Elektrische verwarming of warmtepomp?

Alternatieven voor Cv-ketel

Alternatieven voor Cv-ketel.

Bijna alle vormen van duurzaam opgewekte energie is elektriciteit. Met zonnepanelen of windmolens is het opwekken eenvoudig. Elektriciteit is zeer goed toepasbaar voor verwarming met bijvoorbeeld een verwarmingsspiraal of infraroodpaneel waarbij het rendement dicht tegen de 100% ligt. 

Gebruiken we diezelfde elektriciteit voor een warmtepomp, dan zijn de rendementen in de meeste gevallen groter dan 500%. Voor elke geleverde kWh elektriciteit (van uw zonnepanelen) krijgt u dankzij de warmtepomp 5 kWh aan warmte terug. In het geval van een elektrische radiator is de input 1 kWh elektriciteit en output 1 kWh warmte. Een warmtepomp is dus 5 keer zuiniger. Deze vorm van elektrisch verwarmen is dan ook voor de hand liggend. 

Elektriciteit als bron voor verwarmen is hét alternatief voor de Cv-ketel. Wij kunnen elektriciteit tegenwoordig zelfs geheel energieneutraal opwekken. U stoot dan geen CO₂ uit. Gas zal steeds duurder worden en op termijn beperkt beschikbaar zijn. Daarnaast is elektrisch verwarmen met een warmtepomp nu al aanzienlijk goedkoper dan verwarmen op gas. Maar pas op de valkuilen. Lang niet elke vorm van elektrisch verwarming is zuinig. De verkeerde keuze kan aardig in de papier lopen. Het meest bespaart u met een warmtepomp.

Om verantwoord te verduurzamen, moeten we naast het opwekken van elektriciteit ook kijken naar het verbruik van elektriciteit. Het is natuurlijk zonde als we duurzaam en CO₂ neutraal elektriciteit opwekken en we dit vervolgens verspillen aan onzuinige apparaten. Dit geldt bij verwarmen net zo. Sterker nog, de verwarmingsvraag in uw huis staat voor driekwart van het energiegebruik. Daar valt dus het meest te besparen. Hoe zuiniger het apparaat, hoe minder zonnepanelen u nodig heeft. 

Lang niet alle soorten elektrische verwarming zijn duurzaam. Veel varianten verbruiken zeer veel energie, waardoor u in de meeste gevallen niet genoeg elektriciteit opwekt met zonnepanelen en u alsnog elektriciteit van het net nodig heeft. Alleen een warmtepomp gaat energiezuinig om met elektriciteit. Daarnaast is infrarood relatief zuinig, omdat het gedoseerd toegepast kan worden.

Inhoudsopgave

Bespaar met elektrische verwarming

 

Directe en indirecte elektrische verwarming

Directe elektrische verwarming

Hierbij wordt een element, zoals een radiator of vloerverwarming, direct door elektriciteit verwarmd.

Voorbeelden: elektrische vloerverwarming, elektrische kachel en elektrische radiator.

  • Voordelen: eenvoudige montage en relatief goedkoop
  • Nadelen: verbruiken veel elektriciteit en geen subsidie
  • Maximaal rendement 100%

Indirecte elektrische verwarming

Hierbij wordt water of een koudemiddel verwarmd en rondgepompt om zo radiatoren of vloerverwarming te verwarmen.

Voorbeeld A: lucht/water warmtepomp

  • Voordelen: duurzaam, subsidie, zeer laag verbruik, hoog comfort
  • Maximaal rendement > 500%
  • Nadelen: duurder in aanschaf, terugverdientijd wel mogelijk tussen de 2 en 8 jaar

Voorbeeld B: elektrische Cv-ketel / elektrische boiler

  • Voordelen: eenvoudige montage en relatief goedkoop
  • Nadelen: verbruiken veel elektriciteit en geen subsidie

Wilt u graag advies op maat, neem dan contact met ons op.

 

Verwarmen zonder gas

Overal in de media hoort u het, uiteindelijk gaan we allemaal onze huizen en gebouwen verwarmen zonder gas. Bij het verbranden van gas komt er CO₂ vrij en dat zorgt voor de opwarming van de aarde. In het Parijsakkoord is afgesproken om het opwarmen van de aarde terug te dringen en dus minder CO₂ uit te stoten. Onze overheid in Den Haag stimuleert daarom met subsidies duurzame investeringen en sommige gemeenten hebben daarbovenop hun eigen subsidies. Zo krijgt men in Amsterdam tot € 8.000,- subsidie wanneer de gasaansluiting uit het huis wordt gehaald. Momenteel zijn gebouwen in Nederland verantwoordelijk voor een derde van de CO₂ uitstoot. Wanneer er niet meer wordt verwarmd op gas, heeft dit een enorme positieve impact op het milieu.

Daarnaast is het zo dat gas steeds schaarser wordt, waardoor de prijs ook stijgt. Dat is nu al het geval, alleen de verwachting is dat de gasprijs nog veel harder gaat stijgen. Het winnen van gas kan daarnaast op weinig sympathie rekenen, kijk maar naar de terechte demonstraties in Groningen.

Een alternatief voor het verwarmen op gas is dan ook een elektrische verwarming. Er zijn vele vormen en maten van elektrisch verwarmen, maar eerst nemen we afscheid van de Cv-ketel.

Verwarmen zonder gas

Verwarmen zonder Gas

 

Cv-ketel

De vertrouwde Cv-ketel op gas is in de herfst van zijn bestaan en er moeten dus alternatieven gebruikt worden voor het verwarmen van uw huis of pand. Over die alternatieven gaan we het hieronder hebben, maar eerst nog even hoe een Cv-ketel werkt.

De Cv-ketel verbrandt gas en daar komt uiteraard warmte bij vrij. Een warmtewisselaar zorgt voor het overbrengen van deze warmte naar water in een gesloten circuit van leidingen. Het warme water wordt vervolgens rondgepompt via een circulatiepomp, om zo radiatoren of vloerverwarming te verwarmen.

Het is dus duidelijk dat een Cv-ketel op gas werkt en niet op elektriciteit. De vergelijkbare lucht/water warmtepomp doet dat wel. Deze lijkt op een Cv-ketel doordat het ook water warm maakt en dit vervolgens rondpompt. Het principe is dus hetzelfde, alleen de manier van opwekken is anders, met elektriciteit in plaats van gas.

Cv-ketel of warmtepomp? Kosten vergeleken

CV Ketel

 

Elektrische verwarming: lucht/water warmtepomp

Een lucht/water warmtepomp is een indirect elektrische verwarming. Dat wil zeggen dat een lucht/water warmtepomp water verwarmt, en het warme water vervolgens rondpompt via een leidingcircuit door het huis of gebouw om radiatoren mee te verwarmen of de vloer in het geval van vloerverwarming. Er zit dus geen elektrische component in radiatoren, de warmte wordt centraal opgewekt.

De reden waarom een lucht/water warmtepomp zo duurzaam is, heeft te maken met hoe de warmte wordt opgewekt. Een deel van de energie die de warmtepomp gebruikt, komt namelijk uit de buitenlucht. Uit de buitenlucht kan warmte worden onttrokken en voor binnen worden ingezet. Hoe dit kan is een natuurkundig principe. Het absolute nulpunt is -273°C, oftewel 0°K (Kelvin). Bij die temperatuur bewegen er geen moleculen meer, maar bij temperaturen daarboven dus wel. Anders gezegd, er is energie waar gebruik van gemaakt kan worden. Van alle energie die een lucht/water warmtepomp gebruikt, komt 75% uit de buitenlucht en 25% uit het stopcontact. Voor elke 4 kW warmte die een lucht/water warmtepomp produceert, is er maar 1 kW elektriciteit nodig.

