle verschillen en vormen van elektrische verwarming uitleggen.

Elektrische verwarming of warmtepomp?

Zonne Energie PV Panelen elektrisch verwarmen

 

Koelen

In verwarmingsbedrijf, onttrekt een warmtepomp warmte uit een bron, buitenlucht of grond, waardeert de warmte op en geeft het af in de ruimte. Als dit proces wordt omgedraaid, wordt er warmte onttrokken uit de ruimte en wordt het object gekoeld. Dit kan zowel met een luchtwarmtepomp als een aardwarmtepomp, alleen de werking en effect verschilt.

Een luchtwarmtepomp geeft de warmte af aan de buitenlucht. Een aardwarmtepomp geeft de warmte af aan de bron, zoals grond, grondwater of oppervlakte water. Dit laatste heet vrije koeling en is zelfs noodzakelijk om de bron op de laden voor de winter.

Een lucht/water warmtepomp onttrekt warmte uit water van bijvoorbeeld de vloerverwarming, waarbij er een maximum zit aan de koelcapaciteit in verband met condensvorming.

 

Airconditioning, Single Split en Multi Split, VRF Systeem

Een lucht/lucht warmtepomp is te herkennen als een traditionele airconditioning. Dit klimaatsysteem blaast koele of warme lucht. De grootte van de toepassing bepaald of het een Single Split (1 buitendeel en 1 binnendeel), een Multi Split (1 buitendeel en tot 5 binnendelen) of een VRF Systeem (1 buitendeel en 5 binnendelen of meer) is.

In koelbedrijf, haalt een airconditioning naast warmte ook vocht uit de lucht. De koelfunctie is sterker dan een lucht/water warmtepomp en de lucht voelt aangenamer aan doordat er minder vocht in zit bij warm weer. Het energieverbruik komt overeen met een lucht/water warmtepomp. Voor particulieren is er geen subsidiemogelijkheid voor een lucht/lucht warmtepomp, voor bedrijven wel in de vorm van de Energie InvesteringsAftrek (EIA).

 

Luchtgordijn voor showrooms en winkels

Met een luchtgordijn houdt u met een open deur de kou buiten en de warmte binnen. De warmte daarvoor is op te wekken met een lucht/lucht warmtepomp, waardoor u enorm bespaart op CO2 uitstoot en energiekosten.

Zowel de lucht/lucht warmtepomp als het luchtgordijn werken op elektriciteit, waardoor u volledig gasloos bent. U kunt de elektriciteit zelf opwekken, waardoor u volledig energieneutraal bent. Meer informatie een luchtgordijn vindt u hier.

luchtgordijn

Luchtgordijn in winkel

 

COP, SCOP en Rendement

De COP (Coefficient Of Performance) zegt iets over het verbruik van een warmtepomp, hoe het hoger het getal, hoe minder elektriciteit er wordt verbruikt. De COP is afhankelijk van omstandigheden, zoals de temperatuur van de bron en de afgiftetemperatuur. Deze waarden veranderen continu. Het is daarom lastig om de verschillende systemen met elkaar te vergelijken. Om die reden is de SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance) in het leven geroepen, dat is een jaargemiddelde waarbij de effecten van de seizoenen zijn meegewogen. Wanneer de SCOP wordt uitgedrukt als integrated value, worden alle variabelen meegenomen en is de uitkomst het betrouwbaarst.

De COP is de verhouding tussen de afgegeven warmte tegenover het elektriciteitsverbruik. De geleverde warmte in Watt (= energie bron + elektriciteit) delen door het elektriciteitsverbruik in Watt.

COP berekening

Gas is goedkoper per kWh dan elektriciteit, maar doordat een warmtepomp zo veel zuiniger is dan een Cv-ketel is deze alsnog stukken goedkoper. De betere systemen scoren een SCOP van 5.2.

COP, SCOP en Rendement

 

 

Anderen bekeken ook:

POLL: Wat is het het belangrijkste in uw huis?
Een moderne televisie
Een droomkeuken
Verwarming en warm water
Een schitterende badkamer
Stem
Berry Jager
Kan je met een warmtepomp ook koelen?
Klimaatexpert.com
Geachte heer De Jager,

Jazeker, met elke moderne warmtepomp kan gekoeld worden. Een lucht/lucht warmtepomp is te herkennen als een traditionele airconditioning en blaast koele lucht. In de winter kan deze warmtepomp ook energiezuinig verwarmen.

