Een efficiënte combinatie.

Vloerverwarming is een zeer comfortabele manier van het verwarmen van een ruimte. De vloerverwarming bestaat uit buizen waar warm water doorheen stroomt. Het warme water verwarmt de vloer en de vloer verwarmt op haar beurt de ruimte. De temperatuur van het water is relatief laag en daarom is een warmtepomp bij uitstek geschikt. Hoe kleiner de temperatuurtrap is die een warmtepomp moet maken, hoe groter het rendement is. De combinatie van vloerverwarming en een warmtepomp is daarom ijzersterk, met een laag energieverbruik tot gevolg. Daarnaast kunt u zomers ook nog eens koelen.

Vloerverwarming en warmtepomp, een efficiënte combinatie

De vloer heeft relatief een grote oppervlakte om warmte af te geven. Daarom kan de temperatuur van de vloer aanzienlijk lager zijn dan bij traditionele radiatoren. Ter vergelijk, de ideale aanvoertemperatuur van vloerverwarming ligt tussen de 25 en 35 graden Celsius (laagtemperatuur, LTV), voor traditionele radiatoren ligt de optimale aanvoertemperatuur tussen de 60 en 80 graden Celsius (hoog temperatuur, HTV).

Temperatuur tussen de 25 en 35 ⁰C van het water zijn ideaal voor de efficiëntie van een warmtepomp. Het rendement van een warmtepomp verbetert als de temperatuur van de bron en het afgiftesysteem dichter bij elkaar liggen.

De efficiëntie wordt uitgedrukt in COP, hoe hoger de COP, hoe minder elektriciteit er wordt verbruikt. Hoe dat kan wordt uitgelegd op de pagina hoe werkt een warmtepomp.

Hoe werkt een warmtepomp

Wat is COP?

lucht water warmtepomp tekening

Comfortabele warmte

Een traditionele betonnen vloer is massief en heeft veel massa, hierdoor wordt de warmte lang vastgehouden en heerst er een zeer constante temperatuur. Diezelfde massa zorgt er ook ervoor dat de vloer niet snel warm wordt waardoor er een lange opwarmtijd is. De duur van afkoelen en opwarmen is dermate lang dat het weinig zinvol is om nachtverlaging toe te passen. Daarom adviseren wij in het geval van vloerverwarming om ’s nachts de verwarming aan te laten staan. Onder aan de streep is dat even efficiënt. Tegenwoordig zijn er ook goed isolerende schuimbeton comfortvloeren met een goed warmtegeleidende anhydriet gietdekvloer. Deze vloeren zijn goed geïsoleerd en hebben een kortere aanwarmtijd vanwege de beperkte massa en de goede isolatiewaarden. Bestaande houten vloeren kunnen dikwijls vrij eenvoudig worden vervangen door een schuimbeton comfortvloer.  


Koelen met vloerverwarming

Het grote voordeel van een warmtepomp is dat deze ook koud water kan maken. Dit koude water kunnen we door de leidingen van de vloerverwarming laten lopen, hierbij zijn er wel enkele restricties en aandachtspunten. De watertemperatuur mag niet lager zijn dan 16 ⁰C, indien dit wel geval is dan komt de temperatuur van de vloer onder het dauwpunt en wordt de vloer nat van de condens. Met de vloer kunnen we dus alleen de lucht afkoelen, ontvochtigen zoals een airconditioning doet is niet mogelijk. Het temperatuurverschil tussen de vloer en de ruimtetemperatuur is aanzienlijk lager als bij verwarmen, hierdoor is het “koelvermogen” of de koelcapaciteit beperkt. In warmere periodes is het dan ook zaak de koeling tijdig aan te zetten. Indien de koeling een nadrukkelijk wens is, adviseren wij om hier bij de aanleg rekening mee te houden.

Vloerkoeling is te optimaliseren door de vloerverwarmingsslangen korter te maken en de koeling te verdelen over meerdere groepen. Vanwege het kleinere temperatuurverschil wordt hiermee de capaciteit vergroot. Bijkomend voordeel is dat ook in verwarmingsbedrijf met lagere temperaturen kan worden gewerkt en het rendement van de warmtepomp weer verbetert. Indien men wel wilt ontvochtigen dan kan dit, maar dan is de toepassing van een fancoil unit noodzakelijk. Hier wordt door een ventilator geforceerde lucht over een koude warmtewisselaar geblazen die voorzien is van een lekbak die het condenswater opvangt. Water van 5 graden Celsius kan dan door de wisselaar stromen, hierdoor wordt de capaciteit aanzienlijk vergroot en wordt er vocht uit de lucht gehaald wat een optimaal comfort met zich meebrengt.

Lucht/lucht warmtepomp is een airconditioning

Koelen kan ook met een lucht/water warmtepomp


Isoleren

Voor een goed ontwerp is het essentieel de mate van isolatie van de locatie te weten. Afhankelijk van het warmteverlies wordt de capaciteit van de vloerverwarming bepaald. De onderlinge afstand van de vloerverwarmingsbuizen bepalen tezamen met de temperatuur van het water en de lengte van de slang voor een groot gedeelte de capaciteit van het systeem. Een goed ontworpen vloerverwarmingssysteem bepaalt in grote mate de efficiëntie van de warmtepomp en de mate van comfort. Bij lagere watertemperaturen wordt het comfort van de vloerverwarming alleen maar groter, een te warme vloer is immers niet prettig. Bij een zo laag mogelijke watertemperatuur kan je de vloer ook constant verwarmen, naar mate de buitentemperatuur daalt kan je de temperatuur van de vloerverwarming laten stijgen. Gedurende het gehele stookseizoen is er dan een optimaal comfort en een zo laag mogelijke energierekening.    

Daarnaast is het raadzaam om de betonvloer aan de onderzijde te isoleren. Dan treedt er vanuit de vloerverwarming geen warmteverlies op. Bij een schuimbetonvloer is dit uiteraard niet nodig omdat deze van zichzelf al isolerend is.

