Hoe zuinig is uw huis of pand?


Wat is de EPC?

EPC staat voor Energie Prestatie Coëfficiënt en zegt iets over hoe zuinig een gebouw is. Hoe zuiniger een gebouw, hoe lager de EPC waarde.

De overheid vindt het belangrijk dat gebouwen zo zuinig mogelijk zijn, daarom is er in 1995 een wet in het leven geroepen die verplicht dat alle nieuwbouw minimaal aan een bepaalde EPC norm moet voldoen.

De EPC norm is vastgesteld aan de hand van de energetische efficiëntie van een typisch woonhuis uit 1990. Deze ‘modelwoning’ heeft als EPC-waarde 1,0 meegekregen en wordt sindsdien als referentie aangehouden.

Wat is EPC


Wat valt onder het EPC?

Wanneer de EPC waarde van een huis 0,6 is, betekent dit dat het huis 60% van de energie gebruikt ten opzichte van dit huis uit 1990. Om de EPC-waarde te bepalen, wordt alleen het energieverbruik gemeten dat direct te maken heeft met het gebouw. Denk daarbij aan:

 • Isolatie

 • Verwarmen en koelen

 • Ventileren

 • Warm tapwater

 • Verlichting

Al het andere verbruik is geen onderdeel van de EPC van het gebouw, zoals het gebruik van televisie, keukenapparatuur, of in het geval van bedrijven de productie of andere elektrische apparaten. 

Isoleren Spouwmuren

 

EPC eis

De EPC-eis voor huizen is in de loop der jaren steeds naar beneden aangepast. Om een bouwvergunning te krijgen voor een nieuwbouwhuis is het behalen van de EPC verplicht. 

 • 1-1-1996               1,4
 • 1-1-1998               1,2
 • 1-1-2000               1,0
 • 1-1-2006               0,8
 • 1-1-2011               0,6
 • 1-1-2015               0,4
 • 1-1-2020               0,2 (= BENG, Bijna Energie Neutraal Gebouwen)

De ontwikkeling van de energie prestatie coëfficiënt EPC

Let op de valkuilen!

Deze normen gelden dus voor woningen. Voor bedrijven gelden andere EPC-waarden, afhankelijk van de functie van het gebouw. Je zou dus kunnen stellen dat gebouwen steeds zuiniger worden. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn.

Let op! Wanneer er op een nieuw maar slecht geïsoleerd huis zonnepanelen worden gelegd, zal de EPC waarde dalen. Maar het is daardoor niet een zuiniger huis. Hooguit wordt het hoge verbruik gecompenseerd. In dat geval zijn de zonnepanelen noodzakelijk om aan de wettelijk EPC-eis te voldoen, maar heeft u vaak nog steeds stroom van het net nodig.

Wilt u meer weten over de EPC waarde van uw huis? Of wilt u weten hoeveel u kunt besparen met een zuinige vorm verwarmen zoals een warmtepomp, neem dan contact met ons op. 

Zonne Energie 6

 

Handige links

Wat is een warmtepomp

 

Effect EPC op een warmtepomp

Hoe nieuwer het huis, hoe lager de EPC, hoe beter de isolatie. Gevolg is dat het huis minder energie nodig heeft om verwarmd te worden en dat de warmtepomp dus kleiner kan worden uitgevoerd. Om in aanmerking te komen voor subsidie op de warmtepomp, moet het huis de EPC-eis halen zonder de warmtepomp. Let er bij nieuwbouwwoningen op dat de woning ook zonder de warmtepomp aan de EPC-eis moet voldoen. Wanneer dit niet het geval is, vindt de overheid dat u de beloning al heeft gehad door het behalen van de EPC-eis en wordt er geen subsidie uitgekeerd.

