Begrippenlijst

Termen uit de klimaatbeheersing uitgelegd

Termen uit de klimaatbeheersing uitgelegd.

 • 2-pijps – Leidingencircuit van een VRF Systeem met 1 ingaande en 1 uitgaande pijp. Bij deze configuratie is het mogelijk om te koelen óf te verwarmen.  
 • 3-pijps – Leidingencircuit van een VRF Systeem met 1 ingaande pijp voor koeling, 1 ingaande pijp voor verwarming en 1 uitgaande pijp. Bij deze configuratie is het mogelijk om tegelijkertijd te koelen en verwarmen.
 • Afgiftesysteem – Ook wel een binnendeel. Het onderdeel dat warmte of koeling afgeeft in de ruimte, zoals een radiator, vloerverwarming, wandunit, plafondunit, cassetteunit etc.
 • Airco – Afkorting van airconditioning.
 • Airconditioning – Traditioneel gezien het systeem dat een ruimte verkoeld. Tegenwoordig is het ook de verwarming en wordt daarom gesproken van een klimaatsysteem, warmtepomp of het conditioneren van de lucht.
 • BENG – Bijna energieneutrale gebouwen. BENG is gebaseerd op de "Trias Energetica", een driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken. 
 • Binnendeel – Ook wel een afgiftesysteem. Het onderdeel dat warmte of koeling afgeeft in de ruimte, zoals een radiator, vloerverwarming, wandunit, plafondunit, cassetteunit etc.
 • Buitendeel – Onderdeel van het klimaatsysteem / airconditioning dat buiten staat. Zorgt voor opwekking koeling en/of verwarming. Afhankelijk van de klimaatbehoefte is het een onderdeel van een Single Split, Multi Split of VRF Systeem.
 • Cassetteunit – Afgiftesysteem / binnendeel / airconditioning dat is ingebouwd in een systeemplafond.
 • Directe Expansie – Kortgezegd: klimaatsysteem met koudemiddel en expansieventiel. Of uitgebreider: Klimaatsysteem dat een vloeibaar koudemiddel door een expansieventiel expandeert/verruimt. Het geëxpandeerde nog vloeibare koudemiddel onttrekt warmte uit de lucht en wordt gasvormig. Een compressor comprimeert het gasvormige koudemiddel naar hoge druk, waarna de warmte in het koudemiddel wordt afgegeven aan de omgeving en het gasvormige koudemiddel weer vloeibaar wordt in de condensor. Een warmtepomp is altijd een Direct Expansie klimaatsysteem.
 • DX – Directe Expansie.
 • EIA – Energie-Investeringsaftrek. Subsidie vanuit de overheid die in het leven is geroepen om duurzaam ondernemen te stimuleren. De fiscale aftrek kan oplopen tot 55,5% van de investeringskosten, naast de gebruikelijke afschrijving. De gemiddelde besparing is 13,5%.
 • Energielabel – Label dat aangeeft hoeveel energie er verbruikt wordt, waarbij A zuinig is en G onzuinig. Energielabels zijn van toepassingen op klimaatsystemen, maar ook op vastgoed. Vanaf 2023 is het voor alle kantoren verplicht om minimaal energielabel C te hebben.
 • Exploitatieberekening – Berekening van een klimaatsysteem(ontwerp) waarbij inzichtelijk wordt gemaakt wat alle kosten/besparingen zijn, wat de capaciteit moet zijn en hoeveel energie er verbruikt/bespaart gaat worden.
 • EBV – Energie Besparende Voorzieningen. Voor de financiering van energiebesparende voorzieningen mag extra worden geleend. Als u uw huis wilt verduurzamen, dan kunt u deze kosten meefinancieren in een hypotheek. 
 • Facilitaire dienst – (Technisch) beheerder van een gebouw. Een of meerdere personen die zich bezig houden met de technische aspecten van het gebouw, zoals het binnenklimaat en het klimaatsysteem, maar ook verlichting, elektriciteit, liften, alarm, (organiseren van) schoonmaak etc.
 • Freon – Een koudemiddel dat inmiddels niet meer wordt gebuikt maar de term wordt nog wel in de volksmond gebruikt. Freon is een merknaam van de firma DuPont en staat voor een groep van chloorfluorkoolstofverbindingen  of kortweg cfk's die vooral in koelsystemen gebruik. Freon is schadelijk voor het milieu en is daarom niet meer als koudemiddel toegestaan.