Isoleren

Isoeren Huis


Vloerverwarming verdeler / zones

De vloerverwarming verdeler maakt het mogelijk om de vloerverwarming in zones te verdelen. Dat heeft twee functies: 

1. De temperatuur kan per ruimte worden ingesteld
2. De efficiëntie van de warmtepomp wordt vergroot

Vloerverwarming zones


Temperatuur per ruimte

De vloerverwarming verdeler maakt het mogelijk dat elke ruimte / zone een eigen circuit van leidingen heeft, zoals bijvoorbeeld de keuken, badkamer of woonkamer. Daarnaast maakt diezelfde verdeler het mogelijk om per zone een andere temperatuur of hoeveelheid water door het circuit te laten stromen. Een warmtepomp voert warm water aan van bijvoorbeeld 35˚C. Per circuit is er een thermostaat die bepaalt hoeveel warm water er wordt doorgelaten, afhankelijk van de behoefte in die ruimte. In de gang is de wens om te verwarmen doorgaans minder groot dan in de woonkamer. De aansturing kan centraal geregeld worden of per individuele thermostaat in elke ruimte.


Vergroten efficiëntie warmtepomp

Door leidingen van de vloerverwarming loopt warm water die meer afkoelt naarmate de afstand die wordt afgelegd. Hoe langer de leiding, of anders gezegd: hoe groter de zone, hoe meer het water zijn warmte kan afgeven aan de vloer en afkoelt. En hoe meer het water is afgekoeld, hoe meer het ook weer verwarmd moet worden om de vloer te verwarmen. Wanneer er dus meerdere zones zijn, zijn de circuits korter en koelt het water minder af. In dat geval hoeft de warmtepomp minder hard te werken om het water weer te verwarmen.

Vloerverwarming 8


Vloerverwarming aanleggen

Qua patroon van buizen is het niet slim om aan de ene kant van de kamer te beginnen met de aanvoer en aan de andere kant van de kamer de retour te maken. De warmte wordt dan niet goed verdeeld in de ruimte. Beter is om de in- en uitgaande leidingen in een slakkenhuispatroon naast elkaar te leggen. De vloer wordt zo het meest gelijkmatig verwarmd. Zie ook afbeelding. Zo’n patroon wordt ook wel een lus of een vloerverwarmingsgroep genoemd. Voor grotere ruimtes zijn er vaak meerdere van deze lussen of groepen nodig om een ruimte gelijkmatig te kunnen verwarmen. Zoals eerder uitgelegd zal bij vloerkoeling bij voorkeur de lente van de lus kleiner zijn en het aantal groepen groter.

Vloerverwarming slakkenpatroon


Elektrische vloerverwarming

Om een misverstand uit de wereld te helpen, willen we hier expliciet vermelden dat elektrische vloerverwarming wat anders is dan vloerverwarming in combinatie met een warmtepomp.

Elektrische vloerverwarming bestaat uit dunne matjes met metalen spiralen die u over de vloer kunt uitrollen. Door de metalen spiralen loopt elektriciteit en dat maakt de vloer warm. Daaroverheen kunt u vloerbekleding aanbrengen, zoals bijvoorbeeld tegels. De installatie is vrij eenvoudig, alleen het elektriciteitsverbruik is substantieel hoger dan een warmtepomp. Voor elke kW aan elektriciteit die elektrische vloerverwarming verbruikt, wordt 1 kW aan warmte geproduceerd. Bij een warmtepomp wordt voor elke kW aan elektriciteit, gemiddeld 5 kW aan warmte geproduceerd. Oftewel wel 5 keer zuiniger!

Een warmtepomp is weliswaar elektrisch gedreven, maar de warmte wordt afgegeven aan water. Dit is indirecte verwarming en totaal wat anders dan elektrische vloerverwarming.

Elektrische verwarming of een warmtepomp?

Elektrische Vloerverwarming


Hoe werkt een warmtepomp?

Een warmtepomp werkt niet op gas maar op elektriciteit. De warmtepomp verbruikt heel weinig elektriciteit, doordat er gebruik wordt gemaakt van aanwezige warmte uit een bron, zoals de buitenlucht (lucht/water warmtepomp) of een waterbron in de aarde (water/water warmtepomp).

Door slim gebruik te maken van een aantal natuurkundige principes, kan er warmte uit die bron worden onttrokken en worden gebruikt om water te verwarmen. Wanneer deze bron de buitenlucht is, kan er zelfs als het buiten vriest warmte uit de buitenlucht worden onttrokken.

De wetenschapper Kelvin heeft ooit bepaald, dat het absolute nulpunt - 273˚C is, dan zit er geen energie meer in de lucht, bij -10 °C is het natuurkundig gezien dus erg warm. Daar maakt de warmtepomp gebruik van, zelfs in zeer koude gebieden als Scandinavië worden op grote schaal warmtepompen toegepast die zelfs bij -25°C nog ruim voldoende verwarming en warm tapwater kunnen leveren.

Een uitgebreidere uitleg vindt u op de pagina hoe werkt een warmtepomp.

Hoe werkt een warmtepomp?

Overzichtspagina warmtepomp

 


Soort warmtepomp voor vloerverwarming

Er zijn verschillende soorten warmtepompen geschikt voor de combinatie met vloerverwarming, de lucht/water warmtepomp, hybride warmtepomp en een water/water warmtepomp.

Al deze warmtepompen verwarmen water, die vervolgens wordt rondgepompt door het circuit van buizen onder de vloer om warmte af te geven. Alleen de opwekking van het warme water verschilt.

Een hybride warmtepomp is een lucht/water warmtepomp gecombineerd met een Cv-ketel op gas. Bij vloerverwarming is dit geen oplossing, een volledige warmtepomp is dan absoluut toereikend en de Cv-ketel kan gewoon weg. Alleen wanneer er oude radiatoren in een slecht geïsoleerd huis aanwezig zijn kan een hybride systeem een overweging zijn.

De water/water warmtepomp gebruikt de warmte van de aarde als warmtebron. Er wordt een leidingcircuit aangelegd onder de grond om warmte uit de aarde te onttrekken. Omdat dit effect heeft op de aarde, worden deze bronnen zwaarder belast door de overheid om het gebruik ervan te ontmoedigen. Daarnaast is de aanleg van deze bronnen vrij kostbaar, waardoor de terugverdientijd vaak niet interessant is. Daarnaast zijn er gevallen bekend waarbij er problemen zijn met de bron.

Een lucht/water warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht. Deze warmtepomp is zeer betrouwbaar en bovendien zeer efficiënt, vandaar dat deze vorm op grote schaal wordt toegepast. Afhankelijk van de situatie en toepassing is de terugverdientijd vaak mogelijk binnen enkele jaren. Lees meer over de lucht/water warmtepomp. Deze warmtepomp geniet in de meeste gevallen onze voorkeur. Lees ook lucht- of aardwarmtepomp.

