10 voordelen van een VRF

Zakelijke klimaatbeheersing

Zakelijke klimaatbeheersing.

Een VRF Systeem is de klimaatbeheersing van een groot gebouw. De verwarming en airco in één. Met één buitendeel, kunnen alle ruimten in een groot gebouw worden voorzien van warmte en koeling. Voorbeelden van toepassingen zijn kantoren, ziekenhuizen, winkels etc. Een VRF Systeem koelt en verwarmt 5 ruimtes of meer. Eerst meer informatie over wat een VRF Systeem is? 

Wat is een VRF Systeem?

 

Hieronder een overzicht van alle voordelen van een VRF Systeem.

 1. Toepasbaarheid

Een VRF (Variable Refrigerant Flow) Systeem is een klimaatsysteem die wordt toegepast op grote schaal, waarbij meerdere ruimtes verwarmt of gekoeld moeten worden. De toepassingen waarbij een VRF Systeem gebruikt kan worden zijn eindeloos. Voorbeelden zijn: hotels, kantoren, winkels, utiliteit, ziekenhuizen, horeca, datacentra, onderwijs, etc.

De kleinste opstelling bestaat uit één buitendeel en drie binnendelen voor het verwarmen of koelen van twee tot drie ruimtes. Het maximum aantal binnendelen is bijna onbeperkt, tot 12.000 units. Met een overkoepelend regelsysteem kan de facilitaire dienstverlening per ruimte zien en instellen wat de temperatuur is.

Het klimaatsysteem zal altijd op maat worden afgestemd op de behoeften en mogelijkheden. Vraag onze Klimaatexperts om een advies op maat: +31(0)88-1460000

VRF toepasbaarheid

Verschillende toepassingen

 
 2. Energiezuinig

Het grote voordeel van een VRF Systeem is dat er energiezuinig wordt verwarmt of gekoeld. Een VRF Systeem haalt namelijk 75% van de energie uit de buitenlucht en 25% uit elektriciteit. Er wordt dus géén gebruik gemaakt van gas of een andere energiebron.

Een VRF Systeem maakt slim gebruikt van de energie/warmte die in de buitenlucht zit. Zelfs als het vriest, kan uit de lucht warmte worden onttrokken. Natuurkundig gezien is het absolute nulpunt -273°C is, oftewel 0°K (Kelvin). Bij die temperatuur bewegen de moleculen niet meer, maar daarboven dus wel. Met andere woorden, er is energie. En die energie gebruikt een VRF Systeem om warmte mee op te wekken.

Zoals eerder gezegd, is een andere naam voor een VRF Systeem een lucht/lucht warmtepomp. Het buitendeel haalt 75% energie uit de lucht (en 25% uit elektriciteit) en transporteert warmte middels lucht naar het binnenunit. Vandaar de naam. De overheid stimuleert deze energiezuinige energie met een investeringsaftrek.

Lucht water warmtepomp

 

 3. Subsidie / Energie-InvesteringsAftrek (EIA)

Als zakelijk gebruiker een fiscaal voordeel behalen op investeringen in energiezuinige klimaatsystemen? Dat kan met de ‘Energie-InvesteringsAftrek’ (EIA). Deze aftrek levert u gemiddeld 13,5% voordeel op. Uiteraard heeft u na de investering ook het profijt van een lagere energierekening en -uitstoot!

Bij deze belastingtechnische maatregel zijn 55,5% van de investeringskosten af te trekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Om in aanmerking te komen, moet de onderneming dus winst maken. Daardoor is deze regeling niet beschikbaar voor non-profit organisaties zoals een niet particuliere onderwijsinstelling of ziekenhuis.

Verder moet het klimaatsysteem een minimale COP van 4 moeten hebben. De mate van efficiëntie wordt bij verwarmen uitgedrukt in COP (Coefficient Of Performance). Wanneer een VRF Systeem een input nodig heeft van 1 kW elektriciteit en een output heeft van 4 kW warmte, is de COP 4. In dit geval komt 1/4e (25%) uit elektriciteit en 3/4e (75%) uit de lucht. Onze Klimaatexperts rekenen voor u uit in welke mate u gebruik kunt maken van de Energie-Investeringsaftrek (EIA).

