Luchtwarmtepomp of Aardwarmtepomp?

Wat zijn de voor- en nadelen?

Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende systemen?

Nu dat we naar alternatieven voor de Cv-ketel op gas zoeken en de warmtepomp aan terrein wint, dringt zich de vraag op welke warmtepomp de beste keus is: de luchtwarmtepomp of de aardwarmtepomp? In dit artikel geven wij antwoord op die vraag.


De warmtepomp en een bron

Een warmtepomp onttrekt warmte uit een bron. Deze warmte wordt opgewaardeerd tot een bruikbaar niveau, om vervolgens te worden ingezet om een huis, bedrijf of een andere ruimte te verwarmen. En indien gewenst van warm tapwater te voorzien. Hoe dat precies werkt, leggen we uit op de pagina hoe werkt een warmtepomp.

Een luchtwarmtepomp heeft de buitenlucht als bron en een aardwarmtepomp haalt energie uit een open of gesloten waterbron in de grond en in sommige gevallen uit oppervlaktewater. De werking is verder hetzelfde, alleen de bron waaruit de warmte wordt onttrokken verschilt.

Het afgeven van de warmte (of het onttrekken van warmte = koelen) kan op diverse manieren, maar voornamelijk via water of lucht. Wanneer de warmte via water wordt afgegeven, loopt er een leidingcircuit met warm water door het object en verwarmd daarmee middels vloerverwarming, convectoren of warmtewisselaars. Wanneer er via lucht wordt verwarmd of gekoeld, wordt er warme of koude lucht in de ruimte geblazen.

Werking warmtepomp

Hoe werkt een warmtepomp?

 

Aardwarmtepomp?

Hoewel de term aardwarmtepomp het meest wordt gebruikt voor een warmtepomp die zijn energie uit de grond haalt, is de grond gebonden warmtepomp eigenlijk beter. Je haalt immers warmte uit de grond. Dit wordt ook wel grondwarmte of bodemwarmte genoemd. Bij grond warmte kan er ook gebruik gemaakt worden van zogenaamde WKO’s (Warmte Koude Opslag systemen).

Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van aardwarmte, ook wel geothermie genoemd. Dit is iets compleet anders. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van aardwarmte, komt er geen warmtepomp bij te pas. De aardwarmte is al voldoende qua temperatuur. Hierbij wordt veel dieper geboord, van 1 km tot meer. Hieronder leggen we de verschillen uit.


Grond gebonden warmtepomp soorten

Een grondwarmtepomp, ook wel grondgebonden warmtepomp, aardwarmtepomp of bodemwarmtepomp genoemd, zijn er in twee soorten: een brine-/water warmtepomp en een water/water warmtepomp. De warmtebron is daarbij de grond of waterbron onder de grond of aan de oppervlakte. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen open en gesloten bronnen. Bij open bronnen stroomt het grond- of oppervlaktewater rechtstreeks of middels een tussenwisselaar door de verdamper. Bij gesloten bronnen worden er een gesloten circuit van slangen of pijpen in de bodem gebracht.

grond gebonden Warmtepomp


Grondgebonden warmtepomp met gesloten bron

De bron van deze warmtepomp is de warmte van de grond/bodem of een waterbron, waar een gesloten­ circuit met leidingen doorheen loopt. In dit circuit zit een mengsel van water en een antivriesmiddel zoals glycol. Afhankelijk van het type kan glycol giftig zijn. Je hebt ethyleen en propyleen glycol. Propyleen is relatief veilig en wordt bijvoorbeeld ook in cosmetica en voeding gebruikt maar ook in installaties. Beide soorten zijn wel serieus belastend voor het milieu. Het is dus wel zaak dat het leidingcircuit niet lekt om vervuiling van de aarde/grondwater te voorkomen. Daarnaast heeft een antivriesmiddel (glycol) door een verminderde warmteoverdracht een behoorlijk negatieve impact op het vermogen en het rendement van de warmtepomp. Ook moeten de circulatie pompen harder werken omdat de viscositeit (stroperigheid) van het water-glycol mengsel groter is. Het antivriesmiddel is vaak wel noodzakelijk om bevriezing in de winter te voorkomen. Het glycol mengsel moet regelmatig vervangen worden, omdat het zijn eigenschappen na een bepaalde tijd verliest. Dit neemt serieuze kosten in materiaal en arbeid met zich mee.

Het mengsel wordt rondgepompt en neemt de warmte over van de bron (bodem-, grond- of oppervlaktewater), waar deze doorheen loopt. Dit kan een verticale bron zijn, waarbij het leidingnetwerk diep in de grond wordt aangelegd. Deze bron is minder klimaatafhankelijk maar wel duurder in aanleg. Een horizontale bron is ook mogelijk, waarbij de leidingen onder de oppervlakte van de grond op 1 à 2 meter diepte wordt aangelegd. Bij meerdere bronnen naast elkaar, van bijvoorbeeld buren, kan het rendement teruglopen. Er wordt namelijk steeds meer warmte onttrokken uit de bron. Om de bron in balans te houden, moet er in de zomer warmte worden teruggegeven. Dit kan onder andere door het verplicht te laten koelen in de zomer of door zonnecollectoren die hun warmte afgeven aan de bron.


Grondgebonden warmtepomp met open bron

De water/water warmtepomp is een open circuit van leidingen waarbij water uit een bron wordt opgepompt, via een warmtewisselaar loopt waar warmte wordt onttrokken en op een andere plek in de bron wordt teruggepompt. Dit kan een waterbron onder de grond zijn of een waterbron aan de oppervlakte zoals een meer of rivier. Een water/water warmtepomp wordt toegepast bij hogere vermogens, boven de 15 kW.

Het spreekt voor zich dat bij deze bron voorkomen moet worden dat vuiligheid in het systeem komt. Let wel op eigendomsrechten van waterbronnen zoals voor industrie of gemeente. Bronnen onder de grond kunnen toebehoren aan bijvoorbeeld een fabrikant van bier/frisdrank. Of men kan in een wateringsgebied zitten.

Water Water Warmtepomp


Aardwarmte

Verwar de grondgebonden warmtepomp niet met aardwarmte, dit is een volstrekt andere wijze. Bij aardwarmte wordt heel ver in de grond geboord, maar liefst 1,5 tot 2 km diep. Veel verder dus dan een grondgebonden warmtepomp. Op deze diepte is het zo warm, dat de warmte niet opgewaardeerd hoeft te worden en dus geen warmtepomp nodig is. Er wordt letterlijk warmte uit de aarde gehaald voor het gebruik van ruimteverwarming, maken van warm tapwater of voor het gebruik in een productieproces. Deze warmte verliezen we aan de atmosfeer middels transmissie- en ventilatieverliezen en het afgevoerde warm tapwater.