Dat betekent dat deze warmtepomp maar een kwart aan elektriciteit verbruikt ten opzichte van de meeste direct elektrische verwarming varianten, zoals een elektrische Cv-ketel, elektrische boiler of elektrische vloerwarming. Direct elektrische verwarming verbruikt voor elke kW aan warmte die ze produceren, 1 kW elektriciteit.

Een lucht/water warmtepomp bestaat uit een buitendeel en een binnendeel. Het buitendeel haalt de energie uit de buitenlucht en het binnendeel zorgt voor de distributie van de opgewekte warmte. Het buitendeel kan overal geplaatst worden, zoals tegen de gevel van het gebouw, op het dak, maar ook tot maximaal 50 meter van het gebouw. Bij Klimaatexpert.com werken we met de stilste varianten in de markt. Bijna alle varianten van de lucht/water warmtepompen werken probleemloos tot -20°C buitentemperatuur. Met een lucht/water warmtepomp kunt u naast verwarmen ook koelen.

Meer informatie over de lucht/water warmtepomp

 

Lucht water warmtepomp 3

 

Elektrische verwarming subsidie

Een warmtepomp is de enige vorm van elektrische verwarming waar u subsidie op krijgt en is daarom ook de enige echt duurzame vorm van elektrisch verwarmen. De varianten die in aanmerking komen voor subsidie zijn de lucht/water warmtepomp voor particulieren en klein zakelijk gebruik en de lucht/lucht warmtepomp voor grotere zakelijke toepassingen zoals grote kantoorpanden.

Voor de lucht/water warmtepomp is er de Investeringssubsidie Duurzame Energie of kortweg de ISDE. Deze subsidie is in het leven geroepen om het gebruik van gas af te laten nemen. Er is een pot beschikbaar gesteld van € 90 miljoen om duurzame investeringen te compenseren. De minimale subsidie is € 1.100,- bij 1 kW, elke kW daarboven is € 100,- extra. Bij Klimaatexpert.com weten we welke warmtepompen voor subsidie in aanmerking komen.

Voor zakelijk gebruik is er de Energie Investeringsaftrek in het leven geroepen, of kortweg EIA. De overheid stimuleert met deze subsidie het investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. Deze subsidie is alleen voor bedrijven die winst maken, dus geen non-profit organisaties. De subsidie is namelijk een fiscale aftrek van de winst die tot 55,5% van de investeringskosten kan oplopen, naast de gebruikelijke afschrijving. EIA levert gemiddeld een voordeel op van 13,5% op de aanschafwaarde.

Dankzij een subsidie is de investering lager, waardoor de aanschaf interessanter is. Doordat u minder energie verbruikt, dalen ook uw energiekosten. Daarnaast krijgt uw huis of gebouw een hoger energielabel, waardoor de waarde van uw pand stijgt. De financiële voordelen van een warmtepomp zijn er dus op verschillende vlakken.

Bij Klimaatexpert.com adviseren we u graag welke warmtepomp het best geschikt is voor uw situatie, rekenen we uit hoeveel capaciteit u nodig heeft en hoeveel u gaat besparen en wat uw terugverdientijd is.Financieel Bespapren Duurzaam

Meer informatie over subsidie

 

 

Vloerverwarming

Een comfortabele manier van verwarmen is vloerverwarming. De warmte wordt namelijk heel geleidelijk verdeeld over de ruimten. Een ander voordeel van vloerverwarming is dat de vloer de warmte lang vasthoudt, waardoor het relatief zuinig is om een constante temperatuur aan te houden. Dat het lang duurt om een vloer te verwarmen als deze nog koud is, is een voor de hand liggend nadeel.

Er zijn twee vormen van elektrische vloerverwarming:

  • De lucht/water warmtepomp. Hierbij wordt centraal warm water opgewekt en via een leidingnetwerk gedistribueerd. Doordat het water centraal wordt verwarmt, spreekt men hier van indirecte elektrische vloerverwarming. Meer informatie vindt u onder het kopje elektrische verwarming: lucht/water warmtepomp.
  • Elektrische vloerverwarming. Deze vorm van vloerverwarming gebeurt met een matje met metalen spiralen die middels elektriciteit worden verwarmd. Zie meer informatie hieronder.

Vloerverwarming i.c.m. een warmtepomp

Vloerverwarming Lucht/Water Warmtepomp

Vloerverwarming lucht/water warmtepomp - Warm Water, Indirect Elektrisch Verwarming

 

Elektrische vloerverwarming

Het grote voordeel van de elektrische vloerverwarming is de eenvoudige installatie. Elektrische vloerverwarming bestaat uit dunne matjes die je over de vloer uit kunt rollen. In deze matjes zitten metalen spiralen die worden verwarmd via elektriciteit, direct elektrische verwarming dus. Eenmaal uitgerold, kunnen de matjes simpelweg worden betegeld en u heeft vloerverwarming. De aanschafprijs is relatief laag en doordat deze matjes zich vlak onder het oppervlak bevinden, wordt de vloer snel verwarmd.

Nadelen zijn er ook en in onze ogen zijn die groter dan de voordelen. Dat is namelijk het verbruik van elektriciteit, die 4 tot 5 keer hoger is ten opzichte van een warmtepomp. Als u kijkt naar de TCO (total costs of ownership), bent u uiteindelijk een stuk duurder uit met elektrische vloerverwarming. Ook als je deze vergelijkt met de traditionele gasketel, zullen de kosten hoger zijn met elektrische vloerverwarming. Financieel een niet aantrekkelijke keus dus.

Wanneer u de stroom zelf opwekt met zonnepanelen, maakt dat verschil in verbruik niet uit zult u denken. Toch wel. De capaciteit van de zonnepanelen zullen dan zo groot moeten zijn, dat er genoeg stroom over is voor de overige elektrische apparaten in uw huis. Anders moet u alsnog gebruik maken van de stroom van de netbeheerder. Een nul-op-de-meterwoning met elektrische vloerverwarming is dan ook niet waarschijnlijk.

Elektrische vloerverwarming wordt met name toegepast in kleinere ruimte zoals een badkamer in bestaande woningen. Men kan het eenvoudig zelf aanleggen. Desondanks raden wij het niet aan, omdat de uiteindelijke kosten en het verbruik hoger liggen.

Elektrische Vloerverwarming

 

Elektrische kachel / Elektrisch kacheltje

Een elektrische kachel is een losse kachel die u in het stopcontact kunt steken en meteen werkt. Er zijn verschillende varianten, zoals een mobiele elektrische kachel of een straal kachel die u aan de muur of onder het plafond bevestigd bij een terras. De aanschafprijs is relatief laag en de warmte wordt snel afgegeven. Een elektrische kachel wordt meestal gebruikt als bijverwarming.

Tot zo ver de voordelen. Zoals algemeen bekend zijn elektrische kachels zoals straal kachels stroomvreters. De CO₂ uitstoot is in verhouding groter dan gas en daarmee is deze vorm van verwarmen verre van duurzaam. Wij adviseren daarom ook om het gebruik hiervan te vermijden, of sporadisch en in kleine ruimtes.

elektrische kachel verwarming

 


Keramische kachel

Een keramische kachel is een elektrische kachel, maar dan met keramische binnendelen. Qua uiterlijk lijken ze precies op elkaar. Alleen wordt een keramische kachel minder snel warm van binnen, wat de veiligheid ten goede komt. Daarnaast is er geen ventilator nodig om de elektrische kachel van binnen af te koelen. De mate van verwarmen en het verbruik is bij gelijke wattage eender.

Keramische Kachel

 

 

Elektrische radiator

Een elektrische radiator werkt het hetzelfde als een elektrische kachel, alleen is de plaatsing anders. Deze vorm van verwarming heeft het uiterlijk van een radiator die we kennen van een Cv-installatie, alleen werkt deze op elektriciteit. Deze radiator wordt ook aan de muur bevestigd en is in verschillende vormen beschikbaar, zoals een traditioneel ogende radiator of een handdoekradiator in een verticale opstelling.