De mate van efficiëntie wordt bij koelen uitgedrukt in EER (Energy Efficiency Ratio). De berekening werkt hetzelfde als bij de COP, maar heeft geen invloed op de EIA. 

Meer informatie over subsidie

 

 4. Waardestijging van uw vastgoed

Sinds 2015 is het verplicht dat uw vastgoed een energielabel heeft. Dankzij een goed klimaatsysteem stijgt het energielabel van uw pand 1 tot 2 stappen. Dit heeft een gunstige uitwerking op de waarde van uw vastgoed, de potentiële koper/huurder weet immers dat hij minder maandlasten zal hebben. Ook zal de verkooptijd van uw pand korter zijn.

Energielabel stappen


 5. 
Koelen én verwarmen

Met een VRF Systeem is het mogelijk om uw vastgoed van binnen zowel te koelen als te verwarmen. Hier heeft u in zowel de winter als de zomer profijt van. Maar binnen uw pand kunnen verschillende behoefte zijn, zoals een drukbezochte vergaderruimte waar koeling gewenst is en een receptie bij de deur waar eerder verwarming gewenst zal zijn.

Een VRF Systeem kan meerdere ruimtes tegelijkertijd verwarmen en daarbij is per ruimte in te stellen hoeveel er verwarmd moet worden. Dit kan elk VRF Systeem. Het is ook mogelijk om de ene ruimte te verwarmen- en juist de andere ruimte te koelen. Dit kan niet elk VRF Systeem. Dit is grofweg het verschil tussen de 2-pijps en 3-pijps VRF Systeem.

De 2-pijps VRF Systeem kan verwarmen óf koelen
De 3-pijps VRF Systeem kan verwarmen én koelen tegelijkertijd

 

VRF 3 pijps

Het spreekt voor zich dat een 2-pijps VRF Systeem voordeliger is en dat is dan ook de belangrijkste rede om voor deze configuratie te kiezen. In veel gevallen is het niet nodig om zowel te koelen én te verwarmen, zoals in bijvoorbeeld een winkel die vaak uit één grote ruimte bestaat. In het geval van een hotel ligt dit anders, de ene gast wilt koelen en de andere gast wilt verwarmen. Dan kiest u voor een 3-pijps VRF Systeem.

Een ander voordeel van het 3-pijps VRF Systeem is dat de gebruikte warmte kan worden hergebruikt door middel van de warmteterugwinningsunits (WTW). Deze unit wordt verwarmt door aanwezige binnenwarmte en zorgt ervoor dat verse buitenlucht wordt voorverwarmt. De warmteterugwinningsunit gebruikt de lucht dus niet, maar alleen de warmte. Onderstaande tekening geeft deze unit schematisch weer.

Warmtewisselaar WTW

Een warmteterugwinningsunit wordt ook wel een HR –WTW (hoog rendement, warmteterugwinning wisselaar) genoemd.

Meer informatie over een warmteterugwinningsunit (WTW)

 

 6. Hogere productiviteit en betere resultaten

Een goed binnenklimaat wordt vaak als vanzelfsprekend beschouwd. Dat moet het ook zijn, maar dat gaat niet vanzelf. Ziet u weleens een restaurant met beslagen ruiten? Dan werkt het klimaatsysteem niet optimaal en dat bederft de kwaliteitsbeleving.

In andere situaties zoals bijvoorbeeld op kantoor zorgt een goed binnenklimaat voor een hogere productiviteit en een lager ziekteverzuim van uw medewerkers. Uiteraard kan dit een aanzienlijke besparing opleveren op de personeelskosten binnen uw organisatie, waardoor investeren in het binnenklimaat uitermate rendabel is.

