Elektrische verwarming of warmtepomp?

Alternatieven voor Cv-ketel

Alternatieven voor Cv-ketel.

Bijna alle vormen van duurzaam opgewekte energie is elektriciteit. Met zonnepanelen of windmolens is het opwekken eenvoudig. Elektriciteit is zeer goed toepasbaar voor verwarming met bijvoorbeeld een verwarmingsspiraal of infraroodpaneel waarbij het rendement dicht tegen de 100% ligt. 

Gebruiken we diezelfde elektriciteit voor een warmtepomp, dan zijn de rendementen in de meeste gevallen groter dan 500%. Voor elke geleverde kWh elektriciteit (van uw zonnepanelen) krijgt u dankzij de warmtepomp 5 kWh aan warmte terug. In het geval van een elektrische radiator is de input 1 kWh elektriciteit en output 1 kWh warmte. Een warmtepomp is dus 5 keer zuiniger. Deze vorm van elektrisch verwarmen is dan ook voor de hand liggend. 

Elektriciteit als bron voor verwarmen is hét alternatief voor de Cv-ketel. Wij kunnen elektriciteit tegenwoordig zelfs geheel energieneutraal opwekken. U stoot dan geen CO₂ uit. Gas zal steeds duurder worden en op termijn beperkt beschikbaar zijn. Daarnaast is elektrisch verwarmen met een warmtepomp nu al aanzienlijk goedkoper dan verwarmen op gas. Maar pas op de valkuilen. Lang niet elke vorm van elektrisch verwarming is zuinig. De verkeerde keuze kan aardig in de papier lopen. Het meest bespaart u met een warmtepomp.

Om verantwoord te verduurzamen, moeten we naast het opwekken van elektriciteit ook kijken naar het verbruik van elektriciteit. Het is natuurlijk zonde als we duurzaam en CO₂ neutraal elektriciteit opwekken en we dit vervolgens verspillen aan onzuinige apparaten. Dit geldt bij verwarmen net zo. Sterker nog, de verwarmingsvraag in uw huis staat voor driekwart van het energiegebruik. Daar valt dus het meest te besparen. Hoe zuiniger het apparaat, hoe minder zonnepanelen u nodig heeft. 

Lang niet alle soorten elektrische verwarming zijn duurzaam. Veel varianten verbruiken zeer veel energie, waardoor u in de meeste gevallen niet genoeg elektriciteit opwekt met zonnepanelen en u alsnog elektriciteit van het net nodig heeft. Alleen een warmtepomp gaat energiezuinig om met elektriciteit. Daarnaast is infrarood relatief zuinig, omdat het gedoseerd toegepast kan worden.

Inhoudsopgave

Bespaar met elektrische verwarming

 

Directe en indirecte elektrische verwarming

Directe elektrische verwarming

Hierbij wordt een element, zoals een radiator of vloerverwarming, direct door elektriciteit verwarmd.

Voorbeelden: elektrische vloerverwarming, elektrische kachel en elektrische radiator.

  • Voordelen: eenvoudige montage en relatief goedkoop
  • Nadelen: verbruiken veel elektriciteit en geen subsidie
  • Maximaal rendement 100%

Indirecte elektrische verwarming

Hierbij wordt water of een koudemiddel verwarmd en rondgepompt om zo radiatoren of vloerverwarming te verwarmen.

Voorbeeld A: lucht/water warmtepomp

  • Voordelen: duurzaam, subsidie, zeer laag verbruik, hoog comfort
  • Maximaal rendement > 500%
  • Nadelen: duurder in aanschaf, terugverdientijd wel mogelijk tussen de 2 en 8 jaar

Voorbeeld B: elektrische Cv-ketel / elektrische boiler

  • Voordelen: eenvoudige montage en relatief goedkoop
  • Nadelen: verbruiken veel elektriciteit en geen subsidie

Wilt u graag advies op maat, neem dan contact met ons op.

