Aardwarmtepomp of grondwarmtepomp

Haalt energie haalt uit de grond.

Haalt energie uit de grond.

Hoewel de term aardwarmtepomp het meest wordt gebruikt voor een warmtepomp die zijn energie uit de grond haalt, is de benaming grondwarmtepomp eigenlijk beter. Je haalt immers warmte uit de grond. Dit wordt ook wel grondwarmte of bodemwarmte genoemd. Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van aardwarmte, ook wel geothermie genoemd. Dit is iets compleet anders.

Elke warmtepomp heeft als eigenschap dat ze een bron nodig hebben om warmte uit te kunnen onttrekken. Een aardwarmtepomp of de grond gebonden warmtepomp onttrekt warmte uit (een waterbron in) de grond, of in sommige gevallen uit oppervlakte water. De warmtepomp waardeert de opgenomen warmte op tot een gewenste temperatuur. De bron die wordt geboord is maximaal 150 meter diep.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van aardwarmte, komt er geen warmtepomp bij het proces. De aardwarmte is al voldoende qua temperatuur. Hierbij wordt veel dieper geboord, van 1 km tot meer.

Grondwarmte / bodemwarmte wordt gecreëerd door de warmte van de zon. Aardwarmte of geothermie is warmte uit de kern van de aarde. Hieronder leggen we uit wat de verschillen zijn.


Grond gebonden warmtepomp

Van de grond gebonden warmtepomp zijn er twee soorten:

1) Een brine/water warmtepomp die een gesloten circuit heeft en de grond of een waterbron als warmtebron heeft.

2) Een water/water warmtepomp die een open circuit heeft en in alle gevallen een waterbron als bron heeft, al dan niet oppervlakte water.

In beide gevallen wordt er tot ongeveer 150 meter diep in de grond geboord.


Brine/water warmtepomp

Deze warmtepomp maakt gebruik van een gesloten circuit leidingwerk die doorgaans onder de grond wordt gelegd, waar een mengsel van water met een antivriesmiddel doorheen wordt gepompt. De grond is in de winter doorgaans warmer dan de buitenomgeving. Het water dat door het leidingnetwerk loopt, neemt de warmte van de grond over. Deze warmte wordt door de warmtepomp opgewaardeerd tot een bruikbaar niveau.

Aardwarmtepomp

Dit circuit van leidingen kan zowel horizontaal als verticaal gelegd worden. Horizontaal kan alleen wanneer u voldoende ruimte heeft, zoals een zeer grote tuin of eigen grond. Op een aantal meter onder de grond worden deze leidingen gelegd. Omdat de leidingen relatief ondiep onder de grond liggen, is de aanleg ervan relatief eenvoudig. De leidingen verticaal de grond in boren is ook mogelijk, maar is gecompliceerder en daardoor duurder. Voordeel is wel dat de invloeden van het weer kleiner zijn, waardoor de bron stabieler is in warmteafgifte, wat weer een voordeel is voor het rendement van de warmtepomp.

Het circuit is dus gesloten, wat betekent dat het watermengsel wat er in zit er niet uit kan. En dat is maar goed ook, want het antivriesmiddel (in de meeste gevallen glycol) is behoorlijk giftig. Je wilt niet dat dit in aanraking komt met de grond of dat het grondwater wordt vervuilen. Een andere eigenschap van glycol is dat het rendement wordt verslechterd, het water kan de warmte minder goed opnemen. Toch is het noodzakelijk om bevriezing van het water te voorkomen in de winter. Een voordeel van een gesloten circuit, is dat er geen vuiligheid in het de warmtepomp kan komen.

Een gesloten brine/water warmtepomp wordt gebruikt tot vermogens van 15 kWh, zodat de toepassing voor woonhuizen en kleine bedrijven is. Het aanleggen van een bron kost tussen de € 3.000,- en € 5.000,-. Ten opzichte van een lucht/water warmtepomp, die dankzij inverter compressoren en elektronische expansieventielen steeds zuiniger zijn geworden, is de besparing van een brine/water warmtepomp € 60,- per jaar. Om dat terug te verdienen ben je dus minimaal 50 jaar verder. Dat maakt de investering in het boren van een bron financieel minder interessant dan een lucht/water warmtepomp.

Alternatief van het boren van een bron zou kunnen zijn om hetzelfde bedrag te investeren op het dak in de vorm van zonnepanelen. Deze zonnepanelen wekken elektriciteit op en kunnen de benodigde energie van een lucht/water warmtepomp leveren. In dat geval verwarmt en koelt u gratis!

Warmtepomp kosten


Water/water warmtepomp

Een water/water warmtepomp maakt gebruik van een leidingen in een ‘open circuit’. Dit betekent dat er een ingaande leiding is die water oppompt uit een bron en een uitgaande leiding die het water op een ander plek in de bron terugpompt. Deze bron kan een waterbron onder de grond zijn, maar in sommige gevallen is het een waterbron aan de oppervlakte zijn zoals een meer of een kanaal.