Onderzoeken tonen aan dat een prettig binnenklimaat essentieel is voor optimale prestaties. Dit geldt op verschillende vlakken zoals arbeids- en productiekwaliteit, maar ook voor sportprestaties in bijvoorbeeld een sportschool. In alle klimaatsystemen die wij ontwikkelen is onze eerste prioriteit een prettige leefomgeving, een gezond gebouw waar mensen prettig verblijven en optimaal kunnen presteren.

Kantoor productief

 

 7. Altijd verse lucht

Een prettige temperatuur is één ding, maar verse binnenlucht is minstens zo belangrijk. Daarom wordt een VRF Systeem altijd geplaatst in combinatie met een luchtbehandelingskast. Deze kast zuivert buitenlucht dankzij filters voor u en transporteert deze middels ventilators. Deze verse lucht zorgt ervoor dat er nieuwe zuurstof in uw pand komt en dat oude verwerkte lucht wordt vervangen.

De verse lucht wordt via buizen en uiteindelijk roosters afgegeven in de binnenruimtes. Meestal is dit goed weggewerkt, maar tegenwoordig is het een trend om geen systeemplafond te plaatsen waardoor de techniek goed te zien is. Op de onderstaande afbeelding zijn de buizen waar de verse lucht uit komt aan het plafond goed te zien. Tevens zijn alle VRF binnenunits met leidingwerk goed zichtbaar. De laatst genoemde verwarmt of koelt de aanwezige lucht. Het is ook mogelijk om de binnenunits van het VRF Systeem te combineren met de uitlaat van de luchtbehandelingskasten. Dan spreken we over buitenluchtaansluiting, verse lucht aansluiting of geconditioneerde lucht.

Een ziekenhuis heeft andere prioriteiten voor het binnenklimaat dan een winkel, denk hierbij aan een steriele lucht en een grotere capaciteit. Net als een VRF Systeem is een luchtbehandelingskast altijd maatwerk. Onze Klimaatexperts kunnen u perfect informeren en adviseren over de mogelijkheden.

VRF ventillatie

 

 8. Luchtvochtigheid

Het kan u economische schade opleveren wanneer het binnenklimaat niet in balans is. In laboratoria moet de luchtvochtigheid zeer constant zijn omdat dit anders metingen kan beïnvloeden. Andere voorbeelden waarbij de luchtvochtigheid van belang is, zijn horeca gelegenheden en dan met name restaurants, waarbij door het koken veel vocht in de lucht zit dat moet worden afgevoerd.

Systemen die daar invloed op hebben zijn bijvoorbeeld de luchtbehandelingskast, het aircosysteem waar vocht uit de lucht condenseert en kan worden afgevoerd, maar ook de mate van isolatie, luchtafvoer en afzuiginstallaties kunnen bijdragen aan een goede luchtvochtigheid.

Bij het ontwerpen van een klimaatsysteem letten wij op de bestemming van het project en de daarbij horende kwaliteit en vochtigheid van de lucht.

 

 9. Regeltechniek

Centraal het binnenklimaat monitoren en bijsturen waar nodig? Dat is dagelijkse kost van de facilitaire dienst bij met name grotere vastgoedprojecten. Zo kan bijvoorbeeld worden bijgehouden hoe warm het is in letterlijk elke ruimte, wat het verbruik is en wanneer het onderhoud uitgevoerd moet worden. De regeltechniek waarmee dit wordt gerealiseerd wordt meegeleverd met het klimaatsysteem.

Wij kunnen ook een koppeling maken met het bestaande gebouw beheer systeem (GBS). Het GBS is een systeem waarbij naast het klimaatsysteem nog veel meer zaken centraal kunnen worden beheerd, zoals het alarm, verlichting, camera’s, automatische deuren, brandalarm, pompen et cetera. Er zijn verschillende soorten software, zoals Modbus, KNX, BACnet en verschillende aanbieders van gebouw beheer systemen zoals Siemens en Priva. Bij Klimaatexpert kunnen we met elke GBS een koppeling maken.