 

Verwarmen zonder gas

Overal in de media hoort u het, uiteindelijk gaan we allemaal onze huizen en gebouwen verwarmen zonder gas. Bij het verbranden van gas komt er CO₂ vrij en dat zorgt voor de opwarming van de aarde. In het Parijsakkoord is afgesproken om het opwarmen van de aarde terug te dringen en dus minder CO₂ uit te stoten. Onze overheid in Den Haag stimuleert daarom met subsidies duurzame investeringen en sommige gemeenten hebben daarbovenop hun eigen subsidies. Zo krijgt men in Amsterdam tot € 8.000,- subsidie wanneer de gasaansluiting uit het huis wordt gehaald. Momenteel zijn gebouwen in Nederland verantwoordelijk voor een derde van de CO₂ uitstoot. Wanneer er niet meer wordt verwarmd op gas, heeft dit een enorme positieve impact op het milieu.

Daarnaast is het zo dat gas steeds schaarser wordt, waardoor de prijs ook stijgt. Dat is nu al het geval, alleen de verwachting is dat de gasprijs nog veel harder gaat stijgen. Het winnen van gas kan daarnaast op weinig sympathie rekenen, kijk maar naar de terechte demonstraties in Groningen.

Een alternatief voor het verwarmen op gas is dan ook een elektrische verwarming. Er zijn vele vormen en maten van elektrisch verwarmen, maar eerst nemen we afscheid van de Cv-ketel.

Verwarmen zonder gas

Verwarmen zonder Gas

 

Cv-ketel

De vertrouwde Cv-ketel op gas is in de herfst van zijn bestaan en er moeten dus alternatieven gebruikt worden voor het verwarmen van uw huis of pand. Over die alternatieven gaan we het hieronder hebben, maar eerst nog even hoe een Cv-ketel werkt.

De Cv-ketel verbrandt gas en daar komt uiteraard warmte bij vrij. Een warmtewisselaar zorgt voor het overbrengen van deze warmte naar water in een gesloten circuit van leidingen. Het warme water wordt vervolgens rondgepompt via een circulatiepomp, om zo radiatoren of vloerverwarming te verwarmen.

Het is dus duidelijk dat een Cv-ketel op gas werkt en niet op elektriciteit. De vergelijkbare lucht/water warmtepomp doet dat wel. Deze lijkt op een Cv-ketel doordat het ook water warm maakt en dit vervolgens rondpompt. Het principe is dus hetzelfde, alleen de manier van opwekken is anders, met elektriciteit in plaats van gas.

Cv-ketel of warmtepomp? Kosten vergeleken

CV Ketel

 

Elektrische verwarming: lucht/water warmtepomp

Een lucht/water warmtepomp is een indirect elektrische verwarming. Dat wil zeggen dat een lucht/water warmtepomp water verwarmt, en het warme water vervolgens rondpompt via een leidingcircuit door het huis of gebouw om radiatoren mee te verwarmen of de vloer in het geval van vloerverwarming. Er zit dus geen elektrische component in radiatoren, de warmte wordt centraal opgewekt.

De reden waarom een lucht/water warmtepomp zo duurzaam is, heeft te maken met hoe de warmte wordt opgewekt. Een deel van de energie die de warmtepomp gebruikt, komt namelijk uit de buitenlucht. Uit de buitenlucht kan warmte worden onttrokken en voor binnen worden ingezet. Hoe dit kan is een natuurkundig principe. Het absolute nulpunt is -273°C, oftewel 0°K (Kelvin). Bij die temperatuur bewegen er geen moleculen meer, maar bij temperaturen daarboven dus wel. Anders gezegd, er is energie waar gebruik van gemaakt kan worden. Van alle energie die een lucht/water warmtepomp gebruikt, komt 75% uit de buitenlucht en 25% uit het stopcontact. Voor elke 4 kW warmte die een lucht/water warmtepomp produceert, is er maar 1 kW elektriciteit nodig.

Dat betekent dat deze warmtepomp maar een kwart aan elektriciteit verbruikt ten opzichte van de meeste direct elektrische verwarming varianten, zoals een elektrische Cv-ketel, elektrische boiler of elektrische vloerwarming. Direct elektrische verwarming verbruikt voor elke kW aan warmte die ze produceren, 1 kW elektriciteit.