Het voordeel van de elektrische radiator is dat deze snel verwarmt en makkelijk te monteren is. Net als bij de elektrische kachel en elektrische vloerverwarming, valt het verbruik van elektriciteit flink tegen. Wij adviseren deze vorm van verwarmen daarom ook niet.

Elektrische Radiator

 

Elektrische Radiator Badkamer

 

 

Elektrische boiler / elektrische Cv-ketel

Een elektrische boiler is een vat met water dat elektrisch wordt verwarmd. De toepassing kan zijn voor warm tapwater voor de keuken of badkamer. Wat ook kan maar niet vaak voorkomt, is dat het warme water wordt ingezet als vloerverwarming, dan spreekt men van een elektrische Cv-ketel. De reden waarom dit niet populair is, heeft te maken met de energie die dit systeem verbruikt. Een vat verwarmen middels elektriciteit is kostbaarder dan op gas. Wanneer je met een lucht/water warmtepomp hetzelfde vat water verwarmt, zal dit 4 tot 5 keer minder energie kosten dan met een elektrische boiler.

Elektrische Boiler CV Ketel

 

 

Infrarood verwarming

Infrarood verwarming is een verzamelnaam voor het verwarmen middels infrarood panelen. Wanneer je infrarood verwarming vergelijkt met een Cv-verwarming, dan zijn infrarood panelen de radiatoren.

De werking is echter compleet anders. Infrarood verwarming werkt op elektriciteit en maakt gebruik van straling om objecten en mensen te verwarmen, zogenaamde spotverwarming. De stralingswarmte voelt als de zon op de huid. De objecten die middels infrarood worden verwarmd, geven de warmte vervolgens weer af aan de omgeving. De lucht wordt dus niet direct verwarmt met infrarood verwarming, zoals bij een warmtepomp of andere elektrische verwarming wel het geval is.

Doordat de lucht niet verwarmd hoeft te worden, verbruikt deze vorm van elektrische verwarming minder stroom. Bij een binnentemperatuur van 18 graden, voelt het dankzij de straling al aangenaam warm. Een lucht/water warmtepomp is nog weer de helft zuiniger ten opzichte van infrarood verwarming.

Doordat de lucht niet verwarmd wordt, heeft het geen zin om de infrarood verwarming aan te laten als u niet in de ruimte bent. Hierdoor verbruikt de infrarood verwarming ongeveer de helft ten opzichte van andere direct elektrische verwarming. U moet er wel aan denken om de infrarood verwarming aan of uit te zetten, tenzij u een paneel heeft met een bewegingsmelder.

De installatie is relatief eenvoudig, aan de muur hangen volstaat. Er moet wel een elektrische voeding zijn en voor de optische afwerking moeten de kabels weggewerkt worden.

Nadelen zijn er ook. De straling verwarmt een object, maar achter dit object dus niet. Wanneer u bijvoorbeeld aan een tafel zit, zal het tafelblad en uw bovenlichaam warm aanvoelen, maar uw benen niet. Doordat infrarood spotverwarming is, is het bereik beperkt. Wanneer u dus in het huis gaat lopen, voelt u verschil in warmte, tenzij u uw huis volhangt met infrarood panelen.

Er zijn verschillende varianten van straling, de korte golf, midden golf en lange golf infrarood. De korte golf is het warmst en penetreert de huid dieper. Dit kan tot gevolg hebben dat de straling te heet is, zonder dat u het in eerste instantie door heeft. Lange golf infrarood is daarom beter geschikt.

Meer informatie vindt u op: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/infraroodpanelen-voor-verwarming/

Infrarood Verwarming

Infrarood verwarming

 

Niet Infrarood Verwarming

Niet infrarood verwarming

 

Infrarood panelen

Ook wel stralingspanelen genoemd. Dit zijn de panelen die opgehangen worden om mensen en objecten te verwarmen doormiddel van infrarood verwarming.

Het is belangrijk dat de voorkant van het infrarood paneel van glas is, omdat dit de straling het best doorlaat. Je kan de infrarood panelen op verschillende manieren uitvoeren, zoals schilderijen of spiegels. Er zijn veel verschillende formaten en mogelijkheden leverbaar.

Hoewel je op infrarood panelen geen subsidie ontvangt, is aanschaf relatief goedkoop. Doordat ook de installatie eenvoudig is, wordt deze vorm van elektrische verwarming vaak toegepast in de badkamer. Dit kan dan een unit zijn aan het plafond of achter een spiegel. De badkamer is onze ogen de beste plaats voor infrarood panelen.

Infrarood Panelen

 

Badkamer verwarming

Wat betreft elektrische verwarming zijn er aantal soorten die worden toegepast op de badkamer.

De duurzame varianten zijn:

De minder duurzame varianten zijn:

Infrarood Panelen Spiegel Badkamer

Infrarood paneel achter de spiegel in de badkamer

 

Lucht/lucht warmtepomp

Een lucht/lucht warmtepomp haalt 75% van zijn energie uit de buitenlucht en geeft warmte (of koeling) af via lucht, vandaar de naam. De overige 25% van de energie komt uit het stopcontact.

Een lucht/lucht warmtepomp lijkt op een airconditioning, maar een die ook kan verwarmen. De opwekking van warmte is vergelijkbaar met de lucht/water warmtepomp, alleen de afgifte gaat via lucht in plaats van radiatoren of vloerverwarming. Deze manier van verwarmen wordt met name zakelijk toegepast, maar vindt bij particulieren ook steeds meer zijn weg.

Lucht/lucht warmtepompen zijn er verschillende formaten. Een grote variant heet een VRF Systeem en zijn bedoeld voor zakelijke doeleinden zoals een groot kantoor, ziekenhuis, sportschool of hotel. Met één buitenunit, wordt op een duurzame manier 5 of meer ruimten voorzien van warmte en koeling. Per ruimte zijn er binnendelen aanwezig, die warme of koele lucht die ruimten inblazen. Deze manier van elektrisch verwarmen is zo zuinig dat bedrijven hiervoor in aanmerking kunnen komen voor Energie Investeringsaftrek (EIA). Bij Klimaatexpert.com weten we welke VRF Systemen dit zijn.

Kleinere varianten van de lucht/lucht warmtepomp zijn Single Split Airconditioners en Multi Split Airconditioners. Veel mensen denk ten onrechte dat dit energieslurpers zijn, maar met COP waardes tussen de 3,5 en 5 zijn ze juist heel zuinig. De COP zegt hoeveel kW warmte een warmtepomp maakt voor de input van 1 kW elektriciteit. Bij een COP van bijvoorbeeld 4, produceert een Single Split Airconditioning 4 kW warmte met 1 kW elektriciteit. Daarbij komt dus 75% van de energie uit de buitenlucht. In het voorbeeld is deze vorm van verwarmen 4 keer zuiniger dan een elektrische kachel of elektrische vloerverwarming, die beide een COP van 1 hebben.

Particulieren passen steeds vaker een split airco toe en dan met name boven op de slaapkamer. Dat heeft een aantal oorzaken. Moderne woningen zijn steeds energiezuiniger doordat ze steeds beter worden geïsoleerd. Ten eerste is dan een lagere capaciteit verwarming nodig, maar daarnaast verlies je die opgewekte warmte minder snel. Energiezuinige huizen worden vaak voorzien van een lucht/water warmtepomp met vloerverwarming. Warmte heeft de eigenschap om te stijgen en in een goed geïsoleerd huis, stijgt die warmte op naar de verdiepingen daarboven. In de praktijk zal de behoefte om te verwarmen op de slaapkamer dan minder zijn. Het scheelt installatiekosten wanneer er dan boven geen vloerverwarming wordt toegepast, maar in plaats daarvan een lucht/lucht warmtepomp. Op hele koude winterdagen kan daarmee energiezuinig worden verwarmd en op hete zomerdagen is een airco op de slaapkamer ideaal.