 • GBS – Gebouwbeheersysteem. Systeem die het complete gebouw monitort en waar de facilitaire dienst gebruik van maakt. Het klimaatsysteem kan aan het GBS gekoppeld worden. Er zijn verschillende soorten software, zoals Modbus, KNX, BACnet en verschillende aanbieders van gebouw beheer systemen zoals Siemens, Priva en Loxone. Bij Klimaatexpert kunnen we op elke GBS een koppeling maken.
 • ISDE – InvesteringsSubsidie Duurzame Energie. Subsidie die particulieren en zakelijke gebruikers stimuleert om duurzaam energie op te wekken. Deze subsidie geldt o.a. voor warmtepompen en varieert tussen de € 2.300,- en € 3.150,-. Per adres mogen meerdere subsidies worden aangevraagd.
 • Home Domotica – Huisautomatisering. Via een smartphone, tablet of computer uw elektronische apparaten thuis bedienen. Dit kan uw airconditioning zijn, maar ook uw garagedeur, verlichting, gordijnen, alarm, etc. 
 • Kanaalunit – Afgiftesysteem / binnenunit / airconditioning dat compleet is weggewerkt en de geklimatiseerde lucht via kanalen / buizen verspreid.
 • Klimaatzones – In één ruimte, verschillende soorten klimaten / temperaturen, die onafhankelijk van elkaar in te stellen zijn. Voorbeeld: kledingwinkel, waarbij het warmer is bij de pashokjes.
 • Klimaatsysteem – De combinatie van systemen die zorgt voor een comfortabel binnenklimaat. Wordt ook vaak airconditioning of verwarming genoemd.
 • Koudemiddel – Een vloeibaar middel dat in een warmtepomp / airconditioning / klimaatsysteem gebruikt wordt om de warmte te transporteren. De meest gebruikte variant is R410A. Afhankelijk van de situatie, kan een koudemiddel met een gewenst kookpunt toegepast worden.
 • Koudwatersysteem – Klimaatsysteem waarbij warmte wordt getransporteerd met water en niet een koudemiddel. Bij grote projecten/panden zoals ziekenhuizen wordt eerder gekozen voor een koudwatersysteem vanwege lagere kosten en minder belasting voor het milieu. Het leidingwerk kan eenvoudiger en water is goedkoper is dan koudemiddel en niet schadelijk voor het milieu. Een koudwatersysteem heeft wel als nadeel dat het minder efficiënt stookt. Onder koudwatersystemen vallen luchtgekoelde koudwatermachines, watergekoelde koudwatermachines en een chiller.
 • Luchtbehandelingskast – Unit die zorgt voor verse buitenlucht die wordt gefilterd en via buizen en ventilators wordt getransporteerd. Nieuwe lucht zorgt ervoor dat er zuurstof in uw pand is en dat oude verwerkte lucht wordt vervangen voor verse.
 • Luchtgordijn – In de retail toegepaste afgiftesysteem / binnenunit. Wordt boven de entree(deur) gehangen en blaast warme lucht in een straal naar beneden en voorkomt dat koude buitenlucht naar binnen komt.
 • Lucht/lucht warmtepomp – Een lucht/lucht warmtepomp bestaat uit een buitendeel en één of meestal meerdere binnendelen. Het buitendeel haalt warmte uit de lucht, en het binnendeel vewarmt de ruimte middels lucht. Vandaar de naam. In deze opstelling worden uw ruimtes verwarmd (of gekoeld) door middel van plafondunits, kanaalunits en/of wandunits die warme lucht uitblazen. De lucht/lucht warmtepomp is vergelijkbaar met een traditionele airconditioning, die bij verwarmen omgekeerd werkt.
 • Luchtvochtigheid – De mate van vocht in de lucht. Bij verschillende toepassingen zeer cruciaal, zoals in een serverruimte waar statische lading schadelijk is en in restaurants waar damp van het koken afgezogen moet worden om beslagen ruiten te voorkomen.
 • Lucht/water warmtepomp – Een lucht/water warmtepomp bestaat uit twee delen, een buitendeel en een binnendeel. Het buitendeel haalt warmte uit de lucht, en transporteert dit middels water naar het binnendeel. Vandaar de naam. In deze opstelling worden uw ruimtes verwarmd door middel van radiatoren en/of vloerverwarming.
