Hoe werkt een warmtepomp?

Technische uitleg

Technische uitleg.

De naam verraadt al iets van de werking een warmtepomp, deze verpompt warmte. Maar waar haalt de warmtepomp zijn warmte vandaan en hoe wordt deze warmte in een bruikbare vorm weer afgestaan. Warmtepompen werken op het principe van verdampen (koken) en condenseren. Om dit beter te begrijpen, kijken we eerst naar het verdampen en condenseren van water.

Wat is een warmtepomp?


Verdampen en condenseren

Onder atmosferische druk kookt water bij een temperatuur van 100 ˚C. Bij gelijke druk en een constante temperatuur van 100 ˚C, blijft het water koken, oftewel verdampen, en vormt het zich tot stoom. Tijdens het koken (warmte toevoeren) kunnen we heel veel warmte kwijt in het water / stoom. Gebruiken we nu een snelkookpan om datzelfde water te koken en verdampen, dan wordt de druk en daarmee ook het kookpunt verhoogd en kookt het water pas bij een temperatuur van 120 ˚C. Omgekeerd, zouden we een glas water onder een vacuüm stolp zetten, dan kookt het water al bij 20 ˚C, ook hier moeten we nog steeds warmte toevoeren, bijvoorbeeld uit de omgeving. Het kook- en condensatiepunt van water hangt dus samen met de druk waarin het water zich bevindt. Bij koken kunnen de moleculen ontsnappen aan het water. Hoe lager de druk hoe makkelijker ze kunnen ontsnappen en hoe hoger de druk hoe moeilijker. Om de moleculen harder te laten bewegen, moet er meer energie/warmte in. Wanneer we warmte afvoeren of de druk verhogen, dan zal de damp gaan condenseren waarbij de warmte die eerder is toegevoerd tijdens het verdampen weer vrijkomt, de stoom condenseert dus weer tot water en geeft warmte af.

Verdampen (koken) = warmte toevoeren (warmte onttrekken aan een bron)

Condenseren = warmte afvoeren (warmte afgeven aan de omgeving of installatie)

 

Koken van water uitleg warmtepomp

 

Warmtepomp onttrekt warmte

Van dit principe maakt een warmtepomp gebruik, alleen in plaats van water gebruikt een warmtepomp koudemiddel, ook wel Freon genoemd. Het type koudemiddel dat bij warmtepompen wordt gebruikt, kookt onder atmosferische druk bij een temperatuur van -48,5 ˚C. Dit koudemiddel stoppen we in vloeibare vorm in een gesloten systeem en brengen het in een verdamper onder een druk van 8,5 bar, zodat het bij 5 ˚C wil koken. Als we langs deze verdamper (buiten)lucht laten stromen van 10 ˚C, is dit warmer dan het kookpunt van het koudemiddel en zal het koudemiddel gaan koken. De lucht van 10 ˚C kan dus als een vlammetje worden gezien, aan deze (buiten)lucht onttrekt het koudemiddel warmte om te kunnen koken. Aan de lucht zal warmte worden onttrokken, de lucht zal daardoor afkoelen en het koudemiddel kookt en wordt daardoor gasvormig. Dit gas wordt aangezogen door een compressor die de druk verhoogt naar 30 bar. Het gas verplaatst zich onder deze  hoge druk naar de condensor waarbij het wil koken of condenseren bij 50 ˚C. Als we hier nu water langs laten stromen van 30 ˚C, dan ligt dit onder het kookpunt van het koudemiddel, dus zal het koudemiddel condenseren. De warmte die hierbij vrijkomt, wordt opgenomen door het water en het water zal dus opwarmen. Nadat het koudemiddel volledig is gecondenseerd tot vloeistof, wordt het door een expansieventiel weer in druk verlaagd en begint het proces opnieuw.

In deze cyclus is er dus warmte verpompt. De energie die nodig was om het koudemiddel te verdampen is verkregen uit de buitenlucht. Om dit proces op gang te houden is er elektriciteit nodig voor het aandrijven van de compressor. Deze toegevoerde elektrische energie komt weer vrij in de condensor. De bruikbare warmte die vrijkomt in de condensor is de onttrokken warmte aan de buitenlucht om het koudemiddel te verdampen + het elektriciteitsverbruik van de compressor.