Aardwarmte verlies warmte aan atmosfeer


Luchtwarmtepomp = lucht/water warmtepomp of lucht/lucht warmtepomp

Het kenmerk van een luchtwarmtepomp, is dat deze de buitenlucht als bron heeft. De luchtwarmtepomp heeft altijd een buitendeel die letterlijk warmte uit de lucht onttrekt. Dit buitendeel moet voldoende buitenlucht kunnen aanzuigen en de plaatsing is daarom vaak op het dak, aan de gevel of in de tuin. Afhankelijk van het merk en type warmtepomp kan de afstand tussen het buiten- en binnen toestel behoorlijk zijn. Het buitendeel kan ook binnen worden opgesteld, mits er via gevelroosters voldoende buitenlucht toegevoerd kan worden. Bij een binnenopstelling is het ook nog eens mogelijk de retourventilatielucht van de woning over de buitenunit te laten passeren waardoor het systeem nog efficiënter wordt.


Lucht/water warmtepomp

Jaren geleden had de lucht gevoerde warmtepomp moeite om bij lage buitentemperaturen voldoende warmte te kunnen leveren om het object te kunnen verwarmen. Echter door toepassing van modulerende compressoren en ventilatoren, elektronische expansieventielen, verbeterde warmtewisselaars en intelligente elektronica leveren lucht gevoerde warmtepompen ook bij lage buitentemperaturen van -10˚C nog steeds zonder probleem ruim voldoende vermogen om een huis te verwarmen.

Wanneer de warmte wordt afgegeven aan water om radiatoren en/of vloerverwarming te verwarmen, spreekt men van een lucht/water warmtepomp. Als de warmte binnen direct wordt afgegeven aan lucht spreekt men van een lucht/lucht warmtepomp. De lucht/water warmtepomp kan ook worden ingezet om warm tapwater te produceren voor de badkamer, keuken of een productieproces. In dat geval bestaat de warmtepomp uit drie onderdelen, een buitendeel, een binnendeel en een boilervat. Het binnendeel zorgt ervoor dat de warmte die buiten onttrokken is wordt opgewaardeerd en zet het vervolgens om in warm water voor de verwarming. Middels een 3-weg klep wordt een keuze gemaakt om het warme water met een zo laag mogelijke temperatuur te gebruiken voor ruimteverwarming of om warm tapwater te maken met een hogere temperatuur. Zo wordt de warmtepomp voor beide doeleinden zo optimaal mogelijk ingezet. Om ruimte en installatietijd te besparen, kunt u een binnendeel overwegen waarbij het boilervat geïntegreerd is.

lucht water warmtepomp schematisch

Lucht/water warmtepomp

 

Lucht/lucht warmtepomp

Een andere manier van het afgeven van warmte en koeling kan via lucht. Dan spreekt men van een lucht/lucht warmtepomp. Hier zijn verschillende oplossingen voor, waarbij geklimatiseerde lucht de ruimte wordt ingeblazen via:

  • Een plafondunit die in een systeemplafond wordt weggewerkt;
  • Kanaalunit waarbij alleen luchtrooster zichtbaar zijn;
  • Een zichtbare wandunit die men als een traditionele airco-unit herkent.

Beide luchtwarmtepompen werken zeer energiezuinig, omdat het grootste deel van de energie die nodig is, uit de buitenlucht komt. Over het algemeen wordt een lucht/water warmtepomp toegepast bij mensen thuis en een lucht/lucht warmtepomp bij grotere bedrijven, hotels, gezondheidscentra enzovoorts. Er zijn meerdere merken lucht/water warmtepompen waar men subsidie op kan krijgen, dit geldt voor particulieren als voor bedrijven. Subsidie op lucht/lucht warmtepomp is echter alleen mogelijk voor bedrijven.

Het nadeel van een luchtwarmtepomp is dat bij lagere buitentemperaturen het rendement van de warmtepomp daalt. Aan de andere kant, als de buitentemperaturen hoger zijn is de lucht warmtepomp energiezuiniger. Over het hele jaar heen is in de regel de grondgebonden warmtepomp iets energie efficiënter, al wordt het verschil steeds kleiner. De meer investering in de bron weegt geenszins op in de besparing van het energieverbruik en zal pas na decennia (onderhoudskosten van de bron glycol etc. niet eens meegerekend) terugverdiend worden.

Lucht gevoerde warmtepompen moeten bij buitentemperaturen van 7˚C of lager regelmatig ontdooien. Het vocht dat in de buitenlucht zit, vriest namelijk aan op de warmtewisselaar. Heel kort is dit een voordeel door oppervlakte vergroting op de aluminium vinnen maar al snel wordt het ijs een isolator en wordt de luchtstroom geblokkeerd. Om die reden wordt de cyclus omgekeerd en ontdooit de warmtepomp. De hoeveelheid en tijdsduur van de warmtepomp hangt sterk af van de kwaliteit. Leveranciers kunnen het vermogen en de COP opgeven in Piek load waarden waarin de ontdooi cyclus niet is meegewogen of in geïntegreerde waarden waarin 3 ontdooicycli zijn meegewogen. Als u het werkelijk geleverde vermogen en de werkelijke COP wilt weten, vergelijk dan altijd de geïntegreerde waarden, deze vertellen veel over de kwaliteit van het systeem. Ook als vergeleken wordt met grondgebonden warmtepompen dient, indien glycol wordt toegepast, dit wel te worden weerspiegeld in de prestaties van de unit. Grondgebonden warmtepompen hebben geen ontdooicyclus, er stroomt immers geen buitenlucht langs de verdamper.

Verschil lucht water en lucht lucht warmtepomp

Lucht/lucht warmtepomp

 

Koelen

Met zowel een grondgebonden warmtepomp als een luchtwarmtepomp kunt u koelen, alleen de werking en het effect verschilt.

Een grondgebonden warmtepomp maakt gebruik van de bron, die in de zomer koeler is dan de buitenlucht. U hoeft daarvoor alleen het water rond te pompen door het object (woning of bedrijf) en de bron. Het water neemt de temperatuur aan van het gebouw en geeft dit af aan de bron, waardoor de bron opwarmt. Het water koelt af en daarmee koelt u het object. Omdat u alleen maar water hoeft rond te pompen en u de warmtepomp voor het koelen niet hoeft te gebruiken, wordt dit ook wel vrije koeling genoemd. Iets wat zelfs noodzakelijk is om de bron in evenwicht te houden, maar daarover in het volgende hoofdstuk meer. 

In Nederland is de behoefte aan verwarming vele male groter dan de behoefte aan koeling. Gemiddeld genomen worden gebouwen jaarlijks zo’n 39 weken verwarmd en is er slechts enkele weken koeling wenselijk. Het voordeel van vrije koeling is in het geval van een grondgebonden warmtepomp daarom gering. 