Een lucht/water warmtepomp bestaat uit een buitendeel en een binnendeel. Het buitendeel haalt de energie uit de buitenlucht en het binnendeel zorgt voor de distributie van de opgewekte warmte. Het buitendeel kan overal geplaatst worden, zoals tegen de gevel van het gebouw, op het dak, maar ook tot maximaal 50 meter van het gebouw. Bij Klimaatexpert.com werken we met de stilste varianten in de markt. Bijna alle varianten van de lucht/water warmtepompen werken probleemloos tot -20°C buitentemperatuur. Met een lucht/water warmtepomp kunt u naast verwarmen ook koelen.

Meer informatie over de lucht/water warmtepomp

 

Lucht water warmtepomp 3

 

Elektrische verwarming subsidie

Een warmtepomp is de enige vorm van elektrische verwarming waar u subsidie op krijgt en is daarom ook de enige echt duurzame vorm van elektrisch verwarmen. De varianten die in aanmerking komen voor subsidie zijn de lucht/water warmtepomp voor particulieren en klein zakelijk gebruik en de lucht/lucht warmtepomp voor grotere zakelijke toepassingen zoals grote kantoorpanden.

Voor de lucht/water warmtepomp is er de Investeringssubsidie Duurzame Energie of kortweg de ISDE. Deze subsidie is in het leven geroepen om het gebruik van gas af te laten nemen. Er is een pot beschikbaar gesteld van € 90 miljoen om duurzame investeringen te compenseren. De minimale subsidie is € 1.100,- bij 1 kW, elke kW daarboven is € 100,- extra. Bij Klimaatexpert.com weten we welke warmtepompen voor subsidie in aanmerking komen.

Voor zakelijk gebruik is er de Energie Investeringsaftrek in het leven geroepen, of kortweg EIA. De overheid stimuleert met deze subsidie het investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. Deze subsidie is alleen voor bedrijven die winst maken, dus geen non-profit organisaties. De subsidie is namelijk een fiscale aftrek van de winst die tot 55,5% van de investeringskosten kan oplopen, naast de gebruikelijke afschrijving. EIA levert gemiddeld een voordeel op van 13,5% op de aanschafwaarde.

Dankzij een subsidie is de investering lager, waardoor de aanschaf interessanter is. Doordat u minder energie verbruikt, dalen ook uw energiekosten. Daarnaast krijgt uw huis of gebouw een hoger energielabel, waardoor de waarde van uw pand stijgt. De financiële voordelen van een warmtepomp zijn er dus op verschillende vlakken.

Bij Klimaatexpert.com adviseren we u graag welke warmtepomp het best geschikt is voor uw situatie, rekenen we uit hoeveel capaciteit u nodig heeft en hoeveel u gaat besparen en wat uw terugverdientijd is.Financieel Bespapren Duurzaam

Meer informatie over subsidie

 

 

Vloerverwarming

Een comfortabele manier van verwarmen is vloerverwarming. De warmte wordt namelijk heel geleidelijk verdeeld over de ruimten. Een ander voordeel van vloerverwarming is dat de vloer de warmte lang vasthoudt, waardoor het relatief zuinig is om een constante temperatuur aan te houden. Dat het lang duurt om een vloer te verwarmen als deze nog koud is, is een voor de hand liggend nadeel.

Er zijn twee vormen van elektrische vloerverwarming:

  • De lucht/water warmtepomp. Hierbij wordt centraal warm water opgewekt en via een leidingnetwerk gedistribueerd. Doordat het water centraal wordt verwarmt, spreekt men hier van indirecte elektrische vloerverwarming. Meer informatie vindt u onder het kopje elektrische verwarming: lucht/water warmtepomp.
  • Elektrische vloerverwarming. Deze vorm van vloerverwarming gebeurt met een matje met metalen spiralen die middels elektriciteit worden verwarmd. Zie meer informatie hieronder.

Vloerverwarming i.c.m. een warmtepomp

Vloerverwarming Lucht/Water Warmtepomp

Vloerverwarming lucht/water warmtepomp - Warm Water, Indirect Elektrisch Verwarming

 

Elektrische vloerverwarming

Het grote voordeel van de elektrische vloerverwarming is de eenvoudige installatie. Elektrische vloerverwarming bestaat uit dunne matjes die je over de vloer uit kunt rollen. In deze matjes zitten metalen spiralen die worden verwarmd via elektriciteit, direct elektrische verwarming dus. Eenmaal uitgerold, kunnen de matjes simpelweg worden betegeld en u heeft vloerverwarming. De aanschafprijs is relatief laag en doordat deze matjes zich vlak onder het oppervlak bevinden, wordt de vloer snel verwarmd.