 • Multi Split Airconditioning – Een klimaatsysteem / airconditioning met één buitendeel, meerdere binnendelen en evenveel leidingsets naar de binnendelen. Een Multi Split wordt toegepast bij particulieren of klein zakelijk gebruik. Dit klimaatsysteem koelt óf warmt de ruimtes op hetzelfde moment. Een Multi Split lijkt op een VRF Systeem, alleen een VRF Systeem (3-pijps) koelt én warmt op hetzelfde moment, heeft één leidingset die vertakt naar de verschillende binnendelen en wordt gebruikt op grotere schaal.
 • Ontwerp – Ook wel design genoemd. Een klimaatsysteem op maat, dat past binnen de situatie, behoeften en het doeleinde van de onderneming. Klimaatexpert maakt bij elke situatie op voorhand een ontwerp.
 • PAC – Package Airconditioning. Groter vermogen dan RAC. Single- of Multi Split. Voor zakelijke toepassingen.
 • Plafondunit – Afgiftesysteem / binnenunit / airconditioning die is bevestigd net onder het plafond.
 • R410A – Modern koudemiddel met als eigenschappen een laag kookpunt, waardoor het efficiënt en geruisloos werkt. Verder is het niet giftig, explosief of schadelijk voor de ozonlaag.
 • RAC – Room Airconditioning, Single of Multi Split. Voor particulier gebruik. 
 • Single Split Airconditioning - Een klimaatsysteem / airconditioning met één buitendeel en één binnendeel.  Een Single Split wordt toegepast bij particulieren of klein zakelijk gebruik, waarbij er één ruimte gekoeld of verwarmt wordt.
 • Split Airco – Zie Single Split Airconditioning.
 • Verwarming – Traditionele verwarming is een gasgestookte Cv-ketel die radiatoren en vloerverwarming verwarmt. Tegenwoordig kan hetzelfde worden gedaan met een warmtepomp die ook warmte afgeeft aan radiatoren of vloerverwarming, of warmte afgeeft via de lucht. Het mooie van deze moderne verwarmingssystemen is dat ze veel zuiniger zijn en ook kunnen koelen.
 • VRF Systeem – Variable Refrigerant Flow of VRV Systeem, Variable Refrigerant Volume. Een klimaatsysteem met één buitendeel en één leidingencircuit die wordt vertakt naar meerdere binnendelen. Anders gezegd, met één systeem kunt u verschillende ruimtes verwarmen of koelen. De afgifte van temperatuur kan op verschillende manieren, maar gebeurt meestal via lucht. Per ruimte/kamer kan er een verschillende temperatuur worden ingesteld, en in die ruimte wordt lucht in de juiste temperatuur geblazen. Een andere afgifte van warmte kan zijn via vloerverwarming, of warm tapwater uit de kraan.
 • Wandunit – Afgiftesysteem / binnenunit / airconditioning die is bevestigd aan de wand. Dit kan hoog aan de wand zijn, zoals boven een deur of laag aan de wand zoals een radiator.
 • Warmtepomp – Een klimaatsysteem die omgevingswarmte uit de lucht of water gebruikt als energie, voor het energiezuinig opwekken van warmte of koeling. Er zijn grofweg 3 varianten: een lucht/water warmtepomp, lucht/lucht warmtepomp en een water/water warmtepomp. Alle warmtepompen kunnen zowel koelen als verwarmen. De lucht/lucht warmtepomp is een doorontwikkeling op de traditionele airconditioning.
 • Water/water warmtepomp – Een water/water warmtepomp maakt slim gebruik van de warmte in een waterbron in de aarde. In een gesloten circuit van leidingen onder de grond, waar water doorheen wordt gepompt, verwarmt de aarde het water in dit circuit. Die warmte wordt gebruikt als energie door de water/water warmtepomp, waarmee nog meer warmte wordt opgewekt. Hiermee produceer je dus duurzaam warmte. In de zomer werkt dit principe andersom, dan gebruik je de koeling van de aarde voor het koelen van uw vastgoed.
 • WTW / HR-WTW – (Hoog rendement) Warmteterugwinningsunit of -wisselaar. Dit is een splitsing, waar de binnen- en buitenlucht elkaar zijdelings kruisen, zonder met elkaar in contact te komen. De unit wordt warm van de afgevoerde binnenlucht en verwarmt verse buitenlucht op die manier op. Zo hergebruik je de warmte en dat scheelt energieverbruik- en kosten.