Lucht Lucht Warmtepomp

Meer informatie over de lucht/lucht warmtepomp

 

 

Zakelijke toepassing van elektrische verwarming

Bedrijven rekenen met hun portemonnee en kiezen daarom steeds vaker voor duurzame oplossingen. De energiekosten zijn namelijk lager en de aanschafprijs wordt nu nog gecompenseerd door subsidies. De uiteindelijke kosten (TCO, Total Costs of Ownership) zijn lager door het gebruik van een warmtepomp. De hogere aanschafprijs van een warmtepomp ten opzichte van overige elektrische verwarming is snel terugverdient. Toepaste vormen van energiezuinige elektrische verwarming zijn:

VRF ventillatie

Warmtepomp zakelijk toepassen

 

 

Zonnepanelen

De reden waarom de populariteit van elektrisch verwarmen stijgt, is enerzijds het duurder en schaarser worden van gas, en anderzijds de komst van zonnepanelen. Mensen wekken daardoor zelf de stroom op die ze verbruiken. Op termijn zal het verwarmen met gas compleet verdwijnen. Het aantal en de capaciteit van de zonnepanelen dat nodig is voor een huis of bedrijf hangt sterk af van hoeveel elektriciteit er nodig is. Dit wordt mede bepaald aan de hand van de zogenaamde EPC-waarde, wat staat voor Energie Prestatie Coëfficiënt. De EPC is een index die aangeeft wat de mate van efficiëntie van een gebouw is. Deze index is sinds 1995 verplicht. Hoe lager het getal, hoe minder energie er wordt verbruikt. Hoe beter de isolatie, hoe lager de EPC en hoe minder elektriciteit er nodig is. Dat geldt ook voor het opwekken van warmte. Hoe minder de elektrische verwarming verbruikt, hoe lager EPC en hoe realistischer het is om een nul-op-de-meter-woning te realiseren. 

Zonnepanelen

Zonnepanelen i.c.m. een warmtepomp

 

Subsidie zonnepanelen

Zonnepanelen wekken elektriciteit op en een zonneboiler warm water. Op zonnepanelen is geen subsidie meer, op de zonneboiler wel. Wel is het mogelijk om de BTW terug te vragen op zonnepanelen en dat is financieel een betere regeling dan de eerdere subsidie. Sommige gemeenten hebben wel nog subsidies voor zonnepanelen, kijk op deze pagina naar de mogelijkheden.

Subsidie warmtepomp

Warmtepomp financieren

 

 

Elektrisch koelen

De enige vormen van elektrisch verwarmen die óók kunnen koelen, zijn de lucht/water warmtepomp en de lucht/lucht warmtepomp. Doordat de lucht/lucht warmtepomp ook aan condens afvoer doet, kan daar sterker mee gekoeld worden dan met een lucht/water warmtepomp.

 

Conclusie

Er zijn tal van soorten elektrische verwarming, maar het enige echt duurzame alternatief van de Cv-ketel op gas is een warmtepomp. Naast het feit dat een warmtepomp energiezuinig is, profiteert u ook financieel dankzij lagere maandlasten en subsidie. Infrarood verwarming is als elektrische verwarming ook een duurzaam alternatief, alleen minder zuinig dan een warmtepomp en is dankzij de spotverwarming beperkt toepasbaar.

Als u dit een interessant artikel vindt, vergeet dan niet om het te delen!

 

Bronnen:

https://www.vloerenverwarming.nl/elektrische-vloerverwarming/
https://www.duurzaamthuis.nl/energie/verwarming/elektrische-kachel
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/infraroodpanelen-voor-verwarming/
https://www.zonnepanelen-info.nl/zonnepanelen/subsidie/

Narcisse
ik wil een electrisch verwarming in mijn badkamer van 20m3
Klimaatexpert.com
Beste Narcisse,
Bedankt voor uw reactie. Zoals u in dit artikel heeft kunnen lezen, is elektrische verwarming in de badkamer zeker mogelijk, alleen verbruikt het veel energie. Dat is de reden dat we het niet aanbevelen en ook niet aanbieden. Klimaatexpert.com biedt duurzame verwarmingsoplossingen aan, zoals een warmtepomp. De toepassing is voor de gehele woning en niet alleen in de badkamer. De investering is hoger, alleen de verbruikskosten veel lager waardoor de kosten onderaan de streep ook lager zijn. Als we u ergens bij kunnen assisteren, horen we het graag.
Met vriendelijke groet,
Klimaatexpert Team


Sjors
Allemaal leuk een warmte pomp.maar hoe ga je dat als.partuculier betalen?. Zeker voor veel.mensen zoals.ik is dit niet haalbaar. Dan maar dure electriciteit rekening.
En trouwens de.wereld is al.naar de.klote dus dit beetje.maakt al niet veel.uit. en zal.alleen maar erger worden.

Zo dat wilde ik effe kwijt.

Klimaatexpert.com
Beste Sjors,

Bedankt voor uw reactie. Er bestaan meerdere manieren om een warmtepomp te financieren, we hebben daar dit artikel over geschreven:
https://www.klimaatexpert.com/besparen/warmtepomp-financieren

Dankzij de huidige lage rentestand, is het financieren van een warmtepomp zeer lucratief. Het lenen van het geld is namelijk goedkoper dan de besparing die een warmtepomp oplevert. Het rendement is onderaan de streep positief.

Naast de besparing op energiekosten, zijn er nog een aantal zaken die u met het te investering bedrag kan verrekenen. Dat zijn namelijk bij het compleet afsluiten van het gas geen vastrechtkosten meer, u hoeft geen CV ketel meer te kopen en u ontvangt een subsidie. Al met al is een terugverdientijd afhankelijk van uw situatie mogelijk tussen de 6 en 10 jaar. Als u wilt kunnen we vrijblijvend voor u uitrekenen wat in uw geval

(deel 1 van 2)


Klimaatexpert.com
Vervolg (deel 2 van 2)

...de besparing en terugverdientijd is. Als dat gewenst is, klik dan op de oranje knop bovenaan de website. Meer informatie over de subsidies vindt u op deze pagina:
https://www.klimaatexpert.com/besparen/subsidie-warmtepomp

Als u nog vragen naar aanleiding van deze reactie, horen wij graag van u.

Met vriendelijke groet,

Klimaatexpert.com Team


Roland
Hallo, ik zou graag informatie hebben over het plaatsen van een warmtepomp.
Binnenkort krijg ik de sleutel van mijn nieuwe huis met 29 zonne panelen opbrengst 8300 kw huis is eind jaren 80 de woning is totaal 634 kub inhoud waarvan ongeveer de helft verwarmd moet worden. Wat zijn de mogelijkheden svp

Vr gr Roland V.

Jur Tieleman
Ik ben zeer geïnteresseerd in een alternatief voor de traditionele CV en wil graag ons huis (30er-jaren woning) “ontgassen”.
Vorige week vond ik op internet informatie over Aterno, een bedrijf in België dat elektrische CV’s levert met radiatoren met Kalithsteen; het eigenlijke verwarmingselement van de radiator. Het moet zeer comfortabel zijn, per te verwarmen ruimte te regelen en, volgens het gidsje wat ik inmiddels heb ontvangen, zou het zeer energiezuinig zijn.
In de gids wordt niet gesproken over de investeringskosten.
Kent u dit bedrijf en deze vorm van verwarmen en is het inderdaad een redelijk alternatief?
Het probleem met een warmtepomp installatie is de geluidsoverlast van de buitenunit en de vraag waar zo iets is te plaatsen zonder dat je daar last van hebt.
Kortom: op dit moment meer vragen dan oplossingen voor onze specifieke situatie.
Zie graag uw reactie tegemoet.
Jur Tieleman

Klimaatexpert.com
Beste meneer Tieleman,

Bij een warmtepomp is er sprake van een efficiëntie uitgedrukt in COP. We stoppen een deel elektrische energie in het systeem en de rest wordt uit een bron onttrokken. De COP van de systemen kunnen oplopen tot wel 5. Dus 1 kW elektrische energie erin en daar krijgt u er 5 voor terug.
Bij elektrische verwarming is de efficiëntie 1, dus van energiezuinig is geen sprake. Er wordt 1 kW elektrische energie in de radiator gestopt en er komt 1 kW aan warmte voor terug. De radiatoren worden verwarmd en de stenenen warmen ook op. De stenen geven dan wat langer warmte af. Voor de jaren 30 woning is dit geen goede oplossing omdat de elektra rekening minimaal 5 keer groter gaat worden dan met een warmtepomp.