Warmtepomp onttrekt warmte uit de buitenlucht

Lucht/water warmtepomp

 

Rendement en COP warmtepomp

De enige betaalde en al dan niet groen opgewekte energie die de warmtepomp in moet is het elektriciteitsverbruik van de compressor.

COP berekening

Verreweg het grootste gedeelte van de energie die warmtepomp nodig heeft, wordt onttrokken aan de buitenlucht. Maar een klein gedeelte wordt elektrisch toegevoegd. Bij de moderne warmtepomp is dit 1 deel elektriciteit en 4 delen energie uit de buitenlucht, wat het totaal 1 + 4 = 5 delen maakt. De COP is in dit geval 5 en het rendement 500%.

COP en rendement van een warmtepomp

Wat is de COP?

 

In deze uitleg onttrekken we de warmte/energie uit de buitenlucht, maar het is ook mogelijk om de warmte vanuit de grond of een waterbron te gebruiken. Dan spreken we van een grondgebonden warmtepomp. 

Dat is in het kort op welke basis een warmtepomp werkt.

 

Stap voor stap - Wat gebeurt er exact in de warmtepomp?

De warmtepomp bestaat uit de volgende hoofdcomponenten:

  • Verdamper. In het lage druk circuit van de warmtepomp wordt warmte onttrokken aan een bron om het koudemiddel te verdampen (koken) en verandert de aggregatietoestand van het koudemiddel van vloeistof naar gas. In deze damp zit (veel) warmte opgeslagen.
  • Compressor. Dit is het onderdeel dat elektriciteit verbruikt in de warmtepomp en zorgt ervoor dat het koudemiddel onder verschillende drukken rondgepompt kan worden.
  • Condensor. In dit hoge druk gedeelte van het circuit condenseert het koudemiddel in de condensor en komt alle toegevoerde warmte weer vrij. Deze warmte wordt opgenomen door water dat langs de condensor stroomt. Dit verwarmde water wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen vrij.
  • Expansieventiel. Een elektronisch regelbare vernauwing in het circuit om de druk weer te verlagen. Vóór de vernauwing (het expansieventiel) is de druk hoog, na het expansieventiel is de druk laag.

Hoe werkt een warmtepomp

 


Toepassingen warmtepomp

Steeds vaker horen we over de warmtepomp als hét duurzame alternatief voor een Cv-ketel voor het verwarmen van uw huis. Dat komt vanwege een aantal grote voordelen, zoals een lagere energierekening, minder of geen CO₂ uitstoot en een comfortabel binnenklimaat. Bij gebruik van groene stroom of de toepassing van zonnepanelen, wordt er helemaal geen gebruik meer gemaakt van fossiele brandstoffen.

Een warmtepomp wordt aangedreven door elektriciteit, die eventueel zelf op te wekken is door zonnepanelen. Wanneer het totaalconcept klopt, is op deze manier een Nul-op-de-Meter woning te realiseren.

De warmtepomp gaat zeer efficiënt om met elektriciteit. Van elke kWh elektriciteit die wordt verbruikt, produceert de warmtepomp 5 kWh warmte. In sommige situaties zelf nog meer. Dat is mogelijk doordat er slim gebruik wordt gemaakt van de warmte uit de buitenlucht, grond of water. Dat is wat een warmtepomp uniek maakt. Ter vergelijk, een volledig elektrische verwarming, zoals een elektrische kachel, produceert voor elke kWh elektriciteit die wordt verbruikt, slechts 1 kWh aan warmte. Een warmtepomp is dus 5 keer efficiënter.

Een warmtepomp kan worden toegepast voor het verwarmen van ruimten en tapwater, maar kan ook worden ingezet om ruimten te koelen. Toepassing kan zijn in huizen, maar ook in bedrijven en zelfs grote ziekenhuizen en zwembaden. Bekijk hier alle toepassingen.

Zakelijke toepassingen copy

Warmtepomp zakelijk toepassen

Cv-ketel of warmtepomp?

 

Samengevat
Door slim gebruik te maken van een aantal natuurkundige principes, kan er energie worden onttrokken die zich al om ons heen bevindt. In tegenstelling tot bij het verbranden van fossiele brandstoffen, stoot je geen schadelijke stoffen uit bij dit proces. Om dit proces op gang te brengen is er elektriciteit nodig. Wanneer deze elektriciteit groen wordt opgewekt, is de uitstoot nul. 