Het water dat wordt opgepompt uit de bron is warmer dan het retour water. De warmtepomp onttrekt namelijk warmte uit het water. Deze warmte wordt opgewaardeerd door de warmtepomp en ingezet als ruimteverwarming en het verwarmen van tapwater of een productieproces. De warmte uit de bron is de grootste energiebron van de warmtepomp. Om het proces op gang te krijgen worden er pompen gebruikt en die verbruiken elektriciteit.  

Onder de grond zitten verscheiden chemicaliën die schadelijk kunnen zijn voor een warmtepomp. Daarom zit er een warmtewisselaar tussen de bron en de warmtepomp. Voordat het water uit de open bron in de warmtewisselaar komt, wil je het graag filteren om te voorkomen dat er vuiligheid in komt. Wanneer de filter die dit doet vervuild raakt, moet de pomp steeds harder werken om de juiste flow van het water te halen en gaat het rendement omlaag. Bij een compleet verstopt filter, wordt er onvoldoende warmte afgegeven en kan de warmtepomp zijn werk niet meer doen. Het filter moet dus regelmatig gecontroleerd worden.

Een water/water warmtepomp wordt gebruikt voor de grotere vermogens, vanaf 15 kWh. De toepassing is daarom eerder bedrijven dan woonhuizen.

Warmtepompen voor bedrijven

Water Water Warmtepomp


Werking aardwarmtepomp

Hoewel de bron verschilt van een brine/water warmtepomp en een water/water warmtepomp, is de werking van deze aardwarmtepompen hetzelfde. Er wordt gewerkt met het warmteverschil in de temperatuur van de bron en de buitenlucht. In de winter is de temperatuur in de bron hoger dan de buitentemperatuur. Daarnaast is deze temperatuur redelijk constant wat zorgt voor een gelijkmatige stroom van energie. Er wordt gebruik gemaakt van grondwarmte of bodemwarmte.

Het opgewarmde water komt in een warmtewisselaar langs een koudemiddel dat kookt bij hele lage temperaturen, waardoor het koudemiddel verdampt. Deze platenwisselaar wordt daarom ook wel de verdamper genoemd. Dankzij de wet van behoud van energie, die zegt dat de hoeveel energie altijd gelijk blijft, weet je dat er in de verdampte gasvormige koudemiddel net zoveel energie is opgenomen als dat nodig is om het überhaupt te laten verdampen. Door de druk op het gas te verhogen, stijgt de temperatuur en wordt tevens het kookpunt verhoogd. In een andere warmtewisselaar wordt het gasvormige koudemiddel langs kouder water getransporteerd. Door dit temperatuurverschil condenseert het koudemiddel, nu dankzij de hogere druk op een hogere temperatuur. Bij het transformeren van gas naar vloeistof, komt de opgeslagen energie vrij in de vorm van warmte. Die warmte wordt overgedragen naar water voor het gebruik voor ruimteverwarming of het opwarmen van een boilervat voor tapwater.

Water Water Warmtepomp werking

 

Bron laden

De retourleiding van de aardwarmtepomp, ongeacht of het een open of gesloten bron is, is altijd kouder dan het water dat wordt opgepompt in het geval van verwarmen. De warmtepomp onttrekt immers warmte zoals hierboven beschreven. Je haalt dus warmte uit de bron en je stopt er koeling in de plaats voor terug. Wanneer je dit jaren achter elkaar zou doen, zou de bron helemaal afgekoeld zijn en heb je niet genoeg warmte voor de warmtepomp. Daarom moet de bron ook weer geladen worden. Dat kan je in de zomer doen, door het proces om te draaien. De omgevingstemperatuur is in de zomer warmer dan de bron. Deze warmte neemt het water over en kan de grond in worden gepompt. De grond (of waterbron) zal uiteindelijk deze warmte overnemen. Voor open bronnen, bij een water/water warmtepomp, is een het laden van de bron zelfs verplicht. Het in balans houden van de bron is geregeld in de wetgeving BRL 6000-21. Meer informatie daarover vindt u hier: https://installq.nl/bericht-aan-certificaathouders-van-brl6000-21


Vrij koelen

Met vrij koelen wordt bedoeld dat het koelen geen energie kost van de warmtepomp, waardoor het relatief energiezuinig is. Er wordt gebruik gemaakt van de temperatuur onder de grond, die in de zomer een stuk koeler is dan de omgevingstemperatuur. Het water dat door een object loopt, zoals de vloerverwarming in een bedrijfspand, neemt de omgevingstemperatuur aan. Dit wordt door de bron gepompt, die op zijn beurt warmte opneemt van de omgeving. Het water koelt daardoor af. En daarmee is het cirkeltje rond. De temperatuur binnen een gebouw wordt letter afgegeven aan de bron in de grond. In de winter wordt de warmte van de bron afgegeven binnen een gebouw.

Zomer Zon

Aardwarmtepomp of luchtwarmtepomp?