Voor koelen met een luchtwarmtepomp wordt het proces letterlijk omgedraaid. In plaats van het onttrekken van warmte uit de buitenlucht, wordt nu de warmte uit het interieur onttrokken. In het geval van een lucht/water warmtepompen, werkt dit het beste in combinatie met vloerverwarming of met fancoilunits. Het water dat daar doorheen stroomt, neemt de warmte op van het interieur en de warmtepomp geeft de warmte af via het buitendeel. Op die manier koelt het object (woning, bedrijf) af. Wanneer er zonnepanelen op het dak liggen, kan het stroomverbruik van het koelen worden gecompenseerd. Het koelen met vloerverwarming is wel beperkt aan het dauwpunt van het water, dat 16 ˚C is. Onder die temperatuur krijg je condens op de vloer en dat wil je niet in verband met uitglijdgevaar of zelfs schade aan de vloer. Daarnaast is het ontvochtigen van de ruimte met vloerverwarming niet mogelijk, iets wat met een lucht/lucht warmtepomp wel kan. De comfortverhoging is daarom beperkt. Een lucht/lucht warmtepomp kent men als een traditionele airconditioning. Qua koelen van een ruimte, is het effect van een lucht/lucht warmtepomp het sterkst.

Circulaire energie – Bron onuitputtelijk en altijd in evenwicht

Een luchtwarmtepomp onttrekt warmte uit de buitenlucht in het geval van verwarmen. Deze warmte wordt opgewaardeerd en ingezet om een woning of een bedrijf te verwarmen. Vervolgens verliezen we de warmte weer aan de atmosfeer middels transmissie- en ventilatieverliezen en het tapwater. En daarmee is het cirkeltje rond. De warmte die we uit de atmosfeer onttrekken, komt daar ook weer terug. Daarmee is de lucht een onuitputtelijke bron, omdat de energie die we er uit halen ook weer terugkomt. Sterker nog, doordat het buitendeel warmte uit de buitenlucht onttrekt, wordt de buitenlucht gekoeld. De lucht die uit het buitendeel wordt geblazen is kouder dan de lucht die van buiten wordt aangezogen. Hoe mooi is dat in een tijd van klimaatverandering en het broeikaseffect.

Bij een grondgebonden warmtepomp werkt dat anders. De warmte wordt uit de grond onttrokken, wordt opgewaardeerd voor het verwarmen van ruimten en tapwater en belandt uiteindelijk in de atmosfeer. Dat is dus geen vicieuze cirkel en de bron (de grond) wordt verstoord als hier niets tegenover zou staan.

Daarom heeft de regering een norm voor bodemkwaliteit BRL 6000-21 opgesteld, die o.a. stelt dat de warmte die in de winter uit de bron wordt onttrokken, in de zomer moet worden teruggegeven. Alleen is het maar de vraag of dat in alle gevallen gebeurd. Bij grote vermogens boven de 70 kWh is hier een vergunning voor nodig, daaronder dus niet. Zoals in het hoofdstuk hierboven is benoemd, is de behoefte aan verwarmen in Nederland vele male groter dan de behoefte aan koeling, namelijk jaarlijks 39 weken verwarmen en enkele weken per jaar koelen. Dat betekent dat er doorgaans meer warmte uit de bron (grond/waterbron) wordt onttrokken dan dat er in de zomer warmte wordt teruggegeven en de energiebalans van de grondgebonden warmtepomp wordt verstoord.

Daarnaast is bij verwarmen het warmteverschil groter dan bij koelen, wat de grondgebonden bron nog minder makkelijk in balans maakt. In Nederland is het gemiddeld 7˚C buiten en wordt een huis tot 20˚C verwarmd. Dit is een verschil van 13˚C dat moet worden overbrugd. In het geval van koelen is het buiten gemiddeld 23˚C en wil je een binnentemperatuur van 21˚C. Dan is het verschil slechts 2˚C dat moet worden overbrugd. In de zomer wordt dus minder energie verbruikt dan in de winter, wat het ‘laden’ van de bron in de grond lastiger maakt.

We halen al decennia van alles uit de grond om ons van energie te voorzien en om te verwarmen. Aardgas, benzine, turf, olie, kolen, et cetera. En vervolgens verliezen we alle energie uit die grondstoffen aan de atmosfeer. Een verstoorde balans dus. En dat is bij de grondgebonden warmtepomp en het gebruik van aardwarmte niet anders. Bij een luchtwarmtepomp is de bron, de buitenlucht, juist in evenwicht.

Lucht/Water Warmtepomp onttrekt warmte uit de buitenlucht

Lucht/water warmtepomp

 

COP / Rendement

Het rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt in COP, wat staat voor Coëfficiënt of Performance. Deze waarde is de verhouding tussen de afgegeven warmte tegenover het opgenomen vermogen (elektriciteitsverbruik) van de warmtepomp.

Voorbeeld: van alle energie die een luchtwarmtepomp nodig heeft, zijn er vier delen energie uit de buitenlucht en één deel elektriciteit. Anders gezegd, een luchtwarmtepomp verbruikt voor elke 5 kWh warmte die hij produceert, 4 kWh lucht en 1 kWh elektriciteit. De COP is in dit voorbeeld 5. Een grondgebonden warmtepomp heeft over het algemeen 1 COP punt meer dan een luchtwarmtepomp. Bij hogere buitentemperaturen is de luchtwarmtepomp juist weer in het voordeel.

Het verbruik van een gemiddeld huis is 1.600 m3 gas per jaar. Daarvan is 400 m3 gas voor het warme tapwater en 1.200 m3 voor het verwarmen van het huis. In moderne huizen, die i.v.m. hogere EPC-eisen beter geïsoleerd zijn, is het gemiddelde verbruik 800 m3 gas per jaar. Daarvan is nog steeds 400 m3 voor het verwarmen van tapwater en maar 400 m3 voor het verwarmen van het huis. Met een lager energieverbruik, valt er minder te besparen voor een warmtepomp. Dat betekent dat 1 COP punt minder makkelijk terug te verdienen is een moderne woning.

Een jaar of 10 geleden, waren de COP’s van een lucht/water warmtepomp nog niet zo goed als het nu is, waardoor de rendementen een stuk lager waren dan grondgebonden warmtepompen. Tegenwoordig wordt er gebruik gemaakt van inverter compressoren en elektronische expansie ventielen, waardoor het rendement bijna de grondgebonden warmtepomp benadert. Bij -10˚C is er daardoor meer dan voldoende verwarmingscapaciteit, iets wat vroeger niet altijd het geval was.

COP is het rendement van de warmtepomp

COP, SCOP en rendement

 

Kosten

Een grondgebonden warmtepomp is een stuk duurder dan een luchtwarmtepomp. Dat heeft alles te maken met de bron die aangelegd moet worden, die doorgaans tussen de € 3.000,- en € 5.000,- kost voor een gesloten bron. Bij hogere vermogens en een open bron, zijn de kosten minimaal € 10.000,-. Dit zijn kosten die bovenop de kosten komen voor de warmtepomp zelf. De kosten voor de warmtepomp zelf zijn vergelijkbaar met een luchtwarmtepomp. Het onderhoud is bij een water/water warmtepomp juist hoger.