Een lucht/water warmtepomp kan ook koelen, mits in combinatie met vloerverwarming of fancoilunits (LT radiatoren). In dit geval wordt er warmte uit het water onttrokken, waardoor de vloer tot maximaal het dauwpunt van 16˚C gekoeld wordt. Daaronder kan er condens op de vloer komen en dat is niet wenselijk. Wanneer er bij fancoilunits een condensopvangbak en -afvoer is gerealiseerd, is koud water tot 8˚C mogelijk.

Als u meer informatie wenst over koelen met een warmtepomp, horen wij het graag.

Met vriendelijke groet,

Klimaatexpert Teamgul alkan
Ik zou graag advies krijgen over waterpomp systeem en andere toepassingen ivm de verbouwing een nieuw aangekochte woning.
Molenaar
Veel info op de site, een belangrijk ding kan ik niet vinden: hoe kom ik in contact met jullie om div. mogelijkheden voor mijn huis te bespreken.
Ik heb een conventionele ketel die voor douche water zorgt en een Brink hete lucht omvormer voorziet van heet water wat tot hete lucht wordt omgezet.
Ik woon aan doorgaand 1,35 m diep water, mogelijk is daar wat mee mogelijk.
Ik ga al bezig met vervangen van alle glas naar trippel/++ glas en betere isolatie. Nu het verwarmen nog.?
Graag jullie hulp

Chun Kee Cheung
Goedendag,

Ik ben op zoek naar een combinatie van airco en verwarming voor mijn onderneming. Graag zou ik van u willen vernemen wat de mogelijkheden kunnen zijn voor mij.

Met vriendelijke groet,


Chun Kee Cheung

Klimaatexpert.com
Beste Chun Kee,
Hartelijk dank voor de interesse in Klimaatexpert! Via de mail ontvang je meer informatie.
Met vriendelijke groet,
Klimaatexpert Webcare

Gerard van den Tillaart
Kan ik met jullie in contact komen voor een advies?
Chun Kee Cheung
Reeds heb ik nu een airco/verwarming al geïnstalleerd. Mocht u iets anders aanbieden dan dat kunt u mij per email bereiken.
Gerard van den Tillaart
Hier gaat iets verkeer, ik probeerde op deze wijze met klimaatexpert in contact te komen, maar dat gaat dus niet.
Chun Kee Cheung
Ik weet niet of ik het bedrijfsnaam hier mag promoten. Je kan mij mailen op info@salade2go.nl ervoor. Ik meld me bij deze nu af van deze webpost.
Segers
We betrekken een nieuwbouwhuis met een warmtepomp met 200L boiler. Nu denken we aan een extra zonneboiler voor een tweede badkamer en extra zonnepanelen.

Is het mogelijk om een warmtepomp naast een zonneboiler te laten werken met ieder een eigen boiler? Of is het vervangen van de 200L boiler door een grotere boiler verstandinger? Of alleen extra zonnepanelen en een grotere boiler?

Ik kan er nergens een goede verklaring voor vinden en ik ben ervan overtuigt dat it niet de eerste met deze vraag ben.

Klimaatexpert.com
geachte heer/mevrouw Segers,

200 liter voor een enkele badkamer zal toereikend zijn, een tweede badkamer zou ook betekenen dat er meer gedoucht word. In dat geval is de 200 liter aan de krappe kant. Als u altijd zeker wil zijn van voldoende warm tapwater, zon of geen zon, zou het vergroten van de huidige boiler de beste optie zijn. De tweede optie, die dus zon afhankelijk is, is de optie om de zonneboiler de warmtepomp te laten voeden. Is het water heet genoeg, dan hoeft de warmtepomp er zelfs geen energie meer in te stoppen.

succes met het kiezen.