(deel 1 van 2)


Klimaatexpert.com
Vervolg (deel 2 van 2)

De buitendelen van tegenwoordig maken wel geluid maar de grootste (16 kW) zit maar op 50 dB(A) op 1 meter. De leidinglengte tussen buiten en binnendeel is bij de kleine toestellen 50 meter en voor de grote is dit 75 meter. Een plekje vinden is dan over het algemeen niet een probleem. Van belang is het wel dat de buitendelen voldoende lucht kunnen verplaatsen om de energie uit de lucht te kunnen onttrekken.

Wij hopen dat we op een aantal vragen antwoord hebben kunnen geven.

Met vriendelijke groet,

Klimaatexpert Team


j brouwer
kan je een buitenunit van een warmtepomp ook op je dak zetten , gewoon een pannendak net onder de nok ? dan heb je de minste hinder van geluid denk ik
Webcare Klimaatexpert
Beste Brouwer,

Bij de kleinere vermogens is dat zeker mogelijk, als je een unit met een nekele fan hebt zijn daar speciale daksteunen voor die zelfs op de dakhoek afgesteld kunnen worden, en het klopt je voldoet dan bijna altijd aan de regelgeving omtrent geluid.

Webcare Klimaatexpert


Pim
Mooi artikel dat goed samenvat wat nou het verschil is tussen een elektrische verwarming en een warmtepomp. Warmtepompen maken echt een onderdeel uit van de toekomst door hun duurzaamheid. Hopelijk blijven mensen hierin investeren.

Klimaatexpert.com
Beste Pim,

Hartelijk bedankt voor het compliment. Mocht u opzoek zijn naar advies op maat, dan helpen we u uiteraard graag.

Met vriendelijke groet,

Klimaatexpert.com Team


Jos
Mooie site hebben jullie opgezet.
Ik ben zeer geïnteresseerd en overweeg een mij huidige verwarmingsinstallatie al dan niet op termijn te vervangen door een geïntegreerde klimaat regeling (verwarmen en koelen). Huidige systeem is beneden VVW en boven radiatoren. Huis is vrijstaand en van begin 90-er jaren maar wel voorzien van vloer, muur, dak isolatie en volledig dubbel glas (HR++). Ik denk aan lucht/water al dan niet met lucht/lucht warmte pomp, bv systemen van Toshiba (Estia) en Samsung (TDM). Een paar vragen:
- Kunnen jullie op basis van deze gegevens een eerste reactie geven op deze richting?
- Voor beide genoemde sytemen geldt dat bij huis koeling, de warmte rechtstreeks naar buiten wordt afgevoerd. Het zou m.i. een mooie optie zijn om deze warmte ook te gebruiken en bv op te slaan in een boiler, of heb ik het mis? Je gebruikt dan het huis als een soort zonne collector. Zou dat tot de mogelijkheden behoren? Bestaat er al een dergelijk systeem voor woonhuizen?
Bedankt, Jos

Klimaatexpert.com
Beste Jos,

Hartelijk bedankt voor uw reactie en compliment. We stellen het zeer op prijs dat u contact met ons opneemt voor het verduurzamen van uw woning.

Bij een luchtwarmtepomp en huiskoeling, is warmteopslag niet mogelijk. In het geval van een aardwarmtepomp kan dat wel. Koeling is dan zelfs noodzakelijk om de bron te laden. Aan een aardwarmtepomp kleven alleen meerdere nadelen, daarom raden wij het voor woningbouw af.

Om u een eerste indicatie te geven over de mogelijkheden voor het toepassen van een warmtepomp, plus de daarbij horende besparingen, hebben wij van u een aantal aanvullende gegevens nodig. Via de onderstaande link komt u terecht bij een vragenformulier. Wij verzoeken u deze zorgvuldig door te lezen en in te vullen.


Klimaatexpert.com
Deel 2:
Op basis van het ingevulde vragenformulier, kunnen wij geheel vrijblijvend een inschatting maken van de benodigde warmtepomp en de daarbij behorende installatiekosten. U ontvangt dan van ons een reactie met type warmtepomp, de (meer) investering en de te verwachten kostenbesparing op uw energierekening ten opzichte van een cv ketel.

Afhankelijk van uw reactie komen wij graag in contact met uw huisinstallateur of aannemer. Als u deze niet heeft, koppelen wij u aan een regionale partnerinstallateur van Klimaatexpert.com. Zij zullen een afspraak met u maken en de situatie ter plaatse of op tekening beoordelen. Op basis daarvan kan er een concrete offerte worden gemaakt.

Via deze link https://www.klimaatexpert.com/vragenformulier vindt u het vragenformulier. Alvast bedankt voor het invullen.

Met vriendelijke groet,

Klimaatexpert.com TeamRindert
Wat een onzin een brine-warmtepomp(doormiddel van een grondlus) is bij uitstek geschikt voor het verwarmen van woningen.
Je wilt het misschien niet verkopen omdat het te ingewikkeld is, of omdat je er geen verstand van hebt en dat is prima, maar brine-warmtepomp is de sleutel tot een duurzaam warmte systeem.

Klimaatexpert.com
Beste Rindert,

Wij als Klimaatexpert.com zijn sterke voorstander van een luchtwarmtepomp voor woningen. Wij hebben in een uitgebreide blog uitgelegd waarom:

https://www.klimaatexpert.com/warmtepomp/soorten/luchtwarmtepomp-of-aardwarmtepomp

Met vriendelijke groet,

Klimaatexpert.com


Rindert de Jong
Een lucht warmtepomp heeft een zeer slecht rendement in de praktijk een cop van max 2 of 2,5 los van de warmte spiraal die in koude periodes de buiten unit moet ontdooien wat de gemiddelde cop helemaal onderuithaalt
Ik installeer brine warmtepompen (met een grondlus) met een gemiddeld rendement van 5.
Los van het feit dat je na 2 jaar een klokkenspel op je dak hebt vanwege vuil en vibratie is.
Een luchtwarmtepomp voor de installateur een goudmijn voor de klant
een gat waar ze geld in gooit
Sorry u bent niet objectief meneer de klimaat expert.

Klimaatexpert.com
Deel 1 van 2

Geachte heer de Jong,

Moderne inverter gestuurde modulerende lucht/water warmtepompen hebben een (seizoen) SCOP van 5,2 (= jaargemiddelde).

Dit zijn cijfers gecommuniceerd uit de database gelijkwaardigheidsverklaringen door het BCRG die moeten voldoen aan criteria die zijn opgesteld door onze overheid. Hierbij is rekening gehouden met praktijksituaties zoals het ontdooien van de warmtepomp waarbij de capaciteit iets terugloopt.

Om opgenomen te worden in het bestand van de gelijkwaardigheidsverklaringen moet de apparatuur getest zijn door een onafhankelijk EN 17025 geaccrediteerd laboratorium zoals KIWA of TNO, over deze cijfers kan dus geen twijfel bestaan.