Een lucht/water warmtepomp begint bij zo’n € 6.000,- zonder boiler voor een goed geïsoleerd huis en € 8.000,- met geïntegreerde boiler. Afhankelijk van het vermogen en afgiftetemperatuur kan de prijs oplopen tot zo’n € 20.000,-.

Zuinige varianten krijgen subsidie variërend tussen de € 1.700,- en € 4.550,- in het geval van Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) en dat kan nog veel hoger uitpakken in het geval van de Energie-Investeringsaftrek (EIA), waardoor het investeringsbedrag daalt. 

Warmtepomp kosten

Warmtepomp subsidieTerugverdientijd

Doordat de investering in een grondgebonden warmtepomp hoger ligt, is het terugverdienen daarvan lastiger dan bij een luchtwarmtepomp. Zelfs wanneer je de betere COP-waarde van de aardwarmtepomp meerekent. Zeker nu we steeds beter isoleren waardoor het energieverbruik daalt, is het sowieso lastiger de meer investering van een bronboring te compenseren. Het voordeel van een grondgebonden warmtepomp is zo’n € 60,- per jaar t.o.v. een lucht/water warmtepomp.

Omdat een warmtepomp minder energie verbruikt, is het uiteindelijk áltijd goedkoper dan een Cv-ketel op gas. In een nieuwbouwhuis is de terugverdientijd sneller dan een renovatieproject, doordat de isolatie beter is en er vanaf de grond af aan rekening gehouden kan worden met een warmtepomp.

In het geval van een nieuwbouwhuis is de terugverdientijd met een lucht/water warmtepomp ten opzichte van een Cv-ketel op gas mogelijk tussen de 3 en 8 jaar. Bij een renovatieproject is dat tussen de 7 en 15 jaar, afhankelijk van mate van isolatie, gasverbruik, afgiftesysteem, waterverbruik et cetera.

Per situatie rekenen wij op voorhand uit wat de te verwachten terugverdientijd is. Zo weet u als gebruiker waar u aan toe bent. Hierin nemen wij alle factoren mee, zoals bijvoorbeeld ook het vervallen van vastrechtkosten als u van het gas af gaat. Alleen dan krijgt u een compleet en eerlijk beeld. Eventueel rekenen we ook uit hoeveel zonnepanelen er nodig zijn om Nul-op-de-Meter te realiseren.

Terugverdientijd

Kosten vergeleken - Warmtepomp en Cv-ketel

 

Investeren – bron boren of zonnepanelen?

Investeert u uw geld in de grond of legt u het op het dak? Dat is waar het op neer komt als u kiest voor een grondgebonden warmtepomp óf een luchtwarmtepompen mét zonnepanelen. Het bedrag dat het boren van de bron meer kost, kunt u ook inzetten voor zonnepanelen. In dat geval wekt u de elektriciteit die de warmtepomp verbruikt zelf op. Financieel gezien is het dus vaak slimmer om te kiezen voor zonnepanelen in combinatie met een lucht/water warmtepomp. U bent dan volledig groen, want u wekt volledig energieneutraal en zonder CO₂-uitstoot elektriciteit op voor het verwarmen en koelen van uw woning of bedrijf. U verwarmt en koelt dan gratis.

Zonne Energie PV Panelen


Betrouwbaarheid

Een luchtwarmtepomp of aardwarmtepomp zijn in principe even betrouwbaar, maar een goed ontwerp is daarbij essentieel die is afgestemd op de situatie. Het aanleggen van een bron is kennisintensiever, waarbij het vinden van de balans een grotere uitdaging is dan bij een luchtwarmtepomp. Wanneer het systeem niet goed is ontworpen, is dat bij een aardwarmtepomp minder makkelijk op te lossen omdat je dan vaak de grond in moet.


Onderhoud

Een luchtwarmtepomp heeft dezelfde onderhoudsfrequentie als een Cv-ketel op gas. Een water/water warmtepomp met een open circuit heeft meer onderhoud nodig dan een brine/water warmtepomp met een gesloten circuit. Bij een open circuit is de kans op vuiligheid veel groter dan een gesloten circuit en de pompen dienen afhankelijk van de levensduur vervangen te worden.


Geluidsniveau

Het buitendeel van een luchtwarmtepomp maakt geluid, maar het niveau is sterk afhankelijk per merk. Ons advies is dat u het best een luchtwarmtepomp kunt kiezen waarbij het buitendeel is voorzien van een scroll compressor, die zijn namelijk veel stiller en daardoor nauwelijks waarneembaar. Een aardwarmtepomp bestaat uit één deel dat binnen wordt geplaatst. Daarmee haal je een geluidsbron naar binnen.

Conclusie

De luchtwarmtepomp is met name bij woningenbouw een effectievere oplossing en heeft aan de lucht een onuitputtelijke bron. Een aardwarmtepomp is een stuk duurder en daardoor minder makkelijk terug te verdienen. De meerprijs van het aanleggen van een bron in de grond, kan ook op het dak gelegd worden in de vorm van zonnepanelen. In dat geval is het verwarmen en koelen gratis. Aan een aardwarmtepomp kleven risico's zoals het in balans houden van de bron en bij storingen moet je mogelijk de grond in. Bij grotere projecten kan een aardwarmtepomp beter passen, maar dat is sterk afhankelijk van factoren zoals isolatie, toepassing, afgiftesysteem, voorzieningen om de bron in balans te houden, locatie in bijvoorbeeld waterwingebied etc. Een advies op maat is daarom aan te raden, zodat er op een specifieke situatie de beste oplossing kan worden gevonden.

Jan de Witte
Ik heb een lucht / water hybride warmtepomp. Een deel van de benodigde hoeveelheid elektriciteit leveren mijn zonnepanelen. Omdat ik onvoldoende (zonne-energie) capaciteit heb reken ik met een minimale COP van 3.3 (CO2 neutraal). Dat betekent dat ik de warmtepomp alleen volledig kan gebruiken bij een buitentemperatuur > 5-7C.
Ik overweeg een bodemwarmte gebonden warmtepomp (vanwege de min of meer constante bodem temperatuur van 10C). Hierbij kan de warmtepomp wel het gehele stookseizoen draaien bij een COP van 3.3 of hoger. Om de hoge installatie kosten van het horizontale slangenstelsel te vermijden probeer ik met de gemeente een afspraak te maken om de slangen te mogen installeren wanneer de straat gerenoveerd wordt. Hierbij worden de polystyreen blokken en het asfalt vervangen door klinkers en zand (of dergelijk water-doorlatend materiaal).
Wie heeft praktijk ervaring met een dergelijke aanpak ?