 

Bron uit balans

Met het koelen van een gebouw, laadt je dus ook de bron. Hetgeen in de vorige hoofdstukken is omschreven. Het vrije koelen is naast een voordeel op gebied van energieverbruik en zelfs ook een noodzaak. Maar hier zit ook enige frictie. We verwarmen in Nederland namelijk veel meer dan we koelen. We verwarmen gemiddeld 39 weken onze huizen en er bestaat gemiddeld 9 weken de behoefte aan koeling. We onttrekken dus veel langer warmte uit een bron dan dat we er warmte in kunnen terug stoppen. Daarnaast het is het temperatuurverschil met verwarmen groter dan bij koelen. Bij verwarmen is het gemiddeld 7 graden buiten en we willen verwarmen naar 21 graden Celsius. Dat is een verschil van 14 graden. In de zomer is het gemiddeld 24 graden en willen we koelen naar 21 graden Celcius. Dat is een verschil van slechts 3 graden. Met andere woorden, de energie die wordt onttrokken is in de winter niet alleen langer, maar ook meer dan dat we in de zomer kunnen teruggeven.

 

Bron aardwarmtepomp – onttrekt energie uit aarde net als fossiele brandstoffen

De bron van de aardwarmtepomp is de grond. Er wordt warmte uit de grond onttrokken, al dan niet uit een waterbron in de grond of in sommige gevallen uit oppervlaktewater. Daarom wordt er ook wel gesproken van een grond gebonden warmtepomp. Er wordt energie uit de bodem van de grond onttrokken. En dat is eigenlijk niets anders dan dat we de laatste anderhalve eeuw doen.

Al jaren trekken we energie uit de grond in allerlei vormen, zoals aardkool, gas, olie en turf. Al deze vormen van verwarmen zijn niet heel duurzaam gebleken. De balans wordt namelijk verstoord, omdat de energie uit de aarde wordt gehaald en uiteindelijk in de atmosfeer belandt. De energie uit de aarde die we omzetten naar (meer) warmte voor het verwarmen van onze huizen en gebouwen, verliezen we aan de atmosfeer dankzij transmissieverlies van de gebouwen via kieren, ramen en door muren.

In dat opzicht is een lucht warmtepomp beter voor het milieu, omdat daarbij de bron wel in evenwicht is. Een lucht warmtepomp haalt namelijk warmte uit de buitenlucht voor het gebruik van ruimte verwarming en het verwarmen van tapwater. Uiteindelijk komt deze warmte weer in de buitenlucht terecht dankzij dezelfde transmissieverlies. Dat maakt de buitenlucht onuitputtelijk als bron.

Fossiele brandstoffenAardwarmte = geothermie. Geen warmtepomp!

Het gebruik maken van aardwarmte of geothermie is iets compleet anders. Bij dit concept wordt er geen gebruik gemaakt van een warmtepomp. Bij aardwarmte is de bron die wordt geboord veel dieper, vanaf 1 kilometer en verder. Bij een grond gebonden warmtepomp, wordt er tot 150 meter diep geboord.

Wanneer je een kilometer diep de aarde in boord, kom je steeds dichter bij de kern van de aarde. Zoals iedereen wel weet, bevindt zich in kern van de aarde gloeiend hete lava. In Nederland zit je op een kilometer diepte niet in de lava, maar is de aarde wel veel heter dan aan de oppervlakte. Van deze aardwarmte maken we gebruik van beschikbare waterbronnen. Er wordt gezocht naar een waterbron op een kilometer diep of dieper waar er een ingaande en uitgaande leiding op wordt aangesloten. Dit is dus altijd een open bron. Afhankelijk van de diepte van de waterbron, is het water 70 ˚C of warmer.

Dat betekent dat de temperatuur niet opgewaardeerd hoeft te worden, de bron heeft al een bruikbare temperatuur. Met andere woorden, er komt geen warmtepomp bij dit proces van pas. Dit is dus geen water/water warmtepomp! Doordat de bron warmer is dan de buitenlucht, kan er met deze vorm van verwarmen niet gekoeld worden. De bron kan daarmee niet ‘geladen’ worden, zoals bij een grond gebonden warmtepomp wel het geval is. Dat betekent dat je energie uit de aarde haalt en verliest aan de atmosfeer, maar je tijdens de zomer geen warmte terug geeft. De bron is daarmee niet in balans. De kern van de aarde warmt de bron steeds opnieuw op. Maar uiteindelijk heeft de zon veel meer energie dan de aarde. Op de lange termijn kan er dus beter gebruik gemaakt worden van de zonne-energie in plaats van warmte uit de kern van de aarde.

Doordat er veel dieper geboord moet worden in het geval van aardwarmte, is het aanleggen van de bron een stuk kostbaarder. De prijs begint vanaf € 10.000,-. Daarnaast is er voor het aanleggen veel specialistische kennis nodig. Net als bij een water/water warmtepomp, moet het water eerst gefilterd worden alvorens het in de platenwisselaar de warmte overgeeft. De toepassing is bijvoorbeeld een warmtenet zoals stadverwarming of in de industrie.

COP / Rendement

Het rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt in COP, wat staat voor Coefficient of Performance. Deze waarde is de verhouding tussen de afgegeven warmte tegenover het energieverbruik van de warmtepomp.