Meer informatie over warmtepompen

 

Ruimte- en tapwaterverwarming

Van de totale warmtevraag in een woning was het aandeel ruimteverwarming driekwart en tapwater een kwart. Door betere isolatie dankzij de strengere EPC-eis, is er minder ruimteverwarming nodig waardoor het aandeel tapwater nu een derde of zelfs de helft is. Een douche-wtw is daarom steeds belangrijker. Warm tapwater is het hele jaar nodig, ruimteverwarming niet. Om die reden is een luchtwarmtepomp interessanter dan een aardwarmtepomp. 

Lucht- of aardwarmtepomp?

 

10 voordelen van een warmtepomp

Mirjam Lub
Hoe kom ik achter de officiële EPC waarde van ons huis? Kan ik dat zelf berekenen via een website? Ik kan het niet vinden.... Met vriendelijke groet, Mirjam Lub
Klimaatexpert.com
Geachte mevrouw Lub,

Bij nieuwbouw zit de EPC berekening in de aanvraag van de bouwvergunning. En anders kan het worden opgesteld door een EPA adviseur, zoals bijvoorbeeld Beekink Installatieadviseurs.

http://www.beekink.com/

Met vriendelijke groet,

Klimaatexpert.com Team


Benjamin
Bouwbesluit hoofdstuk 5! hier staan alle formules in de je nodig heb

Groetjes

Q.S.M. van Swieten
Ik heb in het afgelopen jaar het energielabel "A" voor ons huis gekregen.
Wat zegt dit voor de waarde van het EPC ??
Is hier een vergelijking in te maken? Hoe is het "A" label om te rekenen naar een EPC
Ik lees graag het antwoord of oplossing

Alvast hartelijk dank.

Klimaatexpert.com
geachte heer/mevrouw van Swieten,

een A label is vergelijkbaar met een EPC die tussen de 0,8 en 1,05 ligt.

eventueel kunt u dit nalezen op: https://www.lente-akkoord.nl/omrekening-epc-naar-energielabel-bekend/

Met vriendelijke groet,

Klimaatexpert.com Team


Joris Koopmans
Onze woning (uit 2012) heeft een aantoonbare EPC van 0,6.

Bij een EPC < 0,19 geldt een korting op de hypotheekrente van 0,1%.

De vraag is in hoeverre het realistisch is om in onze woning maatregelen waarmee de EPC wordt verlaagd van 0,6 naar 0,19? en tegen welke financiele inspanningen dit zou kunnen? Onze bank verstrekt duurzaamheidsleningen tot €25.000 voor een rente van 0,5%.

Klimaatexpert.com
Beste Joris,

heeft jouw woning al een warmtepomp? heeft jouw woning al zonnepanelen?

omdat we niet weten hoe de woning eruit ziet, is de meest eenvoudige zonnepanelen. Het eventueel na-isoleren van een woning zal bijna onmogelijk zijn met een woning met dit bouwjaar. Indien er nog geen zonnepanelen op het dak liggen zou dit een overweging kunnen zijn, eventueel in combinatie met een zonneboiler. Deze beide oplossingen zorgen voor een lager "karakteristiek" energieverbruik, wat uiteindelijk betekend dat de EPC waarde omlaag gaat. Zonnepanelen verdienen zich doorgaans terug tussen de 8 en 10 jaar indien de hypotheekrente aftrek niet word meegewogen.

Indien we het gasverbruik van de huidige woning weten, kunnen we ook samen kijken welke investering er nodig is om naar een warmtepomp over te schakelen. Deze informatie kunt u met ons delen op info@klimaatexpert.com

met vriendelijke groet
Klimaatexpert Webcare

[IMG]https://www.klimaatexpert.com/images/reactie_logo/klimaatexpert-avatar

Cornelis Feij
Beste,
Ik ben van plan een appartement in een flatgebouw te kopen en in de specificatie van de projectontwikkelaar staat dat de EPC waarde 0.4 zal zijn.
Het hele flatgebouw is voorzien van zonnepanelen op het dak, een water/water warmtepomp, en tripple glas.
Aangezien het project op het punt van beginnen staat, vraag ik me af of het gebouw niet aan de 0.2 norm van 01/01/2020 moet voldoen?
Vr. groet,
Cornelis