met vriendelijke groet
Klimaatexpert Webcare


Albert van het Hof
Ik gebruik stadsverwarming die fors duurder wordt. Graag krijg ik informatie over de mogelijkheden van een warmtepomp.
Is het mogelijk een afspraak hierover te maken? Gravin catharinalaan, Nieuwegein

Hans Vos
Beste mensen,
Ik zoek contact met een deskundige die een Elga hybride warmtepomp kan afstellen zodat hij goed samenwerkt met een Evohome (eventueel een andere regulateur) met een HR cv-ketel. Ik heb vloerverwarming beneden en in de rest van het huis gewone radiatoren. Het probleem is dat noch de installateur (in 2017 Susteen) noch mijn cv onderhoudsmonteur van Jasper electric het niet goed afgesteld krijgen. deze winter was de temp op 23 (later 25 gr) graden afgesteld beneden maar het systeem gebruikte veel gas en verwarmde gemiddeld tot 26 gr. Ik kan geen tel nr vinden op jullie site www.klimaatexpert.com dus maar een email.
m vr gr Hans Vos

Irène
We zoeken een goede vervanging voor de CV ketel, denken zelf aan vloerverwarming en een boiler voor warm water. Wat zou een goede keuze zijn?
klimaatexpert webcare
Beste Rob,

We helpen je graag verder, zou je een mailtje willen sturen aan info@klimaatexpert.com met daarin ook je adres gegevens en je telefoonnummer


Klimaatexpert

Webcare
Erik
Beste,
in uw voorbeeld over het toepassen van een hybride pompt schrijft u:
"Kortom, een hybride warmtepomp is een wassenneus die we u niet snel zullen adviseren. Alleen bij zeer grote vermogens kan het in sommige gevallen de gunstiger zijn."

Ik begrijp dat dit in tijden van een gasprijs van €050,- zo geldt. Echter eind anno 2021 hebben we het over gasprijzen van €1,34 - €1,50.. Wellicht komt e.e.a. daarmee in een ander daglicht te staan...?

Groet, Erik

Jan Oerlemans
Geachte,
Ik woon in vrijstaand huis ca 800 m3 met 250 m2 vloeroppervlak
Mijn huidige CV installatie is een Atag Zonnecombi met Zonneboiler.
Ik heb de temperatuur van de ketel ingesteld op 55 gr en verstook op dit moment +/- 1700 m3 gas per jaar.
Welk type en merk warmtepomp is geschikt om mijn bestaande CV installatie te vervangen.
Met vriendelijke groeten,
Jan Oerlemans
Boekel
tel 06 2886 2306
E-mail j.oerlemans34@upcmail.nl

Dennis
Ik zou graag willen weten of t mogelijk is een hoogtemp te kunnen plaatsen. Ik woon in een appartement met een vve. Dus eerst toestemming VVE. De cv hangt in een kast buiten mijn woning in een kast op de galerij. Wel gelijkvloers. Ik heb een inpandig balkon van 3x3 aan de keuken vast. Op het balkon zal dan de pomp moeten staan (lucht). De afstand tussen de cv kast en balkon is redelijk. Er zit een keuken en een badkamer een een hal naar de voordeur tussen de balkon en de cv ruimte. Dus ik weet niet wat voor mogelijkheden er zijn. Isoleren kan niet zonder toestemming VVE die ik niet zomaar krijg want ze zijn bezig met een eigen project isolatie. Maar dit kost even voor de hele woning 30.000 voor alleen vervangen ramen naar dubbelglas ++.
Ww
Ik mis in uw artikel de thermodynamische warmtepomp.
Ben erg benieuwd hiernaar

Jan
Met wie kan ik in contact komen om mij te informeren over de installatie en hebben jullie erkende installateurs die ik kan benaderen?
Clemens Hafkamp
Ik heb een hetelucht installatiesysteem van Brink Climate Control.
Bezit een HR CV- ketel Allure B25 en verwarm daar mijn woning mee. Sanitair met geiser.
Het liefste zou ik een warmtepomp gebruiken, die niet buiten hoeft te staan, dus dat ik niet de warmte uit de lucht hoeft te halen. Ik denk er aan om met een warmtepomp te werken, die de warmte uit de grond haalt. Ik heb een woning met inhoud 575 m3 en mijn gasverbruik voor dit jaar zal rond de 1600 m3 liggen. Vorig jaar was het verbruik rond 1800 m3.
Ben van plan om genoeg zonnepanelen te nemen om mijn verbruik inclusief de warmtepomp te kunnen dekken. Kunt u mij adviseren wat ik het beste kan doen?
Wellicht is het handig voor u te weten waar ik woon ivm de bodem.
Graag hoor ik van u,
Vriendelijke groet,
Clemens Hafkamp
Lauriergaarde 26
3436 HV Nieuwegein
06 25 18 0123
chafkamp@casema.nl

