Luchtwarmtepomp of Aardwarmtepomp?

Wat zijn de voor- en nadelen?

Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende systemen?

Nu dat we naar alternatieven voor de Cv-ketel op gas zoeken en de warmtepomp aan terrein wint, dringt zich de vraag op welke warmtepomp de beste keus is: de luchtwarmtepomp of de aardwarmtepomp? In dit artikel geven wij antwoord op die vraag.


De warmtepomp en een bron

Een warmtepomp onttrekt warmte uit een bron. Deze warmte wordt opgewaardeerd tot een bruikbaar niveau, om vervolgens te worden ingezet om een huis, bedrijf of een andere ruimte te verwarmen. En indien gewenst van warm tapwater te voorzien. Hoe dat precies werkt, leggen we uit op de pagina hoe werkt een warmtepomp.

Een luchtwarmtepomp heeft de buitenlucht als bron en een aardwarmtepomp haalt energie uit een open of gesloten waterbron in de grond en in sommige gevallen uit oppervlaktewater. De werking is verder hetzelfde, alleen de bron waaruit de warmte wordt onttrokken verschilt.

Het afgeven van de warmte (of het onttrekken van warmte = koelen) kan op diverse manieren, maar voornamelijk via water of lucht. Wanneer de warmte via water wordt afgegeven, loopt er een leidingcircuit met warm water door het object en verwarmd daarmee middels vloerverwarming, convectoren of warmtewisselaars. Wanneer er via lucht wordt verwarmd of gekoeld, wordt er warme of koude lucht in de ruimte geblazen.

Werking warmtepomp

Hoe werkt een warmtepomp?

 

Aardwarmtepomp?

Hoewel de term aardwarmtepomp het meest wordt gebruikt voor een warmtepomp die zijn energie uit de grond haalt, is de grond gebonden warmtepomp eigenlijk beter. Je haalt immers warmte uit de grond. Dit wordt ook wel grondwarmte of bodemwarmte genoemd. Bij grond warmte kan er ook gebruik gemaakt worden van zogenaamde WKO’s (Warmte Koude Opslag systemen).

Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van aardwarmte, ook wel geothermie genoemd. Dit is iets compleet anders. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van aardwarmte, komt er geen warmtepomp bij te pas. De aardwarmte is al voldoende qua temperatuur. Hierbij wordt veel dieper geboord, van 1 km tot meer. Hieronder leggen we de verschillen uit.


Grond gebonden warmtepomp soorten

Een grondwarmtepomp, ook wel grondgebonden warmtepomp, aardwarmtepomp of bodemwarmtepomp genoemd, zijn er in twee soorten: een brine-/water warmtepomp en een water/water warmtepomp. De warmtebron is daarbij de grond of waterbron onder de grond of aan de oppervlakte. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen open en gesloten bronnen. Bij open bronnen stroomt het grond- of oppervlaktewater rechtstreeks of middels een tussenwisselaar door de verdamper. Bij gesloten bronnen worden er een gesloten circuit van slangen of pijpen in de bodem gebracht.

grond gebonden Warmtepomp


Grondgebonden warmtepomp met gesloten bron

De bron van deze warmtepomp is de warmte van de grond/bodem of een waterbron, waar een gesloten­ circuit met leidingen doorheen loopt. In dit circuit zit een mengsel van water en een antivriesmiddel zoals glycol. Afhankelijk van het type kan glycol giftig zijn. Je hebt ethyleen en propyleen glycol. Propyleen is relatief veilig en wordt bijvoorbeeld ook in cosmetica en voeding gebruikt maar ook in installaties. Beide soorten zijn wel serieus belastend voor het milieu. Het is dus wel zaak dat het leidingcircuit niet lekt om vervuiling van de aarde/grondwater te voorkomen. Daarnaast heeft een antivriesmiddel (glycol) door een verminderde warmteoverdracht een behoorlijk negatieve impact op het vermogen en het rendement van de warmtepomp. Ook moeten de circulatie pompen harder werken omdat de viscositeit (stroperigheid) van het water-glycol mengsel groter is. Het antivriesmiddel is vaak wel noodzakelijk om bevriezing in de winter te voorkomen. Het glycol mengsel moet regelmatig vervangen worden, omdat het zijn eigenschappen na een bepaalde tijd verliest. Dit neemt serieuze kosten in materiaal en arbeid met zich mee.