Voorbeeld: van alle energie die een aardwarmtepomp nodig heeft, zijn er 5 delen energie uit de grond en 1 deel uit elektriciteit. Anders gezegd, een aardwarmtepomp verbruikt voor elke 6 kWh warmte die hij produceert, 5 kWh warmte uit de bron en 1 kWh elektriciteit. De COP is in dit voorbeeld 6. Een grond gebonden warmtepomp heeft over het algemeen 1 COP punt meer dan een lucht warmtepomp. Bij hogere buitentemperaturen is de lucht warmtepomp juist weer in het voordeel.

COP uitleg lucht water warmtepomp

Uitleg COP aan de hand van een lucht/water warmtepomp.

Uitgebreide uitleg over COP

 

Conclusie
Er zitten zeker voordelen aan grond gebonden warmtepompen, zoals een beter rendement en vrij koelen. Het aanleggen van de bron maakt het te allen tijden een hogere investering dan een lucht/water warmtepomp, waardoor de aardwarmtepomp minder makkelijk terug te verdienen is. Daarnaast is het in balans houden van de bron lastig. Het gebruiken van aardwarmte kost zeer weinig energie wanneer het eenmaal is aangelegd, alleen blijf je energie uit de aarde onttrekken net zoals je dat doet bij fossiele brandstoffen.


Bronnen:

https://installq.nl
https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/aardwarmte-en-bodemwarmte/

Jannie Fierst
Ik ga een bungalow bouwen van 76okubieke meter. Wat is voor ons de beste warmtepomp.. Het grondstuk is 900m

Klimaatexpert.com
Geachte mevrouw Fierst,

Bedankt voor uw reactie! De informatie welke u geeft is te beknopt om hier een goed antwoord op te kunnen geven. Wilt u onze vragenlijst invullen zodat wij een goed advies kunnen geven? Deze kunt u hier vinden;
https://www.klimaatexpert.com/vragenlijst

Met vriendelijke groeten,
Klimaatexpert.com WebcareHarry
Beste klimaatexpert,

Uw opmerking over onbalans bij gebruik van grondwarmte is in principe juist. Echter het probleem bij gebruik van fossiele brandstoffen is niet het gevolg van energie-onttrekking aan de aarde, maar een gevolg van de CO2 lozing bij de verbranding en het bijbehorende broeikaseffect. Hierdoor wordt meer zonne-energie door het systeem aarde-atmosfeer vast gehouden wat leidt tot klimaatverandering. Dit alles speelt niet bij het onttrekken van warmte uit de grond.

Douwe
Precies, ik denk dat geothermie voor dorpsverwarming een duurzaam alternatief is, er worden nl geen grondstoffen verbrand, de warmte wordt enkel verplaatst van onder de grond naar in huis, zonder CO2 uitstoot. En ook in de zomer kun je hier iets mee, omdat je de aardwarmte kunt gebruiken voor omzetting naar elektriciteit, die vervolgens gebruikt kan worden naar wens.
Theo Pruijn
Ik heb een groot label A huis; een tuin (gras) 1000m2. Om het huis via een warmtepomp te verwarmen het ik een pomp van 15Kw nodig( berekend equivalent aan mijn huidige gas verbruik). De vraag die ik heb: kan ik via een slangen systeem in mijn tuin voldoende grondwarmte genereren voor de pomp en waar moet ik dan aan denken qua lengte en diepte en diameter
Klimaatexpert.com
Beste Theo,
Dank voor de reactie.
Afhankelijk van de grondsoort kunnen we energie onttrekken. Dit kan variëren tussen de 15 en 35 W/m2 (zand, leem droog of nat), gelegd op een diepte van +/- 1,5 meter. De diameter van de buis bepaald de opname van de energie per strekkende meter. Net als bij vloerverwarming werken we hier ook met groepen lengte maximaal 100 - 120 meter per groep verzameld op een groepenverdeler in een verdeler kast buiten (systeem dient te worden gevuld met glycol 30%).
Mochten er verdere vragen zijn, dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,
Klimaatexpert.com Webcare


Hugo Simons
Wij gaan een nieuw huis bouwen met een kelder met een omtrek van 60 meter en 3 meter diep. Kunnen wij daar slangen rond de kelder leggen en die gebruiken voor de warmtepomp. En hoeveel en op welke diepte.
Klimaatexpert.com
Beste Hugo,
Bedankt voor uw interesse in de Klimaatexpert.
Het uitgangspunt is de transmissie van uw woning, hoeveel kW heeft u
nodig bij -10°C voor ruimteverwarming en warm water. Een horizontale bron kan na bodemonderzoek ongeveer het volgende per m2 aan energie afgeven.
0-15 Watt bij droge zandgrond per m² grond oppervlak
15-20 Watt bij natte zandgrond per m² grond oppervlak
20-25 Watt bij droge leemgrond per m² grond oppervlak
25-30 Watt bij natte leemgrond per m² grond oppervlak
30–35 Watt bij grondwatervoerende grond per m² grond oppervlak
Voor verdere informatie verwijzen wij u graag door naar een bedrijf die gespecialiseerd is in bron systemen https://geotherm.nl/

Met vriendelijke groet,
Klimaatexpert.com Webcare


Fawad
Geachte,

Ik had uw materialen waarmee men sanitair warm water uit ondergrond kan produceren zien passeren op uw website. Ik heb interesse in alle materialen die nodig zijn om warm water uit de grond te verwerven. We hebben een enorme interesse om met jullie bedrijf samen werken.