Arie kooiman
Ik heb in mijn (nog) slecht geïsoleerde boerderijtje alleen vloerverwarming waar mee het redelijk op temperatuur te houden is.
Is een warmtepomp met extra isoleren dan een optie?

Klimaatexpert.com
Geachte heer Kooiman,

Vloerverwarming is de perfecte basis voor een warmtepomp, omdat dit laag temperatuur verwarming is. Als u daar nu al uw woning mee op temperatuur krijgt, lukt dat met een warmtepomp ook. Meer informatie vindt u hier:

https://www.klimaatexpert.com/afgiftesysteem/vloerverwarming-i-c-m-een-warmtepomp

Bij extra isoleren zal het comfort toenemen en het elektriciteitsverbruik afnemen. Om te bepalen hoeveel u nu kunt besparen met een warmtepomp, kunnen wij u vrijblijvend van advies voorzien middels een vragenlijst. Deze kunt u vinden op deze pagina:

https://www.klimaatexpert.com/vragenlijst

Met vriendelijke groet,

Klimaatexpert.com


jan van dragt
waar wordt de elektrische stroom vandaan gehaald als er een pak sneeuw op de zone panelen ligt en er een storing bij de energie leverancier is en het vriest min 15
Klimaatexpert.com
Geachte heer Van Dragt,

Dank voor uw reactie. Een Cv-ketel of een pellet kachel werken helaas ook niet zonder stroom. De besturing en de display hebben ook elektriciteit nodig om het toestel naar behoren te kunnen laten functioneren. Gelukkig hebben wij één van de meest betrouwbare elektriciteitsnetwerken in Nederland.

Met vriendelijke groet,
Het Klimaatexpert TeamAnja
Wij huren een woning waar een warmtepomp installatie staat, zonnepanelen (4) en verwarmt wordt middels vloerverwarming.
Nu hebben wij in de zomer binnen een temperatuur bereikt van 31,9 graden.
Door verhuurder wordt gezegd dat wij zomers ramen en deuren moeten sluiten om de warmte buiten te houden.
Raar want mijn systeem kan koelen.
Helaas de verhuurder heeft het koelen laten blokkeren, omdat de huurders dan in hoge kosten terrecht zou komen, maar dat is wat ik toch zelf bepaal of niet.
Graag jullie advies wat ik kan doen hier tegen.

Klimaatexpert.com
Beste Anja,
Dank je wel voor je bericht.
Vervelend om te lezen! De huurovereenkomst is leidend, indien koeling met de warmtepomp uitgesloten wordt, dan is hier helaas niets aan te doen.
Met vriendelijke groet,
Klimaatexpert Webcare

Anja
Bij bezichtiging vsn het huis was ons verzekerd dat het huis in de zomer gekoeld kon worden en dat de woning niet warmer werd als 25 graden.
Daarop hebben wij getekend.
Mijn vraag is wat kan ik hiermee kan ik een airco hiermee afdwingen?
Mvg Anja

Anja
Nu dat wij een koude periode hebben, is het stroomverbruikgigantisch. De warmtepomp krijgt het niet bijgehouden en gaat dan over op het stroomnet, waardoor de kosten de lucht in schieten. Daarbij is de geluidsoverlast niet te harden het is in de nacht 80decibel terwijl de norm van de overheid op 40 decibel zit. Dus flinke geluidsoverlast.
Ik verafschuw een warmtepomp installatie.

Klimaatexpert.com
Hallo Anja,

jammer om te horen, het verbruik van de warmtepomp zal inderdaad in deze periode hoger liggen dan in de zomer, niet anders als met een cv ketel.

Het verbruik van de warmtepomp zal in de 4 koudste maanden ongeveer 75% van het totale verbruik zijn.

hopelijk stelt dat je iets gerust.