Lucht/water warmtepomp

Vloerverwarming warmtepomp


Ondervloeren vloerverwarming

Er zijn meerdere methoden voor het aanleggen van deze vorm van vloerverwarming, waarbij door leidingen warm water loopt waarmee we door middel van vloerverwarmingsbuizen met warm water de ruimte verwarmen. De aanleg kan door middel van noppenplaten, draadmatten, infrezen, schuimbeton of tackerplaten. Belangrijk is in ieder geval dat de ondervloer vlak / egaal is.

Noppenplaten

De aanleg van vloerverwarming in combinatie met noppenplaten is vrij eenvoudig, doordat de noppen zo gevormd zijn dat de leidingen van de vloerverwarming er ingelegd kunnen worden. De afstand van de leidingen ten opzichte van elkaar is op deze manier makkelijk te bepalen. De platen kunnen aan elkaar geklikt worden, wat het neerleggen ervan kinderspel maakt. Daarnaast zijn de noppenplaten aan de onderzijde geïsoleerd, waardoor warmteverlies naar de betonnen ondervloer voorkomen wordt. Nadelen zijn er ook, de noppenplaten zijn duurder dan bijvoorbeeld draadmatten. Ook nemen ze verticaal meer ruimte in, ze zijn hoger.

Vloerverwarming noppenplaat


Draadmatten

Draadmatten zijn ijzeren constructies waarbij ijzeren draden kruislings over elkaar zijn bevestigd. Ze worden vaak gebruikt in de bouw als versteviging van betonwerk. De draadmatten zijn plat en nemen daardoor niet veel ruimte in beslag. Daarnaast zijn ze makkelijk te buigen en te bewerken / knippen, waardoor er een enorme flexibiliteit is bij de aanleg. Deze matten zijn relatief goedkoop. Wel is er meer arbeid nodig dan bij noppenplaten, omdat het leidingwerk handmatig moet worden bevestigd. Isoleren moet additioneel gebeuren, wat dus zorgt voor een extra handeling.


Infrezen

Het is ook mogelijk om in een bestaande betonnen- of tegelvloer inkepingen te frezen waar het leidingwerk in gelegd kan worden. Hier bestaan speciale machines voor. Het grote voordeel van deze manier van aanleggen van vloerverwarming, is dat je geen extra ruimte / hoogte nodig hebt. Alleen kan je de vloer niet extra isoleren, wat meteen het grootste nadeel is. Deze methode van het aanleggen van vloerverwarming wordt met name toegepast bij bestaande woningen. Nadeel is dat je aan de onderzijde niet kunt isoleren dus wel wat warmteverlies naar de ondervloer hebt.


Uw oude houten vloer vervangen door een schuimbetonvloer

Een woning met houten vloer voorzien van vloerisolatie en vloerverwarming? Dat kan relatief snel en eenvoudig door de complete vloer te vervangen door schuimbeton. Dit alles kan gerealiseerd worden binnen één week! De kruipruimte wordt opgevuld met het isolerende schuimbeton. Schuimbeton bestaat voor 70 % uit lucht, dit zorgt voor een zeer lichte vloer met een hoge isolatiewaarde van Rc 3,5 bij 35 cm schuimbeton. Er hoeven geen extra verstevigingen te worden aangebracht, het schuimbeton rust op de fundering. Bovenop het schuimbeton kan de vloerverwarming worden aangebracht door middel van noppenplaten. Na het plaatsen van de vloerverwarming wordt de anhydriet gietdekvloer gestort. De belangrijkste eigenschap van anhydriet is dat het de warmte twee keer beter geleidt dan andere soorten beton. De anhydriet gietdekvloer is het ideale startpunt voor de nieuwe houten-, tegel-, of andere vloerbedekking.

Kort samen gevat: dankzij het isolerende schuimbeton, vloerverwarming en de anhydriet gietdekvloer geniet u van een behaaglijke temperatuur in de woning, tegen lagere stookkosten.

Kijk voor meer informatie deze informatieve video of ga naar de website van Faber Comfortvloer.  

Banner 600x200


Tackerplaten

Tackerplaten zijn isolatieplaten van EPS van 2 tot 5 cm dik. Deze methode is in Nederland redelijk nieuw, maar wordt in Duitsland al langer toegepast. Het leidingwerk wordt met plastic nagels vastgeniet aan de EPS platen. Het voordelen van de tackerplaten zijn dat ze goed isoleren, goed geluid dempen en stukken voordeliger zijn dan de noppenplaten. De tackerplaten zijn zeer stevig en scheuren niet, daardoor blijft de leiding op zijn plaats liggen. Een ander voordeel van deze methode, is dat elk type en diameter leiding gemonteerd kan worden en dat ook de afstand tot de leidingen vrij te bepalen is.


Droogbouwsysteem

Voor houten ondervloeren is een droogbouwsysteem een geschikte toepassing voor vloerverwarming. Zoals de naam al aangeeft wordt in deze situatie geen vloer gestort, maar wordt de leiding verwerkt in vloerplaten waarop direct de afwerking kan worden aangebracht. 

Specialist op het gebied van vloerverwarming is Riho Climate Systems. Met hun RihoCell systeem leveren zij een vloerverwarmingssysteem met een opbouwhoogte van 21 tot 31 mm, ideaal voor renovatie. Naast de vloerverwarming is het systeem ook toepasbaar als wandverwarming.

Kijk voor meer informatie op de website van RIHO of de brochure RIHOCELL.

Brochure afbeelding faber


Totaalconcept essentieel voor succes

Voor een optimale werking van de vloerverwarming, moeten alle factoren worden meegenomen in het totaalconcept. Denk hierbij aan de mate van isolatie, de ligging t.o.v. de zon, hoeveelheid ramen, afstand van de leidingen (hart op hart afstand, h.o.h.), lengte leidingen, aantal zones, volume aan water, capaciteit pomp, hoeveelheid kWh warmtepomp, diameter leidingen, soort verdeler, gebruik van zonnepanelen, gebruik radiatoren, soort vloer et cetera. Zo maar een warmtepomp aansluiten op een bestaande vloerverwarming kan wel, maar of deze dan efficiënt werkt is de vraag. Het totaalconcept is daarom belangrijk, zodat u zeker weet dat uw huis lekker warm en comfortabel wordt en u niet te veel energie verbruikt.