Hoogachtend,
Fawad Jabarkheil

Wouter
Hallo Klimaatexpert,

Voor mijn woning ben ik onderzoek aan het doen naar water-water warmtepompen, om aan te sluiten op PVT en Q-Roof panelen.

Daarbij kijk ik natuurlijk o.a. naar het vermogen van de warmtepomp in de winter, omdat de bron dan de laagste temperatuur heeft en de warmte behoefte juist het grootst is. Wat mij opvalt is dat bij sommige warmtepompen (bijv. de Compress 7000i LW van Bosch) het vermogen hoger is naar mate het buiten kouder is.

In de tabel "Verwarmingsvermogen bij deellast, bij een binnentemperatuur van 20 graden en buitentemperatuur Tj" staan de volgende waarden, met het symbool Pdh:

Tj = -7 => 5,9 kW
Tj = + 2 => 3,8 kW
Tj = + 7 => 2,5 kW
Tj = +12 => 2.0 kW

Is dit vanwege een andere methode om vermogen aan te duiden? En hoe is dit te vergelijken met de grafieken van andere warmtepompen die juist een curve laten zien waarbij het leverbare vermogen wel groeit naar mate het buiten warmer wordt - zoals logischerwijs te verwachten is.

Klimaatexpert.com
- Deel 1 -

Beste Wouter,
De waarden zoals hieronder aangegeven zijn opgegeven volgens de EN14825. De verschillende temperaturen hebben hierbij een verschillende deellast.

Bij -7 is dat 88%
Bij +2 is dat 54%
Bij +7 is dat nog 35%
En als laatste bij plus 12 15%

Deze waarden volgen de belasting van een woning volgens het Europees Gemiddeld Klimaat.
Wanneer u de waarden echt wilt weten zonder de deellast, dan heeft u een databoek van de leverancier bij nodig. Hier zijn dan nog twee mogelijkheden, de geïntegreerde capaciteit, hierin zijn stand-by en ontdooi energie ook opgenomen. Fabrikanten geven ook regelmatig het netto vermogen op, zonder rekening te houden met voorgenoemde.

Klimaatexpert.com
- Deel 2 -

In de databoeken ziet u dus een stijgende capaciteit, naarmate de temperatuur op loopt. Echter aangezien bijna alle machines tegenwoordig inverter zijn, wordt het vermogen ook vaak ten gunste van het rendement afgevlakt door de compressor minder snel te laten draaien.

Met vriendelijke groet,
Klimaatexpert Webcare

Wouter
Dank voor de uitgebreide reactie. Het is me echter helaas nog niet 100% duidelijk.

Klopt het dat de deellast tabel een indicatie is van het vermogen dat de warmtepomp zal leveren bij een bepaalde temperatuur, in acht houdend allerlei factoren, waaronder de beperkte warmtebehoefte bij een hogere temperatuur?

En wil dit dan zeggen dat de warmtepomp uit mijn voorbeeld bij een buitentemperatuur van -7 voor 5,9kW aan warmte kan leveren aan de woning?

Of moet ik andere data opvragen bij de leverancier om te achterhalen wat voor vermogen de warmtepomp kan leveren bij -7 graden?

Klimaatexpert.com
Beste Wouter,
Ja, deze informatie zal van de warmtepomp leverancier moeten komen / uw installateur. Hij weet namelijk welk apparaat hij heeft geselecteerd en kent ook de specifieke eigenschappen van zijn selectie.
Het is dus goed mogelijk dat de warmtepomp dus als voorbeeld bij -7 5,9 kW kan leveren, maar wellicht zelfs 6,5 kW in vollast. Dit zal allemaal uit de tabel van de warmtepomp moeten blijken.
Met vriendelijke groet,
Klimaatexpert Webcare

Wouter
ok. Bedankt voor de hulp. Dan zal ik wat informatie gaan navragen.
Dirk
Samen met de buren zouden we een grondwater warmtepomp willen installeren om onze nieuw te bouwen woningen te verwarmen. Is het mogelijk om als buren (eventueel 3 buren) met één bron onze twee huizen te verwarmen? Of hebben we dan ieder apart een bron nodig? We zouden het graag samen doen om kosten te besparen.
Klimaatexpert.com
Beste Dirk,
Dank voor je bericht! De capaciteit van de bron, uitgelegd op 2 of 3 woningen zal geen problemen opleveren. Echter, hoe gaat het verder als één van de buren het pand verkoopt? Dit zal contractueel goed vastgelegd moeten worden om problemen later te voorkomen. Denk bijvoorbeeld ook aan de bereikbaarheid van de bron als deze geboord is op het erf van de ander etc.
Met vriendelijke groet,
Klimaatexpert Webcare

