Hoe zuinig is uw huis of pand?


Wat is de EPC?

EPC staat voor Energie Prestatie Coëfficiënt en zegt iets over hoe zuinig een gebouw is. Hoe zuiniger een gebouw, hoe lager de EPC waarde.

De overheid vindt het belangrijk dat gebouwen zo zuinig mogelijk zijn, daarom is er in 1995 een wet in het leven geroepen die verplicht dat alle nieuwbouw minimaal aan een bepaalde EPC norm moet voldoen.

De EPC norm is vastgesteld aan de hand van de energetische efficiëntie van een typisch woonhuis uit 1990. Deze ‘modelwoning’ heeft als EPC-waarde 1,0 meegekregen en wordt sindsdien als referentie aangehouden.

Wat is EPC


Wat valt onder het EPC?

Wanneer de EPC waarde van een huis 0,6 is, betekent dit dat het huis 60% van de energie gebruikt ten opzichte van dit huis uit 1990. Om de EPC-waarde te bepalen, wordt alleen het energieverbruik gemeten dat direct te maken heeft met het gebouw. Denk daarbij aan:

 • Isolatie

 • Verwarmen en koelen

 • Ventileren

 • Warm tapwater

 • Verlichting

Al het andere verbruik is geen onderdeel van de EPC van het gebouw, zoals het gebruik van televisie, keukenapparatuur, of in het geval van bedrijven de productie of andere elektrische apparaten. 

Isoleren Spouwmuren

 

EPC eis

De EPC-eis voor huizen is in de loop der jaren steeds naar beneden aangepast. Om een bouwvergunning te krijgen voor een nieuwbouwhuis is het behalen van de EPC verplicht. 

 • 1-1-1996               1,4
 • 1-1-1998               1,2
 • 1-1-2000               1,0
 • 1-1-2006               0,8
 • 1-1-2011               0,6
 • 1-1-2015               0,4
 • 1-1-2020               0,2 (= BENG, Bijna Energie Neutraal Gebouwen)

De ontwikkeling van de energie prestatie coëfficiënt EPC

Let op de valkuilen!

Deze normen gelden dus voor woningen. Voor bedrijven gelden andere EPC-waarden, afhankelijk van de functie van het gebouw. Je zou dus kunnen stellen dat gebouwen steeds zuiniger worden. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn.

Let op! Wanneer er op een nieuw maar slecht geïsoleerd huis zonnepanelen worden gelegd, zal de EPC waarde dalen. Maar het is daardoor niet een zuiniger huis. Hooguit wordt het hoge verbruik gecompenseerd. In dat geval zijn de zonnepanelen noodzakelijk om aan de wettelijk EPC-eis te voldoen, maar heeft u vaak nog steeds stroom van het net nodig.

Wilt u meer weten over de EPC waarde van uw huis? Of wilt u weten hoeveel u kunt besparen met een zuinige vorm verwarmen zoals een warmtepomp, neem dan contact met ons op. 

Zonne Energie 6

 

Handige links

Wat is een warmtepomp

 

Effect EPC op een warmtepomp

Hoe nieuwer het huis, hoe lager de EPC, hoe beter de isolatie. Gevolg is dat het huis minder energie nodig heeft om verwarmd te worden en dat de warmtepomp dus kleiner kan worden uitgevoerd. Om in aanmerking te komen voor subsidie op de warmtepomp, moet het huis de EPC-eis halen zonder de warmtepomp. Let er bij nieuwbouwwoningen op dat de woning ook zonder de warmtepomp aan de EPC-eis moet voldoen. Wanneer dit niet het geval is, vindt de overheid dat u de beloning al heeft gehad door het behalen van de EPC-eis en wordt er geen subsidie uitgekeerd.

Meer informatie over warmtepompen

 

Ruimte- en tapwaterverwarming

Van de totale warmtevraag in een woning was het aandeel ruimteverwarming driekwart en tapwater een kwart. Door betere isolatie dankzij de strengere EPC-eis, is er minder ruimteverwarming nodig waardoor het aandeel tapwater nu een derde of zelfs de helft is. Een douche-wtw is daarom steeds belangrijker. Warm tapwater is het hele jaar nodig, ruimteverwarming niet. Om die reden is een luchtwarmtepomp interessanter dan een aardwarmtepomp. 

Lucht- of aardwarmtepomp?

 

10 voordelen van een warmtepomp

Anderen bekeken ook:

POLL: Wat is het het belangrijkste in uw huis?
Een moderne televisie
Een droomkeuken
Verwarming en warm water
Een schitterende badkamer
Stem

"Een winkelpand werd maar niet verhuurd, totdat wij besloten het te verduurzamen. Klimaatexpert heeft ons perfect geadviseerd en de doelstellingen snel gerealiseerd."

Hugo Braaf, Ten Cate Bedrijfshuisvesting

"In mijn enthousiasme, en met een behoorlijke dosis 'eigenwijsheid', en ook weinig begrijpend over de standaard bouwprocessen, ben ik aan de slag gegaan. Gelukkig heb ik een aantal mensen ontmoet die mij geholpen hebben met de realisatie van een energie neutraal gebouw." 

Mike Lubbersen, Grayle, leverancier van zonne-energiesystemen

"De mogelijkheden op het gebied van warmtepompen zijn zo divers, dat wij door de bomen het bos niet meer zagen. Klimaatexpert heeft ons adequaat geadviseerd en met een exploitatiebereking wisten we van te voren precies waar we aan toe waren. We zijn blij met het eindresultaat en onze energierekening!"

Kees van Poppelen, Harderwijk

"Dankzij Klimaatexpert is het energielabel van ons kantoorgebouw verbeterd en zijn onze lasten verminderd dankzij een lager energieverbruik."

Marcel Spierings, KSR

"Vanwege het platte dak, waren hete zomernachten geen pretje in onze slaapkamers. We slapen nu weer heerlijk. Nooit geweten dat je met een airco ook energiezuinig kan verwarmen."

Bernadette Langehuijzen, Veenendaal