Het mengsel wordt rondgepompt en neemt de warmte over van de bron (bodem-, grond- of oppervlaktewater), waar deze doorheen loopt. Dit kan een verticale bron zijn, waarbij het leidingnetwerk diep in de grond wordt aangelegd. Deze bron is minder klimaatafhankelijk maar wel duurder in aanleg. Een horizontale bron is ook mogelijk, waarbij de leidingen onder de oppervlakte van de grond op 1 à 2 meter diepte wordt aangelegd. Bij meerdere bronnen naast elkaar, van bijvoorbeeld buren, kan het rendement teruglopen. Er wordt namelijk steeds meer warmte onttrokken uit de bron. Om de bron in balans te houden, moet er in de zomer warmte worden teruggegeven. Dit kan onder andere door het verplicht te laten koelen in de zomer of door zonnecollectoren die hun warmte afgeven aan de bron.


Grondgebonden warmtepomp met open bron

De water/water warmtepomp is een open circuit van leidingen waarbij water uit een bron wordt opgepompt, via een warmtewisselaar loopt waar warmte wordt onttrokken en op een andere plek in de bron wordt teruggepompt. Dit kan een waterbron onder de grond zijn of een waterbron aan de oppervlakte zoals een meer of rivier. Een water/water warmtepomp wordt toegepast bij hogere vermogens, boven de 15 kW.

Het spreekt voor zich dat bij deze bron voorkomen moet worden dat vuiligheid in het systeem komt. Let wel op eigendomsrechten van waterbronnen zoals voor industrie of gemeente. Bronnen onder de grond kunnen toebehoren aan bijvoorbeeld een fabrikant van bier/frisdrank. Of men kan in een wateringsgebied zitten.

Water Water Warmtepomp


Aardwarmte

Verwar de grondgebonden warmtepomp niet met aardwarmte, dit is een volstrekt andere wijze. Bij aardwarmte wordt heel ver in de grond geboord, maar liefst 1,5 tot 2 km diep. Veel verder dus dan een grondgebonden warmtepomp. Op deze diepte is het zo warm, dat de warmte niet opgewaardeerd hoeft te worden en dus geen warmtepomp nodig is. Er wordt letterlijk warmte uit de aarde gehaald voor het gebruik van ruimteverwarming, maken van warm tapwater of voor het gebruik in een productieproces. Deze warmte verliezen we aan de atmosfeer middels transmissie- en ventilatieverliezen en het afgevoerde warm tapwater.

Aardwarmte verlies warmte aan atmosfeer


Luchtwarmtepomp = lucht/water warmtepomp of lucht/lucht warmtepomp

Het kenmerk van een luchtwarmtepomp, is dat deze de buitenlucht als bron heeft. De luchtwarmtepomp heeft altijd een buitendeel die letterlijk warmte uit de lucht onttrekt. Dit buitendeel moet voldoende buitenlucht kunnen aanzuigen en de plaatsing is daarom vaak op het dak, aan de gevel of in de tuin. Afhankelijk van het merk en type warmtepomp kan de afstand tussen het buiten- en binnen toestel behoorlijk zijn. Het buitendeel kan ook binnen worden opgesteld, mits er via gevelroosters voldoende buitenlucht toegevoerd kan worden. Bij een binnenopstelling is het ook nog eens mogelijk de retourventilatielucht van de woning over de buitenunit te laten passeren waardoor het systeem nog efficiënter wordt.


Lucht/water warmtepomp

Jaren geleden had de lucht gevoerde warmtepomp moeite om bij lage buitentemperaturen voldoende warmte te kunnen leveren om het object te kunnen verwarmen. Echter door toepassing van modulerende compressoren en ventilatoren, elektronische expansieventielen, verbeterde warmtewisselaars en intelligente elektronica leveren lucht gevoerde warmtepompen ook bij lage buitentemperaturen van -10˚C nog steeds zonder probleem ruim voldoende vermogen om een huis te verwarmen.