Klimaatexpert.com
Beste Cornelis,

de eis aan het gebouw word vastgelegd op het moment van de aanvraag van de vergunning. Is de vergunning aangevraagd voor 1 januari jl. dan is de EPC regelgeving van toepassing, is deze na 1 januari jl. aangevraagd, is de BENG eis leidend. Gezien opgave van de ontwikkelaar zal het eerste het geval zijn.

uiteraard mag de ontwikkelaar ambitieuzere doelen nastreven, dus een betere waarde dan de 0,4. Maar daar gaan natuurlijk kosten mee gepaard, die zullen leiden tot een hogere verkoopprijs.

met vriendelijke groet
Klimaatexpert Webcare
Joanne Reeves
Kun je van een nieuwbouwwoning met een epc van 0,4 een lagere epc creëren als je extra zonnepanelen op je (plat)dak plaatst? zodat je een groenverklaring kunt aanvragen?
Klimaatexpert.com
Beste Joanne,

dank voor je interesse in Klimaatexpert.

Je veronderstelling is juist. De EPC kan worden verlaagd door het toepassen van zonnepanelen. Echter mocht je de berekening nog moeten maken en de vergunning aanvraag nog moet indienen, zul je moeten rekenen conform de NTA 8800 regelgeving.

De NTA 8800 kent 3 (BENG) eisen, zonnepanelen hebben dan echter maar invloed op 2 van de 3 eisen, namelijk het aandeel primair energie verbruik en het aandeel hernieuwbaar energie verbruik. BENG 2 en 3. BENG 1 de energie behoefte voor warmte en koude word niet beïnvloed door het plaatsen van of meer panelen.

met vriendelijke groet
Klimaatexpert Webcare


L de Bakker
Beste Klimaatexpert, als een nieuwbouwwoning een EPC van 0,4 heeft is er dan een ca. W/m2 te noemen om ongeveer uit te rekenen hoeveel W je voor de woning nodig zal hebben.?
BVD

Klimaatexpert webcare
Beste de Bakker,

Voor een nieuwbouw woning wordt altijd een EPC gerekening tegenwoordig BENG berekening gemaakt. Op basis hierva is er prima een warmteverlies berekening te maken waarmee het benodigd vermogen bij -10 C is te bepalen

L. de Bakker
Dank voor uw reactie. Ik zie dat ik m’n vraag verkeerd heb gesteld. Het ging erom of met het EPC gegeven van 0,4 in een nieuwbouwwoning van 2021, ca is aan te geven met hoeveel Watt x de m2 gerekend kan worden om het ca benodigde vermogen kWh van de Warmtepomp te bepalen.
Klimaatexpert
Beste L Bakker,

Wij adviseren u niet met standaard getallen te rekenen maar een warmteverlies berekening te laten maken un krijgt dan een betrouwbaar vermogen wat nodig is bij -10 C buitenlucht

Klimaatexpert webcare

Sara
De aannemer garandeert een EPC-norm van 0,4 voor ons nieuw te bouwen huis. Dat is inclusief 4 zonnepanelen. De buren krijgen onverwachts een verdieping op hun huis waardoor het rendement een stuk lager wordt (van zonligging naar schaduwligging). Haalt hij nu die norm van 0,4 nog wel?
Graag uw reactie.

Webcare klimaatexpert
Beste Sara,

De EPC is niet meer van deze tijd en afgeschaft sinds 1 januarie 2021 dient de enerprestatie van een gebouw opgegen via de BENG methode gebaseerd op de NTA 8800.
Getallen zij geheel afhankelijk van de ligging. De aannemenr dient een Detail energie prestaie berekeing te maken, deze is sowieso nodig voor de omgevings vergunning.