Rinus Minkjan
Als ik voor vloerverwarming een monobloc lucht/water warmtepomp neem, kan ik dan volstaan met een vloerverwarming verdeler of heb ik tussen warmtepomp en voerverwarming ook nog een watertank nodig?
webcare Klimaatexpert
Beste Rinus.
Dat hangt deels af van het temperauur verschil over je afgifte systeem een wartepomp werkt op een delta T van %k als dit bij je afgifte systeem anders is kun jet best een mengvat plaatsen en een xtra pomp. Bij gevruik van een warmtepomp is het altijd raadzaam een buffervat te plaatsen, dit beperkt het aantal in en uitschakel momenten aanzienlijk, daarnaast is er voldoende warmte beschikbaar als een lucht warmtepomp een ontdooicyclus gaat draaien, Wij adviseren je wel in de retour van het systeem een vat te plaatsen 10 liter per kW warmtepomp vermogen.

Webcare Klimaatexpert


Rinus Minkjan
Dank voor de reaktie. De temperatuur van het water uit de wamtepomp is dezefde als de temperatuur van het water van de vloerverwarming.

Jacqueline
Hallo, bedankt voor de informatie. Hoe vind ik een betrouwbare adviseur/installateur?
Omgeving Baarn 3743 BW.
Bedankt,
Jacqueline

John Voogt
Wij hebben een woon- en kantoor perceel (boerderij uit 1865), kleine 30 jr geleden door ons verbouwd en gescheiden woon- en kantoor verwarming installaties (gas) aangelegd. Toen qua efficiëntie zeer verstandig. Wij zoeken nu een onafhankelijk adviesburo die ons in ónze situatie deskundig kan adviseren hoe we verder moeten, ivm de door het kabinet verplicht gestelde fossielvrije toekomst. Kunt U ons helpen?
Maarten
Na wat onderzoek en persoonlijk voorwerk lijkt in mijn situatie een HT warmtepomp een goede optie. Nu nog een installateur vinden die hiermee over mee kan denken en uberhaubt tijd heeft om een advies uit te brengen.

Waar vind ik die in regio Eindhoven?

mvg,
Maarten.

W wigman
Ik heb TD-energie gevraagd welke installateur in mijn regio installeert
Ze reageren vrij snel.

Jacques Boonen
hallo:

Ik heb een daaldrop systeenm in huis warmtepomp ( lage temperatuur) in combinatie met vloerverwarming. Voor Tapwater heb ik een daaldrop CV ketel. Mijn vraag kan ik op dit systeem een water water warmtepomp aansluiten met een Boiler bijv 120 l voor mijn tapwater. Anders gezegd kan ik de temperatuur +/_ 35 gr. uitnutten om hier middels een water water warmtepomp =/- 60 graden van te maken. Hoor het graag.

Steven
Ik heb een vraag. We zijn een erg goed geïsoleerd huis aan het bouwen en willen een warmtepomp aansluiten welke uitsluitend werkt om de vloerverwarming van 220m2 te voorzien. Enige uitzondering is dat ik een bypass wil leggen om via een warmtewisselaar mijn zwembadwater te verwarmen als de vloerverwarming toch niet aanstaat.
Alle ruimtes kunnen bijgenaamd/gekoeld worden via airosystemen.
- Kan ik het beste een monoblock of een binnen + buitenunit aanschaffen
- Kan de warmtepomp direct aangesloten worden op de vloerverwarming of moet er nog een aansturings apparaat toegevoegd worden?
- Is een buffervat handig of noodzakelijk in dit systeem? Hoe zit dat met koelen?
-