Wijnand
Beste,
Ik begrijp dat een aardwarmtepomp warmte onttrekt aan de grond. Die warmte komt later in de lucht terecht. We zijn dus nog steeds bezig om energie of warmte uit de grond te halen (zoals bij fossiel). Om alles in balans te houden, is het zaak in de zomer je huis te koelen zodat de grond zich kan warmen. Is het dan niet veel logischer om met een zonneboiler, in de zomer je grond te verwarmen zodat je in de winter daarvan kan profiteren en je zo, over een jaar heen, net zoveel warmte uit de grond haalt als je er in stopt ?
Wellicht bespaar je daar ook in de winter mee, omdat je de warmte van de zomer in de winter gebruikt en daardoor de warmtepomp minder hoeft te werken; wellicht is een kleinere installatie mogelijk
Of is de warmte, die je in de grond stopt, na enkele maanden al verdwenen?
Hoor graag je mening.

Klimaatexpert.com
Beste Wijnand,
Uw vraag vergt een bijzonder complex antwoord. Eén ding is wel en dat is dat in basis de bron bij een water gevoerde warmtepomp in balans zou moeten zijn. Dus hetgeen u in de winter eruit haalt aan warmte dat zou in de zomer weer terug moeten. Die wordt (nog) niet gecontroleerd in de particuliere woonomgeving maar al wel bij systemen boven de 70 m3/h, zeg maar de professionele gebruikers. Het actief terug stoppen van warmte in de bodem zou vanwege de ondergrondse waterstroming tot gevolg kunnen hebben dat de buren van 20 huizen verderop prima gebruik kunnen maken van uw warmte, die u duur in de grond hebt gestopt. Om een bron te regenereren zou er dan beter gekeken kunnen worden naar een dry cooler systeem of vacuüm buizen, thermische zonnepanelen.
Met vriendelijke groet,
Klimaatexpert Webcare

Wijnand
Dank voor uw reactie.
Ik ben geïnteresseerd in een nieuwbouw woonwijk waarbij alle +200 huizen voorzien zijn van een warmtepomp. Ieder natuurlijk onder de grens, maar samen vast erboven. Dus ga ik uit de kou van de buurman straks nog warmte proberen te halen ?
Dank voor uw reactie,

P. Erens
Beste klimaat experts, met een 5 tal woningen uit de 30er jaren die naast elkaar liggen zoeken wij een manier om van de conventionele ketel af te komen. Is een gezamenlijke geothermische installatie mogelijk omdat met onze oude huizen geen A++ label te creëren is en dus met de nieuwe verwarmings installaties die met lagere temperaturen functioneren waarschijnlijk te weinig capaciteit hebben om comfortabel te verwarmen.
Mvg P. Erens.

Klimaatexpert.com
geachte heer Erens,

vraag die we dan terug stellen is, welke cv water temperatuur heeft uw woning de afgelopen winter nodig gehad om de woning op temperatuur te houden/krijgen?

de meeste warmtepompen zijn in staat om 60 graden Celsius water te maken, sommige zelfs 80 graden Celsius.

Om een inschatting te maken zouden we eigenlijk moeten weten wat het gasverbruik is per woning. Graag zien we uw reactie op info@klimaatexpert.com en zullen dan contact met u opnemen hoe we dit verder kunnen aanpakken.

Met vriendelijke groet
Klimaatexpert Webcare


Christelle Vanmassenhove
Beste mijn buurman heeft een warmtepomp zelf geplaatst zeer dicht bij mijn woning in de spouwmuur ventilatiebuis niets geïsoleerd
Neemt mijn energie uit de woning en krijg ook de vuilelucht in de woning wij worden erg ziek dank

Hans Van Stiphout
Wij bouwen gasloos triple glas etc, in een project nieuwbouw met koel en warmtepomp(grondwater). Optioneel is er mogelijkheid om gescheiden temperatuur regeling te kopen. Wat zijn de risico’s voor slijtage waterpomp bij die variatie van warmtevraag?
Klimaatexpert.com
Beste Hans,

alle pompen, in uiteraard de zichzelf respecterende warmtepomp merken zijn inmiddels modulerend. Betekend dat ze zich aanpassen aan de belasting van de warmtepomp.

Een tweede circuit zal dus geen extra slijtage vanwege de variatie geven. Misschien wel een heel klein beetje levensduur vanwege het hogere aantal draaiuren van de pomp.

met vriendelijke groet
Klimaatexpert Webcare


Lodi
‘Zoals iedereen wel weet zit in de kern van de aarde lava, bla bla bla’. Zoals iedereen wel kan lezen heeft deze expert zich nog nooit in geologie verdiept want de toename van temperatuur met de diepte komt door verval van radioactieve elementen in de aardkorst en de geothermische gradient die daarbij ontstaat is het gevolg van het stationaire evenwicht tussen warmte productie en stralingsverlies aan het oppervlak. En ja, als het heet genoeg wordt en de druk nog niet al te hoog is kan daarbij magma ontstaan. Maar daar is in onder nederland de eerste 900km nog weinig van te merken..
Klimaatexpert..