Nadelen zijn er ook en in onze ogen zijn die groter dan de voordelen. Dat is namelijk het verbruik van elektriciteit, die 4 tot 5 keer hoger is ten opzichte van een warmtepomp. Als u kijkt naar de TCO (total costs of ownership), bent u uiteindelijk een stuk duurder uit met elektrische vloerverwarming. Ook als je deze vergelijkt met de traditionele gasketel, zullen de kosten hoger zijn met elektrische vloerverwarming. Financieel een niet aantrekkelijke keus dus.

Wanneer u de stroom zelf opwekt met zonnepanelen, maakt dat verschil in verbruik niet uit zult u denken. Toch wel. De capaciteit van de zonnepanelen zullen dan zo groot moeten zijn, dat er genoeg stroom over is voor de overige elektrische apparaten in uw huis. Anders moet u alsnog gebruik maken van de stroom van de netbeheerder. Een nul-op-de-meterwoning met elektrische vloerverwarming is dan ook niet waarschijnlijk.

Elektrische vloerverwarming wordt met name toegepast in kleinere ruimte zoals een badkamer in bestaande woningen. Men kan het eenvoudig zelf aanleggen. Desondanks raden wij het niet aan, omdat de uiteindelijke kosten en het verbruik hoger liggen.

Elektrische Vloerverwarming

 

Elektrische kachel / Elektrisch kacheltje

Een elektrische kachel is een losse kachel die u in het stopcontact kunt steken en meteen werkt. Er zijn verschillende varianten, zoals een mobiele elektrische kachel of een straal kachel die u aan de muur of onder het plafond bevestigd bij een terras. De aanschafprijs is relatief laag en de warmte wordt snel afgegeven. Een elektrische kachel wordt meestal gebruikt als bijverwarming.

Tot zo ver de voordelen. Zoals algemeen bekend zijn elektrische kachels zoals straal kachels stroomvreters. De CO₂ uitstoot is in verhouding groter dan gas en daarmee is deze vorm van verwarmen verre van duurzaam. Wij adviseren daarom ook om het gebruik hiervan te vermijden, of sporadisch en in kleine ruimtes.

elektrische kachel verwarming

 


Keramische kachel

Een keramische kachel is een elektrische kachel, maar dan met keramische binnendelen. Qua uiterlijk lijken ze precies op elkaar. Alleen wordt een keramische kachel minder snel warm van binnen, wat de veiligheid ten goede komt. Daarnaast is er geen ventilator nodig om de elektrische kachel van binnen af te koelen. De mate van verwarmen en het verbruik is bij gelijke wattage eender.

Keramische Kachel

 

 

Elektrische radiator

Een elektrische radiator werkt het hetzelfde als een elektrische kachel, alleen is de plaatsing anders. Deze vorm van verwarming heeft het uiterlijk van een radiator die we kennen van een Cv-installatie, alleen werkt deze op elektriciteit. Deze radiator wordt ook aan de muur bevestigd en is in verschillende vormen beschikbaar, zoals een traditioneel ogende radiator of een handdoekradiator in een verticale opstelling.

Het voordeel van de elektrische radiator is dat deze snel verwarmt en makkelijk te monteren is. Net als bij de elektrische kachel en elektrische vloerverwarming, valt het verbruik van elektriciteit flink tegen. Wij adviseren deze vorm van verwarmen daarom ook niet.

Elektrische Radiator

 

Elektrische Radiator Badkamer

 

 

Elektrische boiler / elektrische Cv-ketel

Een elektrische boiler is een vat met water dat elektrisch wordt verwarmd. De toepassing kan zijn voor warm tapwater voor de keuken of badkamer. Wat ook kan maar niet vaak voorkomt, is dat het warme water wordt ingezet als vloerverwarming, dan spreekt men van een elektrische Cv-ketel. De reden waarom dit niet populair is, heeft te maken met de energie die dit systeem verbruikt. Een vat verwarmen middels elektriciteit is kostbaarder dan op gas. Wanneer je met een lucht/water warmtepomp hetzelfde vat water verwarmt, zal dit 4 tot 5 keer minder energie kosten dan met een elektrische boiler.