Vloerverwarming badkamer met warmtepomp

Vloerverwarming is in elke ruimte toepasbaar, dus ook in de badkamer. Sterker nog, juist in de badkamer is vloerverwarming comfortabel. Op blote voeten voelt een tegelvloer koud aan zonder vloerverwarming. Wanneer u uw huis gaat voorzien van vloerverwarming met een warmtepomp, kunt u ook de badkamer meenemen. Door middel van de zone verdeling kunt u de temperatuur voor de badkamer bepalen. Doordat de badkamer lekker warm wordt, is de kans op schimmelvorming kleiner. Wel stookt u extra voor een ruimte die u minder vaak gebruikt. Alternatief zou een infraroodpaneel kunnen zijn.

Elektrische vloerverwarming in de badkamer is eventueel een optie. Het verbruik aan elektriciteit is wel 4 tot 5 keer hoger. Wanneer er een tijdsklok toegepast wordt, hoeft de ruimte niet constant op een hogere temperatuur gehouden te worden en is het gebruik dus beperkt. Nadeel is wel dat er buiten de ingestelde tijden dan wel een koude vloer is. De aanleg van elektrische vloerverwarming is relatief eenvoudig en wanneer direct onder de tegels is geïnstalleerd is de opwarmtijd kort.

Vloerverwarming i.c.m. vloerbedekking

De vloerbedekking bepaalt de uitstraling van de vloer en is dus een belangrijk onderdeel van de vloer. Veel varianten van vloerbedekking zijn prima geschikt voor vloerverwarming, maar helaas zijn er ook soorten die minder geschikt zijn. Van belang is uiteraard dat de warmte goed wordt doorgegeven en dat de bedekker dus niet als isolator dient.
De soorten vloerbedekking die uitstekend geschikt zijn in combinatie met vloerverwarming zijn:

  • Natuursteen
  • Gietvloeren
  • Betonvloeren
  • (keramische) tegels
  • Keramisch parket

Al deze vormen van vloerbedekking nemen de temperatuur van de vloer aan, waardoor de ruimte goed verwarmd wordt.Vloerverwarming warmtepomp

De vloerbedekkingssoorten parketvloeren, laminaat en tapijt zijn minder geschikt in combinatie met vloerverwarming. Over het algemeen houden deze varianten de warmte van de vloerverwarming te sterk tegen, maar onmogelijk is het zeker niet.

Een houten vloer is mogelijk in combinatie met vloerverwarming, indien het een modern lage temperatuur vloerverwarming is, er geen lak op het hout is toegepast en er geen gebruik van kleden wordt gemaakt. Verder moet de luchtvochtigheid in huis in de gaten worden gehouden en mag er geen gebruik worden gemaakt van vochtgevoelig hout zoals essen- of beukenhout. Eikenhout is meer geschikt. Laat u hiervoor goed adviseren door de vloerverwarming- en de houtenvloerenspecialist.

Fabrikanten van tapijt en laminaat spelen op de vraag in, door de vloerbedekking te ontwikkelen die toch warmte kan doorlaten. Op de verpakking wordt dit aangeduid.


Warmtepomp of Cv-ketel?

Een warmtepomp gaat veel efficiënter om met energie. Al is het maar omdat een Cv-ketel het water vaak verwarmd tot minimaal 60˚C en het warme water vervolgens mengt met koud water voor de vloerverwarming. Een warmtepomp verwarmt het water voor de vloerverwarming tot bijvoorbeeld 35˚C, dat is al een winst van 50%. Verder haalt een warmtepomp warmte uit een bron zoals de buitenlucht. De besparing ten opzichte van een Cv-ketel kan oplopen tot € 600,- per jaar voor een woning en veel meer bij utiliteit. Meer informatie vindt u op de pagina over warmtepompen.

Warmtepomp of Cv-ketel kosten vergeleken


Conclusie

Vloerverwarming in combinatie met een warmtepomp is zeer een efficiënte en comfortabele manier van het verwarmen en koelen van een woning of bedrijf. Uiteraard dient de ruimte te voldoen aan de eisen qua isolatie. Het energieverbruik is aanzienlijk lager dan met een Cv-ketel en uw energierekening valt stukken lager uit. In combinatie met zonnepanelen, kunt u zelf de elektriciteit opwekken voor de warmtepomp. Voor een optimale werking is het wel van groot belang belangrijk dat het totaalconcept klopt.

Bronnen:

https://www.vloerenverwarming.nl/vloerverwarming-aanleggen/
https://www.interieurdesigner.nl/bouwen-verbouwen/detail/geschikte-vloeren-voor-vloerverwarming
http://www.rihoclimatesystems.nl/
https://www.fabercomfortvloer.nl/wat-is-de-faber-comfortvloer/ 

Davy van der Gaag
Ik lees wel dat het verstandig is meer groepen vloerverwarming aan te laten leggen icm een warmtepomp (in mijn geval 7 ipv 5 op 50m2). Echter ben ik benieuw of het ook verstandig is de leidindiameter te vergroten, voor meer warmte/keeling afgifte?
Stefan Janssen
Hoi, een beetje een late reactie maar het vergroten van de leiding diameter heeft geen enkele invloed op de afgifte (of opname bij koelen). Het enige verschil is dat de drukverliezen minder snel oplopen en men langere groeplengtes kan toepassen
Floor Akkermans
Ik heb sinds enkele maanden een lucht-water warmtepomp (Panasonic), zonnepanelen en al eerder zonnecollectoren. Beneden is er grotendeels vloerverwarming en boven zijn alleen radiatoren. Op de radiatoren en vloerverdelers zitten bestaande Honeywell regelaars. Mijn bestaande Honeywell Evohome werkt niet samen met de nieuwe warmtepomp. De centrale thermostaat kan alleen de temperatuur lezen, maar de verwarming niet per vertrek regelen. Mijn vraag is of u een thermostaat kent die wel kan samenwerken met de warmtepomp, radiatoren en vloerverwarming? Alvast dank.
Klimaatexpert.com
Goedemorgen mevrouw Akkermans,

Dank voor uw bericht.
Helaas kunnen wij u hier niet mee verder helpen. U kunt het best contact op nemen met Honeywell of Panasonic om te kijken wat zij voor u kunnen betekenen. Wellicht is een tussenvat een oplossing, maar dat moet echt nader bekeken worden. Vaak kan de installateur, die het project gerealiseerd heeft, hier ook bij helpen.