Wanneer de warmte wordt afgegeven aan water om radiatoren en/of vloerverwarming te verwarmen, spreekt men van een lucht/water warmtepomp. Als de warmte binnen direct wordt afgegeven aan lucht spreekt men van een lucht/lucht warmtepomp. De lucht/water warmtepomp kan ook worden ingezet om warm tapwater te produceren voor de badkamer, keuken of een productieproces. In dat geval bestaat de warmtepomp uit drie onderdelen, een buitendeel, een binnendeel en een boilervat. Het binnendeel zorgt ervoor dat de warmte die buiten onttrokken is wordt opgewaardeerd en zet het vervolgens om in warm water voor de verwarming. Middels een 3-weg klep wordt een keuze gemaakt om het warme water met een zo laag mogelijke temperatuur te gebruiken voor ruimteverwarming of om warm tapwater te maken met een hogere temperatuur. Zo wordt de warmtepomp voor beide doeleinden zo optimaal mogelijk ingezet. Om ruimte en installatietijd te besparen, kunt u een binnendeel overwegen waarbij het boilervat geïntegreerd is.

lucht water warmtepomp schematisch

Lucht/water warmtepomp

 

Lucht/lucht warmtepomp

Een andere manier van het afgeven van warmte en koeling kan via lucht. Dan spreekt men van een lucht/lucht warmtepomp. Hier zijn verschillende oplossingen voor, waarbij geklimatiseerde lucht de ruimte wordt ingeblazen via:

  • Een plafondunit die in een systeemplafond wordt weggewerkt;
  • Kanaalunit waarbij alleen luchtrooster zichtbaar zijn;
  • Een zichtbare wandunit die men als een traditionele airco-unit herkent.

Beide luchtwarmtepompen werken zeer energiezuinig, omdat het grootste deel van de energie die nodig is, uit de buitenlucht komt. Over het algemeen wordt een lucht/water warmtepomp toegepast bij mensen thuis en een lucht/lucht warmtepomp bij grotere bedrijven, hotels, gezondheidscentra enzovoorts. Er zijn meerdere merken lucht/water warmtepompen waar men subsidie op kan krijgen, dit geldt voor particulieren als voor bedrijven. Subsidie op lucht/lucht warmtepomp is echter alleen mogelijk voor bedrijven.

Het nadeel van een luchtwarmtepomp is dat bij lagere buitentemperaturen het rendement van de warmtepomp daalt. Aan de andere kant, als de buitentemperaturen hoger zijn is de lucht warmtepomp energiezuiniger. Over het hele jaar heen is in de regel de grondgebonden warmtepomp iets energie efficiënter, al wordt het verschil steeds kleiner. De meer investering in de bron weegt geenszins op in de besparing van het energieverbruik en zal pas na decennia (onderhoudskosten van de bron glycol etc. niet eens meegerekend) terugverdiend worden.

Lucht gevoerde warmtepompen moeten bij buitentemperaturen van 7˚C of lager regelmatig ontdooien. Het vocht dat in de buitenlucht zit, vriest namelijk aan op de warmtewisselaar. Heel kort is dit een voordeel door oppervlakte vergroting op de aluminium vinnen maar al snel wordt het ijs een isolator en wordt de luchtstroom geblokkeerd. Om die reden wordt de cyclus omgekeerd en ontdooit de warmtepomp. De hoeveelheid en tijdsduur van de warmtepomp hangt sterk af van de kwaliteit. Leveranciers kunnen het vermogen en de COP opgeven in Piek load waarden waarin de ontdooi cyclus niet is meegewogen of in geïntegreerde waarden waarin 3 ontdooicycli zijn meegewogen. Als u het werkelijk geleverde vermogen en de werkelijke COP wilt weten, vergelijk dan altijd de geïntegreerde waarden, deze vertellen veel over de kwaliteit van het systeem. Ook als vergeleken wordt met grondgebonden warmtepompen dient, indien glycol wordt toegepast, dit wel te worden weerspiegeld in de prestaties van de unit. Grondgebonden warmtepompen hebben geen ontdooicyclus, er stroomt immers geen buitenlucht langs de verdamper.