Klimaatexpert.com
Deel 2 van 2

Een lucht warmtepomp benadert tegenwoordig het rendement van een grond gebonden warmtepomp met een aanzienlijke lagere investering en minder risico. Daarom zijn wij overtuigd van een lucht/water warmtepomp, die zowel energetisch als financieel het beste is voor de woningbouw. Meer informatie is te vinden op de site www.bcrg.nl.

Met vriendelijke groet,

Klimaatexpert.com


Marie
Bedankt voor het delen van dit uitgebreide artikel over warmtepompen en cv ketels. Ik denk erover na om vloerverwarming te nemen zodat mijn warmte beter verdeeld wordt in mijn woning. Ik ga mij verder verdiepen in de verschillende opties die ik heb. https://www.leenards.nl/leidschendam
Klimaatexpert.com
Beste Marie,

Dank! En veel succes met het maken van de juiste keuze.
Tip, neem ook eens een kijkje op de website van https://www.rihoclimatesystems.nl/vloerverwarming/

Met vriendelijke groet,
Het Klimaatexpert TeamMartin Zijlstra
Bedankt voor de inzichten. In mijn woning zitten nog wandradiatoren en CV ketel. Ga over op zonnepanelen. Tav verwarmen en koelen (woon -en slaapkamer), wat is voor comfort en verbruik de beste oplossing: Zonneboiler met naverwarming CV (icm traditionele airco in woon -en slaapkamer) of een multi split airco unit in woon -en slaapkamer? Ben bang dat ik igv zonneboiler veel bijstoken moet in de winter. Maar wil wel qua installatie besparen op gas.
klimaatexpert.com
goedemiddag Martin,

er zit geen verschil tussen "traditionele" airco en Multi-split. Wij hebben alleen A++ modellen. SCOP (seizoenrendement) 4,67 voor verwarmen. Stel dat je voor verwarmen 1.000 m3 gas verbruikt dan is dit gelijk aan 9.770 kWh. Dit gedeeld
door de SCOP van 4,67 = het geschatte energieverbruik van de airconditioner zal +/- 2.092 kWh worden. Dit is een aanzienlijke besparing voor het verwarmen van de ruimten. Voor tapwater gebruiken we gemiddeld 750 - 1.000 kWh per persoon een zonneboiler zal hier een besparing van +/- 50% op geven.

Met vriendelijke groeten,
Klimaatexpert.com Webcare


Stephan
Beste

Ik heb een aircosysteem laten plaatsen en heb hiervoor een lucht/lucht warmtewisselaar. Dit systeem kan ook verwarmen.

Wat ik mij afvraag is , wat is het gunstigste systeem om te verwarmen?
Ik heb een CV systeem met radiatoren op gas voor de verwarming maar ik verwarm nu mijn ruimte met de warmtepomp.
Het geeft momenteel genoeg warmte en ik vind het goed werken.

Is het nu gunstiger om met mijn warmtepomp te verwarmen of met de cv op gas?

Ik heb een half open bebouwing van het jaar 2000. Is volgens de normen van toen geïsoleerd.

Bedankt voor uw antwoord.

Vriendelijke groeten


Stephan

Rindert
Beste Stephan,
De vraag is niet zo moeilijk zolang je de verbruikte energie niet terug wint dmv zonnepanelen is een warmtepomp niet energie vriendelijker, of goedkoper.
Vriendelijke groet Rindert

Klimaatexpert.com
Beste Stephan,
Dank voor je reactie!
Het is lastig antwoord geven vanwege de beperkte informatie. Indien de warmtepomp een hoger COP getal heeft van zo rond de 3, is het economisch interessanter om te verwarmen met een warmtepomp.
Wellicht is het verstandig om het stookseizoen te delen in 2-en. Onder de ongeveer 0 graden verwarmen met de Cv, erboven met de warmtepomp.
Met vriendelijke groet,
Klimaatexpert Webcare

Stephan
Bedankt voor uw duidelijk antwoord. Mijn installatie heeft een COP van 4,2 bij en buitentemp van 2 graden.

Vriendelijke groeten


Stephan

R Geradts
Beste mensen,
Ik heb een grote schuur omgebouwd tot een huis maar ik weet nog niet hoe ik de bendenverdieping moet gaan verwarmen. Ik denk aan een lucht/water warmtepomp met op de vloer dus van die matten met leidingen zoals op het plaatje hierboven. De grote ruimte heeft een oppervlakte van minimaal 9 x 6 meter (54 vierkante meter) en ik moet daar nog een vloer op aanbrengen die ik graag van hout wil maken (18 mm dik).
Met een beetje uitleg kan ik alles zelf aanleggen wat ik ook graag doe. Wat zou jullie beste/meest goedkope oplossing zijn als je rekening houdt met de mogelijke subsidies die er zijn?
Ik hoor graag.
Groet,
R. Geradts

Klimaatexpert
Beste Raphael,
De door u genoemde zaken gaan niet goed met elkaar samen. Vloerverwarming is perfect, vloerafwerking 18 mm hout is geen goede combinatie. Belangrijk is dat de vloerverwarming hart op hart 100 mm wordt gelegd en niet te lange circuits. Verder zit er op warmtepompen lucht-water of water-water subsidie. Vraag is dan wat de capaciteit zou moeten worden.
Deze capaciteit kan bepaald worden door een warmteverlies berekening op te laten maken.
Met vriendelijke groet,
Klimaatexpert Webcare

Hans
Hallo, wat is de meest economische manier om een ruimte van 200 m3 (bedrijfsruimte) en een kantoor van 100 m3 elektrisch te verwarmen (geen gas aanwezig). Het kantoor bevindt zich boven de bedrijfsruimte.
ik hoor graag.
Vr gr Hans

Klimaatexpert.com
beste Hans,

daar zou ik 2 zogenaamde airco's (lucht-lucht warmtepompen) ophangen die ook kunnen verwarmen. Uiteraard moet dit wel apparatuur zijn met een voldoende hoge (S)COP voor verwarmen en voldoende hoge (S)EER voor het koelen. Mocht er vloerverwarming in het pand zitten, zou dit uiteraard ook met een lucht-water warmtepomp kunnen worden opgelost.

bedrijfsmatig zou u hier mogelijk zelfs subsidie op kunnen krijgen via de ISDE of EIA subsidie regeling. Laat u hierover goed informeren.

Met vriendelijke groet,
Klimaatexpert Webcare

R. Groot
Mooi overzicht van de mogelijkheden, dank voor het delen.
Ik ben me aan het orienteren voor een nieuw te bouwen woning.
Beneden vloerverwarming, 1e verdieping alleen in de badkamer, 2e verdieping geen vloerverwarming.
Ik wil met een blowertest de isolatie (kierdichting) optimaliseren.
Er zijn veel keuzes, en ik ben niet technisch aangelegd, dus probeer maar in te lezen.
Ik zat te denken aan een warmtepomp (lucht/water), maar kreeg ook een advies om te kijken naar elektrische cv.
En ik hoorde dat de afstand van een buitenunit max 20 meter mag zijn tot de binnenunit, voor goed rendement, maar blijkbaar is dat veranderd?
Ik heb veel ruimte buiten (3000m2) dus kan mijn zonnepanelen of buitenunits of aardwarmtespiraal (?) prima op afstand van mijn nieuwe woning kwijt.
Maar ik begrijp dat u per definitie warmtepomp adviseert vanwege rendement (4op1) en subsidiemogelijkheden?