Elektrische Boiler CV Ketel

 

 

Infrarood verwarming

Infrarood verwarming is een verzamelnaam voor het verwarmen middels infrarood panelen. Wanneer je infrarood verwarming vergelijkt met een Cv-verwarming, dan zijn infrarood panelen de radiatoren.

De werking is echter compleet anders. Infrarood verwarming werkt op elektriciteit en maakt gebruik van straling om objecten en mensen te verwarmen, zogenaamde spotverwarming. De stralingswarmte voelt als de zon op de huid. De objecten die middels infrarood worden verwarmd, geven de warmte vervolgens weer af aan de omgeving. De lucht wordt dus niet direct verwarmt met infrarood verwarming, zoals bij een warmtepomp of andere elektrische verwarming wel het geval is.

Doordat de lucht niet verwarmd hoeft te worden, verbruikt deze vorm van elektrische verwarming minder stroom. Bij een binnentemperatuur van 18 graden, voelt het dankzij de straling al aangenaam warm. Een lucht/water warmtepomp is nog weer de helft zuiniger ten opzichte van infrarood verwarming.

Doordat de lucht niet verwarmd wordt, heeft het geen zin om de infrarood verwarming aan te laten als u niet in de ruimte bent. Hierdoor verbruikt de infrarood verwarming ongeveer de helft ten opzichte van andere direct elektrische verwarming. U moet er wel aan denken om de infrarood verwarming aan of uit te zetten, tenzij u een paneel heeft met een bewegingsmelder.

De installatie is relatief eenvoudig, aan de muur hangen volstaat. Er moet wel een elektrische voeding zijn en voor de optische afwerking moeten de kabels weggewerkt worden.

Nadelen zijn er ook. De straling verwarmt een object, maar achter dit object dus niet. Wanneer u bijvoorbeeld aan een tafel zit, zal het tafelblad en uw bovenlichaam warm aanvoelen, maar uw benen niet. Doordat infrarood spotverwarming is, is het bereik beperkt. Wanneer u dus in het huis gaat lopen, voelt u verschil in warmte, tenzij u uw huis volhangt met infrarood panelen.

Er zijn verschillende varianten van straling, de korte golf, midden golf en lange golf infrarood. De korte golf is het warmst en penetreert de huid dieper. Dit kan tot gevolg hebben dat de straling te heet is, zonder dat u het in eerste instantie door heeft. Lange golf infrarood is daarom beter geschikt.

Meer informatie vindt u op: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/infraroodpanelen-voor-verwarming/

Infrarood Verwarming

Infrarood verwarming

 

Niet Infrarood Verwarming

Niet infrarood verwarming

 

Infrarood panelen

Ook wel stralingspanelen genoemd. Dit zijn de panelen die opgehangen worden om mensen en objecten te verwarmen doormiddel van infrarood verwarming.

Het is belangrijk dat de voorkant van het infrarood paneel van glas is, omdat dit de straling het best doorlaat. Je kan de infrarood panelen op verschillende manieren uitvoeren, zoals schilderijen of spiegels. Er zijn veel verschillende formaten en mogelijkheden leverbaar.

Hoewel je op infrarood panelen geen subsidie ontvangt, is aanschaf relatief goedkoop. Doordat ook de installatie eenvoudig is, wordt deze vorm van elektrische verwarming vaak toegepast in de badkamer. Dit kan dan een unit zijn aan het plafond of achter een spiegel. De badkamer is onze ogen de beste plaats voor infrarood panelen.

Infrarood Panelen

 

Badkamer verwarming

Wat betreft elektrische verwarming zijn er aantal soorten die worden toegepast op de badkamer.

De duurzame varianten zijn:

De minder duurzame varianten zijn:

Infrarood Panelen Spiegel Badkamer

Infrarood paneel achter de spiegel in de badkamer

 

Lucht/lucht warmtepomp

Een lucht/lucht warmtepomp haalt 75% van zijn energie uit de buitenlucht en geeft warmte (of koeling) af via lucht, vandaar de naam. De overige 25% van de energie komt uit het stopcontact.