Klimaatexpert.com
beste Lodi,

van die gradiënt maken we dankbaar gebruik. Dat zou kunnen met diepere boringen, 2 - 3 km diep waarbij we een bron hebben die continu een temperatuur zou kunnen leveren van 80 graden Celsius, hierbij is dus een inzet van een warmtepomp niet langer nodig om bijvoorbeeld het huis, kantoor of de fabriek warm te houden. Boringen tot 300 meter, hebben een lagere brontemperatuur en is dus de inzet van een warmtepomp nodig om bruikbare watertemperaturen te krijgen. Maar dat geeft ons ook de mogelijkheid om in de zomer te kunnen koelen en de balans terug te brengen in de bron. Dit gebeurd niet bij de diepe boringen en ontstaat er dus een onbalans in de bron, er word meet warmte onttrokken aan de bron in verhouding tot de warmte die je terug brengt in de bron. Deze warmte moet dus aangevoerd worden door de warmte in de diepte. Hoe zich dit in de toekomst gaat gedragen hebben we nog niet in zicht.

met vriendelijke groet
Klimaatexpert Webcare

Frans Jonges
Hoe haalt een aardwarmtepomp het water naar boven.
Aangezien de atmosferischedruk op aarde 1 bar is dat komt dus overeen met 10 meter waterkolom kan geen enkele pomp het water wat dieper ligt dan 10 meter omhoog krijgen , laat staan water op 1 Km diepte.

Frans Jonges
Toch even verder gedacht ga ik er van uit dat op 1 Km diepte de druk navenant 100 Bar zou moeten zijn en het water dus vanzelf omhoog komt !!!!
Klimaatexpert.com
beste Frans,

dank voor je interesse in Klimaatexpert.

het systeem dat door jou word genoemd kan omschreven worden als ultra diepe geothermie, waarbij afstanden overbrugd worden tot misschien wel 4 km. Dit water moet omhoog worden gepompt, maar word aan de andere zijde ook weer in de andere bron weer geinjecteert. Dit water valt dus dezelfde afstand als de "opgepompte" waterkolom. Voor het systeem betekend dit dus dat de pomp de weerstand van het systeem moet kunnen overbruggen.

met vriendelijke groet
Klimaatexpert Webcare


Wouter
Beste Klimaatexpert,

Wij bezitten een huis met een warmtepomp (gesloten bron), die in 2009 is geïnstalleerd, wij hebben onlangs te horen gekregen dat de warmtepomp aan vervanging toe is, een behoorlijke investering. Zijn er merken die een absolute aanrader zijn en zijn er merken te noemen minder goed zijn?
Overigens vind ik jullie site zeer goed opgezet en zeer informatief, compleet en duidelijk.

Verneem graag,

Wouter

T. Snel
Wij hebben met 20 woningen een hofje met een grote binnentuin.
Is het mogelijk om een aardwarmtebron aan te brengen en daar 20 woningen op aan te sluiten?
Wij zijn nu opeens stadsverwarmingsnet aangesloten.
Ik hoor graag van u.

Rudolf
Ik wil een warmtepomp unit in de kelder van een huis plaatsen, is dit mogelijk?
Wat zouden de voorwaarden hiervoor moeten zijn (isolatie/afvoer)?

Mijn voorkeur gaat op dit moment naar een brine/water warmtepomp, verticaal geplaatst.

Webcare Klimaatexpert
Rudolf

Een bodemwarmtepomp kan prima in een kelder staan daar zijn eigenlijk geen voorwaarden voor. Vooreen lucht warmtepomp wel die staat bij grote voorkeur buiten , koelt de lucht af zou je die in eenkelder zetten dan de kelder meer ventileren als de warmtepompd ioet en heel goed isoleren, maar buiten is beter.

Ramon Derksen
Goedemorgen,

Ik ben op zoek naar een bedrijf die voor mij op een locatie bodemonderzoek kan uitvoeren of het toepassen van een brine warmtepomp tot de mogelijkheden behoord.

Alvast bedankt voor de reactie.

Met vriendelijke groet,

Ramon Derksen

Joba
Beste klimaatexpert,
We gaan binnenkort een brine/water warmtepomp installeren. We zijn nu aan het uitzoeken welk ventilatie systeem we daarbij het beste kunnnen gaan gebruiken. We twijfelen tussen WTW en Co2 gestuurd. Wat zouden jullie adviseren?
Alvast bedankt.
Vriendelijke groet Joba

Edit
Graag willen we aardwaterpomp of de geothermische verwarming systeem laten installeren. Welk bedrijf kan zoiets maken?
Edit
Ik bedoel, is er een list met bedrijfsnamen want op jullie website zie ik niet eens een telefoonnummer. Volgens een email hebben jullie mijn vraag beantwoord, maar ik zie geen antwoord, alleen mijn vraag. Op jullie website staat een kaart met rode puntjes (dat zouden jullie klimaatexpert punten zijn, maar helaas is de kaart niet actief:(
Christelle
Klimaatexpert
Zijn er voorwaarden voor een Canadeeseput te plaatsen dicht naast de buren ,moet er daarvoor geen bodem onderzoek enzomeer uitgevoerd worden

webcare Klimaatexpert
Beste Christelle,

Daar hebben we niet zo een passend antwoord op maar zodra je dieper als 0,5 m de grond in gaat en je onttrekt warmte dan praten we over bodem energie. Boven de 70 kW ben je altijd verplicht tot een vergunning Maar je gaat maar beperkt de diepte in , geen glycol etc. dus misschien is het wel vergunningsvrij. een eenduidig antwoord kunnen wij niet geven, onze focus ligt echt op de warmtepompen.