Klimaatexpert.com
geachte heer Groot,

uw huis, vanuit gaande dat het nog voor de vergunning verlening is, moet voldoen aan de 3 BENG eisen. Waarbij BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw.

deze eisen specificeren het karakteristiek energieverbruik van de woning per vierkante meter, hoeveel primaire energie daarbij benodigd is en als laatste de hoeveelheid energie die duurzaam is opgewekt op het bewuste perceel.

vaak zal er hierdoor gekeken worden naar een warmtepomp aangevuld met zonnepanelen.

mocht u informatie willen ontvangen over warmtepompen, stuur dan een berichtje aan info@klimaatexpert.com

met vriendelijke groet
Klimaatexpert Webcare


pino de vogel
Klinkt allemaal leuk maar ik ben nu met gas 400 euro per jaar kwijt aan warm water en het huis verwarmen (incl. vastrecht voor gas!).
Als ik dit elektrisch moet gaan doen dan ben ik minimaal 4x zo veel kwijt en moet mijn aansluiting vervangen worden want met 1x 35 ampere kom je er niet. En een warmtepomp is hier echt geen optie als alle mensen in de buurt zo'n ding nemen worden we gillend gek van het geluid en is in de tuin zitten er zeker niet meer bij. Het zijn dan immers zeker 50 pompen binnen een straal van 100 meter.
Dus ondanks dat ik veel alternatieven zie zie ik geen financieel draagbare oplossing. Laat ze dus eerst maar een beginnen met een langdurig energie tarieven plan waarmee we zekerheid hebben en niet alle belasting van gas verschoven gaat worden naar elektriciteit en we in no-time 35-45 cent per kwh betalen. En laat ze ODE afschaffen wat een boete is voor het niet kunnen plaatsen van zonnepanelen!

Er moet nog veel gebeuren aan betaalbaarheid en dus haalbaarheid!

Sophie
Hoi,

Als ik een tijdelijke huurwoning aangeboden krijg waar geen CV meer in zit, en ik deze tussen de 1 en 2 jaar kan bewonen, hoe kan ik dan het beste deze ruimte van rond de 60-70m2 verwarmen zonder te hoeven investeren? Het betreft een gebouw wat gesloopt gaat worden over 2 jaar. Ik wil dit huren omdat ik niet genoeg verdien om vrije sector te huren en te kort sta ingeschreven in de gemeente. Alvast bedankt (ik heb zelfs gedacht aan een hometrainer om stroom op te wekken door elke dag een halfuur te fietsen, maar dat levert weinig op zag ik. Zelf energie genoeg namelijk)

Klimaatexpert.com
Hoi Sophie,

zonder een investering in apparatuur zie ik even geen mogelijkheid. Wat naast het verwarmen mij ook comfortabel lijkt is tapwater. Als het om het goedkoopst gaat in de aanschaf zou je kunnen denken aan een elektrische boiler van een 80 - 120 liter en voor het verwarmen een elektrisch kacheltje. Maar qua stroomkosten is dit de duurste oplossing en om dit te noemen gaat mij ook eigenlijk wel aan het hart.

Een andere optie zou zijn een warmtepomp-airco lucht/lucht en die elektrische boiler.

Hoe groot die verwarmer zou moeten wezen is daarnaast uiteraard afhankelijk van de mate van isolatie.

mocht je nog meer vragen hebben, kun je die stellen op info@klimaatexpert.com

met vriendelijke groet
Klimaatexpert Webcare


Remco Schoenmakers
Hallo,ik ben zeer geïnteresseerd in de lucht/warmte pompen.Ik heb 37 zonnepanelen en 120m2 vloerverwarming.Vloer en spouw zijn geïsoleerd, hr++ glas.Hoe weet ik welke voor mij geschikt is?
Groet Remco

Support team Klimaatexpert
Beste Remco,

Zoals het lijkt is je huis prima geschikt voor een warmtepomp, en met zoveel zonnepanelen kan je huis heel duurzaam worden.
Aangezien het bestaand huis is is het warmteverlies prima te bepalen door naar je huidige gasverbruik te kijken.
Het gasverbruik en het aantal personen dat in de woning woont is bepalend.
Het aantal persoenen bepaalt het gasverbruik voor warm water het overige gebruik is voor verwarming.
Als je ons deze gegevens stuurt kunnen wij een selectie voor je maken.

Remco
Hallo,het gasverbruik staat op 350 m3 en word bewoond door 3 personen.Echter is de ketel bijna 20 jaar oud en is nu de boel geïsoleerd.Het betreft een bungalow met uitsluitend vloerverwarming.Is een boiler erbij een goed idee?
Groet

Webcare
Beste Remco,

Het gasverbruik lijk ons zeer onwaarschijnlijk, voor warm water douchen etc. gebruik je ongeveer 100 m3 gas per jaar met 3 personen is dat al 300 m3. de 50m3 voor verwarming is wel heeel weinig een heel klein elektrisch kacheltje zou dan volstaan..
Wellicht kun je het verbruik nog eens controleren en een mail sturen aan info@klimaatexpert.com

Remco
Hallo,heb ik gedaan en ook gelijk een specificatie van het totaal meegestuurd,wellicht met een ander mailaccount. Groet
Klimaatexpert.com
Beste Remco,

Via de mail is een reactie aan toegstuurd

met vriendelijke groet,

Klimaatexpert Webcare


Gea
Ik woon alleen in een appartement van 63 m2 op de eerste verdieping. Het is voorzien van nieuw glas (E glas one). Ik kook op inductie en heb een boilertje in mijn keuken. Mijn cv ketel is 17 jaar oud en binnenkort aan vervanging toe. Het liefst wil ik helemaal van het gas af, en lees nu over het bestaan van een elektrische cv-ketel, is dat handig? Of ben ik dan veel meer kwijt aan energiekosten dan met een nieuwe ketel op gas. Zou een boiler erbij in de badkamer ook wat zijn?
Webcare Klimaatexpert
Beste Gea, een elektrische CV ketel of verwarmer is zeker geen goede oplossing, Elektrisch verwarmen is nagenoeg altijd verreweg de duurste oplossing in stroom verbruik.
Afhankelijk van je warmte afgifte systeem als je vloer verwarming of laag temperatuur radiatoren hebt zou een kleine warmtepomp een oplossing kunnen zijn. maar vooral niet elektrisch gaan verwarmen

Webcare klimaatexpertRick
Onlangs de kruipruimte onder mijn houten vloer laten isoleren met schuimbeton. Ik heb dus geen kruipruimte meer, maar heb daar veel comfort voor terug gekregen.
Ik ben hiervoor bij Woodstock vloeren terecht gekomen via de website https://www.schuimbeton.info. Deze mensen weten echt heel veel van vloeren en isolatie!
Wat me vooral aansprak is dat ze apparatuur hebben om het mengsel op locatie te maken, waardoor ze niet alle grondstoffen zoals water mee hoeven te nemen. Ze denken ook milieutechnisch goed na!
Het eindresultaat is super geworden.

Herman de Zwart
Wat opmerkingen Ik Heb een 2 onder een kap uit 1988 energie label C.en ben in september gestart met een test om mijn huis te verwarmen met elektrische convectors. Waarom? Omdat ik mijn huis niet verwarm als ik niet thuis ben of slaap. dit bespaart veel energie.Tevens verwarm ik niet elke kamer. Mijn gasverbruik was het afgelopen jaar 450 kuub gas waarvan 100 kuub voor warm water. Er liggen 23 zonnepanelen op het dak. Warmtepompen zijn niet half zo efficiënt als wordt voorgespiegeld. Ze kunnen alleen maar een continu dezelfde temperatuur aanhouden. Vooral warm water is een groot probleem ( legionella) Er wordt nooit bij vermeld dat bij elke graad lager dan 7 graden het rendement met 2,5 % afneemt. Ook de ontdooi energie wordt niet vernoemt,de meeste warmtepompen zijn sjoemel warmtepompen en er zijn weinig installateurs die er verstand van hebben Heb er een paar over de vloer gehad. Resultaat een warmtepomp is niet rendabel gekeken naar aanschafkosten, onderhoud en verbruik over 15 jaar
Webcare Klimaatexeprt
Beste Herman,
En ding is zeker als je niet verwarmt is dat verreweg de beste besparing, en als je niet vaak thuis bent en één enkele ruimte wil verwarmen dan is dat met een elektrische convector prima te doen zeker als je zoveel zonnepanelen hebt . Warm water is bij warmtepompen geen probleem standaard zit er bij warmtepompen een legionella preventie ingebouwd ook het rendement is zeker betrouwbaar het klopt dat bij iedere graad dat het buiten kouder wordt het rendement met 3 % afneemt. Daar is de SCOP voor de SCOP is het jaar gemiddelde van de COP waarde daarbij wordt ook de ontdooi energie mee gewogen en praat je over een gemiddeld jaar COP in een gemiddeld klimaatjaar in Nederland deze cijfer zijn absoluut betrouwbaar en worden gecontroleerd in het laboratorium van Kiwa waarna een kwaliteit certificaat met SCOP wordt afgegeven deze kun je vinden op de overheidssite www.bcrg.nl