Met vriendelijke groet,
Het Klimaatexpert Team


Ruud
Hi Floor, is er intussen al wel een oplossing gekomen voor je probleem? Ik ben namelijk erg benieuwd wat er is gedaan om het probleem op te lossen
Luc Volders
Ik wil mijn woning is Spanje renoveren. Voorzien van vloerverwarming en airco s. Het huis is wel slecht geïsoleerd. En hoeft slechts een korte tijd in het jaar echt verwarmd te worden. Dan kan dus met de airco of met de vloerverwarming. Is het hier een optie om dit door een warmtepomp te laten doen?
Klimaatexpert.com
Geachte heer Volders,

Bedankt voor uw reactie! Of dit een goede optie is, is van veel factoren afhankelijk. Om dit goed te beoordelen hebben wij meer informatie nodig. Wilt u onze vragenlijst invullen? Deze kunt u vinden via; https://www.klimaatexpert.com/vragenlijst

Alvast bedankt voor de moeite!

Met vriendelijke groet,
Het Klimaatexpert Team

John van Dijck
In ons nieuwbouw appartement komt een warmtepomp voor de hoofdverwarming vloerverwarming.
Wat is nu de beste vloer die je erin kan leggen PVC-Laminaat of een keramische tegelvloer.
de warmteweerstand RC waarde mag niet meer bedragen dan 0.1m2K/W. Graag Uw advies hierin, alvast bedankt.

Klimaatexpert.com
Geachte heer Van Dijck,
Bedankt voor uw interesse in de Klimaatexpert.com
Bijgaand vind u een indicatie m.b.t. de isolator per betreffende vloerafwerking.

Correctie factoren vloerafwerking (indicatief)
Tegels 5 mm dik Rλ 0,005 (m2 • K) / W = 0,99
Tegels 10 mm dik Rλ 0,01 (m2 • K) / W = 0,95
Linoleum 2,5 mm dik Rλ 0,014 (m2 • K) / W = 0,87
Droge dekvloerplaat 18 mm dik Rλ 0,047 (m2 • K) / W = 0,85
Laminaat 10 mm dik Rλ 0,075 (m2 • K) / W = 0,82
Kurkparket 6 mm dik Rλ 0,075 (m2 • K) / W = 0,82
Parket 15 mm dik Rλ 0,08 (m2 • K) / W = 0,77
Tapijt 5 mm dik Rλ 0,10 (m2 • K) / W = 0,75
Tapijt 10 mm dik Rλ 0,15 (m2 • K) / W = 0,61
Ondertapijt 6 mm dik Rλ 0,20 (m2 • K) / W = 0,50

Indien u verder nog vragen heeft, dan horen wij dat graag.
Met vriendelijke groet,
Klimaatexpert.com Webcare

lisa
Beste,
ik heb een nieuwbouw woning met warmtepomp (+buitenunit), zonnepanelen en vloerverwarming.
Mijn vloerverwarming staat niet constant aan, is dit ook de bedoeling? want elke keer is ie aan het op warmen en is het aangenaam en dan stopt het en koelt het gelijk weer af, ook heb ik last van tocht, nu las hier al wat over maar komt dat nu omdat het steeds stopt met verwarmen? gr lisa

Klimaatexpert.com
Best Lisa,
Dank voor uw bericht.
Eerst zal er gekeken moeten worden of de instellingen in de warmtepomp goed staan. De warmtepomp berekent de aanvoertemperatuur aan de hand van de “gemiddelde” buitentemperatuur. De positie van de buitenvoeler, die dit meet, is van groot belang.
Ook de vloerafwerking speelt een grote rol in de aanvoertemperatuur.
Als laatste moeten we kijken naar de plaats van de kamer thermostaat, hangt deze bijv. correct t.o.v. de zon inval door de ramen.
Wanneer dit bekeken is en eventueel gecorrigeerd kan worden, kunnen we de stooklijn gaan instellen. Dit betekent bij welke buitentemperatuur we welke aanvoertemperatuur we gaan maken.
Mochten de huidige instellingen niet het gewenste resultaat geven, dan kan eenvoudig de stooklijn naar wens worden aangepast.

Met vriendelijke groet,
Klimaatexpert.com Webcare

Wout de Scheppper
In hoeverre is het waar dat je de lussen van je vloerverwarmingsbuizen dichter bij elkaar moet leggen bij het gebruik van een warmtepomp in vergelijking met lussen in je vloer die gaat leggen als ze zijn aangesloten op een conventionele combiketel?
Ik wil nl beginnen met een vloerverwarmingssysteem wat aangesloten wordt op mijn combiketel en wanneer de combiketel aan het eind van zijn levensduur is vervangen door wellicht een warmtepomp. In hoeverre moet ik daar nu al rekening houden dus. Lussendichtheid in de vloer?

Klimaatexpert.com
Reactie deel 1

Geachte heer De Schepper,
Hartelijk dank voor uw interesse in de Klimaatexpert.
Het is inderdaad waar, naarmate de hart op hart afstand van de vloerverwarming dichter bij elkaar komt te liggen, dat het vermogen wat de vloer afgeeft toe neemt.
De verdelers die toegepast worden bij Cv-ketels zijn vaak verdelers met pomp en een thermostaatkraan. De Cv-ketel levert een hogere temperatuur en de thermostaatkraan gaat dicht. De pomp geeft deze energie af aan de vloer en de thermostaat gaat weer open.

Klimaatexpert.com
Reactie deel 2
Bij een warmtepomp werken we met een watertemperatuur van +/- 35°C en een retour van 30°C op de warmtepomp. We hebben hier verder geen verlies van de verdeler zelf, daardoor kunnen we met een lagere water temperatuur werken. Dit betekent dat we meer vermogen uit de vloer moeten halen.
Hart op hart 10 cm verleg en maximale leiding lengte van 100 meter per groep is dan ook de juiste manier. Meerprijs per m2 vloeroppervlak is slechts 2,3 meter buis. Ons advies om hier dan ook niet op te bezuinigen.

Met vriendelijke groet,
Klimaatexpert.com Webcare


wout de schepper
Beste klimaatexpert, dank voor het duidelijke antwoord. Kan ik wat mee.
vrgr

Don
Ik heb een nieuwbouwwoning met een water/water warmtepomp en vloerverwarming op elke verdieping. Momenteel stuurt de kamerthermostaat in de woonkamer de hele woning aan.
Is het mogelijk om op de eerste en tweede verdieping een thermostaat te hangen zodat ik elke verdieping afzonderlijk kan inregelen? De pomp is van itho daalderop en elke verdieping heeft zijn eigen verdeler.