Over het geluid kan ik helaas niets zeggen, wellicht dat hier door een erkend installateur naar gekeken moet worden of de machine wel draait zoals het hoort. Verder zou er eventueel gekeken kunnen worden of de warmtepomp een zogenaamde "silent" mode heeft waar hij minder geluid gaat maken.

met vriendelijke groet
Klimaatexpert Webcare


Danielle
Werkt de koel functie goed genoeg of is het aan te raden om in de slaapkamers extra airco's te plaatsen?
Klimaatexpert.com
beste Danielle,

gemakshalve ga ik er vanuit dat je de vergelijking wil maken tussen airco lucht-lucht en koeling via de vloer.

het belangrijkst hierbij of de koeling via de vloer voldoende is, is de vraag of de warmte voldoende buiten word gehouden. Via de vloer kun je maar een beperkt vermogen weg koelen, zou je de zon niet weren, bij voorkeur met buitenzonwering, dan is de vloer niet in staat om deze warmte te absorberen en weg te koelen. Daarnaast kun je met vloerkoeling uiteraard geen vocht afvoeren, iets wat een airconditioner wel goed kan.

Kun je de warmte dus niet goed buiten houden, dan zal een extra airco nodig zijn. Dit dan ten gevolge van de matige isolatie en de benodigde zonwering.

met vriendelijke groet
Klimaatexpert Webcare


Tjerk
Freon is toch een CFK wat verboden is vanwege haar vernietigende werking op de ozonlaag?
Waarom zetten ze die warmte pompen buiten? Werkt het systeem in de winter niet beter als het in de schuur staat?
Groet
Tjerk

Didier Damiaens
Beste,
Ik heb een warmtepomp voor mijn zwembad en ik wil zo lang mogelijk zwemmen, maar bij koudere temperaturen bevriest mijn warmte pomp. Als ik nu een geïsoleerde kast maakt rond mijn warmtepomp en ik zorg dat de buitenlucht voorverwarmt is. Werkt dan mijn warmtepomp terug normaal? Mvg Didier

DJ Koeman
Hi. Erg informatief. Dank hiervoor. Ik heb een warmtepomp. Als ik probeer logisch na te denken (kan zijn dat mijn logica mank gaat), is het verstandig om met warmtepomp de thermostaat op constante temperatuur te laten? Warmtepomp pakt iedere keer die halve graad, waardoor de cv niets hoeft te doen toch?
Klimaatexpert
Freon is niet altijd een CFK maar kan ook een HFK zijn CFK's mogen al jaren niet meer gebruikt worden zij tasten de ozonlaag aan HFK mogen dat wel maar kunnen bijdragen aan het broeikas effect daarom zijn er strenge eisen gesteld en moet een installateur BRL 100 / 200 zijn gecertificeerd. Een warmtepomp onttrekt warmte uit de buitenlucht en moet lucht vrij aan kunnen zuigen en uit kunnen blazen. Hij mag nooit in een schuur of afgesloten ruimte worden geplaatst dan functioneert hij niet en gaat het rendement omlaag. Om warmte te kunnen onttrekken aan de buitenlucht moet het in de warmtepomp kouder zijn als de buitenlucht ongeveer 5 tot 7 graden als de warmtepomp koud wordt vriest lucht uit de buitenlucht aan dit is heel normaal een warmtepomp zorgt er zelf voor dat deze op tijd weer ontdooit Schrik niet als hij dan rookt dit is water wat verdampt en ook heel normaal
Mark
Beste,
We hebben een lucht water warmtepomp en vloerverwarming ( en zonnepanelen)
We vragen van 06.00 u tot 22.00 u een binnenhuis temperatuur van 20°C. Om 22.00 u is een gereduceerde warmte van minimaal 16°C ingesteld op de warmtepomp.
Is het beter, voordeliger om de gereduceerde warmte vraag te verhogen en dichter bij de gevraagde dagtemperatuur te laten aansluiten?

Webcare Klimaatexpert
Beste Mark.

Het antwoord hangt sterk af van het afgifte systeem heb je vloerverwarming ? is het huis goed geisoleerd ?
Als je vloerverwarming hebt en je zet om 10 uur de thermostaat laag dan duurt het een hele tijd voordaat de vloer en daarmee de ruimte afkoelt, en omgekeerd als je weer aanvangt met verwarmen moet eerst het beton weer opwarmen en dan de ruimte weer.
In verreweg de meeste gevallen adviseren wij de tehermostaat gewoon op de gewenste waarde te laten staan. zolang je mag salderen met zonnepanelen als je die hebt is er niets aan de hand mag je niet meer salderen dan kan het verstandig zijn de thermostaat zo te programeren dat er warmtevraag is bij daglicht.