Webcare Klimaatexpert

Cools Christel
Beste
Wij hebben een verouderde verwarmingsinstallatie (radiators) op mazout en een verouderde doorstromer op gas voor warm water. Wij hebben al zonnepanelen en als we overgaan op de digitale meter, produceren we waarschijnlijk te veel elektriciteit op de piekmomenten. We vragen ons af of de bestaande zonnepanelen ook kunnen ingezet worden voor de verwarming van het warm water (boiler) zodat deze In feite als batterij fungeert.

Rick
Beste Christel, hoe bedoel je 'produceren we waarschijnlijk te veel op piekmomenten'? Wat je niet gebruikt lever je gewoon terug aan het net. Die doorstromer voor warm water kun je eenvoudig vervangen door een doorstromer op elektriciteit of een elektrische boiler. Voor douchen kun je er een van bv. 120 liter nemen. In de keuken kun je een aparte kleine boiler plaatsen.
De verwarming is een ander verhaal. Ik zou eerst eens goed kijken naar isolatie , daarna naar de verwarming.

Christel
We zouden bij voorkeur zo weinig mogelijk terugleveren want dit brengt bijna niets op. Op de piekmomenten werken wij, dus als op dat moment het water kunnen opwarmen, kunnen we die energie zelf gebruiken.

Rick
Hoi Christel, nog nooit van salderen gehoord? Het gaat er niet om wanneer je stroom opwekt en (op datzelfde moment) de stroom gebruikt. Aan het einde van het jaar gaat er een streep onder; je verbruik in kWh minus opgewekte stroom in kWh. Wat er onder de streep over blijft moet je bijbetalen of krijg je terug.
Van de kWh's die je meer terug levert dan dat je gebruikt, krijg je inderdaad minder geld per kWh terug. Maar je doet het toch ook voor een andere reden? Milieu, CO2 uitstoot. Ieder kWh die je zelf opwekt en direct gebruikt, hoef je niet van het net af te nemen. En dat scheelt in CO2.

Arthur Grosfeld
Ik zou graag met jullie in kontakt willen komen, maar kan de vragenlijst niet vinden.
Ik wil graag informatie voor mijn nieuw te bouwen houtskelet woning.
Met nul op de meter.
Hoor graag van U.
Groet,
Arthur

Marcel Burger
Dank voor de uitgebreide toelichting van alle hedendaagse mogelijkheden.
Ik heb de wens om op den duur van het gas af te gaan.

Onze huidige situatie:
De woning is redelijk tot goed geisoleerd (bouwjaar 1970, vloer, spouw, dak-isolatie en nauwelijks tochtkieren).
We gebruiken overal in ons huis nog radiatoren.
Op de plekken waar warmte van belang is (woonkamer, werkkamer) zijn deze groot genoeg om het comfortabel te hebben met lagere temperatuur water.
We gebruiken nu nog een HR+ CV-ketel (ingesteld op max 70 graden).
Daarnaast hebben we een zonne-boiler (echte aanrader aangezien we in de zonnige maanden nauwelijks gas verbruiken).
Met name de maanden met de R erin zorgen voor het gasverbruik.
Ons verbruik is nu ~ 1000 m3 gas per jaar (hoekwoning van 4onder1kap, met 4 inwoners).
Temperatuur is meestal ingesteld op 17-19 graden.

Marcel Burger
Vloerverwarming gaan we niet aan beginnen in deze woning.
We passen ons gewoon aan aan het weer, oftewel lekkere sloffen en vesten aan wanneer dit nodig is.
Alle dagen zijn er overdag mensen aanwezig aangezien er vanuit huis wordt gewerkt.

We zijn er nu nog niet aan toe, aangezien het toch nogal wat kosten met zich meebrengt.
Maar ik denk dat voor ons de lucht/water warmtepomp het meest interessant is.
Deze zou bij ons prima op een dakkapel kunnen worden geplaatst die zich nagenoeg boven de huidige cv installatie bevindt.
Het lijkt me het handigst om een beschermingskooi om de pomp te realiseren om slijtage en geluid te verminderen.

Ik vraag me af of het ook mogelijk is om een zonneboiler met een lucht/water warmtepomp te combineren?

Kunt u mij hierover informeren?

Vriendelijke groet,

Marcel

Aad
Ik heb een compleet houten woning, rondstam hout. 85m2 2 verdiepingen 3 slaapkamers 1 woonkamer 1 badkamer en in totaal 6 radiatoren. 1800m3 gas verbruik per jaar. 20 zonnepanelen van 360W per stuk deze zomer strak op het zuiden. Wat adviseer je ons.?
Rick
Wij zijn nu ook aan het informeren naar een warmtepomp, en zijn in contact gekomen met woodstock vloeren in obdam. Zij hebben veel kennis en kunnen je goed informeren. Wellicht is dat ook voor jullie een goede partij. <a href="https://www.vloerverwarming.tips">vloerverwarming.tips</a> is de website
Peter
ik weet niet of ik hier op de goede site zit, maar ik wil een lucht / lucht warmtepomp gaan installeren. Ik begrijp dat ik goed op de scop waarde en geluidsdruk moet letten. Ik twijfel tussen een Daikin en een panasonic. Maar ik kan nergens de specificaties van deze apparaten vinden.?
Rick
Ik heb al eerder een bericht achter gelaten, over het zoeken naar een partij voor een warmtepomp en vloerverwarming. Ik heb nu een andere zeer kundige partij gevonden; dat is https://woodstock-vloeren.nl/vloerverwarming

Anderen bekeken ook:

POLL: Wat is het het belangrijkste in uw huis?
Een moderne televisie
Een droomkeuken
Verwarming en warm water
Een schitterende badkamer
Stem

"De mogelijkheden op het gebied van warmtepompen zijn zo divers, dat wij door de bomen het bos niet meer zagen. Klimaatexpert heeft ons adequaat geadviseerd en met een exploitatiebereking wisten we van te voren precies waar we aan toe waren. We zijn blij met het eindresultaat en onze energierekening!"

Kees van Poppelen, Harderwijk

"Dankzij Klimaatexpert is het energielabel van ons kantoorgebouw verbeterd en zijn onze lasten verminderd dankzij een lager energieverbruik."

Marcel Spierings, KSR

"Vanwege het platte dak, waren hete zomernachten geen pretje in onze slaapkamers. We slapen nu weer heerlijk. Nooit geweten dat je met een airco ook energiezuinig kan verwarmen."

Bernadette Langehuijzen, Veenendaal

"Een winkelpand werd maar niet verhuurd, totdat wij besloten het te verduurzamen. Klimaatexpert heeft ons perfect geadviseerd en de doelstellingen snel gerealiseerd."

Hugo Braaf, Ten Cate Bedrijfshuisvesting

"In mijn enthousiasme, en met een behoorlijke dosis 'eigenwijsheid', en ook weinig begrijpend over de standaard bouwprocessen, ben ik aan de slag gegaan. Gelukkig heb ik een aantal mensen ontmoet die mij geholpen hebben met de realisatie van een energie neutraal gebouw." 

Mike Lubbersen, Grayle, leverancier van zonne-energiesystemen