Klimaatexpert.com
Geachte heer,
Bedankt voor uw interesse in de Klimaatexpert.
Op gebied van thermostaten / zone regelingen is er tegenwoordig steeds meer beschikbaar, denk aan Nest, Tado, Honewell, Watts etc.
Afhankelijk van het frequente gebruik van de verschillende zones kan dit betekenen dat het energieverbruik zal gaan stijgen. Daarnaast is vloerverwarming een relatief traag afgiftesysteem en is nachtverlaging niet gunstig in energieverbruik. Bij water / water komt er ook koeling om de hoek kijken, de bron dient namelijk geregenereerd te worden. Het is dus zeker mogelijk om verschillende zones te regelen d.m.v. een zone regeling. De zone regeling dient te voorzien in zowel koel- als verwarmingsvraag.

Met vriendelijke groet,
Klimaatexpert.com Webcare


Ray
Goedenavond, ik had een korte vraag over vloerverwarming met een warmtepomp en eikenvisgraat vloer. Ik ben erg benieuwd wat jullie mening is. Ik lees Namelijk heel vaak op internet dat het sterk wordt aangeraden om een stenen vloer te laten plaatsen ipv visgraat eikenvloer. Klopt dit ? Wat raden jullie aan? Wij willen zelf heel graag een eiken visgraat vloer maar zijn bang dat er meer complicaties zijn dan een stenen vloer. Graag hoor ik wat jullie advies hierin is?
Alvast bedankt Met vriendelijke groet Ray

Don
Hoi Ray,

Onze nieuwbouw woning wordt a.s. donderdag opgeleverd en wij zaten met dezelfde vraag. Ik heb begrepen dat laminaat/parket een zwevende vloer is en daardoor warmte veel minder goed zal geleiden. Daarnaast moet je rekening houden met de rc-waarde van de vloerbedekking inclusief ondervloer. Wij hebben straks ook een warmtepomp icm vloerverwarming. De maximale rc-waarde wat geadviseerd wordt is 0,09. Laminaat van 8 mm is meestal rond de 0,06 rc en ondervloer van het merk heatfoil is 0,014 rc. Daarmee voldoe je aan de eis tot 0,09.

Wij hebben besloten om op de baganegrond tegels te plaatsen en op de verdiepingen laminaat. Tegels wordt geadviseerd ivm de warmtegeleding. Je mag het volgens mij vergelijken met een steenoven. De tegels houden de warmte iets langer vast. Daarnaast heb ik gelezen dat vloerverwarming beste rendement geeft als er genoeg massa aanwezig is. De dekvloer en tegels zullen m.i. voldoende massa creëeren.
Succes!
Don

Klimaatexpert.com
Beste Ray,

Bedankt voor je interesse in Klimaatexpert.

Er zijn drie zaken waar je rekening mee moet houden:
1) De houten vloer isoleert, dus moet er een hogere watertemperatuur door de vloer worden gestuurd. Dit zal invloed kunnen hebben op het energieverbruik.
2) Hout werkt. Voor vloeren met vloerverwarming zijn speciaal geprepareerde planken voor beschikbaar die minder werken.
3) Het is nagenoeg onmogelijk door de isolerende werking van de vloer, om er nog mee te koelen (vloerkoeling).

Bij voorkeur dus een hardstenen vloer of PVC-vloer, hout heeft niet de voorkeur.

Met vriendelijke groet,
Het Klimaatexpert.com Team


Maya
Goedendag,
Wij hebben een nieuwbouwhuis gekocht met een water/water warmtepomp en vloerverwarming. Onze aannemer biedt een optie aan voor naregeling op de slaapkamers waarmee de temperatuur 2 graden hoger of lager kan worden gezet.
Nu vraag ik me af of die 2 graden standaard zijn voor zoneregeling of dat de kamers ook gewoon compleet afzonderlijk te regelen moeten kunnen zijn met een ander type zoneregeling. Ons idee is dat we de vloerverwarming in kamers die we niet of nauwelijks gebruiken uit zetten.
En is het niet een goed idee om ook de badkamer als aparte zone op te nemen? Ik heb gelezen dat je de badkamer namelijk beter niet kan koelen i.v.m. condensvorming.

Klimaatexpert.com
Beste Maya,
dank voor jouw bericht!
Wij adviseren je om contact op te nemen met Riho Climate Systems https://rihoclimatesystems.nl zij hebben de vloerverwarming expertise. Succes!
Met vriendelijke groet,
Het Klimaatexpert.com Team

Arnold
Hallo wij krijgen een nieuwbouw huis wat nog opgeleverd moet in 2021. Nu willen we een houten vloer erin laten plaatsen maar niemand kan ons vertellen wat voor een houtenvloer. Wij denken aan een multiplank met een ondervloer omdat het een appartement is. Maar iedereen wil weten wat de warmte weerstand mag zijn. het gaat om een warmtepomp van itho daalderop het is de wpu5g 200 liter. kunt u mij iets vertellen? vriendelijke groet

Klimaatexpert.com
Beste Arnold,
Hartelijk dank voor je interesse in de Klimaatexpert!
Het beste is om toch contact op te nemen met de leverancier van de warmtepomp. Zij kennen de machine het beste en hebben vast de warmte weerstand kennis in huis.
Met vriendelijke groeten,
Klimaatexpert Webcare

Frederik Tetteroo
Hallo, wij hebben flink verbouwd en daarbij voor de grote ruimtes (woonkamer / keuken) en WC`s en badkamer watervloerverwarming laten aanleggen. De slaapkamers bedienen wij middels infrarood verwarmingen. Voor sanitair warmwater maken wij gebruik van een warmtepompboiler. Dit betekent dat onze CV ketel enkel nog voor onze watervloerverwarming werkt en wij nu naar een gasloos alternatief aan het kijken zijn. Na enig onderzoek lijkt het er op dat een lucht/water warmtepomp de beste optie lijkt te zijn. Ik vroeg mij echter af of er een manier is om te berekenen wat de minimale capaciteit moet zijn van deze warmtepomp en of er nog alternatieven zijn voor de warmtepomp? Alvast bedankt! Frederik
Klimaatexpert.com
Beste Frederik,
Bedankt voor uw bericht! Ons advies is om een warmteverliesberekening te laten maken. Op basis daarvan kan een partner installateur bij u in de buurt een passend advies maken welke warmtepomp geschikt is voor uw situatie.