Een lucht/lucht warmtepomp lijkt op een airconditioning, maar een die ook kan verwarmen. De opwekking van warmte is vergelijkbaar met de lucht/water warmtepomp, alleen de afgifte gaat via lucht in plaats van radiatoren of vloerverwarming. Deze manier van verwarmen wordt met name zakelijk toegepast, maar vindt bij particulieren ook steeds meer zijn weg.

Lucht/lucht warmtepompen zijn er verschillende formaten. Een grote variant heet een VRF Systeem en zijn bedoeld voor zakelijke doeleinden zoals een groot kantoor, ziekenhuis, sportschool of hotel. Met één buitenunit, wordt op een duurzame manier 5 of meer ruimten voorzien van warmte en koeling. Per ruimte zijn er binnendelen aanwezig, die warme of koele lucht die ruimten inblazen. Deze manier van elektrisch verwarmen is zo zuinig dat bedrijven hiervoor in aanmerking kunnen komen voor Energie Investeringsaftrek (EIA). Bij Klimaatexpert.com weten we welke VRF Systemen dit zijn.

Kleinere varianten van de lucht/lucht warmtepomp zijn Single Split Airconditioners en Multi Split Airconditioners. Veel mensen denk ten onrechte dat dit energieslurpers zijn, maar met COP waardes tussen de 3,5 en 5 zijn ze juist heel zuinig. De COP zegt hoeveel kW warmte een warmtepomp maakt voor de input van 1 kW elektriciteit. Bij een COP van bijvoorbeeld 4, produceert een Single Split Airconditioning 4 kW warmte met 1 kW elektriciteit. Daarbij komt dus 75% van de energie uit de buitenlucht. In het voorbeeld is deze vorm van verwarmen 4 keer zuiniger dan een elektrische kachel of elektrische vloerverwarming, die beide een COP van 1 hebben.

Particulieren passen steeds vaker een split airco toe en dan met name boven op de slaapkamer. Dat heeft een aantal oorzaken. Moderne woningen zijn steeds energiezuiniger doordat ze steeds beter worden geïsoleerd. Ten eerste is dan een lagere capaciteit verwarming nodig, maar daarnaast verlies je die opgewekte warmte minder snel. Energiezuinige huizen worden vaak voorzien van een lucht/water warmtepomp met vloerverwarming. Warmte heeft de eigenschap om te stijgen en in een goed geïsoleerd huis, stijgt die warmte op naar de verdiepingen daarboven. In de praktijk zal de behoefte om te verwarmen op de slaapkamer dan minder zijn. Het scheelt installatiekosten wanneer er dan boven geen vloerverwarming wordt toegepast, maar in plaats daarvan een lucht/lucht warmtepomp. Op hele koude winterdagen kan daarmee energiezuinig worden verwarmd en op hete zomerdagen is een airco op de slaapkamer ideaal.

Lucht Lucht Warmtepomp

Meer informatie over de lucht/lucht warmtepomp

 

 

Zakelijke toepassing van elektrische verwarming

Bedrijven rekenen met hun portemonnee en kiezen daarom steeds vaker voor duurzame oplossingen. De energiekosten zijn namelijk lager en de aanschafprijs wordt nu nog gecompenseerd door subsidies. De uiteindelijke kosten (TCO, Total Costs of Ownership) zijn lager door het gebruik van een warmtepomp. De hogere aanschafprijs van een warmtepomp ten opzichte van overige elektrische verwarming is snel terugverdient. Toepaste vormen van energiezuinige elektrische verwarming zijn:

VRF ventillatie

Warmtepomp zakelijk toepassen

 

 