Webcare Klimaatexpert

Nardo
Beste klimaatexpert,

leuke site, en nog beter dat u vragen beantwoord. Ik heb een oud huis dat ik over een paar jaar wil voorzien van een warmtepomp, waarschijnlijk lucht-water, omdat een put slaan moeilijk te doen is (achterom moeilijk bereikbaar). Mogelijk heeft deze warmtepomp net niet genoeg capaciteit als het zeer koud wordt: het huis gebruikt ongeveer 1400m3 gas voor 160m2 oppervlakte. Ik vroeg mij af of er een (wellicht lucht+water naar water) warmtepomp bestaat die je kan aansluiten op normaal leidingwater ipv grondwater, bijv als het pas echt koud wordt en als je in de zomer wilt koelen?
Met vriendelijke groet, Nardo

Webcare Klimaatexpert
Beste Nardo,
1400 m3 gas op 160 gebruiksoppervlakte is zeker niet raar afhankelijk van je afgifte systeem zou een warmtepomp moeten kunnen als je vloerverwarming hebt lukt dit zeker. Maak je niet ongerust als het buiten onder nul is doet de warmtepomp het nog prima en kan hij altijd 55 C water maken ook bij -10 C. Het laatste wat we willen is drinkwater verspillen, zeker geen mooi zoet zuiver water hier moeten we zuinig op zijn. Koelen kan met een lucht warmtepomp je kunt water maken van 5 C nog kouder als uit de kraan. voed je de warmtepomp met elektra uit zonnepanelen dan is dit ook nog eens een keer CO2 neutraal.

Webcare KlimaatexpertRoger
Beste klimaat expert,
Ik heb een moderne goed geisoleerde woning met een Nibe F1255-6 R PC grondwarmtepomp die het uitstekend doet en onder een plat dak staat waar ik een collector zou kunnen bijplaatsten. De compressor (3kW) draait in de zomer dagelijks ongeveer 1 uur vooral ook mede om de boiler op temperatuur te houden. Er is 0.5 graad per uur verlies aan warmte.
Ik vraag me af of ik een solar water collector aan het systeem kan toevoegen die de boiler op temperatuur houd om zo elektriciteitsverbruik te verminderen (omdat compressor minder aan hoeft). Wat zouden concequenties voor bron kunnen zijn en is dit wel een goed idee?

Floris
Ik woon met mijn gezin in een 30-er jaren woning op het platteland: een boerderij die is opgedeeld in 2 woningen. Is een aardwarmtepomp voor ons een mogelijkheid? Of worden de aanvullende kosten om de woning aan te passen heel hoog?
Martin
Helaas werkt de link naar vragenformulier niet.
chris
Wij zijn op zoek naar een erkend bedrijf die aardwarmte pompen kan aanleggen in west-brabant. we hebben een vrijstaande woning, er ligt in onze woning gedeeltelijk vloerverwarming maar ook hebben we nog radiatoren.. kunnen we dan wel volledig van het gas af?Anderen bekeken ook:

POLL: Wat is het het belangrijkste in uw huis?
Een moderne televisie
Een droomkeuken
Verwarming en warm water
Een schitterende badkamer
Stem

"Een winkelpand werd maar niet verhuurd, totdat wij besloten het te verduurzamen. Klimaatexpert heeft ons perfect geadviseerd en de doelstellingen snel gerealiseerd."

Hugo Braaf, Ten Cate Bedrijfshuisvesting

"Dankzij Klimaatexpert is het energielabel van ons kantoorgebouw verbeterd en zijn onze lasten verminderd dankzij een lager energieverbruik."

Marcel Spierings, KSR

"In mijn enthousiasme, en met een behoorlijke dosis 'eigenwijsheid', en ook weinig begrijpend over de standaard bouwprocessen, ben ik aan de slag gegaan. Gelukkig heb ik een aantal mensen ontmoet die mij geholpen hebben met de realisatie van een energie neutraal gebouw." 

Mike Lubbersen, Grayle, leverancier van zonne-energiesystemen

"Vanwege het platte dak, waren hete zomernachten geen pretje in onze slaapkamers. We slapen nu weer heerlijk. Nooit geweten dat je met een airco ook energiezuinig kan verwarmen."

Bernadette Langehuijzen, Veenendaal

"De mogelijkheden op het gebied van warmtepompen zijn zo divers, dat wij door de bomen het bos niet meer zagen. Klimaatexpert heeft ons adequaat geadviseerd en met een exploitatiebereking wisten we van te voren precies waar we aan toe waren. We zijn blij met het eindresultaat en onze energierekening!"

Kees van Poppelen, Harderwijk