Hoe zuinig is uw huis of pand?

Wat is de EPC?

EPC staat voor energie prestatie coëfficiënt en zegt iets over hoe zuinig een gebouw is. Hoe zuiniger een gebouw, hoe lager de EPC waarde.

De overheid vindt het belangrijk dat gebouwen zo zuinig mogelijk zijn, daarom is er in 1995 een wet in het leven geroepen die verplicht dat alle nieuwbouw minimaal aan een bepaalde EPC norm moet voldoen.

De EPC norm is vastgesteld aan de hand van de energetische efficiëntie van een typisch woonhuis uit 1990. Deze ‘modelwoning’ heeft als EPC-waarde 1,0 meegekregen en wordt sindsdien als referentie aangehouden.

Wat valt onder het EPC?

Wanneer de EPC waarde van een huis 0,6 is, betekent dit dat het huis 60% van de energie gebruikt ten opzichte van dit huis uit 1990. Om de EPC-waarde te bepalen, wordt alleen het energieverbruik gemeten dat direct te maken heeft met het gebouw. Denk daarbij aan:

 • Isolatie
 • Verwarmen en koelen
 • Ventileren
 • Warm tapwater
 • Verlichting

Al het andere verbruik is geen onderdeel van de EPC van het gebouw, zoals het gebruik van televisie, keukenapparatuur, of in het geval van bedrijven de productie of andere elektrische apparaten. 

EPC eis

De EPC-eis voor huizen is in de loop der jaren steeds naar beneden aangepast. Om een bouwvergunning te krijgen voor een nieuwbouwhuis is het behalen van de EPC verplicht. 

 • 1-1-1996               1,4
 • 1-1-1998               1,2
 • 1-1-2000               1,0
 • 1-1-2006               0,8
 • 1-1-2011               0,6
 • 1-1-2015               0,4
 • 1-1-2020               0,2 (=BENG, Bijna Energie Neutraal)

Let op de valkuilen!

Deze normen gelden dus voor woningen. Voor bedrijven gelden andere EPC-waarden, afhankelijk van de functie van het gebouw. Je zou dus kunnen stellen dat gebouwen steeds zuiniger worden. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn.

Let op! Wanneer er op een nieuw maar slecht geïsoleerd huis zonnepanelen worden gelegd, zal de EPC waarde dalen. Maar het is daardoor niet een zuiniger huis. Hooguit wordt het hoge verbruik gecompenseerd. In dat geval zijn de zonnepanelen noodzakelijk om aan de wettelijk EPC-eis te voldoen, maar heeft u vaak nog steeds stroom van het net nodig.

Wilt u meer weten over de EPC waarde van uw huis? Of wilt u weten hoeveel u kunt besparen met een zuinige vorm verwarmen zoals een warmtepomp, neem dan contact met ons op. 

Effect EPC op een warmtepomp

Hoe nieuwer het huis, hoe lager de EPC, hoe beter de isolatie. Gevolg is dat het huis minder energie nodig heeft om verwarmd te worden en dat de warmtepomp dus kleiner kan worden uitgevoerd. Om in aanmerking te komen voor subsidie op de warmtepomp, moet het huis de EPC-eis halen zonder de warmtepomp.  Let er bij nieuwbouwwoningen op dat de woning ook zonder de warmtepomp aan de EPC-eis moet voldoen. Wanneer dit niet het geval is, vindt de overheid dat u de beloning al heeft gehad door het behalen van de EPC-eis en wordt er geen subsidie uitgekeerd.

Meer info over warmtepompen

Ruimte- en tabwaterverwarming

Van de totale warmtevraag in een woning was het aandeel ruimteverwarming driekwart en tapwater een kwart. Door betere isolatie dankzij de strengere EPC-eis, is er minder ruimteverwarming nodig waardoor het aandeel tapwater nu een derde of zelfs de helft is. Een douche-wtw is daarom steeds belangrijker. Warm tapwater is het hele jaar nodig, ruimteverwarming niet. Om die rede is een luchtwarmtepomp interessanter dan een aardwarmtepomp. 

Lucht- of aardwarmtepomp?

Waar kunnen we u mee helpen?

Onze Klimaatexperts geven zo snel mogelijk antwoord

Meepraten? Reageer hier:

Anderen bekeken ook:

POLL: Wat is het het belangrijkste in uw huis?
Verwarming en warm water
Een moderne televisie
Een droomkeuken
Een schitterende badkamer
Stem