Klimaatexepert
Webcare

Maikel Dalfsen
Mijn buren hebben sinds kort vloerverwarming, zonnepanelen én een warmtepomp. Bij gebruik van de pomp maakt deze een constante nare brommende toon. Dat houdt ons uit de slaap en ook overdag is het niet prettig. Volgens mij kan hij er een kap over zetten of de silencemode aanzetten. Weinig begrip hiernaast. Wat zouden ze nu kunnen doen? Lekker die verduurzaming zo :-(
BJ
Stel, het beschikbare vermogen uit de bodemlussen blijkt onvoldoende. Is dit aan te vullen met een circuit vanuit PVT panelen op de bestaande warmtepomp?
Webcare Klimaatexpert
Beste BJ,

Dat is wel een lastige als het buiten onder de 0 graden is zal de collector nog kouder moeten zijn -5 of -7 om warmteuit de lucht te kunnen halen, hier moet je warmtepomp voor geschikt zijn. Ik zou eerder gaan voor een dry cooler, dan heb je een meer bedrijfszekere oplossing, hogere watertemperaturen en dus een beter rendement. Nogmaals goed laten kijken of je warmtepomp het kan en voldoende glycol in het systeem, bij bevriezing gaat alles stuk

Webcare Klimaatexpert

Piet van Gaal
Kan ik met 5 vaten van 1000 liter water een water-water warmtpomp laten draaien? Wij hebben 2 kelders waarvan er 1 nauwelijks gebruikt wordt. Of is dit een gekke gedachte?
Webcare Klimaatexpert
Beste Piet,

Maar gelijk met de deur in huis vallen, het is een gekke geachte, Helaasi het zo dat we in water maar een bepaalde hoeveelheid warmt eop kunnen slaan. 5000 L water van 10 C waar je warmte uit haalt tot 0 C levert voor een gemiidelde woning bij een buitentemperatuur van -9 C voldoende energie op om 13 uur te kunnen verwarmen, bij + 7 zal dit voldoende zijn voor maximaal 40 uur verwarmen, je komt dus zeker in de kou te zitten, daarbij wil je niet zoveel koud water in je kelder slecht voor het warmte verlies en je krijgt waarschijnlijk ook problemen met condens, Gewoon een lucht warmtepomp of water water uit een bron

Webcare Klimaatexpert

Catherine
Beste Ik heb een lucht lucht warmtepomp aangekocht maar is dat normaal dat het snachts constant Lucht blaast op 16 graden Dank u

Anderen bekeken ook:

POLL: Wat is het het belangrijkste in uw huis?
Een moderne televisie
Een droomkeuken
Verwarming en warm water
Een schitterende badkamer
Stem

"In mijn enthousiasme, en met een behoorlijke dosis 'eigenwijsheid', en ook weinig begrijpend over de standaard bouwprocessen, ben ik aan de slag gegaan. Gelukkig heb ik een aantal mensen ontmoet die mij geholpen hebben met de realisatie van een energie neutraal gebouw." 

Mike Lubbersen, Grayle, leverancier van zonne-energiesystemen

"Een winkelpand werd maar niet verhuurd, totdat wij besloten het te verduurzamen. Klimaatexpert heeft ons perfect geadviseerd en de doelstellingen snel gerealiseerd."

Hugo Braaf, Ten Cate Bedrijfshuisvesting

"De mogelijkheden op het gebied van warmtepompen zijn zo divers, dat wij door de bomen het bos niet meer zagen. Klimaatexpert heeft ons adequaat geadviseerd en met een exploitatiebereking wisten we van te voren precies waar we aan toe waren. We zijn blij met het eindresultaat en onze energierekening!"

Kees van Poppelen, Harderwijk

"Dankzij Klimaatexpert is het energielabel van ons kantoorgebouw verbeterd en zijn onze lasten verminderd dankzij een lager energieverbruik."

Marcel Spierings, KSR

"Vanwege het platte dak, waren hete zomernachten geen pretje in onze slaapkamers. We slapen nu weer heerlijk. Nooit geweten dat je met een airco ook energiezuinig kan verwarmen."

Bernadette Langehuijzen, Veenendaal