Verschil lucht water en lucht lucht warmtepomp

Lucht/lucht warmtepomp

 

Koelen

Met zowel een grondgebonden warmtepomp als een luchtwarmtepomp kunt u koelen, alleen de werking en het effect verschilt.

Een grondgebonden warmtepomp maakt gebruik van de bron, die in de zomer koeler is dan de buitenlucht. U hoeft daarvoor alleen het water rond te pompen door het object (woning of bedrijf) en de bron. Het water neemt de temperatuur aan van het gebouw en geeft dit af aan de bron, waardoor de bron opwarmt. Het water koelt af en daarmee koelt u het object. Omdat u alleen maar water hoeft rond te pompen en u de warmtepomp voor het koelen niet hoeft te gebruiken, wordt dit ook wel vrije koeling genoemd. Iets wat zelfs noodzakelijk is om de bron in evenwicht te houden, maar daarover in het volgende hoofdstuk meer. 

In Nederland is de behoefte aan verwarming vele male groter dan de behoefte aan koeling. Gemiddeld genomen worden gebouwen jaarlijks zo’n 39 weken verwarmd en is er slechts enkele weken koeling wenselijk. Het voordeel van vrije koeling is in het geval van een grondgebonden warmtepomp daarom gering. 

Voor koelen met een luchtwarmtepomp wordt het proces letterlijk omgedraaid. In plaats van het onttrekken van warmte uit de buitenlucht, wordt nu de warmte uit het interieur onttrokken. In het geval van een lucht/water warmtepompen, werkt dit het beste in combinatie met vloerverwarming of met fancoilunits. Het water dat daar doorheen stroomt, neemt de warmte op van het interieur en de warmtepomp geeft de warmte af via het buitendeel. Op die manier koelt het object (woning, bedrijf) af. Wanneer er zonnepanelen op het dak liggen, kan het stroomverbruik van het koelen worden gecompenseerd. Het koelen met vloerverwarming is wel beperkt aan het dauwpunt van het water, dat 16 ˚C is. Onder die temperatuur krijg je condens op de vloer en dat wil je niet in verband met uitglijdgevaar of zelfs schade aan de vloer. Daarnaast is het ontvochtigen van de ruimte met vloerverwarming niet mogelijk, iets wat met een lucht/lucht warmtepomp wel kan. De comfortverhoging is daarom beperkt. Een lucht/lucht warmtepomp kent men als een traditionele airconditioning. Qua koelen van een ruimte, is het effect van een lucht/lucht warmtepomp het sterkst.

Circulaire energie – Bron onuitputtelijk en altijd in evenwicht

Een luchtwarmtepomp onttrekt warmte uit de buitenlucht in het geval van verwarmen. Deze warmte wordt opgewaardeerd en ingezet om een woning of een bedrijf te verwarmen. Vervolgens verliezen we de warmte weer aan de atmosfeer middels transmissie- en ventilatieverliezen en het tapwater. En daarmee is het cirkeltje rond. De warmte die we uit de atmosfeer onttrekken, komt daar ook weer terug. Daarmee is de lucht een onuitputtelijke bron, omdat de energie die we er uit halen ook weer terugkomt. Sterker nog, doordat het buitendeel warmte uit de buitenlucht onttrekt, wordt de buitenlucht gekoeld. De lucht die uit het buitendeel wordt geblazen is kouder dan de lucht die van buiten wordt aangezogen. Hoe mooi is dat in een tijd van klimaatverandering en het broeikaseffect.

Bij een grondgebonden warmtepomp werkt dat anders. De warmte wordt uit de grond onttrokken, wordt opgewaardeerd voor het verwarmen van ruimten en tapwater en belandt uiteindelijk in de atmosfeer. Dat is dus geen vicieuze cirkel en de bron (de grond) wordt verstoord als hier niets tegenover zou staan.