Klimaatexpert.com
Geachte heer De Witte,

Met de huidige energieprijzen van gas en elektra , ligt het omslagpunt waarbij de warmtepomp voordeliger is dan een gasgestookte installatie bij een COP van 2,73 of hoger. De belangrijkste vraag is wat de restrictie is om niet op een volledige warmtepomp installatie over te gaan. Bodem gebonden warmtepompen vergen een zeer hoge investering, de extra besparing die u hiermee verkrijgt zal zeer gering zijn waardoor deze investering waarschijnlijk nooit meer terug te verdienen is. Wanneer uw woning nog niet geschikt is voor een laag temperatuur warmteafgiftesysteem, adviseren wij om te investeren in het verder isoleren van de woning. Dit heeft een direct gevolg op uw energiekosten en brengt u weer een stap dichter bij het toepassen van een volledige warmtepomp en een volledig gasloze verwarming en warm tapwater.

Met vriendelijke groet,

Klimaatexpert.com Team


Jan de Witte
Beste Klimaatexpert,

Bedankt voor uw reactie.

Ik ben het in het algemeen met u eens; maar dit geldt niet (helemaal) voor mijn geval.
Wat is namelijk afwijkend in mijn geval is het volgende:

Ik tracht gebruik te maken van de op termijn geplande graafwerkzaamheden in mijn straat.
Indien de gemeente mij toestaat om dan in de diepe (ca. 1-1.5m) geul de slangen te plaatsen dan bespaar ik daarmee veel
graaf kosten.
De vraag die ik heb = zijn er praktijk voorbeelden van een dergelijke situatie ?

Mvg, J.A.R. de Witte


Klimaatexpert.com
Geachte heer witte,

Wij hebben hier geen ervaring mee, normaal gesproken bevinden dit soort systemen zich op eigen terrein.

Mocht het systeem onverhoopt lek gaan, dan heeft u ook een uitdaging want dan moet de straat weer open.

De investeringen die u doet zullen nooit opwegen tegen de zeer beperkte rendementsverbetering van de installatie die u nu al heeft.

Maar een derde van uw gewogen transmissielast op gewogen graaddagen is onder de 4 graden buiten.

Het is veel interessanter uw warmte tapwater te verwarmen met een warmtepomp, wij adviseren u hiervoor een luchtgevoerde warmtepomp te gebruiken.

Met vriendelijke groet,

Klimaatexpert.comD. Harte
Ik vind het jammer dat de uitgangspunten zoals op jullie website niet overeenkomen met de werkelijkheid.
tevens worden een aantal nadelen van de lucht-water warmtepomp niet eens benoemd.
in België hebben ze 30 merken lucht-water warmtepompen een vol jaar laten draaien.
de beste kwam uit op een SPF van 3,1
dit komt omdat in werkelijkheid de ventilator energie en de ontdooienergie wel zijn mee berekend.
dit hoeft de fabrikant niet te doen conform EU regelgeving.
tevens is het onderhoud van een lucht-water warmte pomp hoger dan een grondgebonden systeem.
immers staat er buiten een extra apparaat die ook onderhouden dient te worden in tegenstelling tot een bodem warmtepomp.
daarnaast is het zo dat wanneer de woningen gebouwd worden zoals het bouwbesluit voorschrijft er veel meer koeling nodig is dan jullie voorstellen.
In nieuwe woonhuizen staan warmtepompen die per jaar meer uren koelen dan verwarmen.
e.e.a. toch een beetje misleidend

Klimaatexpert.com
Geachte heer Harte,

bedankt voor uw opmerking.
In Nederland wordt verwezen en gerekend met de NEN7120
De energieprestatienorm NEN 7120 bevat bepalingsmethoden voor woningen en utiliteitsbouw voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. NEN 7120 is aangewezen in het Bouwbesluit en is per 1 juli 2012 van kracht gegaan.
De toestellen waar wij mee werken hebben een gecontroleerde gelijkwaardigheidsverklaring van de KIWA. Hierin worden ook de ontdooicycli in mee gewogen. De SCOP van de Hitachi 2PK conform KIWA gecontroleerde gelijkwaardigheidsverklaring is 6,488

Met vriendelijke groeten,
Klimaatexpert.com WebcareHenk Broekhuizen
Waarom moet je alles terugverdienen. Dat doe je ook niet voor een oledtv en de investering van een huis.

Ik verwacht dat je met ondiepe "bron" te weinig energie uit de bodem kunt halen en dan ook met slechte energieprestatie.

Gelijkwaardigheidsverklaringen van luchtwarmtepompen boven de 6 zijn leuk, maar ik moet de leverancier nog vinden die het daadwerkelijk gebruik op deze waarde garandeert. We hebben toch voldoende ervaring nu met papieren verklaringen...

Joost
Interessant artikel. Als stadsverwarming ook beschikbaar kan komen, wat is dan aan te bevelen?
Klimaatexpert.com
Beste Joost,

Bedankt voor uw compliment.

Wij hebben een uitgebreid artikel geschreven over de verschillen tussen een warmtepomp en stadsverwarming:

https://www.klimaatexpert.com/blog/stadsverwarming-of-een-warmtepomp

Hopelijk vindt u hier de informatie die u zoekt.

Met vriendelijke groet,

Klimaatexpert.com Team


Ebbers
Rendement warmtepomp
Ik begrijp nog steeds niet hoe het mogelijk is dat een warmtepomp, door gebruik te maken buitenlucht van een graad of zeg maar 10, door een systeem van samenpersen en expansie de temperatuur zodanig kan oppeppen dat er zomaar 50 graden bereikt wordt zonder extra toegevoegde energie. De elektra voor de compressor daargelaten. Daar is toch een toverformule voor nodig, lijkt me.
Een rendement van ver boven de 100 procent lijkt me niet echt mogelijk. Want energie ontstaat niet zomaar, is mij altijd verteld.

Ja, zeggen ze dan, het werkt net als bij een koelkast maar dan omgekeerd. Maar mijn koelkast vreet ook stroom, ik krijg die kou ook niet gratis.

Bestaat er een duidelijke uitleg voor mijn probleem?
Groet,
Dick Ebbers.

Laurens
Beste Ebbers,

Het proces bestaat uit 4 stappen:
1. Opwarmen koudemiddel
We hebben een koudemiddel welke van een vloeistofse in de verdamper door opname van warmte van de buitenlucht en door afname van druk (stap 4) begint te koken/verdampen. In deze stap wordt energie ontrokken vanuit de buitenlucht en wordt de vloeistof een gas.
2. Comprimeren koudemiddel:
Wanneer je een gas samendrukt/comprimeert dan steek je hier energie in. Door het comprimeren wordt het gas een vloeistof maar warmt dit koudemiddel ook extra op.
3. Afkoelen koudemiddel:
Het gas wordt nu afgekoeld door een warmtewisselaar maar de druk wordt constant gehouden. Dit is de stap waar je water voor de vloerverwarming of sanitair wordt opgewarmd. Hierbij wordt de opgenome warmte van stap 1+ stap 2 terug afgegeven.
4. De vloeistof gaat nu langs een expansieventiel hierbij wordt de druk verlaagt en zitten we terug bij stap 1.