Met vriendelijke groet,
Klimaatexpert Webcare

Arnold
Goedemiddag,

Wij krijgen in onze nieuwbouwwoning vloerverwarming. In hoeverre is het verstandig ook op de slaapkamers bovenverdieping vloerverwarming te leggen? Is het zo dat als we dat niet doen de warmte vanuit de woonkamer dan teveel 'verdwijnt' in de koude verdiepingsvloer (want die is koud door ontbreken vloerverwarming) en het daardoor minder efficient is? Of is dat een theoretisch verhaal? We vragen ons dus af of de opstijgende warmte in de woonkamer verdwijnt in de koude verdiepingsvloer als die niet ook iets verwarmt is. Daardoor zou het langer duren om het aangenaam te krijgen in de woonkamer.

Cor de Nijs
beste,
ik heb een warmtepomp bij het zwembad (60 m3) een BWT Mypool warmtepomp MP-IPH 165.
Kan ik deze in de winter ook inzetten voor de vloerverwarming van een nabij gelegen vakantiewoning, vloer 30 m2 ?
Bij voorbaat dank voor uw antwoord.
m.vr.gr. Cor

Klimaatexpert
Geachte heer De Nijs,
Hartelijk dank voor uw interesse in de Klimaatexpert.
Dit is mogelijk. De vloerverwarming is een laag temperatuur afgiftesysteem. Er zal wel een scheidingswisselaar moeten komen tussen het zwembadcircuit en het verwarmingscircuit van de woning. Daarnaast zijn er nog wel een aantal factoren waar rekening mee gehouden moeten worden (bijv. afmeting van het zwembad, binnen/buiten bad, hele jaar door verwarmen, etc.).

Met vriendelijke groet,
Klimaatexpert Webcare

Robin
Hallo,

We hebben een nieuwbouwwoning gekocht welke eind dit jaar wordt opgeleverd (EPC van de woning is 0.4). De woning wordt volledig verwarmd via vloerverwarming icm een lucht/water warmtepomp. Standaard is de hart op hart afstand van de leidingen 15cm. We kunnen voor een meerprijs van ~€1800 de slangen op een hart op hart afstand van 10cm laten leggen. Dit wordt geadviseerd om in de toekomst mogelijk actief te kunnen koelen via de vloer.
Koelen via de vloer gaan we waarschijnlijk niet zo snel doen, maar ik las wel op een andere website dat door een kleine h.o.h. het vermogen van de vloer (W/m2) een stuk hoger wordt en je dus met een lagere aanvoer temperatuur kunt verwarmen.
Dit zou dus betekenen dat de COP van de warmtepomp hoger is en het energieverbruik lager.
Kunt u mij vertellen of dit de investering waard is? Of is dat lastig te bepalen?
Ik heb hier aan proberen te rekenen, maar ik kom er niet uit.

Bij voorbaat dank,

Robin

Klimaatexpert.com
hallo Robin,

dank voor je reactie.

om dat uit te kunnen rekenen heb je allereerst het benodigde verwarmingsvermogen nodig. Deze waarde zal niet wijzigen door de keuze van 10 of 15 cm hart afstand van de vloerverwarming. Wat wel zal wijzigen is de water intrede temperatuur van de vloer, als deze 5 graden lager kan zijn scheelt dat zo'n 0,3 COP punt. wat dus resulteert in een lager energie verbruik.

belangrijk is dus om te weten hoeveel energie de woning nodig heeft, maar deze waarde staat in je EPC berekening.

verder is het voor ons lastig in te schatten of € 1.800 meer veel is gezien we de vierkante meters niet weten.

ps. koelen via de vloer word als bijzonder aangenaam ervaren in de steeds beter geïsoleerde woningen.

met vriendelijke groet
Klimaatexpert Webcare


Sanne
Wij hebben een gasloos nieuwbouw huis aangekocht uit 2016 met een bodemwarmtepomp en vloerverwarming en vloerkoeling in het hele huis. Nu overwegen we om de aanpandige garage (die reeds geïsoleerd is) als kantoor te gaan gebruiken. Hiervoor moet dan wel ook vloerverwarming aangelegd worden. Wij willen graag weten waar we dan rekening mee moeten houden (kan de vloerverwarming dan ingefreesd worden). Qua type vloerverwarming en aanleg.
Klimaatexpert.com
hallo Sanne,

belangrijk om te weten is of de warmtepomp voldoende capaciteit over heeft voor de ruimte. Indien er een cement dekvloer is aangebracht kan de vloerverwarming in gefreesd worden. Eventueel zou een droogbouw systeem ook een optie zijn, dit kost je echter ongeveer 30 mm hoogte. Maar heb je al een gedacht aan een losse lucht-lucht warmtepomp, lees airco? Wellicht dat dit een nog interessantere investering is.

met vriendelijke groet
Klimaatexpert Webcare


Verhoeven Herman
Woning (1970) van onze ouders is met vloerverwarming. Kan die makkelijk en degelijk aan een te plaatsen warmtepomp gekoppeld worden?
Bianca
Beste,
Bij onze renovatie kozen we een lucht-water warmtepomp met vloerverwarming. De installateur heeft de warmtepomp geplaatst, de loodgieter heeft de vloerverwarming geplaatst. Nu komen ze er niet uit wie de aansluiting van de vloerverwarming aan de warmtepomp moet doen. Wie moet de aansluiting doen?
Alvast bedankt voor uw antwoord,
mvg,

Geert
Hallo,
Voor nieuwbouw huis kijken we naar een warmtepomp afgifte systeem. Welke variant staat nog open. Moet er niet rekening gehouden worden dat bij langere koude winterse perioden (zeg meerdere weken matige tot strenge vorst) dat de verwarm capaciteit niet toereikend is?
Ik lees er niet veel over terug maar hoe wordt hier op ingespeeld?
Moet er gekeken worden naar een alternatief (bijvoorbeeld een pelletkachel) om bij te verwarmen (kan ook comfortabel zijn) of is dat overdreven en niet nodig?

Ik hoor het graag hoe de gedachten hier over zijn.

Klimaatexpert webcare
Beste Geert,

Voor een nieuwbouw woning wordt een warmteverlies berekening gemaakt. deze is meestal gebaseerd op een buiten temperatuur van -10 C. Vanuit deze berekening wordt het afgifte systeem en de warmtepomp geselecteerd, en die zal voldoen aan de berekening.