Zonnepanelen

De reden waarom de populariteit van elektrisch verwarmen stijgt, is enerzijds het duurder en schaarser worden van gas, en anderzijds de komst van zonnepanelen. Mensen wekken daardoor zelf de stroom op die ze verbruiken. Op termijn zal het verwarmen met gas compleet verdwijnen. Het aantal en de capaciteit van de zonnepanelen dat nodig is voor een huis of bedrijf hangt sterk af van hoeveel elektriciteit er nodig is. Dit wordt mede bepaald aan de hand van de zogenaamde EPC-waarde, wat staat voor Energie Prestatie Coëfficiënt. De EPC is een index die aangeeft wat de mate van efficiëntie van een gebouw is. Deze index is sinds 1995 verplicht. Hoe lager het getal, hoe minder energie er wordt verbruikt. Hoe beter de isolatie, hoe lager de EPC en hoe minder elektriciteit er nodig is. Dat geldt ook voor het opwekken van warmte. Hoe minder de elektrische verwarming verbruikt, hoe lager EPC en hoe realistischer het is om een nul-op-de-meter-woning te realiseren. 

Zonnepanelen

Zonnepanelen i.c.m. een warmtepomp

 

Subsidie zonnepanelen

Zonnepanelen wekken elektriciteit op en een zonneboiler warm water. Op zonnepanelen is geen subsidie meer, op de zonneboiler wel. Wel is het mogelijk om de BTW terug te vragen op zonnepanelen en dat is financieel een betere regeling dan de eerdere subsidie. Sommige gemeenten hebben wel nog subsidies voor zonnepanelen, kijk op deze pagina naar de mogelijkheden.

Subsidie warmtepomp

Warmtepomp financieren

 

 

Elektrisch koelen

De enige vormen van elektrisch verwarmen die óók kunnen koelen, zijn de lucht/water warmtepomp en de lucht/lucht warmtepomp. Doordat de lucht/lucht warmtepomp ook aan condens afvoer doet, kan daar sterker mee gekoeld worden dan met een lucht/water warmtepomp.

 

Conclusie

Er zijn tal van soorten elektrische verwarming, maar het enige echt duurzame alternatief van de Cv-ketel op gas is een warmtepomp. Naast het feit dat een warmtepomp energiezuinig is, profiteert u ook financieel dankzij lagere maandlasten en subsidie. Infrarood verwarming is als elektrische verwarming ook een duurzaam alternatief, alleen minder zuinig dan een warmtepomp en is dankzij de spotverwarming beperkt toepasbaar.

Als u dit een interessant artikel vindt, vergeet dan niet om het te delen!

 

Bronnen:

https://www.vloerenverwarming.nl/elektrische-vloerverwarming/
https://www.duurzaamthuis.nl/energie/verwarming/elektrische-kachel
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/infraroodpanelen-voor-verwarming/
https://www.zonnepanelen-info.nl/zonnepanelen/subsidie/

Anderen bekeken ook:

POLL: Wat is het het belangrijkste in uw huis?
Een moderne televisie
Een droomkeuken
Verwarming en warm water
Een schitterende badkamer
Stem

"Vanwege het platte dak, waren hete zomernachten geen pretje in onze slaapkamers. We slapen nu weer heerlijk. Nooit geweten dat je met een airco ook energiezuinig kan verwarmen."

Bernadette Langehuijzen, Veenendaal

"De mogelijkheden op het gebied van warmtepompen zijn zo divers, dat wij door de bomen het bos niet meer zagen. Klimaatexpert heeft ons adequaat geadviseerd en met een exploitatiebereking wisten we van te voren precies waar we aan toe waren. We zijn blij met het eindresultaat en onze energierekening!"

Kees van Poppelen, Harderwijk

"In mijn enthousiasme, en met een behoorlijke dosis 'eigenwijsheid', en ook weinig begrijpend over de standaard bouwprocessen, ben ik aan de slag gegaan. Gelukkig heb ik een aantal mensen ontmoet die mij geholpen hebben met de realisatie van een energie neutraal gebouw." 

Mike Lubbersen, Grayle, leverancier van zonne-energiesystemen

"Een winkelpand werd maar niet verhuurd, totdat wij besloten het te verduurzamen. Klimaatexpert heeft ons perfect geadviseerd en de doelstellingen snel gerealiseerd."

Hugo Braaf, Ten Cate Bedrijfshuisvesting

"Dankzij Klimaatexpert is het energielabel van ons kantoorgebouw verbeterd en zijn onze lasten verminderd dankzij een lager energieverbruik."

Marcel Spierings, KSR