Chris
Er wordt geadviseerd om een luchtwarmtepomp in combinatie met zonnepanelen aan te schaffen. Maar als de warmtepomp de meeste zonne-energie nodig heeft, is de opbrengst van de zon het laagst. Zo lang de salderingsreging er nog is, is dit geen probleem, maar wat als deze regeling stopt? Dan wek je zelf nooit genoeg energie op, op het moment dat de warmtepomp dit nodig heeft. Is een aardwarmtepomp in dat geval geen logischere keuze?
Jan de Witte
Beste Chris,
Er is geen type warmtepomp die zonder externe energie kan werken. Indien de salderingsregeling minder gunstig wordt of geheel verdwijnt, dan gebruik je elektra tegen het dan geldende tarief en niet tegen het tarief wat je anders krijgt voor de stroom die je netto (zonder warmtepomp verbruik) zou hebben teruggeleverd. Daarmee verdwijnt een belangrijke reden om meer zonnepanelen te installeren dan je voor je maximale gelijktijdige verbruik nodig zou hebben. Dit is ook de reden dat energie bedrijven accu systemen propageren om dit "probleem" op te lossen (ook vanwege de beperkte kabel capaciteit). De benodigde accu capaciteit is vrij omvangrijk (op hoeveel zonloze dagen moet je rekenen ?) Voorlopig is dit een financieel doodlopende weg (m.i)
Mvg, Jan de Witte

Bart
Juist wanneer het salderen verdwijnt is het rendabel om de warmtepomp overdag te laten draaien. Iedere kWh die je niet gebruikt aan je woning maar "terug levert" krijg je maar 6-8 cent voor. Ofwel, stroom verbruiken wanneer de zon schijnt resulteert in het beste rendement. Ook is in deze situatie het beste om een wasmachine/droger en andere apparatuur te laten draaien wanneer jij overdag bent werken en de zon schijnt.
Herman
Klimaatexpert,

U geeft een keurige uitleg over warmtepompen. Ik ben onlangs gewezen op thermodynamische warmtepompen. Ik ben benieuwd hoe deze zich laten vergelijken met een lucht/water warmtepomp?

met vriendelijke groeten,
Herman

mevr. R. der Witte
dhr de Witte is overleden
Ik verzoek u te stoppen met her sturen van verdere info
Met vr. groet mevr. R. de Witte

Floris
Wij zijn bezig met een nieuw huis te bouwen. Mijn man wilde een warmtepomp die de aarde in ging. Dus het boren is dan heel duur. Hij wilde dit omdat wij allen zeer vaak douchen (met drie meiden) hij zei dan heb je de meest constante warmte.

Ik las alleen dat het heel duur is om aan te Schaffen en dat lucht warmte het net zo goed doet.

Wat raden jullie ons aan. We komen er samen niet helemaal uit. En we willen wel een goed systeem wat zich ook terug verdient.
Ge Wendy floris

Klimaatexpert.com
Beste familie Floris,
Dank voor jullie bericht.
Het klopt dat een lucht/water warmtepomp in aanschaf goedkoper is dan een grondgebonden warmtepomp i.v.m. de boringen. Wat wij adviseren is om ook goed te letten op de grootte van het boilervat. Hoe groter deze is, hoe vaker jullie (de meiden) kunnen douchen.
Indien gewenst kunnen wij jullie koppelen aan een partner installateur voor een vrijblijvend advies op maat.
Ook voor jullie situatie is er een geschikte warmtepomp!
Met vriendelijke groet,
Klimaatexpert Webcare

B. Zwiers
Wij zitten in een vergelijkbare situatie. Onze bouwer adviseerd een 180 L vat. Is dit ruim voldoende of zijn er met meer inhoud?
Klimaatexpert.com
geachte heer / mevrouw Zwiers,

180 liter van 80 graden is ruim voldoende omdat we dit kunnen mengen met koud water naar 37 graden Celsius. Als de gekozen warmtepomp 50 graden maakt, neemt dit mengvolume behoorlijk af en is het niet ondenkbaar wanneer meerdere mensen achter elkaar willen douchen, of u heeft een regendouche geïnstalleerd dat u geconfronteerd word met het feit dat het 180 L vat onvoldoende buffer is en dat u dus letterlijk onder een koude douche komt te staan.

indien er een mogelijkheid is om het vat te vergroten naar bv. 250 of zelfs 300 liter is dat zeker aan te bevelen. Zeker in de standaard gezin situatie.

met vriendelijke groet
Klimaatexpert Webcare


Dick Hemelaar
Wij hebben en oude schuur waar 5 appartementen in komen , begane grond zijn er 2 ruimte die voorzien worden van vloerverwarming en boven 4 ruimtes met radiatoren . We willen ook een buffervat voor sanitairwater aansluiten en een voor de verwarming . Wat is het advies , een grondwater of luchtwarmtepomp ?
Klimaatexpert.com
beste Dick,

alvorens hier een goed advies over te kunnen geven hebben we meer gegevens nodig. Denk hierbij aan de hoeveelheid tapwater, de grootte van de ruimtes, locatie gegevens om te kijken of een boring is toegestaan. Zou u deze gegevens kunnen delen via het mailadres info@klimaatexpert.com? Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

met vriendelijke groet
Klimaatexpert Webcare-

g van dijk
ik lees al die mooie verhalen over warmtepompen maar ik heb een minder mooi verhaal wamt ik heb moeten verhuizen omdat de buurman zo nodig een warmtepomp op ons dak moest plaatsen en ik gek werd van de herrie van dat rot ding ik kan alleen maar aanraden begin er niet aan want als je gevoelig bent van laag frequente geluiden dan ben je de sigaar weet ik inmiddels
Klimaatexpert.com
geachte heer van Dijk,

uw verhaal is inderdaad niet mooi. Inmiddels is er hiervoor een wet ingesteld die per 1 april 2021 voor alle nieuwbouw en verbouw is gaan gelden. Hierbij mag de gemonteerde lucht warmtepomp of aircoditioner op de erfgrens, of het eerst te openen raam van het aangelegen perceel niet meer dan 40 dBa aan geluiddruk worden gemeten. Indien er sprake is van tonaal geluidproductie, komt er een straf op de meting van 5 dB waarbij het maximaal gemeten geluidniveau niet hoger mag zijn dan 35 dBa. Helaas komt deze regelgeving voor u te laat, maar beschermt u in de toekomst tegen deze overlast.

met vriendelijke groet
Klimaatexpert Webcare


Familie Nijmeijer
Is het qua investering zinvol om een buffervat met warmtepomp aan te sluiten op pvt-panelen of heatpipes? Mocht dat zo zijn, wat is dan een betere investering pvt of heatpipes? Of is dit een zinloze investering en is een warmtepomp door het jaar heen rendabel genoeg?
Klimaatexpert webcare
Zonnecollectoren hebben als nadeel dat zij in de zomer verreweg de hoogste opbrengst hebben, en dit is nu net het moment dat je de warmte niet echt nodig hebt, je gebruikt alleen warm tap water. Nu is de warmtepomp zo efficient dat als je op de plaatse van de collectoren gewoon PV panelen neer legt je een hoger rendement uit het dak oppervlakte haalt ten opzicht van zonnecollectoren. EEn bijkomend voordeel is dat de over productie die je hebt elektra bij de PV panelen alsnog nuttig ingezet kan worden. De overproductie van de zonnecollectoren daar kun je niets mee deze warmte is puur verlies. Gewoon PV panelen neerleggen dit is de meest tendementsvolle investering.https://www.klimaatexpert.com/images/reactie_logo/klimaatexpert-avatar-vierkant-klein.png[/IMG]

