Expert in warmtepompen

Totaalconcept: advies, ontwerp, levering & inbedrijfstelling

Dit e-mailbericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien u niet de beoogde geadresseerde bent heeft u geen recht op de informatie uit deze mail. Wanneer u dit bericht abusievelijk heeft ontvangen wordt u verzocht ons hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. KlimaatExpert B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in of bezorging van e-mailberichten.

M.Huisman
Wil geen reklame via mail ontvangen.