Facilitaire beheren

 

10. Koudemiddel of water?

De warmte of koeling wordt getransporteerd via pijpen door middel van koudemiddel (freon) of water (koudwatersysteem). Onze adviseurs kunnen met u meedenken wat het beste bij uw wensen past. Hieronder een aantal verschillen op een rij.

a. Koudemiddel

  • Het nieuwste koudemiddel dat gebruikt wordt is R410 en wordt gekenmerkt door het lage kookpunt, waardoor het efficiënt en geruisloos werkt. Verder is het niet giftig, explosief of schadelijk voor de ozonlaag.
  • Een klimaatsysteem met koudemiddel wordt ook wel directe expansie (DX) genoemd.
  • Meestal is het rendement van een VRF Systeem met koudemiddel hoger dan een systeem op water. Daardoor komt u sneller in aanmerking voor subsidie en is het buitendeel kleiner.
  • Een VRF Systeem met koudemiddel kan ook worden ingezet voor warm tapwater of vloerverwarming. Er wordt dan een hydromodule gekoppeld aan het klimaatsysteem die warmte overbrengt op water.
  • Klimaatsystemen die werken met een koudemiddel moeten worden geïnstalleerd en onderhouden worden door STEK monteurs. STEK staat voor Stichting Emissiepreventie Koudetechniek: https://www.stek.nl/
  • U kunt aan energie uitwisseling doen door middel van een WTW (warmteterugwinningsunit) in een 3-pijps installatie. De warmte van een andere ruimte kunt u opvangen, zodat u frisse buitenlucht kunt voorverwarmen. Dit is met een koudwatersysteem lastig te realiseren.

b. Koudwatersysteem

  • Wordt ook wel een watervoerend klimaatsysteem genoemd. Het transportmiddel is in dit geval water.
  • Het grootste voordeel is dat water niet milieu belastend is.
  • Een klimaatsysteem die werkt met water kan elke installateur onderhouden en installeren. Hiervoor is dus een STEK monteur niet noodzakelijk. STEK staat voor Stichting Emissiepreventie Koudetechniek: https://www.stek.nl/
  • Uitbreiding van dit systeem is relatief eenvoudig.

Anderen bekeken ook:

POLL: Wat is het het belangrijkste in uw huis?
Een moderne televisie
Een droomkeuken
Verwarming en warm water
Een schitterende badkamer
Stem

"Vanwege het platte dak, waren hete zomernachten geen pretje in onze slaapkamers. We slapen nu weer heerlijk. Nooit geweten dat je met een airco ook energiezuinig kan verwarmen."

Bernadette Langehuijzen, Veenendaal

"In mijn enthousiasme, en met een behoorlijke dosis 'eigenwijsheid', en ook weinig begrijpend over de standaard bouwprocessen, ben ik aan de slag gegaan. Gelukkig heb ik een aantal mensen ontmoet die mij geholpen hebben met de realisatie van een energie neutraal gebouw." 

Mike Lubbersen, Grayle, leverancier van zonne-energiesystemen

"De mogelijkheden op het gebied van warmtepompen zijn zo divers, dat wij door de bomen het bos niet meer zagen. Klimaatexpert heeft ons adequaat geadviseerd en met een exploitatiebereking wisten we van te voren precies waar we aan toe waren. We zijn blij met het eindresultaat en onze energierekening!"

Kees van Poppelen, Harderwijk

"Dankzij Klimaatexpert is het energielabel van ons kantoorgebouw verbeterd en zijn onze lasten verminderd dankzij een lager energieverbruik."

Marcel Spierings, KSR

"Een winkelpand werd maar niet verhuurd, totdat wij besloten het te verduurzamen. Klimaatexpert heeft ons perfect geadviseerd en de doelstellingen snel gerealiseerd."

Hugo Braaf, Ten Cate Bedrijfshuisvesting