Martien
We verbruiken nou in ons huis 800 m3 gas voor de verwarming en warm water.ik vraag me af of ik de investering terug verdien in verhouding van de verwachte levensduur van de warmtepomp.
Verder vind ik de uitleg die u geeft heel groet te begrijpen

Webcare Klimaatexpert
Beste Martien,
Als je veel verbruik kun je veel besparen, 800m3 aardgas is niet heel veel dus de besparing zal ook beperkt zijn terwijl de investering relatief hoog blijft de terugverdientijd zal dus lang zijn Maar let op een half jaar geleden met de toen geldende prijzen was de besparing 420 euro/jaar met de huidige energieprijzen is dat 720 euro/jaar. Belangrijkste vraag is echter wat is de prijs die we betalen als we allemmal niet verduurzamen, dit gaat onbetaalbaar zijn !


gert
Goedemorgen wij hebben 60 panelen en een aardwarmtepomp welke het water tot rond de 33 graden verwarmt voor het de vloerwarmingverdelers ingaat. aangezien het nogal een grote oppervlakte is, wordt het niet behaaglijk in huis. de hele installatie hebben we laten checken, compressor werkt goed en ook de verdere werking is in orde. de installatie doet wat hij moet doen als ltv zoals vermeld. ik zoek toch een mogelijkheid om het water naar 50-60 graden te krijgen zodat de vloeren warmer worden en ook langer warm blijven. ik wil dit gasloos doen. Een lucht/water warmtepomp zou hier een oplossing zijn maar is dit technisch mogelijk? Wie heeft hier ervaring mee?
Webcare Klimaatexpert
Beste Gert,

Beste Gert,

Met een iets hogere temperatuur zou het behaagleijk mieten worden temperaturen van 50 tot 60 graden zijn zeker niet aan te raden voor de vloerverwarming, Hiermee gaat het niet comfortabel worden je loopt zelfs een risico op schade aan het vloerverwarmings systeem. Als de vloerverwarming goed is aangelegd met de juiste lenngte van de lussen en goed is ingeregeld moet de woning warm worden met een ingangstemperatuur van 40 graden. Als deze aanvoertemperatuur wordt gehaald en de woning wordt niet warm dan is de capaciteit van het vloerverwarmingssysteem niet voldoende en dient de ruimte beter geïsoleerd te worden. Wordt de aanvoer temperatuur niet gehaald dan is het plaatsen van een 2e warmtepomp aan te bevelen maar laat de aanvoer temperatuur zeker niet boven de 45 uitkomen dat is echt de max.
voor een warmtepomp stuur een mail info@klimaatexpert.comgert
dank je wel voor het goede advies, ik kom soms wel bij mensen die een cv installatie aan de vloerverwarming hebben, dan is de vloer echt heerlijk warm ,maar ik begrijp dat dit schade kan geven aan het geheel. max 45 graden zou al prettig zijn, bij de woning heb ik allerlei berekeningen betr de aardwarmte etc en stook je lang genoeg door dan wordt het wel warm (niet behagelijk aangezien op de bgg dikke stenen vloertegels liggen, boven ligt lineleum, dat is zo warm idd) maar even de zon op de woning en de vloer wordt een tijd niet gestookt waardoor het dan te lang duurt voor de stenen vloer weer warm is. welke pomp raad u aan? ik verneem graag. plat dak is er wel dus een buiten unit is geen probleem.
Valerie van Schaick
Dank u wel voor dit heldere artikel. Eén vraag die ik nog zou willen stellen: is er een significant verschil in het vermogen om te koelen tussen een aardwarmtepomp en een luchtwarmtepomp? En koelen de systemen voldoende om geen airconditioning meer nodig te hebben in huis? Veel dank alvast voor uw antwoord!
Webcare Klimaatexpert
Beste Valerie,

Er is een verschil tussen passieve en actieve koeling, passieve koeling gebeurt met grond water en een tussenwisselaar in de praktijk betekend dit water om te koelen tussen de 12 en de 16 graden hiermee kun je de lucht beperkt ontvochigen en heb je een behoorlijk volume nodig aan water om te koelen voordel dat dit weinig energie kost. Er is ook actieve hiermee wordt echt kud water gemaakt tot wel 5 C hiermee kun je goed ontvochtigen en heel goed koelen dit is standaard bij Lucht warmtepompen en optioneel bij grond warmtepompe.n en dit kost wel meer energie als apssieve koeling. Maar let op je moet dan wel ventilator convectoren hebben met een condens afvoer alleen dan kun je ontvochtigen. Bij vloerverwarming is ontvochtigen niet mogelijk de koudwater temperatuur dient altijd boven het dauwpunt te blijven anders wordt de vloer drijf nat. Vloerkoeling werkt zeker maar is beperkt in capaciteit. Je koelt op de koudste plek warmte zit oven en niet op de grond

Vinnie
Hallo klimaatsxpert ,
Ik snap dat iedere warmtepomp net weer andere prestaties levert en dat een grondgebonden systeem een aantal nadelen heeft. Wel is de cop beter. Los van salderen staat verwarmen in de winter gelijk aan het verstoken van voornamelijk grijs opgewekte stroom. Duurzaamheid betekent dus in eerste instantie het beperken van het verbruik. Hoeveel minder energie gebruikt een bodemsysteem eigenlijk in de praktijk dan een lucht lucht systeem? Is daar een gemiddelde kWh verbruik voor een hoekwoning aan te koppelen?

Webcare Klimaatexpert
Beste Vinnie,
Het meest belangrijke getal is de SCOP de seizoens COP wat dus het gemiddeld gewogen rendement is over het verwarmingsseizoen heen Dit ligt voor een bodem systeem en een lucht systeem zeer dicht bij elkaar en hangt een beetje van de temperatuur van de bron af De gemiddeld gewogen buitentempratuur op basis van warmtelast is in Nederland is voor verwarmen en tapwater 6 C in de zomer maak je ook warm tapwater. de gemiddelde temperatuur voor een standaard bron is 3,3 C en voor een verbeterde bron 8,4 C Met de huidige energie prijzen zal in een gemiddeld woonhuis bij een standaard bron de lucht warmtepomp Euro 70 in het voordeel zijn bij een verbeterde bron is de bron 70 Euro in het voordeel van de lucht warmtepomp. Het boren van de bron zal wel zo ongeveer 5.000 Euro kosten en de kosten voor de warmtepomp zullen nagenoeg gelijk zijn.