Webcare Klimaatexpert


Kelly
Wij hebben een epc waarde van 0,8 en we hebben nog 12 zonen panelen laten plaatsen. Heeft dit invloed op de epc? Zo ja aan welke getallen moeten we denken?
Webcare Klimaatexpert
Beste Kelly,

Dit heeft zeker invloed op de energieprestatie van je woning, echter we praten tegenwoordig niet meer over EPC maar over BENG Bijna Enerie Nul Gebouwen.
Hier is een rekenmethodiek voor ontwikkeld om energielabels voor woningen uit te geven. Zonnepanelen hebben een grote positieve invloed op het energie label. Bij het toekennen van een energielabel wordt gekeken naar het primair energieverbruik per m2 gebruiksoopervlakte. Zonnepanelen brengen dit zeer effectief naar beneden


Webcare
KlimaatexpertKelly
Oké en wat zou dan de nieuwe waarde zijn als epc 0.8 was? En er liggen twaalf panelen op het dak. Dus hoe weet ik hoeveel invloed dit heeft gehad? We zijn opzoek naar een bepaalde waarde, maar vinden het zonde als we op voorhand al weten als het geen zin heeft om rapport op te vragen.
webcare Klimaatexpert
Beste Kelly,
Daar is zo geen antwoord op te geven nogmaals de rekenmethodiek is volstrekt anders, eerst wordt je gebruiksoppervlakte bepaald, dan het warmteverlies, het energieverbruik van de warmteopwekker, vervolgens wordt je woning op basis van deze getallen in een bepaalde klasse ingedeeld en daar rolt dan het energieverbruik per m2 uit. Daar is dan de opbrengst van de panelen vanaf te trekken. dan is de kwaliteit en we windrichting van de zonnepanelen ook nog eens van invloed. Ons advies is dat je zonnepanelen aanschaft met een gecontroleerde kwaliteitsverklaring, dan kun je werkelijk maximaal energie aftrekken van je gebruik. op de site www.bcrg.nl vindt je deze verklaringen

Webcare Klimaatexpert


Gil
Met een luchtwaterwarmtepomp kan je ook koelen. In onze flat hebben we ook airco. Heeft het dan zin (en waarom) om ook de mogelijkheid om te koelen met de warmtepomp te activeren?
Ivm het EPC werd destijds die mogelijkheid bij de opstart niet voorzien.


Anderen bekeken ook:

POLL: Wat is het het belangrijkste in uw huis?
Een moderne televisie
Een droomkeuken
Verwarming en warm water
Een schitterende badkamer
Stem

"De mogelijkheden op het gebied van warmtepompen zijn zo divers, dat wij door de bomen het bos niet meer zagen. Klimaatexpert heeft ons adequaat geadviseerd en met een exploitatiebereking wisten we van te voren precies waar we aan toe waren. We zijn blij met het eindresultaat en onze energierekening!"

Kees van Poppelen, Harderwijk

"Vanwege het platte dak, waren hete zomernachten geen pretje in onze slaapkamers. We slapen nu weer heerlijk. Nooit geweten dat je met een airco ook energiezuinig kan verwarmen."

Bernadette Langehuijzen, Veenendaal

"In mijn enthousiasme, en met een behoorlijke dosis 'eigenwijsheid', en ook weinig begrijpend over de standaard bouwprocessen, ben ik aan de slag gegaan. Gelukkig heb ik een aantal mensen ontmoet die mij geholpen hebben met de realisatie van een energie neutraal gebouw." 

Mike Lubbersen, Grayle, leverancier van zonne-energiesystemen

"Dankzij Klimaatexpert is het energielabel van ons kantoorgebouw verbeterd en zijn onze lasten verminderd dankzij een lager energieverbruik."

Marcel Spierings, KSR

"Een winkelpand werd maar niet verhuurd, totdat wij besloten het te verduurzamen. Klimaatexpert heeft ons perfect geadviseerd en de doelstellingen snel gerealiseerd."

Hugo Braaf, Ten Cate Bedrijfshuisvesting