Daarom heeft de regering een norm voor bodemkwaliteit BRL 6000-21 opgesteld, die o.a. stelt dat de warmte die in de winter uit de bron wordt onttrokken, in de zomer moet worden teruggegeven. Alleen is het maar de vraag of dat in alle gevallen gebeurd. Bij grote vermogens boven de 70 kWh is hier een vergunning voor nodig, daaronder dus niet. Zoals in het hoofdstuk hierboven is benoemd, is de behoefte aan verwarmen in Nederland vele male groter dan de behoefte aan koeling, namelijk jaarlijks 39 weken verwarmen en enkele weken per jaar koelen. Dat betekent dat er doorgaans meer warmte uit de bron (grond/waterbron) wordt onttrokken dan dat er in de zomer warmte wordt teruggegeven en de energiebalans van de grondgebonden warmtepomp wordt verstoord.

Daarnaast is bij verwarmen het warmteverschil groter dan bij koelen, wat de grondgebonden bron nog minder makkelijk in balans maakt. In Nederland is het gemiddeld 7˚C buiten en wordt een huis tot 20˚C verwarmd. Dit is een verschil van 13˚C dat moet worden overbrugd. In het geval van koelen is het buiten gemiddeld 23˚C en wil je een binnentemperatuur van 21˚C. Dan is het verschil slechts 2˚C dat moet worden overbrugd. In de zomer wordt dus minder energie verbruikt dan in de winter, wat het ‘laden’ van de bron in de grond lastiger maakt.

We halen al decennia van alles uit de grond om ons van energie te voorzien en om te verwarmen. Aardgas, benzine, turf, olie, kolen, et cetera. En vervolgens verliezen we alle energie uit die grondstoffen aan de atmosfeer. Een verstoorde balans dus. En dat is bij de grondgebonden warmtepomp en het gebruik van aardwarmte niet anders. Bij een luchtwarmtepomp is de bron, de buitenlucht, juist in evenwicht.

Lucht/Water Warmtepomp onttrekt warmte uit de buitenlucht

Lucht/water warmtepomp

 

COP / Rendement

Het rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt in COP, wat staat voor Coëfficiënt of Performance. Deze waarde is de verhouding tussen de afgegeven warmte tegenover het opgenomen vermogen (elektriciteitsverbruik) van de warmtepomp.

Voorbeeld: van alle energie die een luchtwarmtepomp nodig heeft, zijn er vier delen energie uit de buitenlucht en één deel elektriciteit. Anders gezegd, een luchtwarmtepomp verbruikt voor elke 5 kWh warmte die hij produceert, 4 kWh lucht en 1 kWh elektriciteit. De COP is in dit voorbeeld 5. Een grondgebonden warmtepomp heeft over het algemeen 1 COP punt meer dan een luchtwarmtepomp. Bij hogere buitentemperaturen is de luchtwarmtepomp juist weer in het voordeel.

Het verbruik van een gemiddeld huis is 1.600 m3 gas per jaar. Daarvan is 400 m3 gas voor het warme tapwater en 1.200 m3 voor het verwarmen van het huis. In moderne huizen, die i.v.m. hogere EPC-eisen beter geïsoleerd zijn, is het gemiddelde verbruik 800 m3 gas per jaar. Daarvan is nog steeds 400 m3 voor het verwarmen van tapwater en maar 400 m3 voor het verwarmen van het huis. Met een lager energieverbruik, valt er minder te besparen voor een warmtepomp. Dat betekent dat 1 COP punt minder makkelijk terug te verdienen is een moderne woning.

Een jaar of 10 geleden, waren de COP’s van een lucht/water warmtepomp nog niet zo goed als het nu is, waardoor de rendementen een stuk lager waren dan grondgebonden warmtepompen. Tegenwoordig wordt er gebruik gemaakt van inverter compressoren en elektronische expansie ventielen, waardoor het rendement bijna de grondgebonden warmtepomp benadert. Bij -10˚C is er daardoor meer dan voldoende verwarmingscapaciteit, iets wat vroeger niet altijd het geval was.