Webcare Klimaatexpert
Dennis Vonsée
Interessant artikel. ik ben nu met een aannemer bezig met een nieuwbouwproject van maar 2 huizen. Standaard is een lucht/water warmtepomp, optioneel een bodemwarmte pomp. Nu ik het artikel heb gelezen blijf ik denk ik bij de standaard optie en zal ik indien nodig extra zonnepanelen aanleggen. ik heb er nu voor 12 gekozen. Is het al mogelijk om overcapaciteit op te slaan lokaal?
roel
wij hebben een hybride oplossing, aardwarmte welke het water tot 30 graden verwarmt en dan een cv ketel die het water verwarmt naar 50 graden voor het de verdeler de vloer in gaat. ik ben van plan de cv ketel te vervangen door een electrische variant, 24kw vanaf 1200 zag ik. met 58 panelen is het nog steeds voordeliger dan gas te blijven gebruiken heb ik het idee
Lucien
Hallo Klimaatexpert,
Ik weet niet of mijn vraag hier op de juiste plek is, kan geen andere vinden, maar is er ook ervaring met Ventilatie warmtepompen? Ik heb zoals velen een huis uit de jaren 80-90 die zo´n ventilatiesysteem hebben. Deze zou geschikt moeten zijn om te gebruiken voor een VWP. Isolatie is goed maar niet optimaal, wel vloerverwarming, dubbel glas etc., de CV-ketel op 50 graden houdt het huis ook in de winter makkelijk op 21 graden, zelfs een tijdje op 35 graden! Maar hoe kun je bepalen of die luchttoevoer via de woonruimte, keuken etc. voldoende is? Of wel, gaat de pomp niet extra koude lucht aanzuigen om die dan te verwarmen, zodat je constant in een stroom koude lucht zit? Wie o wie heeft er ook ervaring mee?

webcare Klimaatexpert
Beste Lucien,

Helaas zijn er mensen die er wel ervaring mee hebben, je denkwijze is geheel correct je moet steeds meer gaan ventileren dus koude lucht binnenhalen om ook weer te verwarmen dit gaat dus niet werken er daar zijn hier en daar ook serieus problemen mee, koude woningen en torenhoge energie rekeningen. Dit kan alleen werken als er nog een warmteopwekker aanwezig is een 2e warmtepomp of ketel die het huis verwarmt, met de ventilatie warmtepomp kun je dan de energie hergebruiken die anders zou verdwijnen als je je huis ventileert.. Een andere optie is dat de ventialtie warmtepomp warmte van buiten gebruikt aanzuigt en uitblaast sommige ventilatiewarmtepompen kunnen dat, dan kun je op die manier je tapwater opwarmen. Het is zonde om dat hele warme water te gebruiken voor het verwamen van je woning dit kan vaak met veel lagere tmepraturen en dus een veel hogere COP (rendement) van de warmtepomp.De gewone standaard warmtepomp is gewoon de oplossing. Webcare Klima

Benjamin Depuydt
Beste,
Ik blijf twijfelen tussen lucht-water of geothermie. Ik lees veel dat kost van de boring het 'betere' rendement niet rechtvaardigd. Maar nu de kost van de elektriciteit verdriedubbeld is weet ik het niet meer zo goed. Dit wil zeggen dat het verschil in verbruikskost ook verdriedubbelt. Ik lees dat het energieverbuik op jaarbasis tussen geothermie en lucht-water gemakkelijk 1000kwh (tot 2000kwh) kan verschillen, in voordeel van geothermie, zelfs met zonnepanelen. Of baseer ik mij hier op oude cijfers? In ruwe berekeningen aan 0.63€ per kwh (België) komt dit toch op > 630€ op jaar basis. Met boring aan 6500€ is dit na 10 jaar terug verdiend. Klopt deze redenering?

Webcare Klimaatexpert
Beste Benjamin,

Het hangt sterk af van je verbruik, als je veel verbruikt kun je veel besparen.

Daarnaast is de kwaliteit van de bron belangrijk boort men dieper of meter nog 2 boringen dan zal op jaarbasis met de huidige energie prijzen de besparing een 135 Euro per jaar zijn dus een lange terugverdientijd met de nodige risico’s

In de regel is het verbruik echter niet zo groot voor een bovengemiddeld woonhuis onderstaand de verschillen

Succes met je overwegingMaarten
Beste, ik heb een huis met een groot vollume. 6 radiatoren op de benedenverdieping. Die in de koude maanden altijd gebruikt worden. Zonnepanelen 5000 opwek, 300 verbruik. Gasverbruik was 1950 is teruggebracht naar 1300 door te verwarmen met lucht-lucht warmtepomp. In de woonkamer. Ik zou graag volledig van het gas afwillen. Of wat is de beste oplossing om energiezuiniger te worden geometrische of toch gas behouden met hybride systeem
Maarten
Er zin hr ramen, vloeren geïsoleerd, muren, dak. Isolatie is perfect. Nieuwbouw van 2007
Luc
Beste
Ik woon in een vrij groot oud herenhuis.
Alle ramen werden vernieuwd met super isolerende beglazing en waar kon werd geisoleerd.
Er is een gasverbruik van +/- 50.000 Kwh..
Is overschakelen op een warmtepomp hier realistisch en zo ja is lucht water hier een mogelijkheid of moet het geothermisch zijn?


Anderen bekeken ook:

POLL: Wat is het het belangrijkste in uw huis?
Een moderne televisie
Een droomkeuken
Verwarming en warm water
Een schitterende badkamer
Stem

"Dankzij Klimaatexpert is het energielabel van ons kantoorgebouw verbeterd en zijn onze lasten verminderd dankzij een lager energieverbruik."

Marcel Spierings, KSR

"De mogelijkheden op het gebied van warmtepompen zijn zo divers, dat wij door de bomen het bos niet meer zagen. Klimaatexpert heeft ons adequaat geadviseerd en met een exploitatiebereking wisten we van te voren precies waar we aan toe waren. We zijn blij met het eindresultaat en onze energierekening!"

Kees van Poppelen, Harderwijk

"Een winkelpand werd maar niet verhuurd, totdat wij besloten het te verduurzamen. Klimaatexpert heeft ons perfect geadviseerd en de doelstellingen snel gerealiseerd."

Hugo Braaf, Ten Cate Bedrijfshuisvesting

"Vanwege het platte dak, waren hete zomernachten geen pretje in onze slaapkamers. We slapen nu weer heerlijk. Nooit geweten dat je met een airco ook energiezuinig kan verwarmen."

Bernadette Langehuijzen, Veenendaal

"In mijn enthousiasme, en met een behoorlijke dosis 'eigenwijsheid', en ook weinig begrijpend over de standaard bouwprocessen, ben ik aan de slag gegaan. Gelukkig heb ik een aantal mensen ontmoet die mij geholpen hebben met de realisatie van een energie neutraal gebouw." 

Mike Lubbersen, Grayle, leverancier van zonne-energiesystemen