Webcare KlimaatexpertErik
Ha Klimaatexpert,

Ik heb nog een vraag die ik niet krijg beantwoord. Ik zou een warmtepomp (voorlopig) willen laten installeren alleen voor de vloerverwarming.
Nu hebben wij nog een garage aan huis die we willen ombouwen tot een aparte (kleine) woning. Is het mogelijk om met 1 buitenunit 2 vloerwerwarmkngssystemen te voeden (dus met 2 aparte verdelers). Dan kunnen we die buitenunit namelijk tussen beide verdelers plaatsen.

Erik

webcare Klimaatexpert
Beste Erik,

Het is geen enkel probleem meerdere vloerverwarmingsverdelers te koppelen aan één warmtepomp. Je moet natuurlijk wel rekening houden met de totale capactieti die je nodig hebt als het buiten -10 C is en alle verdelers vraag hebben. Mocht je tijdelijk veel overcapaciteit hebben plaats dan eenn buffervat, dit is altijd goed maar bij een (tijdelijk) te grote capaciteit voorkomt dit pendelen van de installatie.

Webcare Klimaatexpert
Marjolein
Beste expert,

Wanneer er te lang gedouchte is en het warme water op is, werkt de warmtepomp dan nog wel voor de vloerverwarming?

Mvg. Marjolein

webcare Klimaatexpert
Beste Marjolein,

Dit hangt van de instelling van de warmterpomp af maar deze is bijna altijd zo ingesteld dat het maken van warm tapwater de voorkeur heeft, Dit kan tot gevolg hebben dat na het douchen tijdelijk het huis niet verwarmd wort maar wel het warm tapwater. Afhankelijk van de kwaliteit van de warmtepomp en de boiler duurt dit ongeveer een half uur.
Webcare klimaatexpertFons Cornelissen
Een vraag over vloerverwarming met warmtepomp!
Is een parket met RC=0,092 mogelijk of onwenselijk vanwege een te hoge retourwarmte? >> Geen 10°C verschil cq niet te gebruiken om dan te koelen!

Nico Oudshoorn
Wij gaan een vloerverwarmingssysteem plaatsen icm een warmtepomp, is het wenselijk om een aparte voeding vanaf de binnenunit voor de vloerverwarming te creëren?
Rick
Wij zijn ook aan het informeren naar een warmtepomp, en zijn in contact gekomen met woodstock vloeren in obdam. Zij hebben veel kennis en kunnen je goed informeren. Wellicht is dat ook voor jullie een goede partij. https://www.vloerverwarming.tips
is de website

Dick van Winsum
Beste kilmaatexpert.
Ik heb een nieuwbouw woning gekocht in Heerhugowaard en wij zijn verplicht de woning af te nemen met een aansluiting op het warmte net van de HVC te nemen.
Ik heb echter een groot dak op de zuidzijde en zou het liefste overstappen naar een PVT systeem icm met warmtepomp en boiler om te voorzien in mijn warmwatervoorziening en verwarming. Helaas kan dit pas na oplevering van de woning.
Is het het warmtenet normaal eenvoudig om te zetten naar een systeem met een warmtepomp?
En is de investering van een warmtepomp en pvt panelen de moeite waard om van het warmte net los te gaan

Webcare Klimaatexpert
Beste Dick, Om te beginnen is het zeker rendabel om een warmtepomp in te zetten bij het warmtenet krijg je te maken met zeer hoge vastrecht kosten maximaal wat de ACM toestaat voor je verbruik krijg je een prijs met korting dat kan ook want de buit is al binnen met castrech zuinig om springen met energie is minder zinvol om dat de verbruikskosten relatief laag zijn (nog steeds aan de prijs) De vraag is of je je af kunt laten sluiten en wat de kosten en of boete gaat zijn het kan zijn dat je verplicht bent een aantal jaren af te nemen omdat de energieleverancier heeft geïnvesteerd, goed opletten dus. Technis gezien is het ombouwen zeker geen probleem. maar lees de kleine lettertjes.

Webcare Klimaatexpert


Demi
Beste,

in ons nieuwe huis willen we graag een lucht/water warmtepomp (monobloc) met vloerverwarming dat zowel verwarmt als koelt. Nou is ook de wens dat alle 4 de kamers (slaapkamer 1, slaapkamer 2, badkamer en woonkamer) apart bediend kunnen worden. Dus dat als de badkamer verwarmt moet worden en de woonkamer gekoeld hij dit goed aanstuurt en niet alle kamers koelt of verwarmt. Dan ook de vraag of dit mogelijk is, iemand hier ervaring mee heeft en met welk systeem dit mogelijk is? De warmtepomp zal van LG zijn.


Harry Brouwer
Goedendag, ik ben van plan volgend jaar een lucht/water monoblock warmtepomp aan te schaffen nu is mijn vraag kan de waterpomp van de vloerverwarming vervallen en hoe moet dat eventueel. Met vriendelijke groeten..

Anderen bekeken ook:

POLL: Wat is het het belangrijkste in uw huis?
Een moderne televisie
Een droomkeuken
Verwarming en warm water
Een schitterende badkamer
Stem

"Dankzij Klimaatexpert is het energielabel van ons kantoorgebouw verbeterd en zijn onze lasten verminderd dankzij een lager energieverbruik."

Marcel Spierings, KSR

"Vanwege het platte dak, waren hete zomernachten geen pretje in onze slaapkamers. We slapen nu weer heerlijk. Nooit geweten dat je met een airco ook energiezuinig kan verwarmen."

Bernadette Langehuijzen, Veenendaal

"De mogelijkheden op het gebied van warmtepompen zijn zo divers, dat wij door de bomen het bos niet meer zagen. Klimaatexpert heeft ons adequaat geadviseerd en met een exploitatiebereking wisten we van te voren precies waar we aan toe waren. We zijn blij met het eindresultaat en onze energierekening!"

Kees van Poppelen, Harderwijk

"In mijn enthousiasme, en met een behoorlijke dosis 'eigenwijsheid', en ook weinig begrijpend over de standaard bouwprocessen, ben ik aan de slag gegaan. Gelukkig heb ik een aantal mensen ontmoet die mij geholpen hebben met de realisatie van een energie neutraal gebouw." 

Mike Lubbersen, Grayle, leverancier van zonne-energiesystemen

"Een winkelpand werd maar niet verhuurd, totdat wij besloten het te verduurzamen. Klimaatexpert heeft ons perfect geadviseerd en de doelstellingen snel gerealiseerd."

Hugo Braaf, Ten Cate Bedrijfshuisvesting