COP is het rendement van de warmtepomp

COP, SCOP en rendement

 

Kosten

Een grondgebonden warmtepomp is een stuk duurder dan een luchtwarmtepomp. Dat heeft alles te maken met de bron die aangelegd moet worden, die doorgaans tussen de € 3.000,- en € 5.000,- kost voor een gesloten bron. Bij hogere vermogens en een open bron, zijn de kosten minimaal € 10.000,-. Dit zijn kosten die bovenop de kosten komen voor de warmtepomp zelf. De kosten voor de warmtepomp zelf zijn vergelijkbaar met een luchtwarmtepomp. Het onderhoud is bij een water/water warmtepomp juist hoger.

Een lucht/water warmtepomp begint bij zo’n € 6.000,- zonder boiler voor een goed geïsoleerd huis en € 8.000,- met geïntegreerde boiler. Afhankelijk van het vermogen en afgiftetemperatuur kan de prijs oplopen tot zo’n € 20.000,-.

Zuinige varianten krijgen subsidie variërend tussen de € 1.700,- en € 4.550,- in het geval van Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) en dat kan nog veel hoger uitpakken in het geval van de Energie-Investeringsaftrek (EIA), waardoor het investeringsbedrag daalt. 

Warmtepomp kosten

Warmtepomp subsidieTerugverdientijd

Doordat de investering in een grondgebonden warmtepomp hoger ligt, is het terugverdienen daarvan lastiger dan bij een luchtwarmtepomp. Zelfs wanneer je de betere COP-waarde van de aardwarmtepomp meerekent. Zeker nu we steeds beter isoleren waardoor het energieverbruik daalt, is het sowieso lastiger de meer investering van een bronboring te compenseren. Het voordeel van een grondgebonden warmtepomp is zo’n € 60,- per jaar t.o.v. een lucht/water warmtepomp.

Omdat een warmtepomp minder energie verbruikt, is het uiteindelijk áltijd goedkoper dan een Cv-ketel op gas. In een nieuwbouwhuis is de terugverdientijd sneller dan een renovatieproject, doordat de isolatie beter is en er vanaf de grond af aan rekening gehouden kan worden met een warmtepomp.

In het geval van een nieuwbouwhuis is de terugverdientijd met een lucht/water warmtepomp ten opzichte van een Cv-ketel op gas mogelijk tussen de 3 en 8 jaar. Bij een renovatieproject is dat tussen de 7 en 15 jaar, afhankelijk van mate van isolatie, gasverbruik, afgiftesysteem, waterverbruik et cetera.

Per situatie rekenen wij op voorhand uit wat de te verwachten terugverdientijd is. Zo weet u als gebruiker waar u aan toe bent. Hierin nemen wij alle factoren mee, zoals bijvoorbeeld ook het vervallen van vastrechtkosten als u van het gas af gaat. Alleen dan krijgt u een compleet en eerlijk beeld. Eventueel rekenen we ook uit hoeveel zonnepanelen er nodig zijn om Nul-op-de-Meter te realiseren.

Terugverdientijd

Kosten vergeleken - Warmtepomp en Cv-ketel

 

Investeren – bron boren of zonnepanelen?

Investeert u uw geld in de grond of legt u het op het dak? Dat is waar het op neer komt als u kiest voor een grondgebonden warmtepomp óf een luchtwarmtepompen mét zonnepanelen. Het bedrag dat het boren van de bron meer kost, kunt u ook inzetten voor zonnepanelen. In dat geval wekt u de elektriciteit die de warmtepomp verbruikt zelf op. Financieel gezien is het dus vaak slimmer om te kiezen voor zonnepanelen in combinatie met een lucht/water warmtepomp. U bent dan volledig groen, want u wekt volledig energieneutraal en zonder CO₂-uitstoot elektriciteit op voor het verwarmen en koelen van uw woning of bedrijf. U verwarmt en koelt dan gratis.

Zonne Energie PV Panelen


Betrouwbaarheid

Een luchtwarmtepomp of aardwarmtepomp zijn in principe even betrouwbaar, maar een goed ontwerp is daarbij essentieel die is afgestemd op de situatie. Het aanleggen van een bron is kennisintensiever, waarbij het vinden van de balans een grotere uitdaging is dan bij een luchtwarmtepomp. Wanneer het systeem niet goed is ontworpen, is dat bij een aardwarmtepomp minder makkelijk op te lossen omdat je dan vaak de grond in moet.


Onderhoud

Een luchtwarmtepomp heeft dezelfde onderhoudsfrequentie als een Cv-ketel op gas. Een water/water warmtepomp met een open circuit heeft meer onderhoud nodig dan een brine/water warmtepomp met een gesloten circuit. Bij een open circuit is de kans op vuiligheid veel groter dan een gesloten circuit en de pompen dienen afhankelijk van de levensduur vervangen te worden.


Geluidsniveau

Het buitendeel van een luchtwarmtepomp maakt geluid, maar het niveau is sterk afhankelijk per merk. Ons advies is dat u het best een luchtwarmtepomp kunt kiezen waarbij het buitendeel is voorzien van een scroll compressor, die zijn namelijk veel stiller en daardoor nauwelijks waarneembaar. Een aardwarmtepomp bestaat uit één deel dat binnen wordt geplaatst. Daarmee haal je een geluidsbron naar binnen.

Conclusie

De luchtwarmtepomp is met name bij woningenbouw een effectievere oplossing en heeft aan de lucht een onuitputtelijke bron. Een aardwarmtepomp is een stuk duurder en daardoor minder makkelijk terug te verdienen. De meerprijs van het aanleggen van een bron in de grond, kan ook op het dak gelegd worden in de vorm van zonnepanelen. In dat geval is het verwarmen en koelen gratis. Aan een aardwarmtepomp kleven risico's zoals het in balans houden van de bron en bij storingen moet je mogelijk de grond in. Bij grotere projecten kan een aardwarmtepomp beter passen, maar dat is sterk afhankelijk van factoren zoals isolatie, toepassing, afgiftesysteem, voorzieningen om de bron in balans te houden, locatie in bijvoorbeeld waterwingebied etc. Een advies op maat is daarom aan te raden, zodat er op een specifieke situatie de beste oplossing kan worden gevonden.

Anderen bekeken ook:

POLL: Wat is het het belangrijkste in uw huis?
Een moderne televisie
Een droomkeuken
Verwarming en warm water
Een schitterende badkamer
Stem

"De mogelijkheden op het gebied van warmtepompen zijn zo divers, dat wij door de bomen het bos niet meer zagen. Klimaatexpert heeft ons adequaat geadviseerd en met een exploitatiebereking wisten we van te voren precies waar we aan toe waren. We zijn blij met het eindresultaat en onze energierekening!"

Kees van Poppelen, Harderwijk

"In mijn enthousiasme, en met een behoorlijke dosis 'eigenwijsheid', en ook weinig begrijpend over de standaard bouwprocessen, ben ik aan de slag gegaan. Gelukkig heb ik een aantal mensen ontmoet die mij geholpen hebben met de realisatie van een energie neutraal gebouw." 

Mike Lubbersen, Grayle, leverancier van zonne-energiesystemen

"Dankzij Klimaatexpert is het energielabel van ons kantoorgebouw verbeterd en zijn onze lasten verminderd dankzij een lager energieverbruik."

Marcel Spierings, KSR

"Vanwege het platte dak, waren hete zomernachten geen pretje in onze slaapkamers. We slapen nu weer heerlijk. Nooit geweten dat je met een airco ook energiezuinig kan verwarmen."

Bernadette Langehuijzen, Veenendaal

"Een winkelpand werd maar niet verhuurd, totdat wij besloten het te verduurzamen. Klimaatexpert heeft ons perfect geadviseerd en de doelstellingen snel gerealiseerd."

Hugo Braaf, Ten Cate Bedrijfshuisvesting